Od wiosny br. auta z kierownicą po prawej stronie na polskich drogach

Tzw. "angliki", czyli pochodzące z wysp brytyjskich auta z kierownicą po prawej stronie, już  w maju lub  w czerwcu br.  legalnie wyjadą na nasze drogi - informuje  "Dziennik Gazeta Prawna"(Nr z 10.02.2015 r. Według dziennika, który powołuje się na szacunki Ministerstwa Gospodarki,  rocznie takich samochodów może  trafić  do Polski  nawet  i 200 tys., ponieważ są one  tańsze od tych z kierownicą po lewej stronie. Jednak   ubezpieczenie "anglików"  może być jednak droższe, ponieważ w opinii ekspertów,  " jazda takim autem spowoduje zagrożenie na drodze" - twierdzi "DGP".  Gazeta  podaje,  iż na wiosnę 2015 r. zaplanowany  jest   koniec  prac nad przepisami dopuszczającymi do ruchu pojazdy przystosowane do ruchu lewostronnego, którą to  regulację  "wymusił na polskim rządzie wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE" . Dziennik podkreśla, iż  wprawdzie rząd nie może  zakazać  zakupu "anglików", ale władze "liczą" w tym względzie na ubezpieczycieli, którzy dla właścicieli tych pojazdów  będą oferować wyższe składki OC.  Towarzystwa bowiem dostosowują  wysokość składek  do szkodowości. I tak,  zdaniem Marcina Tarczyńskiego z  Polskiej Izby Ubezpieczeń, jeśli  pojazdy  z kierownicą po prawej stronie będą powodować zauważalnie więcej szkód, to ubezpieczyciele na pewno wezmą to pod uwagę.  Bartosz Jasik z Avivy  twierdzi zaś, iż wprawdzie firma ta  nie przewiduje dla "anglików' odmiennych stawek, to nie wyklucza ich wprowadzenia  " w razie potrzeby".  Z  kolei,  w opinii Jarosława Bogusza z Proamy,  dla dobrych kierowców "anglików" cena OC z czasem może przestać być wyższa, ponieważ   kierownica po prawej stronie jest  tylko jednym  z czynników ryzyka.

Cyberpolisy coraz droższe


Rosnąca liczba cyberataków znacznie zwiększyła zainteresowanie ubezpieczeniami spółek przed skutkami działań hakerów - pisze "Rzeczpospolita"(Nr z 10.02.2015 r.). Według gazety, w 2014 r.  wydano na ten typ polis   blisko  2 mld USD, to jest  o około 50 proc. więcej niż w 2013 r. Zdaniem cytowanego przez "Rz"  Sagalowa, konsultanta rynku ubezpieczeniowego, a w przeszłości szefa operacji bieżących sekcji biznesowej AIG, po atakach  hakerów na Target Corp, JPMorgan Chase Co. czy  system komputerowy Anthem Inc.,  popyt na ubezpieczenia antyhakerskie znacznie wzrósł, ponieważ  ludzie "zaczęli myśleć o tym, że jest to realny problem. Zaczęli myśleć o cyberatakach, tak jak wydarzeniu losowym, np. o huraganie". Dziennik podaje, iż  na przykład  w  Beazley  Group, firmie oferującej ten produkt finansowy,  jego sprzedaż  wzrosła w 2013 r. o 150 proc. a w 2014 r.  o 100 proc.  Przy tym,  ubezpieczenia od ataków hakerskich wykupują już nie tylko wielkie korporacje, ale także   średnie i małe firmy oraz uczelnie wyższe. Wysokość składki zależy  natomiast  od zakresu strat, jakie polisa pokrywa, a więc  "od kosztów uszczelnienia systemów komputerowych i informowania poszkodowanych konsumentów po odszkodowania w sprawach z powództwa cywilnego oraz kampanie public relations".  Gazeta  ostrzega, iż   jednak nawet wykupienie ubezpieczenia nie pokryje wszystkich skutków ataku hakerów. Ubezpieczyciele  podnoszą bowiem  już nie tylko składki, ale także wysokość strat, które ubezpieczony finansuje   z własnej kieszeni, zanim polisa zacznie działać. A ceny  polis wzrastają w  miarę wzrostu kosztów cyberataków  - podaje dziennik.

Średnie zasądzone zadośćuczynienie za krzywdę na poziomie 10 - 30 tys. złotych


W określaniu wysokości zadośćuczynienia sąd, co do zasady, korzysta z daleko idącej swobody - podkreśla "Rzeczpospolita"(Nr z 06.02.2015 r.). Tym niemniej  - pisze gazeta - podczas  zasądzania zadośćuczynienia sąd  powinien brać jednak  pod uwagę stopień natężenia doznanej krzywdy. A ten winien być ustalony z uwzględnieniem takich czynników, jak m.in. "rodzaj, charakter, długotrwałość cierpień fizycznych oraz ujemnych następstw psychicznych, ich intensywność, nieodwracalność, wiek osoby poszkodowanej, utratę perspektyw na przyszłość, poczucie bezradności" - podaje dziennik.
Według "Rz", średnia wysokość zasądzanego  zadośćuczynienia za krzywdę kształtuje się  na poziomie od 10 do 30 tys. zł. Zdarza się jednak  przyznanie przez sąd  wyższych kwoty zadośćuczynienia.

Rekordowe zyski kancelarii odszkodowawczej Votum za 2014 r.

Kancelaria odszkodowawcza Votum  bije rekordy zysku - donosi "Rzeczpospolita"(Nr z 04.02.2015 r.), powołując się na raport spółki za 2014 r., według którego Votum osiągnęła w 2014 r. przychody wyższe o 6 proc.,  niż  pierwotnie zakładała.  I tak,  przychody mają sięgnąć do 73 mln zł, natomiast zysk netto grupy  wyniesie aż 9,2 mln zł zamiast prognozowanych 6 mln zł  i  będzie wyższy o 53,8 proc. w porównaniu do 2013 r.  - pisze gazeta. Według "Rz",  spółka uzasadnia lepsze od zakładanych wyników tym, że "w kolejnych kwartałach prezentowała wzrost wolumenu spraw zarówno prowadzonych przez Votum, jak i skierowanych na drogę sądową. (...) ze względu na przesunięcie w czasie pomiędzy przyjęciem sprawy a wypłatą świadczeń, przychody ze zwiększonej liczby spraw znajdą swoje odzwierciedlenie w przyszłości".  Na ostatnie miesiące 2014 roku przypadł zaś moment zakończenia coraz większej liczby procesów sądowych, których rozpoczęcie przypadało na lata 2012-2013, a to w  efekcie dało zdecydowanie wyższy od spodziewanego wynik w należącej do Grupy kapitałowej Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych A. Łebek i Wspólnicy - podaje dziennik.  Zdaniem Dariusza Czyża,  prezesa zarządu Votum,  ostatnie trzy miesiące 2014 r. to był nadspodziewanie dobry dla firmy kwartał, w którym "skumulowało się kilka czynników, co w efekcie dało wynik o ponad 50 proc. wyższy od pierwotnie prognozowanego". M.in. "do znacząco wyższego od oczekiwanego poziomu windykacji należnych świadczeń w jednym z segmentów działalności przyczyniły się sprawy o zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej, która nastąpiła przed 3 sierpnia 2008 roku (sprawy z art. 448 k.c.)".
Votum jest największą w Europie Środkowo-Wschodniej kancelarią odszkodowawczą. Od 2010 r. firma  jest  spółką  notowaną  na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT