Powódź uderzy w wyniki finansowe ubezpieczycieli

Powódź to złe wieści dla towarzystw ubezpieczeniowych, a zwłaszcza dla PZU SA  - twierdzi "Parkiet"(Nr z 18.05.2010 r.). Żywioł ten  najbardziej dotknie PZU -  podkreśla gazeta, ponieważ  to głównie PZU SA oferuje ubezpieczenia szkód spowodowanych żywiołami. Na przykład w  2008 r. lider polskich ubezpieczeń (ma  50 proc. udziału w tym rynku szacowanym na  1,88 mld zł),  zebrał  z tego typu  produktów 900 mln zł składek. W wyniku powodzi  z pewnością ucierpią inne duże firmy oferujące ubezpieczenia szkód spowodowanych żywiołami, jak STU Ergo Hestia, TUiR Warta czy TUiR Allianz Polska - zauważa dziennik. Już w ub.r. tzw. zysk techniczny na ubezpieczeniach od żywiołów spadł o 60 proc.
Z  danych urzędu Komisji Nadzoru Finansowego wynika, że w 2009 r. zobowiązania ubezpieczycieli z tytułu szkód spowodowanych przez ulewne deszcze, burze, nawałnice i powodzie r. wyniosły 445 mln zł. Tylko do końca września ub.r - pisze dziennik - towarzystwa wypłaciły w związku z tymi katastrofami 171 mln zł, a rezerwy na niewypłacone odszkodowania wynosiły 274 mln zł. Tylko  wypłaty PZU z tytułu szkód spowodowanych powodzią w  2009 r. (głównie w województwie podkarpackim)  sięgnęły 103,6 mln zł, czyli 2 proc. odszkodowań i świadczeń, wypłaconych przez to  towarzystwo ogółem (5,18 mld zł).
"Parkiet" ostrzega, ze przez obecną powódź wyniki ubezpieczycieli za II kwartał mogą być fatalne. KNF r wystosował już pismo do zarządów towarzystw, pytając o skalę zjawiska i wpływ na wyniki finansowe firm. Zaniepokojony nadzór oczekuje od nich  szczegółowych raportów co tydzień. Ubezpieczyciele już w  I kw. br.  musieli  ponieść koszty tzw. szkód śniegowych, np. PZU SA  wypłacił o 190 mln zł więcej odszkodowań (1,36 mld zł),  niż w analogicznym okresie ub.r. (1,17 mld zł). Ze względu na szkody śniegowe dokonał wypłat i zawiązał rezerwy na 161,2 mln zł. Rok wcześniej – 5,2 mln zł.
Tymczasem według dziennika, rząd odrzucił projekt stworzenia systemu ubezpieczeń katastroficznych, który został opracowany przez ekspertów Polskiej Izby Ubezpieczeń - twierdzi  „Parkiet”, powołując sie na  sprawozdanie zarządu PIU za 2009 r. System ten miał " funkcjonować jako ubezpieczenie obowiązkowe dla osób posiadających budynki mieszkalne. Otrzymywałyby one dopłaty do składek od Skarbu Państwa, a firmy ubezpieczeniowe mogłyby liczyć na finansowanie części wypłacanych przez nie odszkodowań. W poszczególnych towarzystwach utworzone byłyby specjalne fundusze katastroficzne".

Gorsze  wyniki PZU

O blisko 30 proc. niższy niż w analogicznym okresie 2009 r.  był skonsolidowany zysk netto PZU przypisany akcjonariuszom spółki dominującej w I kw. br.  Z 1,14 mld zł w I kw. 2009 r.  spadł on do 807,41 mln zł - donosi "Parkiet"(Nr z 18.05.2010 r.), powołując się na dane opublikowane przez ubezpieczyciela. I tak, spadek zysku PZU był związany m.in. z wypłatą pod koniec 2009 r.  rekordowej dywidendy. Jednak w br. towarzystwo ma z tego powodu mniej funduszy do inwestowania. PZU poprawiło  za to  wzrost zwrotu z kapitału. Współczynnik ROE na koniec I kwartału br. wyniósł 28,7 proc. wobec 22,8 proc. po I kwartale 2009 r.- podkreśla gazeta -  chociaż w majątku spadł zysk netto do  100 mln zł wobec ponad 400 mln zł przed rokiem (pogorszenie jest związane ze stratą techniczną). Spółka majątkowa zebrała w I kw. br. niespełna 2,3 mld zł składek, o 4,7 proc. mniej niż w tym samym okresie ub.r. Natomiast składki przypisane brutto w segmencie ubezpieczeń majątkowych i osobowych obniżyły się o 5,0 proc., do 2,3 mld zł, głównie ze względu na mniejszą sprzedaż produktów komunikacyjnych. Jak podaje dziennik za informacją  zarządu PZU SA,  „sprzedaż ubezpieczeń komunikacyjnych dla klientów masowych spadła o 3,4 proc., podczas gdy sprzedaż dla klientów korporacyjnych, w związku z restrukturyzacją portfela oraz zmniejszeniem się rynku leasingu, spadła o 20,1 proc.” . O 11,6 proc., do 1,3 mld zł. Wzrosły wypłaty odszkodowań  o 11,6 proc., do 1,3 mld zł.

Mniej  kancelarii odszkodowawczych

Wartość rynku kancelarii odszkodowawczych w 2009 r. szacuje się na 90 mln zł. Dwie największe firmy, które razem mają ponad 50 proc. rynku, miały około 48 mln zł przychodów. Jednak w ciągu ostatnich dwóch lat liczba kancelarii odszkodowawczych, które pomagają uzyskać większe odszkodowania od ubezpieczyciela, znacząco się zmniejszyła - pisze "Rzeczpospolita"(Nr z  17.05.2010 r.). Ale tym, które przetrwały, przychody wciąż rosną. W 2008 r. funkcjonowało kilkaset firm odszkodowawczych, a obecnie działa ich ok. 50.  - szacuje Krzysztof G. Kawałowski, szef kancelarii odszkodowawczej APU Pomoc, który działa na rzecz uregulowania tego rynku - informuje gazeta.  Zdaniem Kawałowskiego,  rynek firm odszkodowawczych będzie zwiększał wartość, ponieważ  rosną dynamicznie liczba i wartość szkód osobowych, które stanowią główne źródło przychodów z prowizji tych firm. Padły bowiem firmy nieuczciwe i słabe kapitałowo, które  nie wytrzymały sporej konkurencji. Paweł Sukiennik, broker ubezpieczeniowy i  właściciel Leadenhall Polska twierdzi w gazecie, że przychody większości kancelarii nie przekraczają 1 mln zł. W opinii dziennika,  niekwestionowanym liderem rynku jest spółka Votum. Jej przychody w 2009 r. wzrosły o 40 proc do  34,15 mln zł. Natomiast zysk wyniósł 3,87 mln zł, o 70 proc. więcej niż w 2008 r. W ubr. wzrost przychodów o kilka procent, do około 1,3 mln zł, zanotowała także firma Adversum.  Wśród liczących się firm są m.in. Lex Kancelaria Odszkodowawcza, Adiutor Centrum i Protector - wylicza "Rzeczpospolita". 
Kancelarie odszkodowawcze walczą o poprawę swojego wizerunku, tworząc kodeksy etyki (m.in. EuCO i kancelaria Casus Dochodzenie Roszczeń Ubezpieczeniowych) oraz  zapowiadając  wejście na Giełdę Papierów Wartościowych.

Ciech sprzeda akcje PTU firmie Gothaer ?
 
Ciech, główny akcjonariusz (poprzez spółki zależne) PTU, nie jest jeszcze zdecydowany, aby sprzedać pakiet akcji ubezpieczyciela - 45,4 proc., niemieckiej firmie Gothaer Allgemeine Versicherungen - donosi "Rzeczpospolita"(Nr z 15.05.2010 r.). Według dziennika, Gothaer zaoferował Ciechowi okol . 90 mln zł za walory PTU. Jednak na tę transakcje swoją zgodę musi wyrazić rada nadzorcza towarzystwa; w jej skład wchodzą  przedstawiciele Janikosody, Sody Mątwy, reprezentanci  PTR oraz Investy. W opinii gazety, która powołuje się na informacje od osoby związanej z PTU, decyzja o sprzedaży może zapaść  na najbliższym posiedzeniu, chociaż  rada może opóźnić transakcję, ponieważ będzie chciała znaleźć innego nabywcę. "Rzeczpospolita" twierdzi, że automatycznie wyrazi ona zgodę na zbycie akcji, jeżeli nabywca, który zapłaciłby równowartość zaproponowanej przez Gothaer kwoty lub więcej, nie znajdzie się w przeciągu dwóch miesięcy.

Więcej ubezpieczycieli w programie pilotażowym  Biura Ośrodka Informacji UFG

Do uczestniczących już od lutego 2010 r. w programie pilotażowym Biura Ośrodka Informacji Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego „Zapytanie Przez Portal 3” (ZPP 3) Compensy, Ergo Hestii, Link4 i Warty dołączyły Allianz, PTU, PZU oraz Uniqa - informuje "Gazeta Ubezpieczeniowa"(www.gu.com.pl z 18.05.2010 r.), a kolejne firmy deklarują chęć wzięcia w nim udziału.
Program ten  polega na udostępnianiu ubezpieczycielom informacji o szkodach z polis OC i AC, zgromadzonych w bazie danych Ośrodka Informacji. Dzięki temu towarzystwa otrzymują możliwość weryfikacji informacji podawanych przez klientów o przysługujących im zniżkach, w zakresie szkodowości. Zdaniem Wojciecha Bijaka, dyrektora Ośrodka, ubezpieczyciele oczekują, że wdrożenie tego mechanizmu przyniesie im wymierne korzyści finansowe. Wypracowywane narzędzie ma umożliwić również przeciwdziałanie przestępczości ubezpieczeniowej (chodzi m.in. o przypadki ubezpieczania tego samego pojazdu w kilku firmach i wielokrotnie pobieranie odszkodowań za ten sam  wypadek drogowy). Zakończenie pilotażu spodziewane jest pod koniec wakacji. Rezultaty programu pozwolą na określenie ostatecznego zakresu w jakim uruchomiona zostanie usługa ZPP 3 dla wszystkich firm ubezpieczeniowych.- pisze "GU".

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT