Pierwszy kwartał 2011 r. pod znakiem podwyżek polis komunikacyjnych

W pierwszym kwartale 2011 r. ubezpieczyciele majątkowi wypłacili klientom ponad 3,4 mld zł. Pierwsze trzy miesiące br. stały pod znakiem ubezpieczeń komunikacyjnych i dostosowywania taryf do warunków rynkowych - informuje "Gazeta Ubezpieczeniowa"(www.gu.com.pl z 07.06.2011 r.), powołując sie na dane Polskiej Izby Ubezpieczeń. I tak,  składka z ubezpieczeń OC sięgnęła niemal 2 mld zł, natomiast z autocasco – przekroczyła 1,4 mld zł (wzrost rok do roku w obu przypadkach sięgnął 14 proc.). Zdaniem  Jana Grzegorza Prądzyńskiego, prezesa PIU, "kilkunastoprocentowy wzrost wartości zebranej składki wskazuje, że ubezpieczyciele nie mogli dłużej akceptować strat, jakie ponosili na ubezpieczeniach komunikacyjnych. Zdecydowali się więc na dostosowanie stawek do trudnych warunków rynkowych". Towarzystwa wypłaciły w analizowanym czasie 1,4 mld zł  z OC oraz 1 mld zł z autocasco ( wartości zbliżone do zeszłorocznych). 
Dzięki dostosowaniu stawek w komunikacji do warunków rynkowych ubezpieczyciele majątkowi po raz pierwszy od wielu kwartałów osiągnęli dodatni wynik techniczny (131,7 mln zł) oraz zysk netto (313,7 mln zł). Według "GU", składka z ubezpieczeń majątkowych pozakomunikacyjnych wyniosła około 3 mld zł, o ok. 9 proc. więcej niż przed rokiem.

PZU pójdzie "do renowacji "
 
Andrzej Klesyk, prezes zarządu PZU SA  twierdzi w rozmowie z  "Parkietem"(Nr z 06.06.2011 r.), iż nie widzi  wojny cenowej w komunikacji i ma nadzieje, iż ona nie  powróci, ponieważ mogłaby doprowadzić do kłopotów rynkowych graczy. Klesyk podkreśla, iż   ubezpieczyciele mają  ograniczony wpływ na standard opieki medycznej w naszym kraju.
Według prezesa PZU Andrzeja Klesyka nadszedł czas na odświeżenie marki ubezpieczyciela, umacnianie jego rynkowej pozycji i przejęcie innych graczy. "Obecna wizualizacja PZU ma prawie 20 lat. Dzisiaj mamy inne standardy estetyczne i musimy nadgonić stracony czas " - twierdzi w gazecie. " Następny etap to PZU 2.0, czyli firma kompletnie nowa, jeśli chodzi o model operacyjny oraz obsługę i nastawienie do klienta, bez papieru i ręcznego wypisywania druków".
Ubezpieczyciel planuje angażować się w sponsoring ważnych dla Polaków miejsc. Jest wstępnie zainteresowany objęciem patronatu nad Stadionem Narodowym, finalizuje też rozmowy dotyczące sponsoringu jednego z ważniejszych kulturalnie miejsc w kraju.
Prezes Klesyk zaprzeczył informacji,   jakoby PZU SA zamierzało kupić "Wartę".

Odszkodowanie za  powódź przychodem przedsiębiorcy

Zalanie nie chroni przed fiskusem. Odszkodowanie za powódź jest bowiem ... przychodem przedsiębiorcy - podaje "Rzeczpospolita"(Nr z 06.06.2011 r.). Dziennik twierdzi, iż wynika to z ustawy o szczególnych rozwiązaniach zawiązanych z usuwaniem skutków powodzi. Przedsiębiorcy poszkodowani podczas powodzi, a  którzy otrzymali odszkodowanie z ubezpieczeń majątkowych, powinni je zaliczyć do kosztów podatkowych. Ministerstwo Finansów zajmuje stanowisko, iż odszkodowanie dotyczy przecież składników majątku, które są związane  z prowadzoną działalnością gospodarczą - pisze gazeta.  Grzegorz Grochownia, ekspert w KPMG uważa, że z tym stanowiskiem MF należy się zgodzić.

Bez formalnego zaświadczenia o szkodzie ubezpieczyciel nie działa ?

Okazuje się, że ubezpieczycielom zdarza się  zajmować   w stosunku do poszkodowanych   klientów zbyt sformalizowane stanowisko. Zdaniem "Gazety Wyborczej" (Nr z 07.06.2011 r.), ostatnio  taki przypadek odnotowała Ergo Hestia.  Dziennik opisuje przypadek klienta towarzystwa, który miał wykupione w firmie ubezpieczenie mieszkania oraz pakiet assistance, a do  którego to mieszkania po pożarze w Wólce Kosowskiej wdarł się dym. Konsultant ubezpieczyciela, do którego klient się dodzwonił, poinformował go, iż towarzystwo  może zaproponować mu  lokal zastępczy, ale musi on przedstawić firmie zaświadczenie, że  nie może mieszkać w ubezpieczonym mieszkaniu. Problem w tym, że nikt takiego  zaświadczenia nie chciał  wystawić i to w sytuacji, kiedy władze sanitarne namawiały mieszkańców terenów zbliżonych do pogorzeliska do opuszczenia mieszkań.

Concordia TUW - pięciokrotny wzrost szkód w uprawach  rolnych

W pierwszych trzech miesiącach 2011 r.  zebrała 47 mln zł składki przypisanej brutto, czyli o 52,8 proc. więcej niż rok wcześniej - donosi "Parkiet"(Nr z 06.06.2011 r.). Dziennik twierdzi, iż towarzystwo odnotowało  pięciokrotny  wzrost  szkód z tytułu ubezpieczeń rolnych.  Rezerwy spółki  na niewypłacone odszkodowania wzrosły  o 170 proc.  i wyniosły 74 mln zł - pisze gazeta. Według dziennika, ubezpieczyciel odnotował   w omawianym czasie 2,3 mln zł straty netto. 

AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. – wysoka dynamika wzrostu składki

AXA TUiR kontynuuje trend wzrostowy w sprzedaży z 2010 r. -  pisze "Gazeta Ubezpieczeniowa"(www.gu.com.pl z 07.06.2011 r.). W pierwszym kwartale 2011 r. ubezpieczyciel wypracował  zbiór  składki na poziomie 44,4 mln zł, to jest o 260 proc. więcej  w porównaniu z pierwszym kwartałem 2010 r.  Wysoki poziom przypisu  ubezpieczyciel osiągnął  przede wszystkim dzięki  rozwojowi   wszystkich linii biznesowych, w tym  wprowadzeniu nowych produktów. "Ubezpieczeniowa" podaje, że wynik finansowy netto towarzystwa według polskich standardów rachunkowości za pierwszy kwartał 2011 roku zamknął się stratą w wysokości -5,4 mln zł.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT