Polisa na świat ograniczy ryzyko eksporterów

* Polisa na świat ograniczy ryzyko eksporterów

 

 „Polisa na świat", nowa polisa przygotowana przez Korporację Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE)  i PKO BP, zabezpieczając  przed niewypłacalnym  kontrahentem. ma  ułatwić wychodzenie za granicę polskim małym i średnim firmom - informuje "Rzeczpospolita"(Nr z 27.06.2017 r.).  Zdaniem Pawła  Borysa, prezesa Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR),  może ona   przyczynić się do spadku ryzyka eksportowego.  Gwarantuje bowiem  ubezpieczenie firmy przed brakiem płatności ze strony niesolidnych kontrahentów w kraju i za granicą oraz bezpłatną windykację należności. - pisze dziennik. . Polisa działa na tzw. klauzuli dłużnika nienazwanego - podaje gazeta, powołując się na Janusza Władyczaka, wiceprezesa  KUKE. "Klient nie musi nam zgłaszać swojego kontrahenta. Opieramy się na deklarowanym obrocie, to ułatwia procedowanie" – twierdzi  Władyczak. Swiadczenie  z  ubezpieczenia ma być wypłacane, gdy opóźnienie w wypłacie ze strony kontrahenta sięgnie 60 dni od wniosku o interwencję. "Za granicą pokrywamy ryzyko handlowe i polityczne, w kraju jedynie handlowe" – mówi w gazecie  Janusz Władyczak. Zaletą polisy ma być jej dostępność i szybkość zawierania umowy. Polisa ma cztery warianty wysokości składki, odpowiednio od 2,5 do 18 tys. zł polisy; wysokość składki zależy od wysokości sprzedaży w kredycie kupieckim, przyznanego limitu kredytowego oraz od sumy ubezpieczenia.

Polisa działa w 103 krajach, od Brazylii, Argentyny, przez Australię, Izrael, Makao, RPA, po Zjednoczone Emiraty Arabskie. Jest w sprzedaży już od początku czerwca br. w placówkach PKO BP - donosi dziennik. .

Zdaniem  Wojciecha Warskiego, szefa konwentu Business Center Club, jeśli tylko "nie ma w tej ofercie żadnego diabła w szczegółach i jeśli koszty ubezpieczenia nie przekraczają 1–2 proc. wysokości kwot, które można egzekwować, to może być przydatne narzędzie. (...) ryzyko za eksport w pewnej mierze przejmuje państwo".

 W Polsce eksportuje swoje produkty 30 proc. firm.

 

 

 

* Nowe standardy dochodzenia roszczeń o  naprawienie szkód spowodowanych łamaniem zasad uczciwej konkurencji na rynku

 

Procesy o odszkodowania od sprawców naruszeń uczciwej konkurencji  rynkowej powinny być łatwiejsze dla poszkodowanych. Jak podaje "Puls Biznesu"(Nr z 27.06.2017 r.),  od 27 czerwca 2017 r. obowiązują w Polsce  nowe standardy dochodzenia roszczeń o naprawienie szkód spowodowanych łamaniem zasad uczciwej konkurencji na rynku.  Nowa ustawa o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji, uchwalona w kwietniu br.,  która weszła   właśnie w życie,  wprowadziła  więcej ułatwień  w postępowaniu przed sądem  dla poszkodowanych  konsumentów  i przedsiębiorców - pisze gazeta. Ustawa  dostosowuje  polskie prawo do  unijnej dyrektywy odszkodowawczej  2014/104/UE, określając  zasady odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez naruszenie prawa konkurencji  oraz zasady dochodzenia roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji w postępowaniu cywilnym - podkreśla dziennik. W ustawie stwierdzono m.in., że naruszeniem prawa konkurencji jest złamanie zakazów określonych w art. 101 lub 102.  Anna Cudna-Wagner,  radca prawny w kancelarii CMSW zauważa w "PB", iż  nowa regulacja wprowadza   domniemanie winy sprawcy naruszenia  uczciwej konkurencji rynkowej, a w odniesieniu  do nabywcy pośredniego - domniemanie szkody. Do tej pory,  jeśli  poszkodowani nie dysponowali  prawomocną decyzją prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wiążącą sąd, musieli wykazać, że doszło do naruszenia prawa konkurencji przez konkretny podmiot - przypomina  dziennik.

 

 

 

*Rośnie sprzedaż ubezpieczeń na życie

 

Po kilku latach spadków zaczęła rosnąć sprzedaż polis w kanale bancassurance - donosi "Parkiet"(Nr z 28.06.2017 r.), powołując się na najnowszy raport Polskiej Izby Ubezpieczeń (PIU), podsumowujący wyniki branży ubezpieczeniowej za I kwartał 2017 r.).  I  tak, składka przypisana brutto uzyskana poprzez sprzedaż polis w bankach osiągnęła  wartość 2,47 mld zł, podczas gdy w analogicznym okresie 2016 r.  przypis składki ubezpieczeniowej w kanale bankowym wyniósł 2,33 mld zł - informuje dziennik.  Według raportu PIU,  składka z tytułu ubezpieczeń na życie wyniosła 6,1 mld zł, o 6,5 proc. więcej niż w I kw. 2016 r. W tym  wartość przypisu  z   polisolokat (ubezpieczeń z UFK)  wyniosła 2,9 mld zł, a więc wzrosła  o ponad 19 proc. r/r). Natomiast wartość świadczeń z tytułu dominujących w składce działu I polis z UFK wyniosła 3,4 mld zł – o 56,8 proc.  więcej,   niż w analogicznym okresie ub.r.  Z kolei  świadczenia z tytułu ubezpieczeń na życie uplasowały się na poziomie 5,7 mld zł , a  wzrosły  o prawie 27 proc r/r  - pisze gazeta.

Kwartalny zysk netto ubezpieczycieli życiowych wyniósł 484,9 mln zł i był o 16,16 proc.  niższy niż rok wcześniej.

 

 

 

 

*Bezpieczna flota  pojazdów dobrze ubezpieczona

...

 

 

Użytkując flotę samochodową,  nie da się całkowicie wyeliminować kolizji i wypadków.  Można jednak minimalizować ich ryzyko - pisze "Rzeczpospolita”(Nr z 26.06.2017 r.).  Zdaniem dziennika, o  bezpiecznej flocie można mówić, gdy ryzyko wystąpienia zdarzenia niepożądanego jest  zidentyfikowane i prawidłowo zarządzane.  Stąd  konieczne jest opracowania procedur  i szkolenia  zarówno kierowców, jak i menedżerów flot.  Albowiem   "najważniejsze dla bezpiecznego użytkowania (...) i dla bezpieczeństwa floty (...) jest opracowanie polityki, która  m.in. reguluje zasady rekrutacji pracowników, określa kryteria oceny predyspozycji kierowców, zasady przydziału i użytkowania pojazdów służbowych oraz kompleksowe rozwiązania dotyczące motywacji pracowników" – twierdzi  gazeta. Z kolei  w  działaniach   menedżera floty.

 odpowiadającego  za  działania operacyjne i organizacyjne floty,  muszą  "pomagać odpowiednio przygotowane procedury bezpieczeństwa. Powinny one zawierać instrukcje postępowania w przypadku wystąpienia kolizji lub wypadku drogowego. Chodzi o to, by ujednolicić zachowania i działania według tych samych formuł,  a  w  efekcie minimalizować negatywne skutki zdarzeń" - podkreśla dziennik. Stąd  najbardziej jednak newralgicznym elementem (...)  bezpieczeństwa floty są kierowcy.

Zdaniem Leszka Ignaczewskiego,  kierownika  ds. ubezpieczeń flotowych Ergo Hestii, "dobre ubezpieczenie pojazdów służbowych powinno oferować właścicielom flot również dodatkowe usługi okołoubezpieczeniowe.(...)  w ramach ubezpieczeń flot najważniejsze jest minimalizowanie niedogodności w razie szkody oraz łatwość w zarządzaniu” - zaznacza "Rz". Ignaczewski twierdzi, iż  "pakiet takich usług – poza samym programem ubezpieczeniowym – powinien zawierać fakultatywne rozwiązania ułatwiające zarządzanie klientowi ubezpieczeniem, szkodą oraz samym ryzykiem". Dopełnieniem ubezpieczenia jest prewencja oraz doradztwo, połączone ze szkoleniami dla kierowców i menedżerów floty".

 

 

 

* Polisę na wyjazd zagraniczny kupuj z głową

 

Przed zaplanowanym zagranicznym  wyjazdem  wakacyjnym  warto pamiętać o dobrym ubezpieczeniu turystycznym - radzi w "Rzeczpospolitej"(Nr z 22.06.2017 r.) Krystyna  Krawczyk,  dyrektor wydziału klienta rynku ubezpieczeniowo-emerytalnego w Biurze Rzecznika Finansowego.  Zdaniem  dyr. Krawczyk, ważne jest, aby polisa była dostosowana do potrzeb turysty." Chodzi głównie o uwzględnienie specyfiki kraju, do którego się udajemy. Istotne jest też to, na jak długo wyjeżdżamy, czy zabieramy ze sobą dzieci, jaki jest stan naszego zdrowia, jaki rodzaj aktywności fizycznej zamierzamy uprawiać w czasie wyjazdu.-  powiedziała  K.Krawczyk w  wywiadzie dla gazety. Podkreśliła, iż  zwłaszcza  warto uczulić starszych turystów na to, aby wybierali ubezpieczenie z opcją ochrony w razie zaostrzenia się chorób. W jej opinii,  wprawdzie  touroperatorzy  "mają obowiązek ubezpieczyć swoich klientów, zapewniając im finansowanie kosztów leczenia za granicą i NNW, ale zakres tej ochrony i wysokość sum gwarancyjnych nie jest określona (...) często ochrona jest niewielka, wręcz iluzoryczna."  Dlatego też - stwierdziła w rozmowie z "Rz" dyr.Krawczyk - warto, aby  turysta rozważył dodatkowe ubezpieczenie się we własnym zakresie, tak, aby  "w razie choroby czy wypadku nie musiał ponosić wysokich kosztów leczenia, opieki czy transportu medycznego". Przy tym - w opinii  ekspertki z Biura Rzecznika Finansowego - nalezy kupić polisę z  odrębnym  limitem dla kosztów leczenia i kosztów transportu. Zdaniem dyr. Krawczyk, warto przed  zagranicznym wyjazdem zaopatrzyć się w   ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej  oraz - jeśli wyjazd jest w region zagrożony terroryzmem - zadbać o rozszerzenie standardowego ubezpieczenia o następstwa aktów terroru.

 

 

*PZU  Zdrowie z  ofertą zdrowotną  dla  mikroprzedsiębiorców

 

Grupa PZU  na poczatku czerwca br. ruszyła  z produktem "Zdrowy Biznes", adresowanym  do mikroprzedsiębiorców, prowadzących jedno albo dwuosobową  działalność gospodarczą - podaje "Puls Biznesu"(Nr z 29.06.2017 r.).  W jego ramach,  mikroprzedsiębiorcy  razem ze swoimi małżonkami, partnerami i dziećmi mogą korzystać z prywatnej opieki medycznej w całej Polsce za miesięczną składkę kształtującą się  na poziomie  od 60 zł do 130 zł.  Ubezpieczający się  ma tu do wyboru  dwa zakresy  ochrony - standard i komfort. I tak, w zależności od wybranego wariantu przedsiębiorca zyskuje nielimitowany dostęp do lekarzy 16 albo 25 specjalności oraz 49 albo 162 rodzajów bezpłatnych badań diagnostycznych - pisze gazeta. Przy tym,   w obu wariantach ubezpieczyciel  zapewnia zabiegi ambulatoryjne, prowadzenie ciąży oraz 20-procentowe zniżki na zabiegi stomatologii zachowawczej. Ponadto, klient   wybierając zakres "Komfort" może korzystać ze szczepień przeciwko grypie sezonowej i tężcowi oraz z dwóch wizyt domowych w roku - informuje dziennik.

 Jak podkreśla    Julita Czyżewska, prezes zarządu PZU Zdrowie, ".Zdrowy Biznes" jest  ubezpieczeniem dla przedsiębiorców,  ceniących  czas, komfort i poczucie bezpieczeństwa. "

Polisa "Zdrowy Biznes" zapewnia  możliwość leczenia nie tylko w miejscu zamieszkania i prowadzenia firmy, ale także podczas podróży służbowej czy urlopu. Na  konsultacje lub badania można umówić się m.in. za pośrednictwem aplikacji mobilnej lub całodobowej infolinii. Wizyta u internisty, pediatry i lekarza rodzinnego odbywa się w ciągu maksymalnie dwóch dni roboczych, a u specjalisty – w ciągu maksymalnie pięciu dni roboczych. Ochronę  medyczną zapewnia ubezpieczonym  1860 placówek medycznych w ponad 500 miastach w Polsce - donosi "PB".

Według gazety,  przedsiębiorca, który przystąpi do ubezpieczenia " Zdrowy Biznes", staje się automatycznie członkiem Klubu PZU Pomoc w Życiu i może  korzystać  z  pomocy PZU Pomoc,  która zorganizuje  mu  m.in.  wizytę fachowca od napraw dopmowych (np. hydraulika, ślusarza, elektryka), wynajem i podstawienie samochodu zastępczego w kraju i za granicą, opiekę nad dziećmi i zwierzętami domowymi, pomoc tłumacza czy wynajem sali konferencyjnej. Za te usługi  płaci ubezpieczony.  Ponadto, każdy członek Klubu ma dostęp do wielu zniżek na produkty i usługi - dodaje dziennik.

 

 

*Rynek polis komunikacyjnych OC nadal  niestabilny

 

W pierwszych trzech miesiącach 2017 r.  ubezpieczyciele wypłacili poszkodowanym ponad 10,4 mld zł odszkodowań i świadczeń,  o 17,5 proc. więcej niż rok wcześniej - donosi "Rzeczpospolita" (Nr z 29.06.2017 r.) za Polską Izbą Ubezpieczeń (PIU). W  ubezpieczeniach życiowych wypłacone świadczenia wyniosły 5,7 mld zł, blisko 27 proc. więcej niż rok wcześniej. Wzrosły także wypłaty odszkodowań  z ubezpieczeń komunikacyjnych, zwłaszcza z polis OC - podkreśla gazeta. Towarzystwa wypłaciły z  tytułu komunikacyjnego OC ponad 2,2 mld zł, a więc  o 12,6 proc. więcej.  Z kolei o  9,6 proc. wzrosły też wypłaty z autocasco, a odszkodowania z tego tytułu wyniosły łącznie 1,2 mld zł.

Dziennik pisze, iż  systematyczny  wzrost od kilku lat  odszkodowań  z komunikacyjnego OC wiąże się  głównie ze wzrostem wysokości przyznawanych przez sądy  zadośćuczynień oraz  ze  zmianami przepisów, wydłużających terminy przedawnień, a więc pozwalających  na dochodzenie roszczeń nawet sprzed 20 lat. W opinii gazety, "nie bez znaczenia jest (...) że poszkodowani w wypadkach komunikacyjnych i rodziny ofiar wypadków, wspierani przez kancelarie odszkodowawcze, kierują do sądów nowe roszczenia i coraz częściej wygrywają sprawy. Są to np. zadośćuczynienia wypłacane rodzinom osób, które po wypadkach komunikacyjnych znajdują się w stanie wegetatywnym, czy odszkodowania dla ofiar wypadków leczących się w prywatnych placówkach".

Ponadto, za wzrost  wypłat odszkodowań w ubezpieczeniach komunikacyjnych odpowiada też coraz nowszy park samochodowy w Polsce - tłumaczy "Rz". Zdaniem gazety, naprawa oraz części zamienne droższych i lepszych pojazdów kosztują więcej niż usuwanie uszkodzeń po wypadkach i stłuczkach starszych aut.

 

Dziennik podkreśla, iż chociaż wzrost składek z polis OC jest dużo wyższy niż wypłat odszkodowań (w I kw. 2017 r.  składki z OC wzrosły o aż o 47,3 proc.),   a wynik techniczny w OC  jest pozytywny, równowaga w tym segmencie rynku na razie jest krucha, a rynek  pozostaje niestabilny.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT