PZU ma środki na ekspansję

W opinii Andrzeja Klesyka, prezesa zarządu PZU SA ,  nie jest prawdą, że w dobie kryzysu ludzie  przestają się ubezpieczać. Prezes Klesyk  powiedział w wywiadzie dla gazety "Dziennik.WSJ Polska" (Nr z 31.03.2009 r.), że zauważalne są jednak zmiany w ich zachowaniu. Częściej bowiem  wolą brać ryzyko na siebie, co widać  np. w AC, gdzie część z klientów rezygnuje  z posiadanej ochrony. Według Klesyka, grupa postanowiła zatrzymać do końca 2011 r.  spadek. w  ubezpieczenia majątkowych  i komunikacyjnych  dla klientów indywidualnych, potem zaś będzie walczyć o odzyskanie udziałów. Ponadto, ubezpieczyciel ma około 14 mld zł nadwyżki kapitałowej. Firma  te pieniądze chciałaby przeznaczyć na rozwój firmy, szczególnie na zagraniczne przejęcia. Zdaniem szefa PZU SA, obecność na wielu rynkach podnosi wycenę   firmy o 40 proc.
Klesyk powiedział,  że szansą dla PZU SA jest wyprzedaż aktywów AIG w taki sposób, aby środkowoeuropejski biznes ubezpieczeń na życie był przedmiotem oddzielnej transakcji  właśnie w ten sposób prowadzony jest lobbing na rzecz jego firmy w USA. Prezes PZU SA ujawnił również, że obecnie ubezpieczyciel nie szykuje się do debiutu giełdowego.

PTR zaangażowało się w opcje walutowe ?

Straty Polskiego Towarzystwa Reasekuracji na opcjach walutowych mogły wynieść 20-30 mln zł – twierdzi  „Parkiet”(Nr z 28.03.2009 r.), powołując się na .anonimowych  rozmówców. Według gazety,   PTR miałoby zaangażować się w te ryzykowne instrumenty w połowie 2008 r., a   wycofać się z tej formy inwestycji na jesieni 2008 r. Marek Czerski, prezes zarządu towarzystwa zapewnia, ż wprawdzie, że  jego firma nie ma w tej chwili zawartych kontraktów opcyjnych, jednak nie chce komentować plotek co do zaangażowania PTR w te instrumenty w 2008 r. Zdaniem Pawła Cymcyka, analityk AZ Finanse,  może być prawdopodobne, aby w przeszłości PTR zawierał takie umowy. Miałyby one służyć zabezpieczaniu się przed ryzykiem kursowym. Tłumaczy, że PTR rozlicza wiele transakcji w dolarach. Dlatego, teoretycznie powinien się zabezpieczać przed różnicami kursowymi. Jednak w opinii Cymcyka, gdyby PTR naprawdę stracił tak dużą kwotę na opcjach, wykazałby poważną stratę netto. Ponadto, znacznemu zmniejszeniu mogłyby także ulec jego kapitały własne. Na razie reasekurator nie podał wyników za ub.r.

Będzie obowiązkowe OC osób wydających świadectwa energetyczne

Do Sejmu została już skierowana nowelizacja ustawy dotyczącej świadectw energetycznych budynków i mieszkań. Wprowadza ona m.in. obowiązek posiadania ubezpieczenia OC przez osoby, które wydają świadectwa energetyczne - donosi "Parkiet" (Nr z 30.03.2009 r.). Na razie ubezpieczyciele nie chcą oceniać, ile może kosztować taka polisa. Według Anny Krajewskiej-Horosz, rzeczniczki prasowej  InterRisk,  eksperci prawni towarzystwa oceniają już proponowane regulacje.
Według szacunków  Antoniego  Styrczuli, rzecznika prasowego  Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa,  nowe przepisy obejmą około  10 tys. członków Izby. Zaś według wyliczeń gazety,  obowiązkowe ubezpieczenie OC związane z taką działalnością może kupić blisko  80 tys. osób. W związku z tym wartość rynku OC zawodowej mogłaby wzrosnąć do 2010 r. o około 6 mln zł.

Jaka polisa dla  niewielkiej firmy

Dla niewielkich firm głównym zagrożeniem jest kradzież i zniszczenie sprzętu czy przedmiotów powierzonych przez klientów. Można znaleźć polisy chroniące przed takim ryzykiem najpopularniejsze jest ubezpieczenie mienia od zdarzeń losowych: pożaru i innych żywiołów oraz kradzieży z włamaniem i rabunku - pisze "Rzeczpospolita"(Nr z 31.03.2009 r.). Przedsiębiorca może ubezpieczyć budynki, maszyny, urządzenia oraz inne rzeczy wykorzystywane do prowadzenia działalności, środki obrotowe, rzeczy najmowane, przedmioty należące do pracowników oraz innych osób przyjęte w celu wykonania usługi wchodzącej w zakres działalności (np. naprawa czy sprzedaż). Jeżeli prowadzimy działalność w wynajętym pomieszczeniu, powinniśmy ubezpieczyć nakłady inwestycyjne poniesione na jego adaptację - radzi dziennik. Gazeta przypomina, że oferty towarzystw są zróżnicowane. Można kupić zarówno polisę chroniącą tylko od kradzieży czy zdarzeń losowych, jak i  pakiety obejmujące np. ubezpieczenie mienia i OC. Osobno ubezpiecza się sprzęt elektroniczny. Jak powiedziała gazecie Magdalena Kanarek z Biura Ubezpieczeń Małych i Średnich Przedsiębiorstw STU Ergo Hestii, firma wybierając polisę, powinna brać pod uwagę rodzaj prowadzonej działalności, zagrożenia i sytuację na rynku. Bardzo ważna jest też decyzja dotycząca wysokości sumy ubezpieczenia.

Concordia Polska TUW rozszerza współpracę z bankami spółdzielczymi

Concordia Polska TUW przewiduje. w 2009 r.  zwiększyć  liczbę banków spółdzielczych, z którymi towarzystwo współpracuje, z 300 instytucji do około 350–400 z 600 banków,  funkcjonujących w naszym kraju – podaje „Parkiet” (Nr z 31.03.2009 r.).Towarzystwo nadal zamierza być  aktywne w segmencie ubezpieczeń rolnych, szczególnie w ubezpieczeniach upraw i zwierząt gospodarskich oraz zamierza wejść w tym roku mocniej na rynek ubezpieczeń dla małych i średnich przedsiębiorstw. Według dziennika,  ubezpieczyciel zamierza wykorzystać poszerzoną sieć dystrybucji do sprzedaży polis ochrony prawnej i kredytu. Według Piotra Narlocha, prezesa Concordia Polska TUW,  portfel ubezpieczeń ochrony prawnej jest rentowny, podobnie jak ubezpieczeń kredytobiorców, a ich sprzedaż rośnie w bardzo dużym tempie. Prezes  Narloch podkreślił,  że dużej konkurencji cenowej nie ma obecnie w segmencie ubezpieczeń dla MSP. Stąd plany mocniejszego wejścia w ten segment rynku.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT