Polisa domu na wartość rzeczywistą czy odtworzeniową ?

Towarzystwa ubezpieczeniowe przyjmują do ubezpieczenia nie tylko budynki nowe, ale także 40-letnie i znacznie starsze. W polskich warunkach takie budynki nie zawsze utrzymywane są w należytym stanie. Ubezpieczyć dom można więc   albo   według ich  wartości odtworzeniowej, albo  według ich wartości  rzeczywistej. Ja wyjaśnia  w "Rzeczpospolitej"(Nr z 06.09.2010 r.) Rafał Mańkowski, koordynator w Biurze Zarządzania Produktami PZU, oba pojęcia dotyczą  ustalania sumy ubezpieczenia domu, czyli wartości będącej górną granicą odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń. Dziennik podaje, że  suma ubezpieczenia ustalana   dla danego budynku według wartości odtworzeniowej powinna odpowiadać "łącznej wartości kosztów budowy obiektu o takich samych wymiarach, konstrukcji, standardzie wykończenia jak ubezpieczany budynek". Trzeba więc  uwzględnić wszystkie koszty: projektów, zakupu i transportu materiałów oraz robót budowlanych, instalacyjnych i wykończeniowych. Towarzystwa zaś ubezpieczając dom często stosują  wartość  rzeczywistą, a wiec  pomniejszają  wartość odtworzeniową ubezpieczanego budynek  o stopień jego zużycia, określony  według norm zużycia opracowywanych przez wyspecjalizowane wydawnictwa. Podstawą do obliczenia składki jest zaś suma ubezpieczenia. .
Dlatego nie warto  zaniżać sumy ubezpieczenia  aby obniżyć koszt ubezpieczenia - radzi gazeta -  ponieważ w przypadku " powstania szkody może się okazać, że wysokość odszkodowania nie pozwala na odbudowę lub naprawę budynku".

Europejskie   kluby  chcą  od    FIFA  ubezpieczeń dla piłkarzy

Czołowe kluby europejskie chcą, aby Międzynarodowa Federacja Piłki Nożnej (FIFA) przeznaczyła część swoich dochodów z mistrzostw świata na ubezpieczenia piłkarzy, którzy odnoszą kontuzje podczas meczów zespołów narodowych - informuje "Dziennik Gazeta Prawna"(Nr z 07.09.2010 r.). W opinii Karla-Heinza  Rummenigge, przewodniczącego Stowarzyszenia Europejskich Klubów,   mistrzostwa świata przynoszą FIFA tak duże zyski, że pozwalają jej sfinansować nowe polisy ubezpieczeniowe. Rummenigge przypomniał - pisze gazeta - że prezydent Europejskiej Unii Piłkarskiej (UEFA) Michel Platini zgodził się współpracować z klubami w tej sprawie, ale ... rozmowy z FIFA nie przebiegają dobrze.


KNF: jednolity  dla całego rynku wzorzec rozpatrywania skarg

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego  chce ujednolicić  zasady  składania reklamacji przez klientów firm z rynku finansowego - donosi "Gazeta Ubezpieczeniowa"(www.gu.com.pl z 07.09.2010 r.). Procedury reklamacyjne nie  są bowiem jednolite.  Zdaniem Piotra Nowaka, naczelnika  Wydziału Praktyk Rynkowych w Departamencie Ochrony Klientów Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego,  klienci często skarżą się na sposób rozpatrywania ich reklamacji przez instytucje, z którymi podpisują umowy. W większości przypadków  firmy  nie informują klientów  o możliwości złożenia skargi  na ich działalność. A klienci, gdy  mają zastrzeżenia do ich  usług, czują się przez nie lekceważeni. Z analizy KNF  wynika ponadto, że zdarzają się sytuacje, w których instytucje ograniczają możliwość złożenia skargi u pośrednika, który w imieniu instytucji zawierał umowę (10 proc. firm wymaga złożenia skargi w jej siedzibie). W przypadku skarg składanych przez pełnomocników, wprowadzono obowiązek legitymowania się przez te osoby pełnomocnictwem poświadczonym notarialnie.
Urząd chciałby zaś "stworzyć jednolity dla całego rynku wzorzec rozpatrywania skarg - przejrzysty, transparentny i spójny". Klient  powinien być  poinformowany przed podpisaniem kontraktu, gdzie i na jakich zasadach może złożyć skargę. . We wzorcu znalazłyby się np. informacje o tym, gdzie złożyć skargę, kiedy instytucja przygotuje odpowiedź i co ma się w niej znaleźć, jakie są możliwości odwołania. Według Nowaka, forma jeszcze nie jest przesądzona." Nie będzie to rekomendacja, jak w przypadku banków, raczej wskazówki, wytyczne, które powinny być przestrzegane przez uczestników rynku - twierdzi. KNF chce przedyskutować to z rynkiem, zaproponować wspólną drogę, która ułatwiłaby rozpatrywanie skarg przez te instytucje. W efekcie spadłaby liczba skarg kierowanych do KNF i instytucji ochrony klienta. W opinii KNF,  gotowe propozycje rozwiązań powinny być gotowe w ciągu kilku miesięcy po przeprowadzeniu konsultacji z rynkiem.
Jak podaje "GU", z danych dotyczących reklamacji w niektórych krajach UE wynika, że Węgry, Wielka Brytania, Irlandia, Szwecja, Włochy, Hiszpania, Litwa stosują jednolitą procedurę rozpatrywania skarg.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT