Odszkodowanie z AC z podatkiem VAT

Odszkodowanie z autocasco  powinno uwzględniać podatek VAT- podkreśla "Dziennik Gazeta Prawna" (Nr z 01.02.2011 r.), przypominając o karze nałożonej przez   UOKiK na Generali za stosowanie w umowach ubezpieczenia  AC zapisów  wpisanych  do rejestru klauzul niedozwolonych. Albowiem prawo mówi, że odszkodowanie powinno obejmować sumę cen części zamiennych i usług koniecznych do wykonania naprawy z uwzględnieniem podatku -podaje "DGP".  Jak pisze gazeta, postępowanie w tej sprawie wszczęte po informacji uzyskanej od konsumentów wykazało, że ubezpieczyciel stosuje w umowie niedozwolone  zapisy.   Konsumenci, którzy zdecydowali się na wycenę ubezpieczyciela do wyliczenia odszkodowania, otrzymywali odszkodowanie pomniejszone o VAT. Natomiast  decydujący się  na zwrot kosztów na podstawie faktury po dokonaniu naprawy, dostawali odszkodowanie w pełnej wysokości.

Będzie fuzja TUiR Partner z TUW TUZ ?

Czy towarzystwo "Partner" ponownie zostało wystawione  na sprzedaż - pyta  "Parkiet"(Nr z 29.01.2011 r.). Gazeta pisze, iż na rynku pojawiły sie spekulacje, iż "podobno" pojawił się ktoś zainteresowany  kupnem ubezpieczyciela. Tymczasem według  Tomasza Majchrzaka, prezesa zarządu TUiR Partner, strategia firmy   nie uległa zmianie. Może to oznaczać - zauważa dziennik - iż  TUW TUZ po przekształceniu w spółkę akcyjną połączy się z Partnerem. Fuzja towarzystw powinna zaś zakończyć się w 2012 r.
Według gazety, dzięki inwestycjom TUiR Partner w pierwszych trzech kwartałach 2010 r. zanotował 0,27 mln zł zysku, natomiast  TUW TUZ wypracował w 2010 r.  7 mln zł zysku netto, czyli więcej o  48,9 proc. niż w 2009 r. oraz  79 mln zł przypisu składki (wzrost o 56,4 proc.). W opinii "Parkietu",  na znaczną poprawę wyników ubezpieczyciela miało  wpływ  zwiększenie  sprzedaż y oraz zmniejszenie udziału w portfelu polis  komunikacyjnych.

Do Egiptu  bez  ubezpieczenia

Signal Iduna zawiesiła ubezpieczenia dla wyjeżdżających do Egiptu po 30 stycznia 2011 r.  Towarzystwo wydało komunikat o zawieszeniu ochrony ubezpieczeniowej dla osób i grup zorganizowanych, które wyjadą do Egiptu po 30 stycznia 2011 r.  - informuje "Rzeczpospolita" (Nr z 01.02.2011 r.). Ubezpieczyciel  tłumaczy swoją decyzję aktualną sytuacją w tym kraju oraz wydaniem oficjalnego komunikatu Ministerstwa Spraw Zagranicznych,  zawierającego stanowczą rekomendację o wstrzymaniu się z podróżami w rejon konfliktu. Według dziennika, na podobny krok zdobyła sie  Axa. Gazeta pisze, że biura podróży na wycieczki do Egiptu, które miały mieć miejsce w lutym br. sprzedały blisko 20 tys. miejsc. Rezygnacja z wyjazdu nie spowoduje automatycznego zwrotu wpłaconych pieniędzy, gdyż tylko nieliczni touroperatorzy zadeklarowały pełen zwrot wydanych w tym celu środków. Zaś ci, którzy nie zrezygnują z wyjazdu, nie będą objęci ubezpieczeniem.
 
WSA: koszty ubezpieczenia przedmiotu leasingu do opodatkowania

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wydał pierwszy wyrok dotyczący opodatkowania ubezpieczenia leasingu (SYGN. AKT III SA/Wa 2878/10).
Wyrok jest niekorzystny dla firm - twierdzi  "Dziennik Gazeta Prawna" (Nr z 01.02.2011r.). WSA uznał, że do podstawy opodatkowania należy zaliczyć również koszty ubezpieczenia przedmiotu leasingu i zastosować jednolitą stawkę podatku, właściwą dla usługi zasadniczej (leasingu), a więc stawkę 22 proc. (obecnie obowiązuje stawka 23 proc.). Sąd nie znalazł więc podstaw do skierowania pytania prejudycjalnego do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, o co wnosili pełnomocnicy skarżącej spółki - podkreśla gazeta. WSA nie "znalazł również podstaw do uznania, że art. 29 ust. 1 ustawy o VAT narusza zasadę neutralności VAT, o której mowa w dyrektywie 112".  Według "DGP", WSA  był związany wcześniejszą uchwałą Naczelnego Sądu Administracyjnego (sygn. akt I FPS 3/10), który orzekł, że w świetle art. 29 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.) w stanie prawnym obowiązującym w 2006 r. podmiot świadczący usługi leasingu powinien włączyć do podstawy opodatkowania tych usług koszty ubezpieczenia przedmiotu leasingu. Gazeta zauważa, iż z kolei  "NSA w przywołanej uchwale potwierdził stanowisko prezentowane w większości wyroków WSA, że w przypadku umowy leasingu mamy do czynienia z jedną usługą". Oznacza to, że podatnicy powinni spodziewać się kolejnych wyroków zgodnych z uchwałą NSA. Wyrok jest nieprawomocny.

PIT od polisy OC menedżera

Firma, która wykupuje ubezpieczenie OC dla swojej kadry menedżerskiej, powinna pobrać od niej zaliczkę na PIT - uznała  Izba Skarbowa w Warszawie. Dlaczego ? Ponieważ składka ubezpieczenia jest przychodem - twierdzi "Rzeczpospolita" (Nr z 01.02.2011 r.). Według gazety, na stawkę ubezpieczeniową nie ma wpływu ani  liczba  osób sprawujących najważniejsze funkcje,  ani długość ich kadencji.  Ubezpieczeniem zaś automatycznie zostaje objęta osoba nowopowołana na dane stanowisko - pisze dziennik. "Rzeczpospolita"  podkreśla, powołując się na Izbę Skarbową,  iż  w  takiej sytuacji nie ma przeszkód do dokładnego określenia osoby objętej ubezpieczeniem  i   wysokości sumy ubezpieczenia, gdyż ubezpieczeni są znani wnioskodawcy. Natomiast wysokość stałej składki ubezpieczeniowej można podzielić przez liczbę osób w danym okresie objętych umową - wyjaśnia dziennik.
 Izba Skarbowa w Warszawie  wydała   indywidualną  interpretację podatkową jako odpowiedź spółki na jej zapytanie o sposób rozliczenia świadczeń na rzecz członków zarządu, rady nadzorczej i dyrektorów w postaci sfinansowania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT