Polisy assistance jeszcze podrożeją

Polisy assistance będą  coraz droższe. Dlaczego ? Branża zmaga się z większą szkodowością - w  I kw. 2011 r.  stosunek wartości odszkodowań do składki (wskaźnik szkodowości) dla rynku ubezpieczeń assistance  wyniósł 62 proc. i był aż o 15 pkt. proc. wyższy niż w I kw. 2010 r. - informuje "Rzeczpospolita"(Nr z 09.06.2011 r.). Zdaniem Rafała  Mrozowskiego  z Mondial Assistance,  podwyższenia  stawek  należy się spodziewać w najbliższej przyszłości, jeśli szkodowość będzie rosła. Podobnie uważa Marcin Mazurek, analityk z Intelace Research, który przyznaje w dzienniku, że spora część klientów, posiadających  to ubezpieczenie, w czasie kryzysu przekonała się, że to działa, więc firmy assistance powinny liczyć się ze stałym wzrostem szkodowości.
Z  przeprowadzonego  w marcu br.  przez Europ Assistance „Ogólnopolskiego  badania  assistance" wynika zaś,  że 28 proc. posiadających polisę assistance regularnie z niej korzysta (wzrost o 3 pkt. proc. w porównaniu z marcem 2010 r.) - pisze gazeta. 
W 2010 r. wartość odszkodowań wzrosła o 74 proc.,  podczas gdy przychody z polis o 21 proc. (firmy straciły 15,8 mln zł, podczas gdy w 2009 r. zarobiły 28,3 mln zł) . Wskaźnik szkodowości  wyniósł 57 proc., a aby  zysk sięgnął 10 proc. składki, wskaźnik szkodowości powinien wynosić ok. 50 proc.
W  opinii Mrozowskiego,  na wyniki I kw. br. wpłynął także  sezonowy wzrost zgłoszeń od kierowców, którzy w zimie częściej mają kłopoty z autami.

Czy polisa OC dla skarbówki "za błędne decyzje"  chroni podatnika ?

Urzędnicy skarbowi od 1 lipca mogą przystąpić do ubezpieczenia OC, które ma ich uchronić przed odpowiedzialnością majątkową za błędne decyzje - donosi "Dziennik Gazeta Prawna"(Nr z 10.06.2011 r.). Według gazety, taka polisa  będzie instrumentem  "ograniczającym  w istotny sposób konieczność finansowania z majątku osobistego ewentualnych odszkodowań przez urzędników." Jak  wyjaśnia "DGP",  ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (OC) są potrzebne skarbowcom w związku z wejściem w życie 17 maja br. ustawy o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa, zgodnie z którą "w  przypadku spowodowania szkody na skutek zawinionego działania bądź zaniechania urzędnik będzie mógł zostać pociągnięty do odpowiedzialności maksymalnie do wysokości dwunastokrotności miesięcznego wynagrodzenia". Zdaniem Tomasza Napierały, doradcy  podatkowego, partnera w ABC Tax, takie odszkodowanie  może wystąpić nawet wielokrotnie, gdy będzie kilka przypadków rażącego naruszenia prawa. Napierała  podkreśla w gazecie, iż  w pewnych przypadkach ubezpieczenie może być niewystarczające, ponieważ  suma gwarancyjna zmniejsza się przy każdej wypłacie.
"Gdyby nie było ochrony ubezpieczeniowej, widmo odpowiedzialności majątkowej mogłoby sparaliżować wykonywanie obowiązków zawodowych przez urzędników skarbowych".
Jak podaje "DGP", urzędnicy będą mieć pięć sum gwarancyjnych: od 30 tys. zł do 150 tys. zł, a ubezpieczyciel pokryje koszty ochrony prawnej do 10 tys. zł. Koszt ubezpieczenia zależy od wybranej sumy gwarancyjnej od 40 zł do 140 zł rocznie (w przeliczeniu na składkę miesięczną: od 3,30 zł do 11,60 zł)".
Wejście w życie ustawy o odpowiedzialności urzędników nie zmieniło zasad odpowiedzialności urzędników innej niż majątkowa,   przede wszystkim odpowiedzialności dyscyplinarnej wynikającej z ustaw i pragmatyk służbowych.

Nieliczne towarzystwa  zainteresowane ubezpieczaniem skarbówki

Towarzystwa ubezpieczeniowe nie wykazują większego  zainteresowana ubezpieczaniem odpowiedzialności cywilnej  urzędników. Tylko Allianz, Ergo Hestia i HDI przygotowały ofertę dla funkcjonariuszy publicznych -  twierdzi "Dziennik Gazeta Prawna"(Nr z 10.06.2011 r.). Taką ofertą nie  jest  zainteresowane PZU SA, a  Generali  na razie sie  przygląda, chociaż  nie wyklucza wprowadzenia takiego ubezpieczenia w przyszłości - pisze "DGP",  powołując się na Pawła Wróbla z Generali.  Rynek, którego wartość jest szacowana na 100 – 200 mln zł rocznie, obecnie dzielą między siebie Allianz, Ergo Hestia i HDI. Polisy dla urzędników są oferowane w trybie grupowym "ze względu na wysokie koszty dotarcia do klienta indywidualnego".  Według Michała Molędy, dyrektora zarządzającego  w HDI Asekuracja, towarzystwo   tej pory zawarło  kilkanaście grupowych umów ubezpieczenia urzędników - podkreśla gazeta, przyznając iż  zarówno towarzystwa, jak i pośrednicy  twierdzą, iż zainteresowanie urzędników zakupem polis jest na razie niewielkie. "Największe zainteresowanie ubezpieczeniem jest wśród pracowników urzędów skarbowych i celnych. Reszta czeka" - podaje dziennik. I zauważa, że branża różnie ocenia perspektywy rozwoju tego ubezpieczenia.
 Kamil Bara, wicedyrektor biura ubezpieczeń OC w Ergo Hestii, uważa, że sprzedaż ubezpieczeń dla urzędników będzie się rozwijać, ale "czynnikami, które zwiększą dynamikę, będą pierwsze wyroki zasądzające odszkodowania za decyzje funkcjonariuszy publicznych" . Natomiast   Marcin Gajkowski z departamentu zarządzania produktami ubezpieczeń korporacyjnych w Warcie sądzi, iż   "polisy dla urzędników nie będą generowały wysokiego przypisu, nie będą też znaczącym źródłem szkód.(...) Ustawa wprowadziła skomplikowaną procedurę dochodzenia roszczeń, co utrudni zdyscyplinowanie urzędników. Sama możliwość ubezpieczenia ich odpowiedzialności wypacza sens nowych przepisów."

PZU SA:  10  proc. akcji na sprzedaż

Aleksander Grad, minister skarbu, zdecydował  o sprzedaży do 10 proc. akcji PZU w trybie przyspieszonej budowy księgi popytu.
Oferowany pakiet wyceniony został na 3,3 mld zł. - donosi "Dziennik Gazeta Prawna"(Nr z 09.06.2011 r.). Według gazety, decyzja o sprzedaży walorów  PZU jest zaskoczeniem dla rynku kapitałowego, ponieważ minister Grad zapewniał dotychczas, że w tym roku nie będzie dalszej prywatyzacji ubezpieczyciela. Zdaniem  analityków,  zmiana stanowiska ministra w sprawie PZU to efekt nieudanej prywatyzacji Enei i BGŻ.
 Michał Szymański z Money Makers powiedział "DGP", iż  zaskakujący jest moment sprzedaży papierów PZU SA,   jako że operacja zostanie przeprowadzona tuż przez ofertą Jastrzębskiej Spółki Węglowej. "Te dwie oferty będą ze sobą konkurować, bo choć spółki są z różnych branż, to jednak kupować je będą podobni inwestorzy"  – ocenia Szymański w dzienniku.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT