Polacy najwięcej skarżą sie na polisy komunikacyjne

Do Rzecznika Ubezpieczonych do końca września br.  ubezpieczeni napisali  8665 skarg  na towarzystwa ubezpieczeniowe  na piśmie, to jest  o 39,5 proc. więcej niż w trzech kwartałach 2009 r. Najwięcej skarżono  – podaje "Rzeczpospolita"(Nr z 03.11.2010 r.) -  ubezpieczenia komunikacyjne (55,8 proc. wszystkich). W tym, na towarzystwa oferujące polisy  chroniące majątek klienci przesłali 7432 skargi, o 41 proc. więcej niż w trzech kwartałach 2009 r., podczas gdy w tym samym czasie liczba polis zwiększyła się tylko o 9,7 proc. (do około 47,2 mln). Natomiast ubezpieczeń na życie dotyczyło 1242 listów skarżących. W porównaniu z analogicznym okresem ub.r. ich liczba wzrosła o 31 proc. Dziennik zauważa, że na koniec I półrocza 2010 r. liczba osób ubezpieczonych na życie wynosiła 22,28 mln i  w ciągu 12 miesięcy spadła o 2,5 proc. Według gazety najbardziej zwiększyła się liczba skarg na polisy chroniące mienie (domy, mieszkania): z 365 na koniec I półrocza do 782 na koniec III kwartału br. "Rzeczpospolita" tłumaczy to wpływem  powodzi  i rozpoczęciem likwidacji szkód przez ubezpieczycieli. Gazeta podkreśla, iż dane o skargach wskazują, jaką jakością likwidacji szkód mogą się pochwalić firmy. Wystarczy bowiem sprawdzić różnicę  między udziałem firmy w rynku a jej udziałem w skargach.

Ubezpieczyciele chcą pokrywać koszty leków nierefundowanych przez NFZ

Firmy ubezpieczeniowe zaczynają walkę o  rynek polis, które pokryją koszty leków nierefundowanych przez NFZ - twierdzi "Dziennik Gazeta Prawna"(Nr z 03.11.2010 r.). Zdaniem Katarzyny Walczak z Inter Polska TU, do tej pory jedynej firmy oferującej w Polsce takie polisy z rocznymi limitami wydatków 500 lub 700 zł,  "usługa ta cieszy się dużym zainteresowaniem zwłaszcza rodzin z dziećmi, gdzie wydatki na leki stanowią istotną część wydatków na zdrowie (...) w większości przypadków limity są w pełni wykorzystywane przez klientów". Natomiast Paweł Kalbarczyk z Polskiej Izby Ubezpieczeń uważa, że "zapowiadane przez minister zdrowia Ewę Kopacz zmiany w refundacji leków będą impulsem do rozwoju polis lekowych" - pisze dziennik.
Według "DGP",  Polska jest rekordzistą w Unii Europejskiej pod względem dopłat z własnej kieszeni do leków recepturowych; dopłaty wynoszą  średnio 35 proc. ceny, ale osoby niechorujące przewlekle płacą o wiele więcej. Tymczasem według o Światowej Organizacji Zdrowia, gdy dopłata przekracza już 25 proc., mamy do czynienia z barierą w dostępie do produktów leczniczych. Różnicę w innych krajach pokrywają często ubezpieczyciele, a to, w jakim zakresie, zależy od kupionej polisy. W Polsce polisy medyczne na razie koncentrują się na dostępie do świadczeń medycznych lub zwrocie poniesionych samodzielnie wydatków. Ale oczekiwania pacjentów rosną. Polisa lekowa, zwłaszcza jako dodatek do innego produktu ubezpieczeniowego, mogłaby kosztować w przypadku polis grupowych tylko kilkanaście zł. Takie ceny planuje Medica Polska - podaje gazeta.

Sponsor i badacz kliniczny koniecznie z  polisą OC

Weszło już w życie rozporządzenie ministra finansów wydane na podstawie ustawy o wyrobach medycznych. Określa ono zasady obowiązkowego ubezpieczenia OC sponsora i badacza klinicznego - informuje "Rzeczpospolita"(Nr z 03.112010 r.). Zgodnie z tym przepisem,  badacz i sponsor medyczny muszą mieć polisę ubezpieczenia OC. Ubezpieczenie to - twierdzi gazeta - powinno zostać zawarte w dniu złożenia wniosku o pozwolenie na realizowanie badań klinicznych. I tak, minimalna suma gwarancyjna polisy  jest zależna od liczby uczestników badania i wynosi od 50 tys. euro do 500 tys. euro - wyjaśnia dziennik.

Link4 skorzysta z sieci abonentów TP

 Link4 zaoferuje ubezpieczenia 8 mln abonentów Telekomunikacji Polskiej – podaje "Parkiet”(Nr z 05.11.2010 r.). Współpraca z TP może być dla Link4  bardzo istotna - pisze gazeta, przypominając, iż TP sprzedaje już ubezpieczenia PZU SA .Zdaniem  Marcina Mazurka z firmy doradczej Intelace Research, taka współpraca da towarzystwu direct dostęp do bazy klientów TP  oraz szansę na zwiększenie przychodów. Jednak "sukces oczywiście będzie zależeć od realizacji" – uważa  Mazurek. Adam Horosz, prezes zarządu Link4 powiedział gazecie, że ubezpieczyciel  nie chce „doklejać polis do produktów partnera. Proponujemy mu sprzedaż autonomicznych produktów, na której może nieźle zarobić".
Dziennik podaje, powołując sie na nieoficjalne informacje, iż za pośrednictwem TP Link4 będzie sprzedawać ubezpieczenia mieszkań. "W 2009 r. średnia składka z tytułu takiej umowy wynosiła 113 zł. Jeśli choć 1 proc. abonentów TP (80 tys.) kupi ubezpieczenie mieszkania Link4, to towarzystwo będzie mogło liczyć na co najmniej 9 mln zł przychodów ze współpracy z TP w skali roku" - szacuje "Parkiet". I dodaje, że ubezpieczyciel myśli także o wykorzystaniu umowy z TP  do zwiększenia sprzedaży ubezpieczeń komunikacyjnych. "Prawdopodobnie zaoferuje zniżki na OC i AC tym, którzy ubezpieczą mieszkanie poprzez TP"
TP to kolejny partner biznesowy Link4 po bankach (m.in. Getin Noble Bank, Alior Bank) oraz  firmie Unilink, specjalizującej się w obsłudze klientów w zakresie różnego rodzaju kredytów.
TP do końca sierpnia br. oferowała ubezpieczenia tylko poprzez sieć komórkową Orange (turystyczne Generali, od kradzieży telefonu ACE oraz zdrowotne i od trwałej niezdolności do pracy MetLife). Od 23 sierpnia br. wybrane grupy klientów TP mogą korzystać z grupowego ubezpieczenia PZU na wypadek śmierci w nieszczęśliwym wypadku i od utraty pracy - przypomina dziennik.

TVP chce polis OC dla swoich menedżerów

Telewizja Polska chce kupić super ubezpieczenia OC dla  członków swojego  zarządu, rady nadzorczej, prokurentów i pełnomocników. Jak donosi  "Dziennik Gazeta Prawna"(Nr z 05.11.2010 r.),  TVP chce ubezpieczyć swoje władze na razie na rok i obecnie poszukuje  ubezpieczyciela. Według gazety,  polisa  ubezpieczenia ma  dotyczyć roszczeń wynikających z "działania lub zaniechania stanowiącego zawinione niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków”. Oznacza to, że z ubezpieczenia mogą być pokryte m.in. odszkodowania, grzywny, koszty sądowe, a także „poniesione w celu obrony dobrego imienia ubezpieczonego” koszty działań public relations.- wyjaśnia dziennik."DGP" podaje, że suma gwarancyjna wynosić ma 100 mln zł, a  roczna składka wyniesie od 200 do 700 tys. zł. "Zależy to od stopnia oceny ryzyka przez ubezpieczyciela". W opinii gazety, wysokość składki sprawia, że na takie ubezpieczenia decyduje się jeszcze niewielu menedżerów w Polsce, przede wszystkim z firm, które muszą stawiać czoło naciskom właścicieli oraz ciągłej weryfikacji swoich zarządów. Obecnie polisy od odpowiedzialności cywilnej ma większość spółek giełdowych.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT