Ośrodek informacji UFG umożliwi ubezpieczycielom weryfikację zniżek komunikacyjnych

Od 2011 r. ubezpieczyciele mogą  sprawdzać, czy ich klienci nie oszukują na zniżkach za polisy komunikacyjne. W przypadku wykrycia zawyżonej zniżki, towarzystwa będą mogły  żądać od klientów uiszczania różnicy w cenie. "Dziennik Gazeta Prawna"(Nr z 29.12.2010  r.) szacuje, iż dzięki temu branża może zyskać do 300 mln zł  rocznie. Wszystko dzięki ośrodkowi informacji o kierowcach i wypadkach, który stworzył Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. System jest już gotowy - pisze gazeta, powołując się na  Aleksandrę Biały, rzecznika prasowego UFG. "Ubezpieczyciele będą mogli korzystać z niego po podpisaniu odpowiednich umów".
Według "DGP", UFG  pracuje nad bazą danych od początku 2010 r. Program testowy (objął  dziesięć towarzystw m.in. PZU, Ergo Hestię, Wartę, Allianza, Generali, HDI-Asekurację czy Link4)  pozwolił  na weryfikację informacji o wybranych kierowcach. "Łącznie prześwietlono ich 220 tys. . Liczba nieprawdziwych deklaracji była różna w różnych towarzystwach. Na przykład w Generali było to 2 proc. klientów, a w Warcie 5 proc." Z kolei Katarzyna Grześkowiak, dyrektor ds. produktów komunikacyjnych w PZU,  powiedziała gazecie, iż z szacunków spółki wynika, że około 10 proc. klientów deklarujących najwyższą zniżkę nie powinno jej otrzymać, ponieważ wcześniej mieli szkody.
W opinii dziennika, dzięki takiemu  uszczelnieniu rynku,  branży łatwiej będzie poprawić rentowność ubezpieczeń komunikacyjnych.  Wojna cenowa i rosnąca wartość wypłacanych odszkodowań spowodowały, że w tym roku zakłady musiały dołożyć do biznesu ponad 1 mld zł i po raz pierwszy od kilku lat podnieść o około 20 proc. ceny. Zaś weryfikacja zniżek pozwoli  na elastyczne kształtowanie cen (mogą  zyskać kierowcy, którzy jeżdżą bezszkodowo).
 "DGP" pisze, że UFG planuje wdrożenie kolejnych instrumentów, które pomogą firmom poprawić rentowność ubezpieczeń komunikacyjnych ( dodanie bazy historii ubezpieczeń komunikacyjnych każdego kierowcy i pojazdu oraz o udostępnienie jej online).

Polisa OC w życiu prywatnym dobra na zimę

Właściciele domów i wspólnoty mieszkaniowe mają obowiązek odśnieżać chodniki wzdłuż posesji oraz troszczyć się o właściwy stan budynku, w tym usuwać z dachu sople czy zalegający śnieg. Za wypadek, do którego dojdzie na nieodśnieżonym chodniku, odpowiada właściciel posesji.- informuje "Rzeczpospolita"(Nr z 30.12.2010 r.).
"Jeżeli spadający z dachu czy balkonu sopel uszkodzi samochód bądź ktoś poślizgnie się na oblodzonym chodniku, to właściciel posesji ponosi za to finansową odpowiedzialność. W przypadku gdy wspólnota powierzyła zarząd i sprzątanie wyspecjalizowanemu przedsiębiorstwu, to ono odpowiada za poniesione szkody. Wysokość odszkodowania w takich sytuacjach może w skrajnych przypadkach sięgnąć nawet kilkuset tysięcy złotych" - ostrzega gazeta. I przypomina, ze  "przed finansowymi konsekwencjami tego zdarzenia może go ochronić dobrze dobrana polisa OC". Polisę OC w życiu prywatnym można wykupić odrębnie (składka wynosi już od kilkudziesięciu złotych rocznie) albo w ramach ubezpieczenia domu. Nie zwalnia ona jednak z obowiązku odśnieżania i usuwania lodu. Za nieuprzątnięcie śniegu z chodnika nie tylko można dostać mandat, ale też narazić się na to, że ubezpieczyciel zażąda zwrotu wypłaconego poszkodowanemu odszkodowania- ostrzega dziennik. Ogólne warunki ubezpieczenia często wyłączają wypłatę odszkodowania w sytuacji, gdy ubezpieczony niedbale wykonywał swoje obowiązki lub gdy nie zrobił wszystkiego, żeby zapobiec szkodzie. "Przed podpisaniem umowy ubezpieczenia trzeba dokładnie przeczytać ogólne warunki ubezpieczenia, zwracając uwagę na wyłączenia odpowiedzialności" - radzi gazeta. Cena polisy   zależy od limitu odpowiedzialności, okresu ubezpieczenia, zakresu ubezpieczenia, wysokości franszyzy czy udziału własnego (można ją kupić już za kilkadziesiąt zł rocznie). jednak poszkodowany dostanie odszkodowanie z polisy tylko wtedy, gdy wina za wypadek leży po stronie właściciela posesji. Poszkodowany może wystąpić o zwrot wydatków poniesionych w związku z wypadkiem, w tym zwrotu kosztów leczenia i rehabilitacji, zwrotu kosztów naprawy auta czy zniszczonych ubrań. Największym obciążeniem jest jednak ewentualna renta dla osoby, która całkowicie lub częściowo utraciła możliwość zarobkowania. Stałe świadczenie może się należeć także w sytuacji, gdy z powodu wypadku wzrosły potrzeby poszkodowanego lub zmniejszyły się jego widoki na przyszłość.

W 2011 r. wzrost stawek w  ubezpieczeniach komunikacyjnych nawet do 30 proc.

Podwyżki cen ubezpieczeń komunikacyjnych w 2011 r. są pewne - twierdzą  analitycy  rynku ubezpieczeniowego.  Zdaniem  Marcina Tarczyńskiego  z Polskiej Izby Ubezpieczeń (PIU), obserwowany od wielu lat w sektorze ubezpieczeń majątkowych  wzrost wartości odszkodowań jest związany z posiadaniem droższych i nowszych samochodów, których naprawa jest kosztowna oraz wyższymi kosztami opieki medycznej i  rehabilitacji osób  poszkodowanych w wypadkach - podaje ."Dziennik Gazeta Prawna"(Nr z 30.12.2010  r.).  W opinii gazety, podwyżki stawek polis komunikacyjnych najmocniej  dotkną  przedsiębiorców, powodujących  największe straty. Wysokość podwyżek będzie zależała od liczby szkód generowanych przez samochody w danej flocie - twierdzi w dzienniku   Jarosław Oleksy z Alea Broker.  "DGP"  pisze, powołując się na  Wojciecha Rabieja, szefa rankomat.pl,  że podwyżki mogą sięgnąć 20-30 proc. Rabiej uważa, iż  towarzystwa ubezpieczeniowe będą podnosić ceny stopniowo.
Do wzrostu stawek przyczyni się także zmiana VAT- podkreśla gazeta.

System zarządzania flotą  obniża koszty jej ubezpieczenia

Systemy zarządzania  flotami aut firmowych  pozwalają przedsiębiorcom na oszczędzanie na ubezpieczeniach. Jak informuje "Puls Biznesu"(Nr z 30.12.2010r.), firmy wprowadzają takie programy  w  celu zmniejszenia kosztów utrzymania floty. nimi. Według dziennika, koszt wprowadzenia i używanie takiego systemu w przypadku firmy dysponującej 50 pojazdami kształtuje się na poziomie około 100 tys. zł. Na przykład w przypadku przedsiębiorstw transportowych, dysponujących 50 pojazdami,  oszczędności dzięki takiemu systemowi mogą wynieść nawet 1,6 mln zł w ciągu roku. Można je osiągnąć m.in. dzięki  zmniejszenia  wydatków na ubezpieczenia. Także objęcie floty stałym monitoringiem daje firmie możliwość negocjowania wyższych zniżek na ubezpieczenie.

Wypłacone odszkodowanie  kosztem  uzyskania przychodów

Wypłata odszkodowania dla klienta, który doznał uszczerbku na zdrowiu wskutek oblodzonego wejścia do siedziby firmy, może być zaliczona do kosztów uzyskania przychodów przedsiębiorstwa - informuje  "Dziennik Gazeta Prawna" (Nr z 30.12.2010 r.), powołując się na Artura Olesia , doradcę podatkowego w Tax Leader.  Artur  Oleś uważa bowiem,  że w ustawie nie ma mowy o wyłączeniu z kategorii kosztów firmy  wydatków poniesionych na wypłatę odszkodowań z tytułu uszczerbku na zdrowiu. Zdaniem Olesia,  ten wydatek przedsiębiorstwo zazwyczaj ponosi w celu ochrony istniejącego źródła przychodów firmy, podtrzymania jej relacji z klientami oraz utrzymania dobrej reputacji.
 
Sfinalizowana umowa sprzedaży PTU

Janikowskie Zakłady Sodowe Janikosoda oraz Inowrocławskie Zakłady Chemiczne Soda Mątwy,  spółki zależne Ciechu, sfinalizowały w końcu umowę sprzedaży udziałów w spółce Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń na rzecz niemieckiej firmy Gothaer Finanzholding -  donosi "Puls Biznesu"(Nr z 29.12.2010r.). Według gazety, która powołuje sie na komunikat Ciechu , ostateczna cena sprzedaży ubezpieczyciela wyniosła 131,4 mln zł.. "Przedmiotem umowy było 15.003.180 akcji w kapitale zakładowym PTU, stanowiących łącznie 45,42 proc. kapitału zakładowego" - pisze dziennik.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT