Polisy komunikacyjne nadal nierentowne

Ubezpieczyciele przestaną tracić na ubezpieczeniach komunikacyjnych komunikacji najwcześniej w 2012 r. - twierdzi "Parkiet"(Nr z 15.11.2010 r.). Jak podaje dziennik,  Elżbieta Wójcik, wiceprezes zarządu  Aviva uważa, iż  obserwowana obecnie zapaść na  rynku komunikacyjnym wynika m.in. z ostrej konkurencji, której przejawem jest zaniżona  wycena ryzyka.  Według "Parkietu", straty towarzystw ubezpieczeniowych z tytułu  ubezpieczeń komunikacyjnych w  ubiegłym roku sięgnęły blisko mld zł.  W opinii Grzegorza Kulika, dyrektora Departamentu Ubezpieczeń Komunikacyjnych w Generali, ubezpieczyciele mogą przestać tracić  na ubezpieczeniach komunikacyjnych około  2012-2013 r. Jego zdaniem,  rentowność w komunikacji  zapewniłoby podwyższenie stawek ubezpieczeń o około  20 proc. Dziennik podkreśla, że jednak w najbliższych  kilku latach  możemy  się spodziewać wyższych kosztów szkód. Dodatkowym utrudnieniem jest zbliżające się Solvency II i podwyżka składki na Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Ubezpieczyciele poszukują obecnie najmniej szkodowych klientów -zauważa gazeta.

East Capital: Debiut giełdowy PZU najlepszym IPO w Europie wschodniej w 2010 r.

East Capital, firma zajmująca się zarządzaniem kapitałem uznała debiut PZU SA na warszawskiej giełdzie  za najlepsze IPO w Europie Wschodniej w 2010 r. - podaje "Gazeta Ubezpieczeniowa"(www.gu.com.pl z 15.11.2010 r.).  Zdaniem Witolda Jaworskiego, członka zarządu PZU SA , "oferta publiczna PZU była czymś wyjątkowym, nie tylko dlatego, że udało nam się przy jej okazji pobić kilka rekordów ostatnich lat na polskim rynku kapitałowym, dotyczących wartości oferty, liczby zainteresowanych inwestorów, czy z pewnością szybkości przygotowania i przeprowadzenia całego procesu. Uważamy, że nasza Grupa jest unikalna w tej części Europy, pod względem udziałów w rynku ubezpieczeniowym, kapitalizacji, liczby klientów, czy zakresu usług. To wszystko sprawia, że mamy odpowiedni potencjał rozwoju i stanowimy ciekawą możliwość inwestycyjną dla naszych akcjonariuszy. Uważamy, że naturalnym miejscem dla PZU jest rynek giełdowy, a nasz debiut jest symbolem zmian, które zachodzą w spółce i do których intensywnie przygotowaliśmy się w ostatnich latach" .
East Capital jest niezależną firmą zarządzającą kapitałem w wysokości ok.4,6 mld euro, specjalizującą się w rynkach finansowych Europy Wschodniej. East Capital Awards dla wyróżniających się firm z Europy Wschodniej przyznawane są corocznie od 2004 r.

Sposoby na unikanie wypłaty odszkodowania
 
Samo posiadanie ubezpieczenia i opłacanie składek nie jest gwarancją otrzymania odszkodowania. Kierowca może zostać niemile zaskoczony - większość z nich nie czyta OWU przed podpisaniem umowy ubezpieczenia i nie przypuszcza, że zaakceptowała dobrowolnie odmowę wypłaty odszkodowania w bardzo licznych sytuacjach -  ostrzega "Dziennik Gazeta Prawna"(Nr z 15.11.2010 r.). "DGP" podkreśla, iż część zapisów w OWU nie  jest dość zrozumiała, co nie znaczy, że wszyscy o tym wiedzą. Ubezpieczyciel nie będzie  odpowiadał za szkodę spowodowaną umyślnie, pod wpływem alkoholu lub bez ważnego prawa jazdy. W sytuacji pozostawienia kluczyków lub dokumentów pojazdu w samochodzie także można zapomnieć o rekompensacie. Ponadto, nie należy  bagatelizować obowiązku zapinania pasów - towarzystwo ubezpieczeniowe na pewno o tym pamięta, podobnie jak o zaciąganiu hamulca ręcznego.  Wypłata odszkodowania nie ma miejsca także dla szkód powstałych w wyniku eksploatacji pojazdu, w tym zużycia ogumienia.
Jeśli  zaś nie czytając OWU zgodzi się na udział własny, który firmy oferują  w standardzie kusząc  niską ceną, jego portfel także na tym ucierpi - pisze gazeta.

Pogorszenie wyników finansowych Grupy PZU

Po III kwartałach 2010 roku Grupa PZU zebrała  10 mld 946,5 mln zł (11.061,7 mln zł rok wcześniej) składek przypisanych brutto. Według "Gazety Ubezpieczeniowej"(www.gu.com.pl z  15.11.2010 r.)zmniejszeniu uległ zysk netto Grupy PZU, w odniesieniu do III kwartału poprzedniego roku (-21,0 proc.) jak i w ujęciu narastającym w porównaniu do trzech kwartałów poprzedniego roku (-41,4 proc.), m.in. na skutek  zdarzeń o charakterze katastroficznym i jednorazowym oraz restrukturyzacji portfela (zmiana w strukturze składki. Jak podaje "GU", PZU SA w okresie  pierwszych trzech kwartałów 2010 r. dokonał zmian  w strukturze przypisu składki w segmencie ubezpieczeń majątkowych i osobowych w skutek  restrukturyzacji portfela klientów korporacyjnych. Nastąpiło wyhamowanie negatywnego trendu w ubezpieczeniach komunikacyjnych dla klientów indywidualnych – wzrosła dynamiki sprzedaży. Ubezpieczyciel kontynuuje program naprawczy portfela ubezpieczeń majątkowych dla klientów korporacyjnych i program restrukturyzacji zatrudnienia, który pozwoli na dalszą redukcję kosztów administracyjnych – powiedział Andrzej Klesyk, prezes zarządu PZU S.A. Spółka zakończyła  zgodnie z planem  pierwszy etap restrukturyzacji zatrudnienia. Nastąpiło to "w połączeniu z wprowadzaniem docelowych modeli operacyjnych (wspólna dla PZU SA i PZU Życie sieć placówek oraz centralizacja funkcji back office - operacje, finanse i likwidacja szkód) pozwoli to, przy zwiększeniu dostępności dla klientów, na stopniową redukcję kosztów administracyjnych" - podaje "GU".

Będzie rekomendacja w sprawie ubezpieczeń kredytów hipotecznych 

Polska Izba Ubezpieczeń i Związek Banków Polskich kończą prace nad  nową regulacją, mającą dotyczyć ubezpieczeń dołączanych do kredytów hipotecznych. Chodzi głównie o popularne ubezpieczenia pomostowe lub ubezpieczenia niskiego wkładu. Zdaniem Małgorzaty Knut, członka zarządu BRE Ubezpieczenia i szefowej  zespołu ds. bancassurance w PIU, "konsumenci nie mają wystarczającej wiedzy o tych produktach i sądzą, że to oni zawierają umowę ubezpieczenia pomostowego. Tymczasem to bank ubezpiecza swoje ryzyko związane z brakiem spłaty kredytu do momentu ustanowienia hipoteki formalnie zabezpieczającej bank" –  pisze "Dziennik Gazeta Prawna"(Nr z 15.11.2010 r.). W opinii Knut,  " brak wiedzy na ten temat może rodzić przykre konsekwencje.(...). Chcemy uniknąć takich przypadków w przyszłości. Dlatego wspólnie z ZBP opracowujemy rekomendacje dobrych praktyk, które będą regulowały zakres informacji, jakie powinien otrzymać klient w przypadku każdego z produktów". Dokument ma wejść w życie w 2011 r. Z kolei  Norbert Jeziolowicz, dyrektor w Związku Banków Polskich powiedział gazecie, iż " taka rekomendacja jest lepszym narzędziem regulacji rynku niż zmiany w prawie". Jego zdaniem "nie ma żadnych wątpliwości, że zasady dobrych praktyk będą stosowane przez banki. W ubiegłym roku obie izby wydały rekomendację dotyczącą sprzedaży w bankach ubezpieczeń ochronnych i została ona wdrożona".

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT