Niewielki wzrost w segmencie majątkowym

Na podstawie danych ogłoszonych przez duże grupy ubezpieczeniowe  wynika, że na ubezpieczenia mienia i samochodów wydamy w tym roku o około 5 proc. więcej. I tak, ubezpieczyciele majątkowi w I kwartale 2009 r.  zebrali 5,6 mld zł składek - szacuje  "Gazeta Prawna" (Nr z  25.05.2009 r.). Według dziennika,  rynek polis majątkowych w Polsce urósł o 3,5 proc.  w porównaniu do analogicznego okresu ub.r. "Prawna" cytuje wypowiedź  Jana Grzegorza Prądzyńskiego, wiceprezesa Polskiej Izby Ubezpieczeń (PIU), według którego rynek majątkowy w 2009 r. będzie nadal rósł w tempie około  5-7 proc. Dziennik podkreśla, że wpływ na sytuację na rynku majątkowym mają w znacznej mierze ubezpieczenia komunikacyjne. Marek Baran, rzecznik Allianz zwraca uwagę na zmniejszenie się o 45 proc. importu, a tym samym mniejszą sprzedaż nowych samochodów. Według Barana,  dopłaty rządowe za granicą spowodowały, że samochody z polskich salonów trafiają do klientów w Niemczech czy Czechach. To oznacza, że nie wszystkie auta wykazane w oficjalnych statystykach jako sprzedane w salonach są ubezpieczane w Polsce. Na przykład Allianz Polska odnotował  6-proc. spadek przychodów ze składek z polis komunikacyjnych.  A z  danych, którymi w tej chwili dysponuje PIU, wynika, że rynek majątkowy czeka w 2009 r.  dalszy stabilny rozwój, choć zapewne nie w tak szybkim tempie jak rok wcześniej. I jeśli te prognozy się sprawdzą, ubezpieczyciele majątkowi na koniec roku zbiorą ponad 21, 22 mld zł składek.

Pełna wersja wiadomości prawno - gospodarczych - czytaj na gazetaprawna.pl

Wzrost zysku netto  PZU SA

Przypis składki Grupy PZU w I kwartale 2009 roku wyniósł 4 mld 448,1 mln złotych (spadek o 6 proc.), zaś wynik finansowy netto osiągnął poziom 1172,5 mln złotych (732,1 mln zł rok wcześniej, wzrost o 60,2 proc.) - podaje "Gazeta Ubezpieczeniowa" (www.gu.com.pl z 26.05.2009 r.). Natomiast przypis składki PZU SA w I kwartale 2009 r. był o 2,6 proc. niższy od osiągniętego w I kwartale 2008 r. Niższa sprzedaż wystąpiła głównie w ubezpieczeniach komunikacyjnych. Według ubezpieczyciela, przyczyniły się do tego m.in. zmniejszenie liczby importowanych samochodów osobowych, spadek sprzedaży nowych samochodów osobowych na rynek krajowy (mimo zwiększenia sprzedaży w salonach o 1,2 proc. na rynek polski trafiło o ok. 9 proc. mniej samochodów niż w roku ubiegłym), obniżenie wartości pojazdów nowych poprzez liczne promocje sprzedawców i wprowadzanie pakietowych stawek promocyjnych oraz pogorszenie warunków kredytowych - podaje gazeta. .Przypis składki zwiększył się w grupach ubezpieczeń majątkowych, pozostałych OC i w rolnych.  W ubezpieczeniach rolnych  wyższa sprzedaż wynika z rosnących sum ubezpieczenia w gospodarstwach rolnych oraz wysokiej sprzedaży obowiązkowych ubezpieczeń dotowanych.   PZU SA utrzymało koszty działalności ubezpieczeniowej na zbliżonym do I kwartału 2008 r.,  m.in. dzięki ograniczeniu kosztów stałych. Ogólny wynik techniczny na poziomie  316,4 mln zł był o  26 proc. niższy niż w I kw. 2008 r.  Spadek był efektem wzrostu pozostałych kosztów technicznych, wynikający z rozliczenia w czasie podatku Religi (dotyczy polis zawartych o Zysk  netto towarzystwa wzrósł o 12,7 proc. - PZU SA zarobił 452,7 mln zł w porównaniu do 401,8 mln złotych w I kw. 2008 r. Kapitały własne Grupy PZU na koniec marca 2009 r.  osiągnęły wartość 20.093 mln zł (wzrost o 15 proc.). A poziom pokrycia marginesu wypłacalności środkami własnymi.  PZU SA wyniósł  1331,5 proc.

Prawnik z Baker & McKenzie ma wątpliwości w sprawie obciążenia ubezpieczycieli kosztami wycen szkód

Zdaniem Pawła Świrskiego,  radcy prawnego  z kancelarii Baker & McKenzie, propozycja Rzecznika Ubezpieczonych, by ubezpieczyciele płacili za wyceny szkód, dokonane na zlecenie poszkodowanych przez niezależnych rzeczoznawców samochodowych, może być niezgodna z obowiązującym prawem - informuje "Gazeta Ubezpieczeniowa" (www.gu.com.pl z 26.05.2009 r.), powołując się na PAP.  Zgodnie z projektem nowelizacji prawa o ruchu drogowym, przygotowanym przez Halinę Olendzką, Rzecznika Ubezpieczonych, o wysokości odszkodowania decydowałby niezależny rzeczoznawca samochodowy, działający na zlecenie poszkodowanego. Jeżeli jego wycena różniłaby się więcej niż o 10 proc. w stosunku do wyceny dokonanej na zlecenie zakładu ubezpieczeń, to koszty ekspertyzy ponosiłby ubezpieczyciel. Świrski ocenia, że  proponowane przez RzU rozwiązanie może być niezgodne z ustawą o działalności ubezpieczeniowej. Czynności ubezpieczeniowe, do których należy m.in. ustalanie wysokości szkód oraz rozmiaru odszkodowania, mogą być bowiem wykonywane wyłącznie w imieniu i na rzecz zakładu ubezpieczeń, a nie ubezpieczonego. Wątpliwości prawnika budzi też pomysł, aby koszt wynagrodzenia za takie usługi ponosił zakład ubezpieczeń - podaje "GU". Świrski zastanawia  się, czy wydatki na takie usługi będą kosztem podatkowym dla ubezpieczyciela, skoro usług tych nie będzie zlecało to towarzystwo. Ewentualne zmiany mogłyby zaś doprowadzić do masowego wnoszenia pozwów do sądów przez zakłady ubezpieczeń, zamiast do szybkiej zapłaty odszkodowania - pisze "GU". Pomimo wątpliwości prawnych należy uznać, że propozycje Rzecznika Ubezpieczonych idą w dobrym kierunku. (...) Wskazane jest przyjęcie rozwiązań, które pozwolą na profesjonalizację tych usług oraz uniknięcie czasochłonnych i drogich procesów sądowych w celu ustalenia kwoty odszkodowania" - twierdzi Świrski.

Bez zgody ubezpieczonego ubezpieczyciel nie może zwrócić mu odnalezionego samochodu, który wcześniej skradziono

Ubezpieczyciel bez porozumienia z ubezpieczonym i jego zgody, nie może oddać mu skradzionego wcześniej samochodu i żądać zwrotu wypłaconego odszkodowania - orzekł Sąd dla Warszawy Mokotów w wyroku z 29 kwietnia 2009 r. (sygn. II C 348/08). Sprawa dotyczyła ojca i syna, współwłaścicieli fiata pandy, który był objęty ubezpieczeniem autocasco w PZU SA - podaje "Rzeczpospolita"(Nr z 25.05.2009 r.).  Auto skradziono, ubezpieczyciel wypłacił zainteresowanym 11,7 tys. zł odszkodowania z autocasco; za które kupili sobie nowe. Jednocześnie własność skradzionego pojazdu – zgodnie z umową ubezpieczenia AC – przeszła na PZU SA, a skradziony samochód odnalazł się po pół roku.  PZU SA uznało więc,  że kradzież mogła być fikcyjna i zwrócił się do  kierowców o zwrot odszkodowania i odebrania fiata. Ponadto,  mieli oni  złożyć oświadczenie o zwrotnym przeniesieniu własności. Ubezpieczyciel powołał się na zapisy zawarte w ogólnych warunkach umowy autocasco, z których wynikało, że na warunkach wzajemnie uzgodnionych przez strony PZU może dokonać zwrotnego przeniesienia własności pojazdu na zbywcę w razie odnalezienia auta po dniu wypłaty odszkodowania. Kierowcy odmówili, a w ich sądową obronę  zaangażowała się Federacja Konsumentów. Sąd uznał racje kierowców.

Spółki VIG Polska pomimo kryzysu zwiększyły przypis

Wchodzące w skład austriackiej grupy Vienna Insurance Group Polska spółki zebrały w pierwszych trzech miesiącach 2009 r. prawie 710 milionów zł składek, to  o 12 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2008 r. W tym  majątkowe spółki VIG Polska odnotowały  łączny przypis o 15 proc. wyższy  wobec pierwszego kwartału 2008 r. Wyniósł on  441,5 mln zł.  Spadł natomiast wynik finansowy netto majątkowego VIG – z 16 mln zł w I kw. 2008 r. do 15,4 mln zł rok później. Jak informuje  "Gazeta Ubezpieczeniowa" (www.gu.com.pl z 25.05.2009 r.), największa z czterech majątkowych spółek VIG Polska - InterRisk - zebrała składkę w wysokości 170,4 mln zł (spadek o 2 proc.). Zdaniem Franza Fuchsa, szefa VIG Polska, biorąc pod uwagę strategiczną decyzję dotyczącą wycofania się spółki z segmentu ubezpieczeń kredytowych, składka InterRisk jest znacznie lepsza niż oczekiwano (spółka w I kw. 2009 r. zarobiła 10,9 mln zł).Z kolei majątkowa Compensa zebrała 165,2 mln zł składek, co oznacza 22 proc. wzrost w porównaniu z analogicznym okresem 2008 r., głównie dzięki ubezpieczeniom komunikacyjnym. Compensa zarobiła 5,2 mln zł,  o 0,4 mln zł więcej, niż rok wcześniej. Najszybciej rozwijało się  PZM TU, które zanotowało 116 proc. wzrost sprzedaży, a składka osiągnęła poziom 57,9 mln zł.  Natomiast czwarte towarzystwo grupy VIG, majątkowa Benefia, nie zmieniło poziomu składki. Przypis tak  jak rok wcześniej wyniósł 48 mln zł; o  0,5 mln zł spadł natomiast wynik finansowy netto spółki, który wyniósł ostatecznie 0,4 mln zł.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT