Okienko kasowe z polisą czy bez ?

Firmy prowadzące okienka kasowe będą mogły funkcjonować bez polisy ubezpieczenia, jeżeli  odłożą określoną kwotę na specjalnym rachunku - twierdzi "Dziennik Gazeta Prawna"(Nr z 28.02.2012 r.). Według gazety, resort finansów pracuje nad nowelą  stosownych przepisów. Dlaczego ? Po prostu brak jest polis przeznaczonych dla przedsiębiorców prowadzących okienka kasowe oraz wysokie ceny gwarancji bankowych. Tymczasem propozycja resortu "przewiduje możliwość posiadania przez biuro usług płatniczych funduszy własnych na poziomie zapewniającym należytą ochronę środkom pieniężnym przekazywanym przez konsumentów" – pisze "DGP,  powołując się na informację przesłaną przez  Ministerstwo Finansów. I tak, "firma decydująca się na takie zabezpieczenie musi założyć oddzielne konto, na którym zamrozi środki pieniężne. Wysokość funduszy powinna stanowić 1,2 proc. całej kwoty transakcji płatniczych wykonanych przez biuro w ciągu ostatnich 12 miesięcy, nie mniej niż równowartość 18 tys. euro (ok. 75 tys. zł)". Według  obecnych przepisów – pisze gazeta - taką samą wartość powinna mieć polisa, którą okienka kasowe są obowiązane wykupić. Ponadto,  powinny one przynajmniej raz na pół roku przedstawiać Komisji Nadzoru Finansowego stan swojego zabezpieczenia finansowego.
Tymczasem w opinii ubezpieczycieli,  trudno im przygotować odpowiedni produkt, choćby ze względu na "zbyt szeroki i nieprecyzyjnie określony zakres ubezpieczenia i gwarancji". Zdaniem Marcina Tarczyńskiego z Polskiej Izby Ubezpieczeń (PIU), "najważniejszą przyczyną braku ofert dla okienek kasowych jest to, że zastrzeżenia towarzystw nie zostały uwzględnione w pracach nad ustawą". Tarczyński powiedział dziennikowi, iż "decyzja o oferowaniu jakiegokolwiek produktu ubezpieczeniowego zawsze jest wyłączną i indywidualną decyzją każdego ubezpieczyciela".
Jak podaje "DGP", w opinii MF nadal  ubezpieczyciele mogą stworzyć ubezpieczenie dla okienek kasowych, a minimalna suma gwarancyjna, na którą okienko kasowe powinno się ubezpieczyć wynosi 18 tys. euro.

Akcje PZU SA na sprzedaż ?

Rząd nie wyklucza sprzedaży pakietu akcji PKO BP i PZU w pierwszej połowie br. Jednak termin tych  transakcji zależy od sytuacji na rynkach  - podaje "Parkiet"(Nr z 29.02.2012 r.), powołując się na oświadczenie ministra skarbu Mikołaja Budzanowskiego. Według gazety, po tej informacji  możliwej podaży akcji   największego polskiego ubezpieczyciela, jego walory straciły nagle 2,3 proc. Straciły także - spadek o 1 proc. -  papiery PKO BP. Dziennik pisze, iż ze słów ministra skarbu można wnioskować, że MSP spróbuje uplasować papiery ubezpieczyciela po wygaśnięciu zakazu ich sprzedaży pod koniec maja (lock-up obowiązuje po poprzedniej takiej transakcji przeprowadzonej w 2011 r.). Przy obecnym kursie 10-proc. pakiet ubezpieczyciela wyceniany jest na 2,9 mld zł - informuje "Parkiet".

Reforma płac w PZU SA

PZU SA   chce zmienić system wynagrodzeń swoich  pracowników. Ubezpieczyciel zapowiada likwidację stałych premii miesięcznych, nagród jubileuszowych i rocznych. W zamian pracownicy mają otrzymywać  dodatki, uzależnione od osiąganych przez nich wyników - pisze "Gazeta  Wyborcza"(Nr z 28.02.2012 r.). Celem zmian jest „dostosowane do standardów rynkowych” i „skuteczniejsze motywowanie pracowników” - podaje "GW" za komunikatem  spółki. W opinii dziennika, zmiany obejmą  9 tys. pracowników z 12,5 tys. zatrudnionych w PZU; przede wszystkim  pracowników biurowych, likwidatorów  szkód, archiwistów i  administracji. Do tej pory mogli oni liczyć na premie miesięczne - maksymalnie 25 proc. pensji.  Teraz będzie ona  wynosić  maksymalnie 30 proc. sumy wynagrodzeń należnych pracownikom w danym kwartale i ma być w całości zależna od oceny wykonywanej pracy.
PZU SA chce też zlikwidować nagrody roczne i jubileuszowe. Zdaniem Dariusza Gromadki z "Solidarności"  oznacza to zmniejszenie dochodów. "O kompromis będzie trudno" - twierdzi gazeta i przypomina, że związkowcy są już w sporze zbiorowym z PZU  o brak podwyżek w ostatnich dwóch latach.
"Spór zaogniają dodatkowo przeprowadzone w ostatnich dwóch latach zwolnienia grupowe. W 2010 r. pracę straciło ok. 2,5 tys. ludzi, w 2011 r. - kolejnych 1,2 tys. (...) PZU podkreśla, że nie planuje dalszych zwolnień, ale jednocześnie przyznaje, że nie może ich wykluczyć" - pisze "GW" .

Ponowna strata Allianz Polska za 2011 r.

Allianz Polska  w 2011 r  zanotował stratę 26 mln zł. Jak informuje "Gazeta  Wyborcza"(Nr z 28.02.2012 r.), jest to spóźniony efekt podwyżek cen OC i autocasco oraz wyceny akcji Allianz Bank, którą ubezpieczyciel musiał wpisać w straty.
Rok wcześniej  ubezpieczyciel był 203,5 mln na minusie. Jest to konsekwencją posiadania przez spółkę banku, który został sprzedany , a w kosztach spółki odnotowano jednorazową stratę z na kwotę 52 mln zł.  W 2011 r.  Allianz sprzedał polisy majątkowe za 1,86 mld zł, z tego ponad 1 mld zł stanowiły ubezpieczenia komunikacyjne. To o 7 proc. więcej niż rok wcześniej - pisze dziennik. Przy tym, w ub.r. towarzystwo  podniosło ceny ubezpieczeń OC i autocasco średnio o blisko 5 proc. "Najwyższe podwyżki dotknęły kierowców powodujących najwięcej wypadków" - podkreśla "Wyborcza".  Podwyżki znajdą odzwierciedlenie w wynikach w ciągu roku, w miarę jak kierowcy odnawiają polisy na nowych warunkach - mówi Marcin Pawelec z biura prasowego Allianz.  Stąd ubiegłoroczne straty  ubezpieczyciela na działalności czysto ubezpieczeniowej  w  wysokości 56,5 mln zł  (w  2010 r. Allianz zanotował stratę na poziomie 115 mln zł).

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT