Polisa wkładu własnego

Kiedy korzystamy z  ubezpieczenia wkładu własnego w   kredycie hipotecznym ? "Rzeczpospolita" (Nr z 02.12.2011 r.) wyjaśnia, że w sytuacji gdy  nie posiadamy odpowiedniej gotówki możemy skorzystać w banku z ubezpieczenia wkładu własnego. Oznacza to,  że bank udzieli nam kredytu nawet na nawet 4,5 proc. brakującego wkładu na okres 3 lat. Tak więc w pierwszych latach kredytowania spłacamy głównie odsetki, co może oznaczać, że potrzebna nam będzie kolejna polisa, gdyż w ciągu trzech lata nie spłacimy jeszcze wymaganej kwoty wkładu - pisze gazeta.
Według dziennika,  niektóre banki zamiast ubezpieczenia, proponują w tym okresie wyższą marże kredytową np. Getin Noble Bank, Bank BGŻ, Bank BPS, Nordea Bank, Euro Bank.

Od 2012 r.  nowe warunki ubezpieczenia  OC dla adwokatów

Z początkiem 2012 r.  zmienią się warunki ubezpieczenia  OC dla adwokatów - donosi "Dziennik Gazeta Prawna"(Nr z 02.12.2011 r.).Według dziennika, który powołuje się na portal Adwokatura.pl, wynika to z nowej umowy generalnej zawartej pomiędzy Naczelną Radą Adwokacką oraz PZU S.A. i HDI Asekuracja S.A. działającymi w koasekuracji. Z kolei,  deklarację co do wyboru wariantu sumy gwarancyjnej ubezpieczenia podstawowego (obowiązkowego) będzie można złożyć do dnia 31 marca 2012 roku (ze skutkiem od 01 stycznia 2012 roku). Natomiast adwokaci, którzy nie złożą deklaracji w terminie zostaną automatycznie objęci ubezpieczeniem obowiązkowym na sumę taką jak obecnie,   czyli 100 tys. euro. Ponadto - zauważa gazeta - wszyscy adwokaci ubezpieczeni na sumę 100 tys. euro lub wyższą będą objęci dodatkowym grupowym ubezpieczeniem OC na sumę 250 tys. euro na adwokata. Każdy adwokat zaś w ramach umowy zostanie objęty specjalną usługą Asysty Prawnej, która  zapewnia aktywną pomoc prawną w przypadku postępowania szkodowego.
Zgodnie z nowymi przepisami, ubezpieczenie obowiązkowe może być zawarte od razu na sumę od 50 tys. euro do 1 mln euro (zastępuje ono dotychczasowy system dwóch ubezpieczeń obowiązkowych). Składka może był płatna w 12 ratach.

Rzecznik Ubezpieczonych: edukacja finansowa społeczeństwa powinna zacząć się w szkole

Polski rynek ubezpieczeniowy się stabilizuje - uważa Aleksandra Wiktorow, Rzecznik Ubezpieczonych (www.bankier.pl z 01.12.2011 r.). W jej opinii,  prawo ubezpieczeniowe dobrze służy konsumentom. Nie bez znaczenia jest "współpraca z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów", która  daje dobre wyniki, szczególnie w usuwaniu zapisów niedozwolonych z wzorców umownych, na przykład ostatnia zmiana ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych dostosowuje  prawo do  potrzeb konsumentów. Zdaniem prof. Wiktorow, świadomość ubezpieczeniowa na pewno z roku na rok wzrasta, ale jej poziom "na pewno nie jest jeszcze zadowalający. Bardzo często zdarza się, że klient nie wie, jak korzystać z produktów ubezpieczeniowych, co powinien ubezpieczyć, w jakim zakresie". Często bowiem zdarza się, że niesolidni agenci zamiast dostosować ubezpieczenie do potrzeb klienta, chcą je szybko sprzedać i wziąć prowizję. I tu właśnie potrzebna jest świadomość ubezpieczeniowa, żeby klient miał potrzebę ubezpieczania się, ale wiedział też jaki produkt wybrać. "Poprawa świadomości ubezpieczeniowej jest warunkiem koniecznym do sprawnego funkcjonowania rynku ubezpieczeniowego" - podkreśla Rzecznik Ubezpieczonych.
"Rzecznik nie tylko zajmuje się skargami, ale bardzo ważną płaszczyzną są także działania edukacyjno-informacyjne. Na tej dziedzinie chciałabym skupić między innymi swoje działania. Jestem przekonana o konieczności stałej promocji edukacji finansowej społeczeństwa, która powinna zaczynać się już od szkoły. Młodzież musi świadomie dokonywać wyborów, od tego zależy jej przyszłość".

PZU przyśpiesza likwidację szkód

PZU wprowadził system E-szkoda - pełną likwidację szkody przez internet. Dzięki temu poszkodowany ma możliwość kontaktu on-line z PZU ws. szkody 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu - informuje "Gazeta Ubezpieczeniowa"(www.gu.com.pl z 01.12.2011 r.). Klient może m.in. wypełnić formularz zgłoszenia na www.pzu.pl, załączyć zdjęcia i dokumenty, śledzić przebieg likwidacji, przejrzeć elektroniczną teczkę szkodową, czy zadać pytanie. "GU" podkreśla, iż system E-szkoda pozwala na likwidację szkody komunikacyjnej, majątkowej i osobowej z ubezpieczeń PZU SA oraz obsługę świadczenia z PZU Życie. Wypełniony przez klienta formularz trafia automatycznie do Systemu Likwidacji Szkód i Świadczeń PZU i natychmiast inicjuje proces likwidacji szkody.
Zdaniem Tomasza Tarkowskiego, członka zarządu PZU SA i PZU Życie SA, odpowiedzialnego  za obszar likwidacji szkód i świadczeń, klient  otrzymuje dodatkową, obok zgłoszenia telefonicznego lub osobistego, możliwość zainicjowania procesu likwidacji szkody oraz późniejszego jego śledzenia. "Naszym priorytetem jest maksymalizacja dostępności dla klienta i ograniczenie formalności przy jednoczesnej gwarancji czytelnego i szybkiego procesu likwidacji".
Według "Ubezpieczeniowej", z  nowego systemu PZU korzysta już ponad 20 proc. poszkodowanych, a stopień wykorzystania internetowego kanału komunikacji stale rośnie.
PZU uruchomił także Platformę Komunikacji Szkodowej (PKS), która zapewnia sprawny kontakt między podmiotami uczestniczącymi w procesie likwidacji szkód (PZU i warsztaty) oraz znacząco upraszcza i przyśpiesza przepływ informacji. Ubezpieczyciel latem 2011 roku wdrożył własny system ekspercki „Kłos” do szacowania szkód w uprawach.  Ten  system elektroniczny z modułem głosowym umożliwia Mobilnym Ekspertom znaczne skrócenie czasu przygotowania wyceny szkody. "Rozpoznawanie komend głosowych powoduje, że likwidator w czasie pracochłonnego procesu oględzin ma wolne ręce i może skupić się na badaniu roślin. Wypowiadane komendy są automatycznie zapisywane w systemie. Następnie na podstawie danych system sam wylicza wartość szkody. Oznacza to, że już na polu rolnik otrzymuje informację o wysokości odszkodowania." - podaje "GU".

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT