Nowela o obowiązku ubezpieczeń upraw weszła w życie

Od 1 lipca br. wszedł w życie obowiązek ubezpieczenia przez rolników przynajmniej 50 procent upraw. Na zawarcie umowy rolnicy mają 12 miesięcy. Wójtowie, burmistrzowie i prezydenci będą kontrolować czy dopełniony został ten obowiązek – przypomina „Gazeta Prawna" (Nr z 01.07.2008 r.). Według dziennika, rolnikowi, który nie podpisze umowy grożą kary, które wynoszą równowartość 2 euro od ha (kara nie będzie naliczana w przypadku, gdy co najmniej dwa zakłady ubezpieczeniowe odmówią zawarcia umowy). Zdaniem Ryszarda Ciźli, prezesa Świętokrzyskiej Izby Rolniczej, nowelizacja ta jest korzystna dla rolników. Obniża ona między innymi z 30 do 10 proc. wysokość strat uprawniających do ubiegania się o odszkodowanie w przypadku huraganu, powodzi, przymrozków lub gradu. Do tej pory rolnik musiał ubezpieczyć się w całym pakiecie od kilku rodzajów ryzyka. Teraz może wybrać jedno - to na które jest najbardziej narażony.

Wzrosną odszkodowania z UFG

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG) w 2007 r. zapłacił świadczenia za blisko 2,2 tysiąca nieubezpieczonych i prawie 750 niezidentyfikowanych sprawców wypadków. W tym drugim przypadku sumy są ogromne, gdyż tu pokrywane są głównie tzw. szkody osobowe (obejmujące koszty leczenia, rehabilitacji, utracone dochody ), a nie majątkowe – twierdzi w „Rzeczpospolitej” (Nr z 30.06.2008 r.) Elżbieta Wanat-Połeć, nowa prezes zarządu UFG. Według niej, odszkodowania te wzrosną jeszcze bardziej. W połowie czerwca zapadł bowiem wyrok warszawskiego Sadu Apelacyjnego przyznający rekordowe odszkodowanie – 1 mln zł – żonie za stratę męża w wypadku drogowym. Pieniądze te wypłaciło PZU z polisy OC sprawcy wypadku (dotychczas ubezpieczyciele za śmierć osoby bliskiej wypłacali przeciętnie 20 – 40 tys. złotych). – To, a także przywrócenie w kodeksie cywilnym możliwości dochodzenia roszczeń z tytułu zadośćuczynienia może spowodować wzrost wypłacanych kwot – powiedziała dziennikowi prezes funduszu. UFG już otrzymuje wnioski o dopłaty do przyznanych świadczeń. W 2007 r. UFG poprawił przychody z regresów o prawie jedną czwartą do 12,5 mln zł.

Era konwergencji dociera do ubezpieczeń

W erze konwergencji, czyli przenikania się biznesów, polisę ubezpieczeniową kupić będzie można także w supermarkecie, w firmie telekomunikacyjnej a nawet u dostawcy prądu – prognozuje „Gazeta Prawna" (Nr z 30.06.2008 r.). W opinii dziennika, coraz większa konkurencja i coraz tańsza, bardziej dostępna technologia powodują, że firmy szukają nowych źródeł przychodów oraz dokonują zmian w modelach biznesowych, które stają coraz bardziej skomplikowane. Dla klientów oznacza to coraz szerszą ofertę i często niższe ceny. Sieci hipermarketów coraz chętniej inwestują w sprzedaż przez internet. Ich szefowie – pisze dziennik - myślą nawet o sprzedaży w hipermarketach polis ubezpieczeniowych mieszkania, samochodu, zwierząt, czy życia i zdrowia. Niedługo w hipermarketach kupić będzie można także wycieczki zagraniczne. Według „Prawnej”, zmiany modelów biznesowych poprzez rozbudowywanie oferty o całkiem nowe działalność widać też w innych branżach. Telekomy szukają na przykład pieniędzy wchodząc na rynek usług finansowych (np. TP chce sprzedawać polisy ubezpieczeniowe), medycznych (tzw. telemedycyna), czy wreszcie usług IT dla firm (np. administracja i obsługą sieci informatycznej klienta, a także jego serwerów).

Ubezpieczyciele direct będą budować sieć sprzedaży

Sprzedaż ubezpieczeń w systemie direct zmierza podobną drogą rozwoju jak bankowość elektroniczna. W opinii gazety „Dziennik.WSJ Polska” (Nr z 30.06.2008 r.), ubezpieczyciele prowadzący do tej pory jedynie sprzedaż bezpośrednią zaczynają stawiać na tradycyjne oddziały. Na przykład Link4 otworzył swój kolejny oddział w Katowicach, a podobne działania rozważają również inne towarzystwa direct. Według Agnieszki Dąbrowskiej, dyrektor departamentu sprzedaży, marketingu i obsługi klienta w Axa Ubezpieczenia, AXA poza Polską często stosuje tzw. multichannel, czyli oferowanie jak najwięcej możliwości kontaktu z towarzystwem i w Polsce także się do tego przymierza. Budowę sieci rozważa również Liberty Direct – pisze gazeta. Zdaniem Rafała Karskiego, dyrektora marketingu Liberty Direct, jego firma w przyszłości nie wyklucza zastosowania takiego rozwiązania.. Karski podkreśla, że możliwe, iż droga którą poszła bankowość internetową będzie jednym z nich.
„Dziennik.WSJ Polska” zauważa, że jeszcze kilka lat temu w sprzedaży bezpośredniej można było wykupić wyłącznie polisy komunikacyjne. Obecnie w ofercie znajdują się także ubezpieczenie mieszkania, podróży, a także proste ubezpieczenia na życie. A jeśli chodzi np. o ubezpieczenia na życie, to tradycyjnie Polacy wolą kontakt z człowiekiem. Dlatego też zdaniem dyr. Dąbrowskiej z Axa Ubezpieczenia powstawanie np. kiosków ubezpieczeniowych jest bardzo realne.

Sprawcy szkód będą częściej dostawali wezwania do ich pokrycia

Żądając od sprawców szkód ich pokrycia w ramach tzw. postępowania regresowego, już teraz ubezpieczycielom udaje się odzyskać ponad 100 mln zł rocznie. Jednak ta kwota mogłaby być nawet dwa razy większa, gdyż przeciętnie około 40-50 proc. postępowań regresowych nie kończy się sukcesem - podaje „Gazeta Prawna" (Nr z 30.06.2008 r.). Tą średnią zaniżają sytuacje, w których regres ma być skierowany do osoby fizycznej – wtedy skuteczność spada do 20-30 proc. W opinii dziennika, najczęściej dotyczy to przypadków, w których sprawcą wypadku jest osoba kierująca pojazdem po pijanemu (około 80 proc. przypadków). Inną istotną podstawą do regresu jest ucieczka z miejsca wypadku czy jazda samochodem bez prawa jazdy. „Prawna” pisze, że stosunkowo najrzadziej zdarza się, że towarzystwa zarzucają klientom, że nie starali się złagodzić skutków zdarzenia. Dlaczego ? To ubezpieczyciel musi bowiem udowodnić, a takie spory są zawsze zawiłe i długotrwałe. Dlatego przy mniejszych szkodach towarzystwa nie dochodzą roszczeń, gdyż nawet w przypadku wygranej często dłużnicy unikają regulowania zobowiązań – tłumaczy dziennik. Kończą się jednak prace nad nowelizacją ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych, która przewiduje m.in., że towarzystwa będą mogły wpisywać dane takich dłużników do baz danych osób nieregulujących swoich zobowiązań na czas. Dla sprawców szkód oznacza to, że coraz częściej będą dostawali wezwania do pokrycia szkód.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT