Poszkodowany kierowca ma wpływ na sprawną wypłatę odszkodowania przez ubezpieczyciela sprawcy wypadku

Także od poszkodowanego zależy, czy postępowanie w sprawie naprawy auta po kolizji lub wypłaty pieniędzy za utratę zdrowia potoczy się sprawnie - twierdzi "Rzeczpospolita" (Nr z 25.11.2009 r.). Poszkodowani kierowcy tymczasem często zapominają o ustaleniu podstawowych informacji o sprawcy, zwłaszcza w sytuacji zwykłej stłuczki. I jeśli nikt w niej nie ucierpiał, nie trzeba wzywać policji, tylko spokojnie zjechać z drogi, aby nie tamować niepotrzebnie ruchu. W takiej sytuacji do uzyskania odszkodowania wystarczy wspólne oświadczenie uczestników kolizji drogowej zawierające dane uczestników: imię, nazwisko, numer rejestracyjny auta, numer polisy ubezpieczeniowej sprawcy i poszkodowanego - radzi gazeta, podkreślając przy tym, że  koniecznie muszą się tam znaleźć także i  szczegółowe informacje, np. jakie  części auta  samochodów zostały uszkodzone w wyniku zderzenia. Według dziennika, warto, aby kierowcy w oświadczeniu zawarli także szkic przebiegu zdarzenia, z zaznaczeniem początkowej pozycji pojazdów, drogi poruszania, miejsca zderzenia i miejsc, w których zatrzymały się pojazdy po kolizji. Jeśli byli świadkowie, warto zanotować także ich dane kontaktowe. Dzięki temu obie strony mogą szybko uruchomić procedurę wypłaty odszkodowania, a sprawca uniknie kilkusetzłotowego mandatu i punktów karnych. Gdy ustalenie sprawcy wypadku będzie wymagało przeprowadzenia procesu sądowego, to postępowanie w sprawie wypłaty odszkodowania może się wydłużyć. W opinii Krystyny Krawczyk, dyrektora Biura Rzecznika Ubezpieczonych,  po upływie 30 dni uprawnionym należą się odsetki za zwłokę w wypłacie odszkodowania. Obecnei wynoszą one 13 proc. w skali roku.
"Rzeczpospolita" przypomina, że poszkodowani kierowcy  mogą  sprawdzić  niezbędne do wypłaty odszkodowania dane sprawcy kolizji (jeśli nie chce podać swoich danych)  na internetowej stronie Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego: http://zapytania.oi.ufg.pl/.
 
Dywidenda z PZU SA

Według "Gazety Wyborczej" (Nr z 26.11.2009 r.), na jedną akcję PZU SA  wypadło 147,65 zł dywidendy minus podatek .  Najwięcej z tego tytułu, spośród mniejszościowych udziałowców, przypada w udziale grupie JP Morgan, na Eureko w zamian za zrzeczenie się przez Holendrów  praw do kontroli nad PZU SA -  7,8 mld zł;, na skarb państwa zaś - 3,5 mld zł -  wylicza "GW". Jak podaje gazeta, wśród osób prywatnych najwięcej akcji PZU SA ma śląski biznesmen Wojciech Wajda, który skupował je jeszcze w latach 2000-02 za dywidendę ze spółki Wasko, którą kontroluje. Na Wajdę przypada  ponad 14 mln zł dywidendy . Akcje PZU SA posiada także  fundacja znanego boksera Dariusza "Tiger" Michalczewskiego "Równe Szanse" oraz Firma Tiger Investment. PZU wypłaci im 2,3 mln zł - pisze "Wyborcza".
Wypłata megadywidendy jest możliwa dzięki porozumieniu, jakie z początkiem października Skarb Państwa zawarł z holenderskim Eureko - przypomina "GW". Ugoda była zwieńczeniem trwającego od ponad ośmiu lat sporu o kontrolę nad polskim ubezpieczycielem. Kolejnym istotnym krokiem w rozwoju PZU SA ma być debiut ubezpieczyciela w 2010 r. na Giełdzie Papierów Wartościowych.

Ergo Hestia: wysoka dynamika składki

Sopocka  Grupa Ergo Hestia w III kwartałach 2009 r. odnotowała  1,93 mld zł  przypisu składki brutto w ubezpieczeniach majątkowych i 259,2 mln zł w ubezpieczeniach na życie. I tak, STU Ergo Hestia w omawianym okresie  zebrała  1589,02 mln zł, to jest  o 17,2 proc.  więcej niż  rok wcześniej (1 mld  355,54 mln zł) -  podaje "Gazeta Ubezpieczeniowa" (www.gu.com.pl z 27.11.2009 r.).  Spółka wypracowała wynik finansowy netto w wysokości 64,05 mln zł, podczas gdy rok wcześniej rezultat ten wyniósł 97,38 mln zł.  Natomiast wynik techniczny ubezpieczyciela ukształtował sie na poziomie 15,22 mln zł wobec 66,42 mln zł po trzech kw. 2008 r.  Spadł również wynik netto z działalności lokacyjnej, który osiągnął poziom 69,6 mln zł (82,66 mln zł na dzień 30 września 2008 r.). W ciągu dziewięciu miesięcy 2009 r. towarzystwo  wypłaciło  łącznie 824,15 mln zł odszkodowań i świadczeń brutto, podczas gdy rok wcześniej wypłacone z tego tytułu środki  kształtowały się na poziomie 583,14 mln zł. STU Ergo Hestia powiększyła  także koszty działalności ubezpieczeniowej : wzrosły one z 320,12 mln zł po III kwartale 2008 r., do 394,96 mln zł na dzień 30 września 2009 r. Natomiast druga spółka majątkowa sopockiej grupy - podaje "GU" - zebrała w omawianym okresie o 335,91 mln zł składki j brutto wobec 257,43 mln zł na dzień 30.09.2008 r.(wzrost o 30,5 proc.). Zysk netto MTU wyniósł zaś 13,24 mln zł (9,66 mln zł rok wcześniej). Zdaniem Małgorzaty Makulskiej, wiceprezes zarządu Grupy Ergo Hestia "Ponadprzeciętny wzrost to skutek konsekwentnej kilkuletniej już inwestycji w edukację i oprzyrządowanie agentów oraz rozwój dostępności oferty Grupy.”

TU Allianz Polska - w III kw.2009 r. wzrost w ubezpieczeniach przemysłu

TU Allianz Polska w odnotował w III kwartale 2009 r. przypis składki na niezmienionym poziomie 1,21 mld zł w stosunku do  III kwartału 2008 r. Jak informuje "Gazeta Ubezpieczeniowa" (www.gu.com.pl z 27.11.2009 r.), największy wzrost składki firma osiągnęła  w ubezpieczeniach przemysłowych, które zwiększyły się o 26 proc. z 232 mln zł do 294 mln zł. Według "GU", spadek przypisu  towarzystwo odnotowało  natomiast w ubezpieczeniach komunikacyjnych, szczególnie związanych z pojazdami leasingowanymi i flotami.  Ponadto, wartość wypłaconych przez ubezpieczyciela odszkodowań wzrosła z 564 mln zł do 718 mln zł. TU Allianz Polska odnotował planowaną stratę w wysokości 76 mln zł w  związku z inwestycją w Allianz Bank; bez uwzględniania konsolidacji z wynikiem banku zysk towarzystwa majątkowego wyniósł 36 milionów zł.

Spadła rentowność ubezpieczycieli z podstawowej działalności

Wartość polskiego rynku ubezpieczeń majątkowych po trzech kwartałach 2009 r.  wynosi 15,55 mld zł – szacuje "Parkiet"(Nr z 28.11.2009 r.). Według dziennika, sprzedaż 15 największych firm działu II zwiększyła się o 1 proc., ale bez uwzględnienia PZU i Warty przychody sektora wzrosły o około 10 proc. Tymczasem spółki sprzedające polisy majątkowe zarobiły około 1,2 mld zł, czyli 10 proc. mniej niż przed rokiem. "Parkiet” przypomina, że  od początku 2009 r. do końca września br.   ubezpieczyciele zarobili łącznie  ponad 4 mld zł, o około 30 proc. więcej niż rok temu. Przy czym,  zyski  zakładów oferujących ubezpieczenia na życie zwiększyły się o około 60 proc., do 2,87 mld zł - zauważa gazeta.
Spadek rentowności towarzystw majątkowych będzie jeszcze bardziej widoczny, jeśli weźmiemy pod uwagę, że lider rynku - PZU SA, zwiększył zysk o 8,5 proc., do 981 mln zł, głównie dzięki wyższym od planowanych zyskom z lokat. Bez PZU SA dziewięć spośród dziesięciu największych – pod względem przypisu składki – towarzystw wypracowało w ciągu trzech kwartałów br. zaledwie 94,5 mln zł zysku, czyli o ponad 70 proc. mniej niż w analogicznym okresie 2008 r. - pisze "Parkiet". Zaś wyniki techniczne ubezpieczycieli uległy drastycznemu pogorszeniu (żadna spółka z  pierwszej dziesiątki  która nie poprawiła wyniku operacyjnego). Można wiec założyć, że generalnie wskaźnik ten pogorszył się o około 70 proc. Zdaniem Iwony Kozery z Ernst & Young, prawdopodobnie przez jakiś czas ta tendencja utrzyma się.  Z kolei Krzysztof Lipski  z KPMG podkreśla w dzienniku zmiany, które nastąpiły  w czołówce sektora. I tak,  Ergo Hestia, która w II kw.br. objęła pozycję wicelidera, a w III kwartale umocniła ją, zaś druga spółka majątkowa z grupy Ergo Hestia, MTU, również odnotowała dynamiczny wzrost przychodów i zdołała wejść do pierwszej dziesiątki zestawienia.

Prokuratorzy potrzebują polisy OC
 
Prokuratorzy są coraz bardziej zainteresowani kupnem polisy zawodowego ubezpieczenia OC - informuje "Rzeczpospolita" (Nr z 26.11.2009 r.).  Jak twierdzi w dzienniku Marek Seweryński z PWS Konstanta, już od 2 lat funkcjonuje na rynku  produkt skierowany właśnie do prokuratorów, natomiast od  1 listopada jest dostępny produkt z poszerzonym zakresem. Chodzi bowiem o to - informuje gazeta - że prokuratura po uprawomocnieniu się wyroku negatywnego dla niej, może wystąpić do swoich pracowników-prokuratorów z regresem do trzykrotności ich wynagrodzenia. Podstawowa suma gwarancyjna oferowana przez to ubezpieczenie odpowiada tej wysokości. Jest to np. 15 tys. zł dla prokuratorów jednostek rejonowych, a 60 tys. dla prokuratorów krajowych. Natomiast składka miesięczna wynosi 30-120 zł.
Według "Rzeczpospolitej", zainteresowanie prokuratorów polisami zawodowego OC  wzrosło po wejściu w życie w maju br. znowelizowanej ustawy o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki. Przepisy dają wiec możliwość domagania się odszkodowań za przewlekłe postępowania prokuratorskie.
Ubezpieczenie wykupiły już  prokuratury okręgowe w Gdańsku, Katowicach, Suwałkach i Ostrołęce. Zdaniem Grażyny Wawryniuk, rzeczniczki Prokuratury Okręgowej w Gdańsku,   składki są opłacane przez prokuratorów, a decyzja o wykupieniu ubezpieczenia należy do nich.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT