PBUK proponuje Europejską Mapę Cen Ubezpieczeń Granicznych

Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (PBUK) udostępnia pierwszą Europejską Mapę Cen Ubezpieczeń Granicznych, adresowaną przede wszystkim do  zmotoryzowanych,  będących w podróży przez kraje Starego Kontynentu, a  którzy zapomnieli przed wyjazdem odebrać od swojego ubezpieczyciela Zieloną Kartę - informuje "Prnews.pl" (www.prnews.pl z 13.07.2015 r.). Jest to pierwsze tego typu zestawienie na polskim rynku - podkreśla portal. "Dotychczas zmotoryzowani podróżni o wysokości kwot jakie przyjdzie im wydać, wjeżdżając do kraju, w którym polskie OC nie jest honorowane, dowiadywali się na granicy państwa wjazdowego" - wyjaśnia.
Dzięki zaś  użytecznej, interaktywnej mapie Europy,  podróżujący użytkownicy  laptopów  będą mieli łatwy dostęp do ważnych dla ich portfeli danych, a  użytkownicy urządzeń mobilnych uzyskają te same dane dzięki prostej tabeli. Zaprezentowane dane dotyczą polis dla samochodów osobowych - pisze  "Prnews.pl".
Zielona Karta - ubezpieczenie graniczne OC posiadaczy pojazdów mechanicznych  ważne  na terytorium państwa wjazdowego -  zawierana jest na krótki okres, zazwyczaj 15 lub 30 dni. Jest to dodatkowy wydatek od 5 do nawet 90 euro. Zielona Karta  obowiązuje za naszą  wschodnią granicą  w takich państwach jak Białoruś, Rosja i Ukraina,  Azerbejdżan i Mołdawia oraz w krajach bałkańskich: w  Bośni, Czarnogórze  i Macedonii - przypomina portal.
.Mariusz Wichtowski, prezes zarządu PBUK mówi, iż ubezpieczyciel chce "przybliżyć ceny ubezpieczeń granicznych zapominalskim lub tym, którzy z jakichś względów muszą zmienić trasę podróży i przejechać przez terytorium państwa, którego pierwotnie nie brali pod uwagę".

Bezpłatna  pomoc prawna bez OC:  tanio, prosto, byle jak ?

Świadczenie bezpłatnej pomocy prawnej przez osoby niedoświadczone, które nie mają ubezpieczenia, narazi na odpowiedzialność Skarb Państwa – twierdzi w "Rzeczpospolitej"(Nr z 15.07.2015 r.) Andrzej Kalwas,  były minister sprawiedliwości. Kalwas krytycznie ocenia  przygotowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości projekt ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej,  świadczonej przez państwo, który   - podaje gazeta -  blisko połowę z 1524 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej powierzył organizacjom pozarządowym, zaś te "delegowały osoby nieposiadające uprawnień do świadczenia fachowej pomocy prawnej, nie będące radcami prawnymi ani adwokatami'.  Natomiast   lobby studentów prawa, reprezentowane przez tzw. kliniki prawa na wyższych uczelniach prawniczych, nadal zabiega o to, by także studenci  prawa mogli czynnie uczestniczyć w tym projekcie - informuje dziennik. Ponadto, organizacje pozarządowe nie zostały  zobligowane do zakupu ubezpieczenia OC - podkreśla Kalwas - ponieważ ubezpieczenie te -  "zdaniem ministerstwa - byłoby dla nich zbyt drogie. Zamiast tego osoba, która skorzysta z ich pomocy prawnej, będzie musiała podpisać oświadczenie, że wie o wyłączeniu odpowiedzialności doradcy za szkody wyrządzone nieprofesjonalnym działaniem" . Jednak tego typu klauzula szybko może zostać uznana za nieważną - zauważa  w "Rzeczpospolitej" Andrzej Kalwas, a "wówczas sprawy odszkodowawcze przeciwko Skarbowi Państwa zaczną wytaczać prawdziwi profesjonalności".

Nowoczesne  technologie zdobywają ubezpieczenia


Start-upowcy zabrali się za branżę ubezpieczeń - donosi  "Puls Biznesu"(Nr z 13.07.2015 r.).Według gazety,  rynek ten staje się  coraz bardziej atrakcyjny  dla młodych przedsiębiorców, a ubezpieczyciele są zainteresowani pozyskiwaniem innowacji z zewnątrz. Towarzystwa ubezpieczeniowe -  podaje dziennik -  wprowadzają  do sprzedaży  na przykład  jednodniowe ubezpieczenia dla wynajmu samochodów między osobami fizycznymi. Start-upy przyciągają klientów innowacyjnymi modelami biznesowymi, podczas gdy tradycyjni ubezpieczyciele stawiają najczęściej na przejęcia W opinii "PB", bardziej otwarci na innowacje są  najwięksi rynkowi gracze.  Adam Uszpolewicz, prezes zarządu  Avivy,  powiedział gazecie, iż firma, którą kieruje,  jesienią 2014 r. została  partnerem Startup Weekend w Warszawie poświęconego usługom finansowym. "Mocno zaangażowaliśmy się jako coachowie i jurorzy, a także wsparliśmy trzy innowacyjne pomysły na start-upy" - stwierdził prezes Uszpolewicz. W jego ocenie,  największe perspektywy dla nowych rozwiązań technologicznych do wykorzystania przez ubezpieczycieli są w "zakresie monitorowania na odległość stanu zdrowia, sposobu poruszania się samochodem, jak i zdalnego zarządzania urządzeniami w domu"  Z kolei zdaniem  Dagny Ważyńskiej  z funduszu venture capital KnowledgeHub, "hermetyczna branża ubezpieczeniowa będzie diametralnie się zmieniać ze względu na wzrost świadomości i oczekiwań konsumentów, pomysłowość młodych przedsiębiorców inspirowanych sukcesami start-upów (...) oraz nową ustawę o działalności ubezpieczeniowej, która ma zawierać regulacje związane z europejskimi wymogami Solvency II ". Na przykład w najbliższych latach będziemy obserwować znaczny wzrost liczby firm świadczących usługi monitoringu telemedycznego, które będą powiązane z ofertami ubezpieczeniowymi - pisze dziennik.
Według analityków CB Insights, rok  2015 jest dla branży technologiczno-ubezpieczeniowej rekordowy pod względem inwestycji. Podczas gdy w 2010 r. start-upy z niej zebrały od inwestorów 2,12 mld USD, to już w  2014 r. uzyskały one 556,5 mln USD wsparcia. Z kolei w br.  inwestorzy przeznaczyli już  831,5 mln USD - informuje gazeta. Najwięcej umów, bo aż 80 proc., zawartych zostało w USA.

Grupa PZU zamierza stworzyć silny bank w Polsce

Grupa PZU chce odgrywać  aktywną rolę w procesie konsolidacji sektora bankowego. Firma obecnie oczekuje  na decyzje Komisji Nadzoru Finansowego (KNF)  w sprawie przejęcia przez  ubezpieczyciela  30 proc. akcji Alior Banku o  wartości 1,6 mld zł  - informuje "Prnews.pl"(www.prnews.pl z 14.07.2015 r.). A  spółka zapowiadała już wcześniej, że zamierza  kupić 2-4 mniejsze banki, aby  docelowo stworzyć mocnego gracza w polskim sektorze  bankowym -  podaje portal za z agencją Newseria Biznes. I tak,   Andrzej Klesyk, prezes zarządu PZU SA uważa, iż  konsolidacja sektora bankowego w Polsce musi nastąpić, "szczególnie pomiędzy graczami od siódmego do dwudziestego miejsca."   W jego opinii, "powodem jest to, co się dzieje na świecie, sposób zarządzania bankami, wymogi technologiczne. Wielkość ma znaczenie, banki, które nie są odpowiednio duże, po prostu nie będą w stanie przetrwać". Największy w naszym kraju ubezpieczyciel chce aktywnie w  tym procesie  uczestniczyć. Jak podkreśla Klesyk w "Prnews.pl",  "mamy do tego predyspozycje. Po pierwsze jesteśmy instytucją regulowaną, a więc znaną KNF-owi, po drugie mamy kapitał. Ponadto instytucja taka jak PZU jest postrzegana przez naszych inwestorów jako dobrze zarządzana, dlatego mamy możliwość przyciągnięcia dobrych menadżerów do zarządzania tego typu transakcjami".

SN: Reguła proporcji narusza zasadę ekwiwalentności świadczeń

Firma ubezpieczeniowa nie może zmniejszać świadczenia proporcjonalnie do niedoubezpieczenia, jeśli szkoda nie przekracza kwoty ubezpieczenia - stwierdził ostatnio Sąd Najwyższy. Według wyroku SN,  zastosowanie zasady proporcji - informuje "Rzeczpospolita"(Nr z 15.07.2015 r.) - "oznaczałoby, że odszkodowanie nigdy nie mogłoby osiągnąć sumy ubezpieczeniowej, która jest elementem kalkulacji polisy". Jak podaje gazeta,  SN zajmował się sprawą o zapłatę odszkodowania za spalone budynki gospodarcze Andrzeja  K. i Kamila K. Powodowie odwołali się bowiem do SN, zarzucając sądom niższych instancji  błędne zastosowanie w ich sprawie  art. 824 § 1 k.c, cywilnego,  stanowiącego, że "jeżeli nie umówiono się inaczej, ustalona w umowie suma ubezpieczenia jest górną granicą odpowiedzialności ubezpieczyciela".
I tak,  Sąd Okręgowy zasądził 810 tys. zł, a  Sąd Apelacyjny w Katowicach obniżył je do 423 tys. zł, tj. o procent niedoubezpieczenia, który wynosił 43,2 proc. Według katowickiego SA  "dopuszczalne było powołanie się przez towarzystwo ubezpieczeniowe na zasadę proporcji przy ustalaniu odszkodowania w razie niedoubezpieczenia. To, że doszło do tego na skutek sugestii agenta, nie może wyłączać uprawnienia towarzystwa do powołania się na niedoubezpieczenie".
Jak komentuje w dzienniku mec. Aleksander Daszewski, radca prawny w Biurze Rzecznika Ubezpieczonych, "z  zadowoleniem przyjmujemy kolejną odsłonę orzecznictwa Sądu Najwyższego negującą utrwalaną od lat w praktyce ubezpieczeniowej tzw. zasadę proporcji".  Rzecznik Ubezpieczonych   od lat sprzeciwiał się tej zasadzie - zauważa mec. Daszewski.. W ocenie RzU, "reguła proporcji, co potwierdza obecnie SN, narusza zasadę ekwiwalentności świadczeń. Ubezpieczający za określoną składkę ma prawo oczekiwać odszkodowania odpowiadającego szkodzie, o ile nie przekracza ona sumy ubezpieczenia, tj. limitu odpowiedzialności ubezpieczyciela" - podkreśla gazeta .

Tanie polisy ogniowe dla firm z sektora MSP

Wypłata odszkodowania za pożar w firmie  jest niemal pewna. Wystarczy, że przedsiębiorstwo  spełni tylko podstawowe przepisy ochrony przeciwpożarowej - pisze "Puls Biznesu"(Nr z 15.07.2015 r.), powołując się na  Izabelę  Król, underwritting managera w AIG. W jej zaś opinii, obecnie  w sektorze tzw. polis ogniowych  sprzedaż góruje nad oceną ryzyka. I chociaż  ceny polis  ogniowych spadły w ostatnich latach o połowę, a nawet i o 70 proc.  w przypadku trudnych branż,  firmy zaniżają wartość ubezpieczanego majątku i w ten sposób same narzucają sobie ograniczenia w wypłacie odszkodowania - podaje gazeta. Zdaniem Król, powszechny brak odmów wypłat odszkodowań z tych ubezpieczeń  wynika z  tego, że pożar jest tutaj  podstawowym ryzykiem. W opinii "PB", przy tak niskich obecnych stawkach ryzyk ogniowych przedsiębiorcy maja dobry czas, aby   ubezpieczyć swoje firmy  za stosunkowo niską cenę. Według dziennika, o dobrą ofertę łatwiej jednak podmiotom z sektora dla małych i średnich przedsiębiorstw, ponieważ na rynku panuje obecnie duża konkurencja - kilku nowych graczy rozszerzyło swoją ofertę o ubezpieczenia dla MSP. Natomiast duże firmy są wnikliwiej sprawdzane przez ubezpieczycieli . Ponadto, spadki cen dla sektora MSP są spowodowane brakiem masowych szkód żywiołowych - twierdzi gazeta za   Magdaleną Kowalską, głównym specjalistą ds. ubezpieczeń małych i średnich firm w Gothaerze.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT