PZU traci twarz za odmowę wypłaty odszkodowania za uszkodzenie jachtu „Fryderyk Chopin”

PZU nie zgodziło się na wypłatę pieniędzy organizatorowi Szkoły pod Żaglami, właścicielowi jachtu „Fryderyk Chopin”. To zaszkodziło wizerunkowi ubezpieczyciela. Szkoda jest,  a pieniędzy nie ma.  Według  "Dziennika Gazety Prawnej"(Nr z 17.12.2010 r.), spór dotyczy nazewnictwa. Gazeta twierdzi, iż  odszkodowanie należałoby się, gdyby do katastrofy doszło w warunkach określanych jako „heavy weather”. "PZU uważa, że określenie to odnosi się do nadzwyczajnych warunków pogodowych, a sztorm o sile 8 – 9 stopni w skali Beauforta, który miał miejsce u wybrzeży Anglii w chwili uszkodzenia żaglowca, był zbyt mały, by podlegać takiej kwalifikacji. Złamanie obu masztów nie wiąże się więc z wypłatą odszkodowania" - twierdzi "DGP". W opinii gazety, mamy do czynienia z coraz gorszym zachowaniem większości ubezpieczycieli względem klientów, co widać to po rosnącej liczbie skarg do rzecznika ubezpieczonych.
Coraz częściej słychać o odmowach wypłaty odszkodowania lub opóźnieniach. Dziennik podaje, ze niektóre kontrowersyjne decyzje ubezpieczyciela mają podstawę w umowie ubezpieczenia," często jednak szuka się  też na siłę pretekstu, by pieniędzy nie wypłacać. Nie dotrzymuje się terminu 30 dni na wypłatę odszkodowania i nie stosuje procedury, zgodnie z którą towarzystwo powinno poinformować o przyczynach i podać datę ostatecznego uregulowania należności".

Opóźnienie prac nad reformą  służby zdrowia

Ministerstwo Zdrowia nie chce opublikować gotowego juz projektu ustawy, regulującej kwestie związane z dodatkowymi polisami zdrowotnymi, twierdząc iż nadal trwają wewnątrzresortowe konsultacje - donosi "Dziennik Gazeta Prawna"(Nr z 15.12.2010 r.).  Według gazety, "rząd boi się, że wprowadzając nowe przepisy, straci społeczne poparcie przed przyszłorocznymi wyborami do parlamentu". "DGP przypomina, iż  przepisy dotyczące polis zdrowotnych miały wejść  w życie zgodnie  z  zapewnieniami  Ewy Kopacz najpóźniej na początku 2011 r. Resort zdrowia  w ramach innej ustawy  zamierzał uruchomić w dwóch województwach konkurencję dla NFZ tak, że dzięki dodatkowemu ubezpieczeniu pacjenci mieliby możliwość np. przyspieszenia niektórych zabiegów i operacji (także w publicznych szpitalach), a zapłaconą prywatnie składkę odliczyliby od podstawy opodatkowania.
Dziennik pisze, iż  niecierpliwi się także branża ubezpieczeniowa.  Zdaniem Xeni Kruszewskiej, prezes firmy ubezpieczeniowej Medica Polska,  obecnie polskie prawo nie reguluje wielu kluczowych kwestii dotyczących polis medycznych czy usług abonamentowych w prywatnych placówkach zdrowotnych.

Aviva stawia na multiagentów

Aviva w Polsce chce być znaczącym graczem w  dystrybucji polis za pośrednictwem multiagencji – pisze  „Parkiet”(Nr z 18.12.2010 r.), powołując się na Michała Gomowskiego, szefa sprzedaży  grupy. Według dziennika, najwięcej polis za pośrednictwem tego kanału sprzedaje w naszym kraju wicelider rynku majątkowego Ergo Hestia,  Warta, PZU i Uniqa. To z tymi towarzystwami będzie konkurowała Aviva, oferując – tłumaczy Gomowski w dzienniku - "doświadczenie, jakość i niezawodność". Jego zdaniem, sprzedaż polis poprzez multiagencje rośnie szybciej niż w innych kanałach. Aviva ma obecnie kilkuset tego rodzaju partnerów.  Za ich pośrednictwem sprzedaje zarówno polisy komunikacyjne, jak i ubezpieczenia mieszkań czy firm. Ubezpieczyciel deklaruje przy tym, iż nie chce wojny cenowej
Z danych Komisji Nadzoru Finansowego wynika, iż  pod koniec 2009 r. było w Polsce 16 400 multiagentów.

EKUZ ważna trzy miesiące dłużej

Od stycznia 2011 r. europejska karta ubezpieczenia zdrowotnego (EKUZ)  będzie wydawana przez Narodowy Fundusz Zdrowia nie na trzy miesiące, ale na pół roku. Także  od stycznia 2011 r. w  związku z wydłużeniem okresu ważności EKUZ - podaje "Dziennik Gazeta Prawna"(Nr z 16.12.2010 r.) -  zmieni się również sam wniosek o jej wydanie. Będą obowiązywać dwa różne formularze:  jeden w związku z  wyjazdem turystycznym, drugi dla osób wyjeżdżających  do innego państwa UE do pracy lub na studia. Dzięki wydłużeniu terminu ważności EKUZ, osoby, które już teraz planują zimowy wyjazd np. na narty w lutym, będą mogły na początku stycznia załatwić wszystkie formalności związane z jej wydaniem unikając długich kolejek. Taka zmiana spowoduje także  rozładowanie kolejek w okresie wakacyjnym - twierdzi gazeta.
Dziennik ostrzega, iż  przedłużenie okresu  ważności karty EKUZ może jednak zachęcać do nadużyć. Zgodnie bowiem z przepisami ubezpieczony traci prawo do świadczeń finansowanych przez fundusz po 30 dniach od np. zwolnienia z pracy. I jeśli  po tym czasie nie ubezpieczy się dobrowolnie w NFZ albo np. nie zarejestruje w urzędzie pracy jako bezrobotny, a skorzysta z leczenia na podstawie karty w innym państwie UE, to NFZ może żądać od niego zapłaty za świadczenia. Według "DGP", brak dokumentu potwierdzającego regularne opłacanie składki jest najczęstszym błędem  popełnianym  przez osoby, które chcą dostać EKUZ.
EKUZ daje ubezpieczonym w NFZ prawo do korzystania ze świadczeń zdrowotnych na terenie innych państw UE na tych samych zasadach, jakie obowiązują obywateli tych krajów.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT