PZU SA dofinansowało PZU Pomoc

PZU SA  dofinansowało kwotą co najmniej 865 tys. zł. PZU Pomoc, spółkę córkę największego polskiego ubezpieczyciela, oferującą usługi assistance - donosi "Rzeczpospolita"(Nr z 12.04.2010 r.). Firma poszerzyła swoją działalność o usługi charakterystyczne dla szpitala czy pogotowia ratunkowego oraz usługi lekarskie - wyjaśnia gazeta. Natomiast zdaniem Michała Witkowskiego, rzecznika prasowego  PZU SA , rozszerzenie działalności spółki PZU Pomocy wynika przede wszystkim  z potrzeby zorganizowania usług pomocowych, także w zakresie medycznym, dla produktów PZU SA .  Według dziennika , który powołuje się na Pawła Kalbarczyka,  dyrektora biura ubezpieczeń zdrowotnych PZU Życie, spółka  zaprzestała starania się  o współpracę z publicznymi szpitalami. Powodem takiej decyzji ma być opieranie sie  publicznej służby zdrowia przed współpracą z prywatnymi ubezpieczycielami - podaje "Rzeczpospolita".

Jak ominąć kominówkę czyli problem z polisą OC dla menedżerów spółek Skarbu Państwa

Menedżerowie spółek Skarbu Państwa, którzy chcą ominąć kominówkę, korzystając z furtki uchylonej przez resort skarbu, mogą mieć problem ze znalezieniem odpowiedniego ubezpieczenia OC na polskim rynku - twierdzi
"Parkiet"(Nr z 13.04.2010 r.). Tymczasem, według gazety, coraz więcej spółek, w których większość akcji ma Skarb Państwa, dostaje od niego zgodę na omijanie ustawy kominowej, ograniczającej wynagrodzenia prezesów i członków zarządu do około 20 tys. zł brutto miesięcznie. „Parkiet” podaje, że ostatnio pozwolenie na ominięcie „kominówki” dostał zarząd giełdowego Lotosu. Dziennik pisze, że w takiej sytuacji akcjonariusze muszą w uchwale zaakceptować nowe zasady wynagradzania członków zarządu, natomiast menedżerowie  zarejestrować własną działalność gospodarczą i kupić ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu zarządzania spółką. Dopiero wówczas rada nadzorcza może podpisać z nimi umowę o świadczenie usług zarządzania. Takie rozwiązanie dopuszcza ustawa kominowa (art. 3 ust. 2). Odpowiednie uchwały przyjęły już WZA PZU i Gaz-Systemu - twierdzi gazeta.. Jednak niektóre interpretacje prawa wskazują, że polisa OC menedżera musi być imienna, m.in. dlatego, że menedżer musi pokrywać koszty ubezpieczenia z własnej kiesy. Tymczasem dostępne na naszym rynku polisy D&O standardowo najczęściej są bezimienne, przypisane do całego zarządu i opłacane przez spółkę - wyjaśnia dziennik, powołując sie na Leszka Niedałtowskiego, wiceszefa STBU Brokerzy Ubezpieczeniowi. Zdaniem Pawła Sukiennika, prezesa Leadenhall Polska i specjalisty od ubezpieczeń D&O, polisa imienna utrudniałaby przy tym oszacowanie ryzyka, bo jej posiadacz mógłby przejść do innej firmy w trakcie trwania umowy ubezpieczenia, zaś wycena ryzyka jest prostsza, jeśli polisa jest przypisana do zarządu jednej spółki. .

Prospekt emisyjny PZU SA zatwierdzony

Komisja Nadzoru Finansowego jednogłośnie zatwierdziła prospekt emisyjny Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń - informuje "Dziennik Gazeta Prawna"(Nr z 13.04.2010 r.), powołując się na komunikat KNF.  Jak podaje dziennik, wprawdzie  prospekt ubezpieczyciela obejmuje papiery wartościowe serii A i B w liczbie 86 mln 352 tys. 300,  to jednak  oferta publiczna ma objąć do 25 mln 819 tys. 337 akcji serii A i B. Prospekt  PZU SA zostanie udostępniony do publicznej wiadomości 16 kwietnia 2010 r., natomiast  debiut  spółki na giełdzie  zaplanowano na połowę maja 2010 roku.
"DGP" przypomina, że w wyniku  zawartej na początku października ub.r. ugody między MSP a Eureko, Skarb Państwa odzyskał kontrolę nad spółką i zobowiązał się do wypłaty holenderskiemu ubezpieczycielowi 4,77 mld zł, z czego 3,55 mld zł z dywidendy specjalnej PZU, przynależnej Skarbowi Państwa. Dodatkowo 1,224 mld zł  ma trafić do Eureko ze sprzedaży 4,9 proc. akcji PZU, wniesionych przez SP do spółki Kappa.
Na początku grudnia 2009 r.  NWZA  PZU SA upoważniło zarząd do podjęcia działań mających na celu przygotowanie spółki do wejścia na giełdę do końca 2012 r.  Z kolei na początku kwietnia 2010 r. b.r. Eureko zadeklarowało, że podczas debiutu PZU sprzeda nie mniej niż 17 proc. akcji spółki. Skarb Państwa nie wyklucza sprzedaży dodatkowo do 5 proc. swoich akcji.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT