Państwo pomoże w spłacie kredytu mieszkaniowego ubezpieczonym od bezrobocia

Osoby, które ubezpieczyły swój kredyt mieszkaniowy od utraty pracy, mogą liczyć na pomoc państwa w spłacie tego kredytu - tak samo jak ci, którzy tego typu ubezpieczenia nie mają. Otrzymają wiec  pomoc dwa razy - od ubezpieczyciela i z Funduszu Pracy - podaje  "Gazeta Prawna"(Nr z 12.08.2009 r.), powołując sie na wypowiedź Jolanty Fedak, minister pracy. W opinii Fedak, osoby, które  ubezpieczyły kredyt od bezrobocia, decydując się na takie dodatkowe ubezpieczenie, musiały ponieść wyższe koszty kredytu.
Zgodnie z obowiązującą od 5 sierpnia ustawą o pomocy państwa bezrobotnych w spłacie kredytów hipotecznych, osoba która po 1 lipca 2008 r. straciła pracę i zarejestrowała się w urzędzie pracy jako bezrobotna, może otrzymać 1 tys. 200 zł miesięcznej pożyczki z Funduszu Pracy - informuje "GP". Zostanie ona przyznana maksymalnie na rok. Potem nastąpi dwuletni okres karencji w spłacie, a następnie trzeba będzie przez 8 lat zwrócić pożyczkę. Zostanie ona rozłożona na równe raty, których maksymalna wysokość wyniesie 150 zł miesięcznie. Nie będą one jednak oprocentowane, ani obłożone żadnymi dodatkowymi opłatami
Ubezpieczenie na wypadek utraty pracy funkcjonuje w Polsce od około 4 lat. W  latach 2007 i 2008 zostało nim objętych ok. 3-5 proc. wszystkich kredytów mieszkaniowych spośród 1 mln 305 tys. aktywnie obsługiwanych kredytów tego rodzaju - informuje w dzienniku Michał Wydra ze Związku Banków Polskich. Jego zdaniem, "spośród 286 tys. nowo udzielonych kredytów w 2008 r. ubezpieczonych od bezrobocia zostało ok. 20-25 proc., czyli ok. 72 tys. kredytów" . Przy tym  okres trwania ochrony ubezpieczeniowej takiego kredytu wynosi ok. 2-3 lata, a miesięczny koszt takiego ubezpieczenia to średnio ok. 50-60 zł - pisze "Prawna".

Pełna wersja wiadomości prawno - gospodarczych - czytaj na gazetaprawna.pl  


Gmina nie musi ogłaszać przetargu ubezpieczając się w TUW

Gminy jak mogą, unikają zbędnego organizowania przetargów - twierdzi "Gazeta Prawna"(Nr z 12.08.2009 r.). Według dziennika, mienie gminy i odpowiedzialność cywilną najczęściej ubezpieczają towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych,  tzw. TUW-y. Na usługi tego typu towarzystw decyduje się spora część jednostek samorządu terytorialnego, unikając tym samym konieczności organizowania przetargu na wybór ubezpieczyciela. Jednak - zauważa gazeta - pomimo że te usługi często są tańsze, istnieje ryzyko konieczności wniesienia dodatkowych opłat w przypadku złej sytuacji finansowej TUW- u.
Towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych to podmioty o nieco innej konstrukcji niż najbardziej powszechne na rynku ubezpieczeniowym towarzystwa działające jako spółki akcyjne. Podstawową cechą wyróżniającą TUW-y jest działanie w imieniu zrzeszonych wewnątrz towarzystwa członków oraz działalność nie nastawiona na osiąganie zysku. "Prawna" podkreśla, ze im większy związek wzajemności członkowskiej oraz liczba związków w towarzystwie, tym większy jest  tzw. efekt skali - czyli "obniżenie zarówno kosztów działalności ubezpieczeniowej, jak i obniżenie kosztów ubezpieczenia poszczególnych wspólnot". 

Pełna wersja wiadomości prawno - gospodarczych - czytaj na gazetaprawna.pl


Wicelider rynku uruchomi direct jesienią ?

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia spóźnia sie z realizacją  projektu sprzedaży polis w systemie direct  - informuje "Parkiet"(Nr z 14.08.2009 r.). Projekt wbrew wcześniejszym zapowiedziom  ubezpieczyciela jeszcze nie ruszył – potwierdził dziennikowi  Wojciech Wężyk, dyrektor biura prasowego grupy Ergo Hestia. "Nie rezygnujemy z tego projektu. Po prostu jego start przesunie się na jesień z powodu dopracowywania wszystkich elementów, które go tworzą (...) Chodzi o drobiazgi. Chcemy, żeby projekt był dopracowany" - powiedział Wężyk.
 Gazeta przypomina, że w  lutym br. prezes  Ergo Hestii Piotr Śliwicki zapowiedział, że w połowie 2009 r.  zacznie funkcjonować nowa marka, pod którą towarzystwo  będzie oferować w systemie direct  polisy komunikacyjne młodym kierowcom.
"Parkiet" podkreśla, że to młodzi Polacy głównie  korzystają z Internetu, a są wciąż grupą niezagospodarowaną przez branżę. Jednak są oni  często sprawcami wypadków, stąd ubezpieczyciel  musi liczyć sie z tym, że będzie musiał wypłacać dużo więcej odszkodowań niż konkurencja.
Na polskim rynku towarzystwa sprzedające polisy komunikacyjne w systemie direct  w 2008 r. zebrały ze składek 500 mln zł, o 42,8 proc. więcej niż w 2007 r.

Państwo winno zachęcić ubezpieczycieli do stworzenia systemu ubezpieczeń od skutków klęsk żywiołowych

Obecne  przepisy regulują w sposób ogólny umowy ubezpieczenia chroniące od ryzyk żywiołowych. Są one podstawą zawierania dobrowolnych polis na zasadach komercyjnych - twierdzi w wywiadzie dla "Gazety Prawnej"(Nr z 13.08.2009 r.) Mariusz Gilicki  z grupy ubezpieczeniowej Concordia. Tymczasem - w jego opinii - rolą państwa powinno być zachęcenie ubezpieczycieli do stworzenia  systemu  ubezpieczeń od skutków klęsk żywiołowych, umożliwiającego obsłużenie tysięcy poszkodowanych w wyniku anomalii pogodowych, w szczególności powodzi i huraganów. Mogłoby  to uwolnić państwo od nieprzewidywalnych, wysokich kosztów takich zdarzeń, poszkodowanym zaś umożliwiłby sprawne przywrócenie stanu ich mienia sprzed klęski - twierdzi Gilicki. Jego zdaniem, system obowiązkowych ubezpieczeń katastroficznych w części ogólnej mógłby opierać się na funkcjonujących przepisach. Przy tym  "definicje warunków ubezpieczenia oraz zasady likwidacji szkód wymagałyby ujednolicenia", w konsekwencji  powstania nowego prawa. Odrębna ustawa powinna określić także konsekwencje braku zawarcia umowy ubezpieczenia, a kontrola spełnienia tego obowiązku musi spoczywać na organach administracji państwowej - powiedział Gilicki "Gazecie Prawnej".

Pełna wersja wiadomości prawno - gospodarczych - czytaj na gazetaprawna.pl  


Wątpliwości co do refakturowania ubezpieczenia przy leasingu auta

0dkupienie ubezpieczenia przez korzystającego z leasingu  jest jednym z elementów kalkulacyjnych usługi leasingu, a nie stanowi zapłaty za usługę ubezpieczeniową - orzekł  Sąd Administracyjny we Wrocławiu w wyroku z 8 grudnia 2008 r., tym samym  uznając  racje Izby Skarbowej w sprawie refakturowania kosztów ubezpieczenia przez firmy leasingowe - . Tymczasem w zamieszczonej w "Rzeczpospolitej"(Nr z 13.082009 r.) opinii  Marcina Chomiuka, doradcy podatkowego z  PricewaterhouseCoopers Polska (PwC),  SN uchwałą z 15 października 1998 r. stwierdził, iż możliwe jest refakturowanie towarzyszącej leasingowi usługi ubezpieczenia samochodu. Chomiuk przywołuje tu przede wszystkim orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości i podkreśla, że  muszą być jednak spełnione dwa warunki, czyli  zapisanie w umowie leasingu odrębnego rozliczania kosztów ubezpieczenia przez leasingodawcę oraz   uwzględnienie przez leasingodawcę tej samej stawki podatku VAT lub zwolnienia od tego podatku, które były na fakturze wystawionej przez ubezpieczyciela.

Większe gwarancje ubezpieczeniowe  dla biur podróży

Do 12 proc. rocznych przychodów mają zwiększyć się gwarancje ubezpieczeniowe dla biur podróży - twierdzi w rozmowie z  "Gazetą Prawną" (Nr z 14.08.2009 r.) Katarzyna Sobierajska,  wiceminister sportu i turystyki. Według Sobierajskiej, gwarancje ubezpieczeniowe dla touroperatorów zostaną podniesione, powołany zostanie również Fundusz Zabezpieczeń Turystycznych. Instytucja ta powinna być powołana odrębnym aktem prawnym. Obecnie prace resortu są  na etapie nowelizacji ustawy o usługach turystycznych. Ministerstwo opracowało już projekt ustawy i nie przewidujemy w nim żadnych istotnych - mówi wiceminister Sobierajska na łamach dziennika. W opinii wiceszefowej resortu, zmiana wysokości gwarancji ma na celu pokrycie w pełnej wysokości kosztów powrotu klienta do kraju oraz pokrycie w pełnej wysokości zwrotu wpłat wniesionych przez klientów w razie niewykonania zobowiązań umownych. Będzie się to wiązać ze zmianą minimalnej wysokości sumy gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej.
Utworzenie Funduszu Zabezpieczeń Turystycznych, lansowane  przez  Polską Izbę Turystyki ma zwiększyć  ochronę klientów biur podróży - podkreśla "Gazeta Prawna".

Pełna wersja wiadomości prawno - gospodarczych - czytaj na gazetaprawna.pl

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT