Nowe porozumienie UFG z ubezpieczycielami w sprawie danych osobowych w ogólnopolskiej bazie ubezpieczycieli komunikacyjnych

W przygotowaniu wielostronnej umowy w sprawie gromadzenia i udostępniania informacji w sektorze ubezpieczeniowym  i negocjacjach pomiędzy Ubezpieczeniowym Funduszem Gwarancyjnym a przedstawicielami kilkudziesięciu zakładów ubezpieczeń uczestniczyli z ramienia  UFG prawnicy z kancelarii Wierzbowski Eversheds - donosi "Rzeczpospolita"(Nr z 18.03.3014 r.). Dziennik przypomina, iż "celem porozumienia, do którego przystąpiły już 24 towarzystwa (obejmujące łącznie ponad 90 proc. rynku ubezpieczeń komunikacyjnych) jest zapewnienie najwyższej jakości danych przetwarzanych w ogólnopolskiej bazie ubezpieczycieli komunikacyjnych"  poprzez nałożenie na ubezpieczycieli wyższych wymogów odnośnie przekazywanych danych; wprowadzenie instrumentów dyscyplinujących towarzystwa, które nie spełniają wymaganych warunków oraz modyfikację mechanizmów dostarczania i udostępniania danych przez ubezpieczycieli.  Jednym z kluczowych zagadnień porozumienia - podkreśla w gazecie  Gerard Karp z kancelarii Wierzbowski Eversheds -  było zagwarantowanie bezpieczeństwa danych osobowych osób ubezpieczonych.
W opinii  Sławy Cwalińskiej -Weychert, wiceprezes UFG, nowa umowa pozwoli "wyeliminować problemy z oceną ryzyk klientów, a tym samym uwolni ich m.in. od konieczności dostarczania zaświadczeń obrazujących historię ubezpieczenia".

Grupa PZU: wzrost zysku netto i przypisu składki za 2013 r.

Grupa PZU  wypracowała w 2013 r. zysk netto  3,293 mld zł,  o 1,3 proc.  więcej w ujęciu rocznym w stosunku do wyniku za 2012 r. - donosi "Parkiet"(Nr z 12.03.2014 r.). Stało się tak - pisze gazeta, powołując się na   Andrzeja Klesyka, prezesa zarządu PZU SA -   dzięki wzrostowi  składki przypisanej brutto, wynikającemu z dynamicznej sprzedaży niektórych produktów, a także dzięki "brakowi znacznych szkód i utrzymaniu dyscypliny kosztów stałych". Natomiast   przypis składki brutto Grupy PZU za 2013 r. sięgnął 16 mld 480 mln zł w 2013 r. wobec 16.243,13 mln zł zebranego rok wcześniej. Z kolei  koszty akwizycji  wyniosły w ub.r. 2,02 mld zł  ( 2,00 mld zł w 2012 r.), a koszty administracyjne - odpowiednio: 1,41 mld zł wobec 1,44 mld zł.
Szef PZU SA podkreśla, iż  od wielu lat struktura  składki zbieranej przez  ubezpieczyciela  zmienia się. I tak , w ubezpieczeniach majątkowych i pozostałych osobowych składka przypisana brutto PZU wyniosła 8,27 mld zł (spadek  o 2,1 proc. r/r, na skutek spadku przypisu w ubezpieczeniach komunikacyjnych) - zauważa "Rz". Tym niemniej, PZU SA pozostaje liderem na rynku z udziałem na poziomie 31,1 proc., zaś w rynku ubezpieczeń komunikacyjnych 38,1 proc. (stan po 3 kwartałach 2013 r.),
W ubezpieczeniach na życie składka zebrana przez towarzystwo w 2013 r.  wzrosła  w ub.r. o 3,9 proc. r/r do 7,75 mld zł, zaś udział spółki w rynku ubezpieczeń życiowych kształtował się na poziomie  29,3 proc., w tym w zakresie składki regularnej -  43,7 proc.

Kilkadziesiąt  tys. spraw o odszkodowania  rocznie z pomocą kancelarii odszkodowawczych 

W opinii "Rzeczpospolitej"(Nr z 12.03.2013 r.), walka  z ubezpieczycielami o pieniądze z odszkodowań to teraz "złoty interes". Jak podaje gazeta,  zyski największych kancelarii odszkodowawczych w ciągu sześciu lat potroiły  się - twierdzi dziennik. I podkreśla, ze kancelarie odszkodowawcze prowadzą już do   kilkudziesięciu tysięcy spraw rocznie. W razie sukcesu, pobierają od klienta prowizję kształtującą się na poziomie  20–30 proc. wywalczonych środków (także od zasądzonych rent) - informuje  gazeta. "Rz" pisze, iż  niektóre kancelarie odszkodowawcze zapewniają, iż potrafią skutecznie wywalczyć pieniądze nawet w  sprawach , które wydarzyły się ponad  20 lat temu.  Przy tym , według  kancelarii odszkodowawczych,  ubezpieczyciele mają skłonność do zaniżania wysokości  wypłat. Zdaniem Marcina Kaczorowskiego  z Votum, poszkodowani dostali nawet połowę tego, co powinni otrzymać..
Paweł Wawszczak z Biura Rzecznika Ubezpieczonych  podkreśla w dzienniku, iż  tak szybki rozwój kancelarii wynika m.in. z  tak częstego  zaniżania przez ubezpieczycieli kwoty odszkodowań. Krzysztof Lewandowski, prezes EuCO, przewiduje, że wzrost liczby spraw kierowanych do sądu będzie nadal widoczny - pisze gazeta.

Allianz Polska: wzrost w komunikacji i ubezpieczeniach korporacyjnych w 2013 r.

Grupa Allianz Polska  w ubezpieczeniach majątkowych pomimo ogólnorynkowej tendencji spadkowej zebrała  składkę  wyższą  w porównaniu do poprzedniego roku o 1,3 proc.; wyniosła  ona 1,8 mld zł - twierdzi "Rzeczpospolita"(nr z 13.03.2014 r.). Ubezpieczyciel  majątkowy  zamknął   2013 r.  z zyskiem w wysokości 84,4 mln zł, co oznacza wzrost o 12,7 mln zł (17,7 proc.) wobec wyniku z w 2012 r. I tak, w ubezpieczeniach komunikacyjnych Allianz Polska odnotował zwiększenie przypisu z polis sprzedawanych w sieci własnej oraz poprzez multiagencje - podaje gazeta. Według dziennika, spółka w II połowie 2013 r. odnotowała   wzrost " także w polisach oferowanych przez dealerów samochodowych, gdzie Allianz utrzymuje silną pozycję. Mniejsze były za to przychody ze sprzedaży w ubezpieczeniach flot, głównie ze względu na spadające ceny".  Z kolei w ubezpieczeniach  korporacyjnych w 2013 r. w większości linii biznesu, odnotowano wzrost składek przypisanych brutto, w porównaniu do 2012 r., szczególnie w ubezpieczeniach mienia i budowlano-montażowych. Jak podkreśla "Rz", jednak  "cały obszar corpo non-motor wykazał lekko ujemną dynamikę rok do roku – przyczyniło się do tego zredukowanie portfela ubezpieczeń finansowych, które jednak przyniosło wzrost rentowności w tej linii ubezpieczeń".  Ubezpieczyciel natomiast poprawił  rentowność, chociaż  w mniejszej skali, w ubezpieczeniach odpowiedzialności cywilnej i transportowych. "Ubezpieczenia techniczne zachowały rentowność zbliżoną do ubiegłorocznej, a majątkowe dla przemysłu pogorszyły swój bardzo dobry ubiegłoroczny wynik" - pisze dziennik..

Obecny wyjazd na Ukrainę raczej nieubezpieczony

Nie każde towarzystwo ubezpieczeń w obecnej sytuacji na Ukrainie  ubezpieczy teraz wyjazd   do południowo-wschodniego  sąsiada - ostrzega "Rzeczpospolita"(Nr z 15.03.2014 r.). Dziennik przypomina  o   powszechnie występujących wyłączeniach od  odpowiedzialności ubezpieczycieli poza granicami naszego kraju, a więc o braku ochrony ubezpieczeniowej towarzystwa w razie działań wojennych, aktów terroru czy zamieszek. "Nierzadko wydaje nam się, że wystąpienie takich zdarzeń jest raczej mało prawdopodobne. A gdy planujemy podróż z dużym wyprzedzeniem, nie jesteśmy w stanie przewidzieć, że w danym rejonie stanie się niebezpiecznie. Tak jak obecnie na Ukrainie"- zauważa gazeta. I podkreśla, ze  nie możemy liczyć na odszkodowanie, jeśli doznamy obrażeń kiedy  przypadkowo  znajdziemy  się w miejscu zamieszek, na politycznym wiecu itp.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT