Polisę zawartą poprzez MotoBank trzeba potwierdzić

Z powodu upadłości MotoBanku, jednej z pierwszych większych agencji, która oferowała porównanie ofert 13 towarzystw ubezpieczeniowych i m.in. możliwość zawarcia umowy przez telefon nie ma zagrożenia dla klientów, bo zgodnie z art. 6a ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym składki przekazane przez ubezpieczającego pośrednikowi uznaje się jako wpłacone zakładowi ubezpieczeń - mówi w „Gazecie Prawnej” (Nr z 14.08.2008 r.) Łukasz Dajnowicz z Komisji Nadzoru Finansowego. Oznacza to, że klienci posiadający polisy wydrukowane z systemu MotoBanku mogą być pewni, że w razie szkody będą mieli ochronę- zauważa dziennik. Zdaniem Krystyny Krawczyk z Biura Rzecznika Ubezpieczonych dla uniknięcia ewentualnych problemów z potwierdzeniem ochrony ubezpieczeniowej w momencie zgłaszania szkody, osoby, które kupiły w ostatnim czasie polisy za pośrednictwem tej agencji, powinny potwierdzić w zakładzie ubezpieczeń fakt jej zarejestrowania i wpłynięcia składek.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT