PZU SA w polisie komunikacyjnej OC podaje także cenę NNW

Rzecznik Ubezpieczonych  ostrzega,  że praktyka PZU SA, kiedy wysyłając   rachunek za ubezpieczenie samochodu, ubezpieczyciel namawia:  "chcielibyśmy również zachęcić do zawarcia umowy ubezpieczenia NNW kierowcy i pasażerów" i  dolicza   99 zł za polisę od nieszczęśliwych wypadków, jest  naciąganiem  klientów - pisze "Gazeta  Wyborcza"(Nr z 09.04.2011 r.). Zdaniem  Krystyny Krawczyk, dyrektor Biura Rzecznika Ubezpieczonych, towarzystwo umieszczając na rachunku łączną cenę za OC i NNW, może  "to sugerować, że to cena za samo OC, a przecież tak nie jest". Dyr. Krawczyk powiedziała gazecie, iż " PZU  tłumaczy się, że nikomu nie robi krzywdy zgodnie z zasadą: "nie przeczytał - sam sobie winien". To wykorzystywanie niewiedzy ludzi! ".
"GW" podkreśla, iż   rachunki  w takiej formie  dostają wszyscy kierowcy ubezpieczeni w PZU SA  i nie wiadomo, ilu z nich wie, że płaci też za dodatkowe ubezpieczenie. Michał Witkowski, rzecznik PZU  twierdzi w dzienniku, iż  to "jest nasza praktyka od pięciu lat". Jego zdaniem,  ubezpieczyciel nikogo nie zmusza do kupowania NNW.
Sprawą zajął się Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów - podaje "Wyborcza". W opinii Agnieszki Majchrzak z UOKiK "klient przed podpisaniem umowy powinien dostać jasną, pełną i rzetelną informację na temat nowej usługi (...)  Połowa osób powyżej 60. roku życia nie czyta umów, bo są zapisane zbyt drobnym drukiem albo niezrozumiałym dla nich językiem". Według Majchrzak. " kłopotem jest też zbyt duże zaufanie do pracowników banków czy firm ubezpieczeniowych".

Refakturowanie usług ubezpieczeniowych objęte VAT

Refakturowane koszty ubezpieczenia, jako usługi związanej z najmem, powinny zwiększać podstawę opodatkowania VAT i nie będą  objęte zwolnieniem z tego podatku. Wynika to m..in. z ostatniego orzeczenia NSA,  dotyczącego  kosztów ubezpieczenia przedmiotu leasingu i konieczności włączania tych kosztów do podstawy opodatkowania w leasingu -  podaje  "Dziennik Gazeta Prawna"(Nr z 11.04.2011 r.). Według Hanny Kozłowskiej, eksperta w KDA Kancelaria Doradców i Audytorów w Poznaniu,  w najnowszym wyroku NSA z 25 stycznia 2011 r. (sygn. akt I FSK 983/09)  sąd odniósł się do kwestii refakturowania kosztów ubezpieczenia lokalu stanowiącego przedmiot najmu.
Sąd orzekł  - pisze "DGP" -   że koszt usługi ubezpieczenia przerzucany na najemcę nieruchomości stanowi składnik podstawy opodatkowania VAT. Tym samym do całej kwoty należnej z tytułu najmu (łącznie z kwotą za ubezpieczenie) powinna być stosowana jedna (podstawowa) stawka podatkowa. W ocenie sądu nie można sztucznie wyodrębniać spośród kompleksowej usługi najmu określonych czynności (takich jak ubezpieczenie) wyłącznie w celu korzystniejszego ich opodatkowania lub skorzystania ze zwolnienia.
Zdaniem  Hanny Kozłowskiej, . konsekwencje tego wyroku są istotne dla podmiotów wynajmujących lokale. Albowiem na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 37 ustawy o VAT, usługi ubezpieczenia są zwolnione z VAT. Tymczasem "uznanie, że refakturowanie kosztów ubezpieczenia przedmiotu najmu nie stanowi odrębnej usługi, lecz powinno być traktowane jako część usługi najmu, powoduje konieczność naliczenia VAT.(...) powinno być opodatkowane stawką podstawową właściwą dla najmu jako usługi głównej " i nie może korzystać ze zwolnienia

Bez pisemnego dokumentu wyrejestrowania auta ubezpieczyciel przedłuża umowę ubezpieczenia komunikacyjnego OC

Wyrejestrowując samochód, powinniśmy pamiętać o konieczności poinformowania o tym ubezpieczyciela i o przedstawieniu mu stosownych dokumentów. Inaczej z obowiązku automatycznie przedłuży z nami umowę -  ostrzega "Gazeta  Wyborcza"(Nr z  12.04.2011 r.). Dziennik opisuje sprawę kierowcy ubezpieczonego w Link4, który z powodu kasacji wyrejestrował swój samochód w grudniu 2004 r., a  miesiąc później  ubezpieczyciel  wysłał do niego pocztą informację o przedłużeniu polisy OC. I chociaż właściciel skasowanego auta odmówił przyjęcia tego dokumentu,  uznając iż  Link4 uzna to za wypowiedzenie,  towarzystwo  dopiero po ponad 6-u latach  poinformowało go o zaległościach z tytułu polisy OC, wynoszących prawie 800 zł  i o przesłaniu sprawy do windykacji. Według gazety,  po dostarczeniu przez klienta dokumentów potwierdzających wyrejestrowanie samochodu odnowienie polisy w 2005 r. zostało anulowane, jednocześnie została też wycofana procedura windykacyjna.
Link4  tłumaczy w "Wyborczej",  że w tym przypadku nie doszło do skutecznego poinformowania towarzystwa, ponieważ "odmówienie przyjęcia dokumentu nie jest jednoznaczne z rezygnacją z polisy OC".  Umowę ubezpieczenia   OC można rozwiązać przed zakończeniem jej trwania w sytuacji  wyrejestrowania samochodu, ale  klient  musi przedstawić ubezpieczycielowi potwierdzenie tego faktu - podkreśla dziennik. W omawianej sytuacji klient zgłosił wyrejestrowanie auta w rozmowie telefonicznej z Link4, jednak do marca 2011 r. nie dostarczył pisemnego potwierdzenia tego faktu. Dlatego towarzystwo zdecydowało o  przedłużeniu   umowy  ubezpieczenia OC.

Zmiana właściciela pojazdu może wymagać rekalkulacji składki

Osoby kupujące auto na rynku wtórnym muszą pamiętać o sprawdzeniu,  czy pojazd posiada ważną polisę i o ewentualnym uregulowaniu  wszystkich  formalności z  ubezpieczycielem - podkreśla  "Dziennik Gazeta Prawna"(Nr z 11.04.2011 r.). "Konsekwencją zaniedbania może być konieczność opłaty podwójnej składki lub wysoki mandat za brak ważnej polisy" - twierdzi "DGP". Przy zakupie używanego samochodu,  polisa OC poprzedniego właściciela automatycznie przechodzi na nabywcę pojazdu. Jak zauważa gazeta,   "nabywca ma 30 dni na podjęcie decyzji czy kontynuować ochronę ubezpieczeniową w danym zakładzie. Jeśli w tym czasie nie wypowie umowy będzie ona w mocy prawnej do końca okresu na jaki została zawarta. "Umowę  można  wypowiedzieć osobiście, faksem, pocztą bądź mailowo. Jednak najpóźniej w dniu rezygnacji z danej polisy trzeba  wykupić ubezpieczenie w innym towarzystwie. Jeżeli  nabywca auta chce  kontynuować OC, powinien skontaktować się z firmą ubezpieczeniową z prośbą o zmianę właściciela w dokumencie polisy  - powinno to nastąpić najpóźniej w następnym dniu roboczym od rejestracji. Dziennik przypomina, iż  ubezpieczyciel ma prawo, ale "nie ma obowiązku do rekalkulacji opłat w związku ze zmianą właściciela samochodu" . Na przykład może trzeba będzie się upomnieć o  ulgi należne z tytułu bezszkodowej jazdy - radzi "DGP".

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT