Polisa dla bezrobotnego bez oszczędności

Po utracie pracy, dzięki  ubezpieczeniu od bezrobocia  nie popadniesz w długi w czasie poszukiwania nowego zajęcia. Koszt takiego ubezpieczenia to - przy przeciętnym kredycie -   zwykle kilkaset złotych miesięcznie - podaje "Dziennik.WSJ Polska"(Nr z 20.04.2009 r.). Według gazety, taką polisę kupuje się  najczęściej na pięć lat. W zależności od warunków umowy ubezpieczyciel będzie za ciebie płacił raty w okresie od 6 do 12 miesięcy.  Ze świadczenia można korzystać kilka razy, do wyczerpania tego okresu. Oznacza to wypłatę świadczenia w sytuacji, gdy będziesz bezrobotny np. miesiąc w każdym roku. Przy tym warto zwracać uwagę na ten czas, kiedy możemy być "bezkarnie" bezrobotni. Albowiem 6 miesięcy przez pięć lat może -  w przypadku splotu niekorzystnych okoliczności -  nie wystarczyć - powiedział dziennikowi  Jarosław Sadowski z  Expandera. W jego opinii, produktem tym powinny się zainteresować osoby, dla których rata stanowi istotną część zarobków a nie posiadają oszczędności.. Dzięki temu ubezpieczony "kupuje" brak obaw. Zdaniem Sadowskiego, ubezpieczenie to jest niepotrzebne osobom, które mają oszczędności.

Odsetki za zwłokę w wypłacie odszkodowania opodatkowane

Odsetki za zwłokę otrzymane od ubezpieczyciela nie są wolne od podatku w przeciwieństwie od h odszkodowań czy świadczeń wypłacanych przez towarzystwa – ostrzega w "Rzeczpospolitej"(Nr z 20.04.2009 r.) Rzecznik Ubezpieczonych. W opinii Krystyny Krawczyk, dyrektor Biura Rzecznika Ubezpieczonych, o tym nielogicznym rozwiązaniu w polskim prawie często zapominają osoby otrzymujące odsetki od wypłaconych po terminie odszkodowań. Jest to problem ujawniany zazwyczaj dopiero w kontakcie z urzędem skarbowym. 
Z analizy reklamacji, które napłynęły w minionym roku do RzU wynika - pisze dziennik -  że więcej niż co dziesiąta sprawa (959 skarg) odnosiła się właśnie do opóźnionych wypłat. Problem ten jest szczególnie dotkliwy dla świadczeń z komunikacyjnych polis OC.  Komisja Nadzoru Finansowego także zajęła się sprawą ubezpieczycieli, którzy przeciągają wypłaty świadczeń z komunikacyjnych OC, nakładając karę na HDI Asekuracja. ł  za to, że przekroczyła ustawowy 30-dniowy termin wypłaty świadczeń z OC. Podobną karę od KNF otrzymało Pocztowe TUW. Według "Rzeczpospolitej", na "celowniku" nadzoru jest jeszcze siedem towarzystw.

Przedsiębiorcy coraz bardziej zainteresowani ubezpieczeniem majątku  firm

Warunkiem zawarcia umowy pakietowej w wielu zakładach ubezpieczeń   jest  ubezpieczenie mienia od pożaru oraz kradzieży z włamaniem. Pozostałe ryzyka przedsiębiorca  może wybrać sam i w ten sposób zadecydować o najbardziej optymalnym zakresie ochrony dla prowadzonej przez siebie firmy - podaje "Gazeta Prawna" (Nr z  21.04.2009 r.).
Koszt takiego ubezpieczenia zależy od liczby ryzyk zawartych w pakiecie. Jak pisze dziennik, każde dodatkowe ubezpieczane  ryzyko może powodować obniżenie podstawowej składki, także za bezszkodowość ubezpieczenia - w razie kontynuacji jest możliwe uzyskanie zniżki. .Umowy ubezpieczenia z reguły są zawierane na rok, z możliwością przedłużenia na następne 12 miesięcy. Przy standardowych ubezpieczeniach,  zawarcie umowy ubezpieczenia następuje bezpośrednio w trakcie zaaranżowanego spotkania z agentem lub pracownikiem towarzystwa. Istnieje także możliwość zawarcia ubezpieczenia przez internet, np. OC i AC. Zdaniem "Prawnej", ten typ sprzedaży przez banki oraz w systemie direct (internet, telefon) staje się coraz powszechniejszy. Gazeta podkreśla, że  wśród przedsiębiorców  wzrasta zainteresowanie zarówno podstawowymi pakietami ubezpieczeń majątkowych, jak i polisami skierowanymi do konkretnych branż .

Zmiany w europejskim nadzorze w dobrym kierunku

W opinii Stanisława Kluzy, przewodniczącego  Komisji Nadzoru Finansowego, zmiany  dotyczące nadzoru europejskiego idą w pozytywnym kierunku. Jest o tyle ważne, że - twierdzi "Gazeta Prawna" (Nr z  21.04.2009 r.) - błędna decyzja na poziomie europejskim obciąży rynek lokalny. Stanisław Kluza  uważa jednak taki nadzór europejski powinien opierać się na silnym nadzorze lokalnym. Albowiem  nadzory lokalne pełnią dużą rolę  również przy monitorowaniu międzynarodowych grup finansowych. Szef KNF -u  przytacza przykład  decyzji dotyczącej nakładania narzutu kapitałowego,  zwiększającego wielkość środków na pokrycie marginesu wypłacalności. I tak w przypadku braku porozumienia między nadzorami lokalnymi spółki-matki i spółki-córki, decyzję podejmowanoby na poziomie europejskim. Natomiast błędna decyzja obciążyłaby jednak lokalne systemy gwarancyjne lub podatników danego kraju.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT