Około 5 mln ubezpieczeń zawarto kanałem direct

Polacy coraz chętniej dokonują zakupu polis poprzez kanał direct. Na koniec 2011 r.  wartość tego rynku w Polsce przekroczyła 1 mld zł.  W ub.r. ponad zawarto 4,9 mln umów ubezpieczenia przez internet i telefon, gdy  jeszcze rok wcześniej odnotowano  ich o prawie milion mniej - informuje "Bankier.pl"(www.bankier.pl z 24.02.2012 r.). Dominowały ubezpieczenia komunikacyjne. I tak,  polisy OC posiadaczy pojazdów mechanicznych stanowiły 58,4 proc., a autocasco – 23,3 proc. ; polisy wypadkowe i chorobowe (9,7 proc.), assistance (5,6 proc.), a  pozostałe ubezpieczenia majątkowe np. ubezpieczenia domów i mieszkań około 3 proc. W ub.r. najwyższą dynamikę odnotowano  w pozostałych ubezpieczeniach majątkowych oraz osobowych. Wynika to z faktu, iż klienci direct korzystają z coraz to szerszej oferty produktowej: ubezpieczeń mieszkania lub domu, polis zdrowotnych czy NNW. W opinii Pawła Zylma, przewodniczącego  Zespołu ds. Ubezpieczeń Direct PIU, "rynek direct odnotował przez kolejny rok istotnie większy wzrost niż inne kanały dystrybucji ubezpieczeń. Jest dowodem na to, iż powoli przekonujemy się do zakupu polis przez internet i telefon. Niedługo wkroczymy także w erę mobile direct, czyli sprzedaż ubezpieczeń przez aplikację na smartfony i tablety. Przyczyni się to do jeszcze szybszego wzrostu liczby polis zawartych zdalnie".  Jan Grzegorz Prądzyński, prezes zarządu PIU oświadczył  zaś, że "PIU będzie prowadzić stały monitoring rynku direct i dokonywać publikacji danych cyklicznie co kwartał".

Można żądać zwrotu składki za każdy dzień nie obowiązującej umowy komunikacyjnego OC

Jeśli wypowiemy umowę ubezpieczenia OC, towarzystwo   musi zwrócić nam składkę za każdy dzień, w którym ochrona ubezpieczeniowa  już nie obowiązywała - twierdzi "Rzeczpospolita"(Nr z 23.02.2012 r.). Według gazety, wynika  to z noweli  ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK. Zgodnie z nową regulacją  znikły zapisy ograniczające prawo klienta  do uzyskania zwrotu składki, które występowały w sytuacji, gdy doszło do szkody. Przepisy te mają jeszcze zastosowanie w przypadku polis OC wykupionych do 10 lutego 2012 r. Podobnie jak  -  dodaje  dziennik - obowiązywanie zasady, że zwrot składki przysługuje jedynie za każdy pełny miesiąc niewykorzystanej ochrony.
"Rzeczpospolita" podkreśla, iż z komunikacyjnego  ubezpieczenia OC kupionego przez Internet można zrezygnować w ciągu 30 dni.

KNF wyjaśni, czy HDI prawidłowo wypłacała odszkodowania powodzianom ?
 
Czy firma ubezpieczeniowa HDI Asekuracja wypłacała odszkodowania dla powodzian pomniejszone o pomoc rządową ? Ma to wyjaśnić Komisja Nadzoru Ubezpieczeniowego - podaje "Gazeta Wyborcza"(Nr z 24.02.2012 r.). Jeżeli okaże się, że odszkodowania były zaniżone, Komisja Nadzoru Finansowego  zażąda wyrównania odszkodowań - pisze dziennik. Według Katarzyny Mazurkiewicz z biura prasowego KNF, nadzór  w najbliższym czasie zamierza skontaktować się  z firmą HDI Asekuracja, aby ustalić, jak wygląda praktyka wypłacania odszkodowań dla powodzian oraz na jakiej podstawie były przez firmę podejmowane decyzje o zmniejszaniu odszkodowań o kwoty zasiłku wypłacanego powodzianom przez państwo - pisze dziennik. I dodaje, iż według rozgłośni  Radio RMF, " HDI Asekuracja obniżała kwoty odszkodowań o kwotę zasiłku otrzymaną przez powodzian z budżetu państwa, argumentując, że do takiego działania jest zobowiązana obowiązującymi przepisami". W opinii Mazurkiewicz, jeśli okaże się, że w ocenie KNF  praktyka ubezpieczyciela była niewłaściwa, ubezpieczyciel powinien wyrównać klientom zaniżone odszkodowania bez dodatkowej procedury. " Nie chcę określać, jakie kary grożą HDI, jeśli jej działania okażą się sprzeczne z przepisami, bo to są bardzo indywidualne decyzje podejmowane przez Komisję"  - twierdzi Mazurkiewicz.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT