Polski rynek ubezpieczeń czeka w 2015 r. rewolucja

Zdaniem ubezpieczycieli, wchodzące życie  od 1 kwietnia br.  wytyczne dotyczące likwidacji szkód komunikacyjnych stanowią szansę na wyhamowanie spadku cen polis dla aut - donosi "Puls Biznesu"(Nr z 07.01.2015 r.). I tak, Witold Jaworski, prezes zarządu Allianz twierdzi - pisze gazeta - iż najbardziej prawdopodobny scenariusz to utrzymanie intensywnej konkurencji cenowej, zaś poziom cen polis  zależeć będzie od determinacji mniejszych firm. Natomiast Adam Uszpolewicz, prezes Aviva Polska uważa, iż na poziom cen wpłynie także  wprowadzenie bezpośredniej likwidacji szkód (BLS), która  zmieni postrzeganie OC i traktowanie ceny jako jedynego kryterium wyboru ubezpieczenia. .Maciej Szwarc, prezes AXA Polska prognozuje zaś  w dzienniku dynamiczny rozwój rynku  w tzw. segmentach niekomunikacyjnych, czyli w ubezpieczeniach MSP czy NNW, polis sprzedawanych w ramach bancassurance czy za pośrednictwem telekomów i firm energetycznych. Gazeta podkreśla, powołując się m.in na  Annę Włodarczyk-Moczkowską, prezes zarządu Gothaer, iż do zmian rynkowych przyczyni się także  odbywająca się równolegle na rynku rewolucja technologiczna. Zdaniem szefowej Gothaer, już  za rok użytkownikom smartfonów i tabletów będzie łatwiej korzystać z usług ubezpieczeniowych.

W 2015 r. biura rachunkowe z nową sumą  gwarancyjną 

Od  19 stycznia 2015 r. zacznie obowiązywać rozporządzenie ministra finansów z 6 listopada 2014 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorców wykonujących działalność z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych - podaje "Rzeczpospolita"(Nr z 07.01.2015 r.). Zastąpi ono dotychczas obowiązujące  rozporządzenie z 2008 r. Według "Rz", nowa regulacja  wprowadza  jedną  sumę  gwarancyjną  dla wszystkich podmiotów, których dotyczy to  rozporządzenie ministra finansów. Gazeta pisze, iż w obecnej sytuacji prawnej nikt nie weryfikuje kwalifikacji i kompetencji osób  zajmujących się usługowym prowadzeniem ksiąg rachunkowych. Według dziennika,  przedsiębiorcy zajmujący się usługowym prowadzeniem ksiąg rachunkowych mają jedynie wymóg niekaralności  oraz obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia OC za wyrządzone szkody.

Sprawca wypadku może domagać się od swojego ubezpieczyciela zwrotu  wypłaconego zadośćuczynienia

Sprawca wypadku, który uiścił orzeczone zadośćuczynienie, może domagać się od swojego ubezpieczyciela zwrotu tej sumy - orzekł  Sąd Okręgowy w Olsztynie w wyroku z 18 listopada 2014 r. (sygn. akt IX Ca 708/14). SO w Olsztynie orzekał w sprawie  mężczyzny, który za spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym został skazany na rok pozbawienia wolności w zawieszeniu oraz na zapłacenie grzywny - podaje "Dziennik Gazeta Prawna"(Nr z 07.01.2015 r.). Powód miał  także obowiązek naprawienia szkody wyrządzonej rodzinie ofiary w postaci 10 tys. zł zadośćuczynienia za stratę bliskiej osoby - pisze gazeta. Kiedy mężczyzna po zapłaceniu  kwoty zadośćuczynienia zgłosił się do swojego ubezpieczyciela o zwrot kosztów, od towarzystwa ubezpieczeń otrzymał  odmowę. Wobec tego sprawę oddał do sądu. I tak,  sąd I instancji przychylił się do stanowiska mężczyzny, zobowiązując ubezpieczyciela do zwrotu zadośćuczynienia- informuje  "DGP". Natomiast  ubezpieczyciel złożył apelację. Sąd zaś apelację oddalił, stwierdzając iż  jest ona bezzasadna  i w całości poparł poprzednie orzeczenie sądu I instancji .Zakład ubezpieczeń  jest więc zobowiązany zwrócić mężczyźnie 10 tys. zł.

KIO :  Dane przedsiębiorstwa z jego polisy OC i banku mają pozostać niejawne

Dokumenty, które dostarczają wiedzy na temat kondycji finansowej przedsiębiorstwa, a które inny wykonawca może wykorzystać w celu budowania swojej przewagi konkurencyjnej, mogą pozostać w postępowaniu niejawne - informuje "Rzeczpospolita"'(Nr z 02.01.2015 r.), powołując się na orzeczenie .Krajowej  Izby Odwoławczej (Sygnatura akt: KIO 1977/14). KIO , która  zajęła się m.in. właśnie kwestią tajemnicy przedsiębiorstwa,   zwróciła m.in. uwagę - pisze dziennik -  że „informacje na temat sumy ubezpieczenia wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej, wysokości zgromadzonych środków finansowych i zobowiązań oraz zdolności kredytowej stanowią duże źródło wiedzy na temat kondycji finansowej przedsiębiorstwa i mogą być wykorzystywane do budowania przewagi konkurencyjnej innego wykonawcy". Jak podaje gazeta,  KIO orzekała w sprawie, w której odwołujący się domagał się dostępu do danych na temat m.in. SG OC i zobowiązań innej spółki  Odwołujący przekonywał, że powinien mieć dostęp do informacji z banku i OC konkurenta.

Redukcja wysokości odszkodowania w sytuacji przyczynienia się poszkodowanego do powstania szkody

Towarzystwa ubezpieczeniowe, zanim wypłacą odszkodowanie, sprawdzają dokładnie, czy poszkodowany nie przyczynił się do powstania lub zwiększenia szkody - pisze "Dziennik Gazeta Prawna"(Nr z 02.01.2014 r.).Albowiem zgodnie z art. 362 kodeksu cywilnego,   "przyczynienie się może spowodować, że obowiązek naprawienia szkody może ulec odpowiedniemu zmniejszeniu stosownie do okoliczności, a zwłaszcza do stopnia winy obu stron". Przy tym  brak jest tutaj szczegółowych uregulowań, na przykład informacji, o ile można pomniejszyć odszkodowanie dla poszkodowanego ze względu na stopień jego przyczynienia - podkreśla dziennik. Według gazety, "kwestie te rozstrzygają sądy różnych instancji, biorąc pod uwagę indywidualnie wszelkie znane okoliczności zdarzenia:. I tak, przyczynienie się do powstania szkody określane jest procentowo, a nie kwotowo. Jeśli więc  sąd uzna - podaje "DGP" -  że poszkodowany przyczynił się do szkody w 20 proc., to oznacza, że świadczenie należy pomniejszyć o 20 proc. Jak wyjaśnia dziennik, "przyczynienie się jest to takie zachowanie poszkodowanego, które pozostaje w związku przyczynowo-skutkowym ze szkodą, a obiektywnie uznawane jest za niepoprawne." Przy tym, przyczynienie się do powstania szkody odnosi się  do ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej, ponieważ w ubezpieczeniach dobrowolnych takich jak AC czy NNW nie spotyka się kategorii przyczynienia - podaje "DGP". Gazeta opisuje przypadek kobiety, która zginęła podczas wypadku samochodowego wracając z imprezy. Kobieta wsiadła do auta wiedząc,  że jego  kierowca jest pijany, przy tym  nie zapinając pasów bezpieczeństwa. ar złego . Sąd stwierdził, że gdyby pasy były zapięte, najprawdopodobniej że nie doszłoby do tak rozległego uszkodzenia czaszki, co było przyczyną zgonu. .A zaniechanie zapięcia pasów może oznaczać redukcję odszkodowania nawet o 50 proc. - zauważa "DGP", powołując się wyrok  Sądu Apelacyjnego  w Białymstoku z u z 30 października 2012 roku. SA zmniejszył odszkodowanie, o które po śmierci kobiety, ubiegał się jej mąż o 50 proc.
Ubezpieczyciele wyróżniają dwie formy przyczynienia:  na "przyczynienie się do powstania szkody w ogóle" oraz na przyczynienie się do zwiększenia rozmiarów szkody .– czynniki, który wpływają na wielkość już wyrządzonej szkody, np. niezapięte pasy

BLS  wyczyści  rynek  z  najtańszych  komunikacyjnych polis OC ?

 
Czy  najtańsze polisy komunikacyjne  OC znikną z rynku ? Nad taką ewentualnością   zastanawia się "Dziennik Gazeta Prawna"(Nr z 07.01.2015 r.).Gazeta  podaje, powołując się na wypowiedź  Marcina Tarczyńskiego  z Polskiej Izby Ubezpieczeń   dla  IAR, iż  PIU chce ułatwić życie kierowcom, którzy padli ofiarą stłuczek i wypadków drogowych. Przygotowywany przez izbę samorządu gospodarczego ubezpieczycieli  projekt  bezpośredniej  likwidacji szkód (BLS) w komunikacji wprawdzie podniesie jakość obsługi klienta, ale też może spowodować likwidację  najtańszych ofert komunikacyjnych polis OC.
W opinii Marcina Tarczyńskiego - zauważa "DGP" - bezpośrednia likwidacja szkód da ubezpieczonym kierowcom  prawo do zgłoszenia  wypadku swojemu  ubezpieczycielowi  OC, a nie do firmie ubezpieczeniowej,  w której wykupił polisę OC  sprawca wypadku.
Dziennik przypomina, iż jak dotąd, BLS stosuje tylko część firm ubezpieczeniowych.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT