Nowela ustawy o kompensacie już w Sejmie

W Sejmie wkrótce odbędzie się pierwsze czytanie projektu nowelizacji ustawy o państwowej kompensacie, która przysługuje ofiarom niektórych przestępstw – donosi „Gazeta Prawna” (Nr z 08.04.2008 r.).  Kompensata taka, przyznawana  przez sąd rejonowy ma pokryć utracone zarobki, koszty  leczenia lub pogrzebu  w przypadku, gdy dodatkowe wydatki są skutkiem popełnienia umyślnego przestępstwa z użyciem przemocy, w którym ofiara doznała rozstroju zdrowia lub naruszenia czynności ciała. Projekt przewiduje, że w sytuacji, kiedy  ofiara przestępstwa poniosłaby śmierć, o kompensatę będzie mogła  ubiegać się osoba najbliższa ofierze. Wysokość kompensaty jest równa sumie środków, której  ofiara nie może odzyskać -  utraconych zarobków lub innych środków utrzymania -  od sprawcy lub m.in. z ubezpieczenia.  Wysokość kompensaty nie może jednak  przekroczyć wysokości 12 tys. zł. Według Wojciecha Biernackiego  z Kancelarii Radców Prawnych Biernaccy, kompensata ma zastosowanie m.in. w przypadku, kiedy sprawca wypadku samochodowego umrze przed wszczęciem przeciw niemu postępowania, a jego ubezpieczenie nie pokryje wszystkich wydatków, m.in. na leczenie.

Link4: niepokojący wynik techniczny

Link4 pochwalił się wynikami za 2007 r. Wszystko na pierwszy rzut oka wygląda pięknie.
Firma wypracowała  zysk techniczny z ubezpieczeń  na niewielkim  plusie  przy prawie 10-milionowej stracie w 2006 r.  Nastąpiła też  poprawa zysku netto – podaje „Parkiet”(Nr z 07.04.2008 r.), podkreślając to, że firma oferując  polisy wyłącznie w systemie direct (przez telefon i internet) zebrała rok do roku o jedną czwartą więcej składek. Jednak, zdaniem gazety,  drugie półrocze 2007 r. nie było dla towarzystwa  już takie różowe. W ciągu sześciu miesięcy wyparowało trzy czwarte zysku technicznego i prawie 90 proc. wyniku netto.
Niepokoić może  spadek wyniku technicznego – zauważa dziennik. I  prawdopodobnie nie obciążył go podatek Religi, bo o tylko nieliczna grupa klientów, którzy kupują samo OC, musi zapłacić na ochronę w Link4 właśnie o ten podatek więcej. Ci, którzy wybierają pakiet z AC - a są oni w przewadze - nie są obciążani kosztami 12-proc. podatku, bo firma bierze go na siebie, zmniejszając marżę zysku.

O obowiązku ubezpieczenia OC audytora decyduje wpis na listę

W opinii Ministerstwa Finansów,  firmy audytorskie powinny obowiązkowo posiadać ubezpieczenie OC na badanie sprawozdań finansowych, nawet jeśli nie prowadzą takiej działalności – donosi „Gazeta Prawna”(Nr z 07.04.2008 r.). Według resortu finansów, obowiązek ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wiąże się również z potencjalnymi szkodami, w związku z prowadzoną przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych działalnością w zakresie określonym w art.10 ust.3 ustawy. A według tychże rozwiązań, aktualny wpis na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych skutkuje  obowiązkiem ubezpieczenia OC.

Pakiet medyczny jest przychodem pracownika
 
Pakiet medyczny wykupiony dla pracownika przez pracodawcę stanowi  jego przychód ze stosunku pracy – informuje „Gazeta Prawna”(Nr z 07.04.2008 r.). Dziennik podkreśla przy tym, że przychód nie powstaje po stronie pracownika, jeśli nie ma możliwości określenia wartości świadczenia, jakie przypada na konkretnego pracownika. Jednak zdaniem gazety, która powołuje się na opinię  Ministerstwa Finansów są to sporadyczne przypadki. „Gazeta Prawna” podkreśla, że o powstaniu przychodu ze stosunku pracy decyduje również sam fakt otrzymania przez pracownika pakietu medycznego, nawet pomimo tego,  iż ten pracownik  z niego nie skorzystał.

Przypis z polis majątkowych sięgnie w br. 20 mld zł?

„Gazeta Wyborcza” (Nr z 05.04.2008 r.) szacuje, że Polacy wydali w 2007 r. o 11 proc. więcej niż w 2006 r., czyli  ponad 18 mld zł na ubezpieczenia majątkowe. Z kolei prognozy na 2008 r. przewidują, że br. może  przynieść ubezpieczycielom ok. 20 mld zł składki.  Według dziennika, około 40 proc. składek zbieranych przez ubezpieczycieli pochodzi z ubezpieczeń mienia i firm, a to dobrze rokuje chociażby ze względu na wzrost wartości nieruchomości oraz liczne projekty finansowane ze środków UE. Najwięcej składek pochodzi jednak z ubezpieczeń komunikacyjnych, w których również oczekuje się w 2008 r. dobrej koniunktury. Wzrosła bowiem ilość kupowanych przez Polaków samochodów. Jak podaje „Wyborcza”, ich  liczba wzrosła w styczniu i lutym 2008 r. do 56 tys. (o ok. 25 proc.  więcej niż w analogicznym okresie 2007 r.). Zdaniem gazety, podwyżka cen komunikacyjnego OC w PZU SA może też spowodować 10-15 proc.  wzrost przypisu składek u konkurencyjnych ubezpieczycieli, jeśli zaproponują oni niższe stawki.

KE: nowy projekt  w sprawie łamania zasad antymonopolowych

Przygotowywany przez Komisję Europejską projekt zasad rekompensowania strat zarówno firmom, jak i konsumentom, a  wyrządzonych przez załamanie zasad antymonopolowych, został już przez KE przesłany do konsultacji.- informuje „Rzeczpospolita” (Nr z 05.04.2008 r.). Zgodnie z przedstawionymi propozycjami,  konsumenci będą mieli możliwość m.in. wnoszenia zbiorowych pozwów o przyznanie im odszkodowania. Ponadto – pisze dziennik - ma być wprowadzona zasada jednokrotnego naprawienia szkody. Zaproponowane rozwiązania mają pomóc konsumentom i firmom, które rocznie tracą miliardy euro przez to, że inni nie przestrzegą europejskich zasad antymonopolowych – uważa Neelie Kroes, komisarz UE ds. Konkurencji. Konsultacje w sprawie projektu  mają potrwać  do 15 lipca br.

Bez obniżek komunikacyjnych polis OC?

Zdaniem gazety „Parkiet” (Nr z 07.04.2008 r.), masowe obniżki cen OC na rynku nie staną się raczej faktem. Dlaczego ? Dziennik pisze, że nie sprzyja obniżkom  zarówno  podatek Religi, jak i  także niedawna podwyżka OC komunikacyjnego w kontrolującym połowę rynku ubezpieczeń komunikacyjnych PZU SA. Andrzej Klesyk, prezes zarządu PZU, twierdzi, że w wypadku obniżki cen polis komunikacyjnych  ubezpieczyciele będą do ubezpieczeń dokładać. Z kolei według Magdaleny Barcickiej  z Axa Ubezpieczeni,  trudno przewidzieć, w jaką stronę zmierza rynek i prawdopodobnie będą zarówno firmy które obniżą, jak i takie, które podniosą ceny komunikacyjnego OC.
Paweł Wróbel z Generali powiedział zaś gazecie, że  w większości przypadków na obniżki nie pozwolą ubezpieczycielom wyniki techniczne, jakie towarzystwa osiągają na tego typu produkcie.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT