Podatek od odszkodowania za zmarnowany urlop czy ukradziony bagaż w hotelu?

Fiskus nie zawsze  może się domagać podatku od odszkodowania za zmarnowany urlop - pisze "Dziennik Gazeta Prawna"(Nr z 26.07.2013 r.). Według gazety,  wywalczoną w sądzie wypłatę odszkodowania za nieudane wakacje nie trzeba dzielić się ze skarbówką. Inaczej jednak wygląda sytuacja, kiedy sami zawarliśmy ugodę. - pisze dziennik i zauważa, że " lista zwolnień podatkowych obejmujących odszkodowania jest szeroka, co wynika ze specyficznego charakteru takich wypłat – mają rekompensować podatnikowi poniesioną szkodę, a nie go wzbogacać. Preferencje dotyczą też zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. Podstawowa grupa zwolnień dotyczy tych odszkodowań i zadośćuczynień, których wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z odrębnych przepisów – art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT (tj. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.).". Zdaniem  Andrzeja Pośniaka, partnera w kancelarii CMS Cameron McKenna, zgodnie z art. 11 ustawy o usługach turystycznych (tj. Dz.U. z 2004 r. nr 223, poz. 2268 z późn. zm.) organizator turystyki (np. biuro podróży) odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie świadczonych przez siebie usług., zaś  wypłacone na tej podstawie odszkodowanie będzie zwolnione z podatku dochodowego, pod warunkiem jednak, że zostało stwierdzone wyrokiem lub ugodą sądową". .Tak więc, zwolnieniu nie podlegają odszkodowania, których podstawą są odrębne przepisy, jeżeli ich wypłata wynika z zawartych umów lub ugód pozasądowych. Wynika  to z art. 21 ust. 1 pkt 3 lit. - tłumaczy ekspert  z CMS Cameron McKenna w "DGP". Ponadto -podaje gazeta -  przepis art. 11 ustawy o usługach turystyki może być także podstawą wypłaty niezadowolonemu turyście zadośćuczynienia za wyrządzoną szkodę niemajątkową (krzywdę), co potwierdził Sąd Najwyższy w wyroku z 19 listopada 2012 r. (sygn. akt III CZP 79/10. ). W opinii  Andrzeja Pośniaka,  "w przypadku zadośćuczynień ustawodawca nie wykluczył jednoznacznie zwolnienia przy wypłacie wynikającej z umowy lub ugody pozasądowej". Zatem  można wnioskować, że również takie zadośćuczynienia będą zwolnione z podatku.   Inaczej wygląda sprawa  opodatkowania rekompensat wypłacanych przez przewoźników lotniczych. Według Grzegorz a Symotiuka, doradcy podatkowy w Grant Thornton,  "sprawa nie jest jednoznaczna ze względu na mnogość uregulowań dotyczących odpowiedzialności przewoźników w różnych przepisach międzynarodowych. Najmniej wątpliwości budzi wypłacanie odszkodowań z tytułu odwołanych lotów, jeżeli lot zaczyna się lub kończy na terytorium Unii Europejskiej - twierdzi ekspert. - albowiem zasady ich wypłaty reguluje Rozporządzenie (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z 11 lutego 2004 r., które określa  wprost kwoty, jakie przysługują za odwołane loty.  Gazeta pisze, iż  "podatku nie powinien także zapłacić turysta, który otrzymał odszkodowanie za kradzież w hotelu. Odpowiedzialność prowadzących hotele za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez gości szczegółowo regulują przepisy kodeksu cywilnego (Dz.U. z 1964 r. nr 16, poz. 93 z późn. zm.)".

Po polisę jednak do agenta

Model direct, zakładający sprzedaż polis wyłącznie przez internet i telefon, w Polsce się  nie sprawdził. Klienci sprawdzają ceny ubezpieczeń w internecie, ale już po polisę idę do agenta - informuje "Dziennik Gazeta Prawna"(Nr z 25.07.2013 r.). Zdaniem dziennika, który powołuje się na specjalistów  z branży, Polacy cenią sobie osobisty kontakt ze sprzedawcą produktów ubezpieczeniowych. Dlaczego ? Polski klient na kontakt z agentem decyduje się  przede wszystkim . w nadziei na wynegocjowanie  dodatkowych zniżek. Tym bardziej,  że faktycznie w regionach, w których nie odnotowano dużej szkodowości, ubezpieczyciele dokładają od 5 do 10 proc. dodatkowej zniżki dla kierowców - pisze "DGP". W opinii gazety, "efektem starań o względy agentów jest to, że zakładami directowymi przestały już być nawet te firmy, które były tworzone z myślą o prowadzeniu wyłącznie sprzedaży przez internet czy telefon".
Marek Baran, rzecznik Link4 twierdzi w gazecie, iż ubezpieczyciel  od dawna już nie jest " firmą czysto directową skupioną wyłącznie na ubezpieczeniach komunikacyjnych  (...) Staliśmy się, tak jak brytyjskie RSA, czyli właściciel Link4, firmą, która działa w wielu kanałach dystrybucji i oferuje wiele produktów".
W jego opinii,  sprzedaż przez internet i telefon doskonale się uzupełniają." Direct jest silny w dużych miastach, a poprzez multiagencje docieramy do klientów głównie z mniejszych miejscowości. Naszym głównym założeniem strategicznym jest to, by te dwa kanały nie rywalizowały ze sobą" – wyjaśnia Baran.
Specjaliści wskazują - podkreśla dziennik - że agent może zaproponować ubezpieczenie szyte na miarę, dokładnie wypytując o potrzeby klienta. . Grzegorz Kusy, dyrektor sprzedaży Concordia Ubezpieczenia wyjaśnia, ze o ile  w obowiązkowych polisach  OC, " warunki ubezpieczenia są określone w ustawie i wszędzie są takie same, o tyle w przypadku ubezpieczeń dobrowolnych trudno jest porównać polisy w internecie (...)  Ma to związek z występowaniem wielu zmiennych, np. różnych warunków ubezpieczenia, i tutaj rola agenta jest nieoceniona w przedstawieniu oferty".
Na   koniec 2012 r. odnotowano w Polsce 34,3 tys. liczba zarejestrowanych agentów ubezpieczeniowych.

Ubezpieczyciele spodziewają się  w br. gorszych wyników niż w 2012 r.

Rok 2012  był dla ubezpieczycieli majątkowych udany. Według "Rzeczpospolitej"(Nr z 24.06.2013 r.), w bieżącym roku towarzystwom  takich  wyników najprawdopodobniej nie uda się powtórzyć. Już po pierwszym kwartale br.  widać - pisze gazeta - że rynek znacznie się osłabia, szczególnie w segmencie ubezpieczeń motoryzacyjnych. Po  trzech miesiącach 2013 r. ich sprzedaż spadła o 6 proc., zaś  następne kwartały nie zapowiadają się lepiej. Jan Grzegorz Prądzyński, prezes Polskiej Izby Ubezpieczeń (PIU), tłumaczy w dzienniku, iż ze względu na spowolnienie gospodarcze należy spodziewać się słabszej dynamiki sprzedaży ubezpieczeń, ." Ludzie mając mniej pieniędzy, zawsze oszczędzają na ochronie ubezpieczeniowej (...) W związku z tym widoczny będzie, a niektórzy ubezpieczyciele już to sygnalizują, spadek sprzedaży ubezpieczeń dobrowolnych, ewentualnie ograniczanie zakresu ochrony i sum ubezpieczenia w celu ograniczenia kosztów polisy" - twierdzi w "Rzeczpospolitej" prezes PIU.
Gazeta przypomina, iż  na dobre wyniki w 2012 r.  wpłynęła przede wszystkim wyjątkowo przychylna dla firm aura: nie było dużych opadów, powodzi, ani gradobicia. Więcej składki zostało więc w kieszeni ubezpieczycieli majątkowych,  ponieważ nie musieli wypłacać wysokich odszkodowań. Na koniec roku branża wypracowała 3,26 mld zł zysku netto, a więc o  blisko 8 proc. więcej niż w 2011 r.. I to pomimo  pogorszenia  się wyników  z lokat, co z kolei było konsekwencją zachowania rynków. (spadek o 11 proc. w stosunku do 2011 r.) Łącznie branża ubezpieczeń majątkowych mogła na koniec 2012 roku pochwalić się wynikiem lokacyjnym na poziomie 3,52 mld zł, czyli o ponad 11 proc. niższym niż rok wcześniej. Ponadto, firmy znacznie poprawiły  swój wynik techniczny. Jak podaje dziennik, w skali rynku poprawa wyniosła 166 proc., do poziomu 662 mln zł. Ponadto,  składki brutto całego sektora ubezpieczeń majątkowych wzrosły o blisko 4 proc., do poziomu 26,3 mld zł, a  suma bilansowa zwiększyła się o ponad 11 proc. i wyniosła blisko 60 mld zł.

PIM: polisy komunikacyjne najtańsze w internecie

Polska Izba Motoryzacyjna  zbadała tysiąc ofert ubezpieczeniowych dla kierowców w  siedmiu dużych miastach: w Warszawie, Poznaniu, Krakowie, Wrocławiu, Pile, Częstochowie i Olsztynie - podaje "Puls Biznesu"(Nr z 25.07.2013 r.). Według dziennika,  Polska Izba Motoryzacyjna postanowiła sprawdzić, którzy ubezpieczyciele oferują najtańsze polisy komunikacyjne. I tak, "PIM pod lupę wzięła zarówno obowiązkowe polisy OC jak też pakiety OC i AC. Analizie poddano samochody używane oraz kierowców o różnych profilach ryzyka, w różnym wieku oraz z różną historią szkodowości." - informuje gazeta. W badaniu  uwzględniono auta, które w 2012 roku znalazły się wśród najczęściej rejestrowanych w swoich klasach: Ford Fiesta, Opel Astra, Skoda Octavia, Kia Sportage. Według "PB", wyniki tego przeglądu " nie są dużym zaskoczeniem".  I tak, najtańszymi ubezpieczycielami są firmy, dla których głównym kanałem sprzedaży jest internet, czyli tzw. directy.  Najbardziej atrakcyjne stawki  oferują więc  :  Link4, Axa Direct, Proamie i  Liberty Direct. Dopiero na piątym miejscu jest Allianz,  na szóstym Generali, a dopiero na 10. miejscu. lider rynku –  PZU SA.  
Zdaniem  Romana Kantorskiego, prezesa Polskiej Izby Motoryzacji, "firmy ubezpieczeniowe w różny sposób podchodzą do szacowania ryzyka, a w konsekwencji do stawek oraz tego, jakie pojazdy chcą ubezpieczać. Stąd bardzo duże różnice w cenach. Jeśli nawet przy niezbyt drogich autach sięgają kilku tysięcy złotych, można przypuszczać, że niektóre firmy nie chcą ubezpieczać pewnych samochodów i dlatego mają mało konkurencyjne stawki"  –  pisze dziennik.  
Źródłami informacji o cenach polis były biura firm ubezpieczeniowych, agenci sprzedający ich polisy, strony internetowe oraz infolinie.

Droższe ubezpieczenia dla amatorów sportów wodnych


Im bardziej ryzykujesz na wakacjach, tym więcej   zapłacisz.za polisę turystyczną - ostrzega "Rzeczpospolita"(Nr z 25.07.2013 r.).  Jeśli więc podczas urlopu zamierzasz pływać na desce czy nurkować na dużych głębokościach, zwykła polisa turystyczna nie wystarczy - pisze gazeta.
Osoby aktywnie odpoczywające mogą potrzebować dodatkowego ubezpieczenia. Na przykład sporty wodne, które  można uprawiać zarówno w formie przejazdów za motorówką, jak i na specjalnie tworzonych do tego celu wyciągach to wakacyjna  rozrywka o podwyższonym ryzyku - uważają firmy ubezpieczeniowe, chociaż wielu urlopowiczów traktuje je jako dobrą zabawę.
Dziennik podkreśla, iż Polacy coraz chętniej spędzają wakacje aktywnie, na rowerze, w kajaku czy na żaglówce. "Na popularności zyskują wakeparki, w których można spróbować pływania na nartach wodnych, wakeboardzie (pływanie na desce) i wakeskatingu (pływanie na desce bez wiązań)".

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT