Pozew zbiorowy dla grup co najmniej dziesięcioosobowych

Sejm przyjął  ustawę o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym. Jak informuje "Dziennik Gazeta Prawna"(Nr z  09.11.2009 r.),   pozew  w tym trybie będzie mogła już złożyć grupa licząca co najmniej 10 osób. Dziennik pisze, powołując sie na opinię Agnieszki  Wiercińskiej-Krużewskiej,  partnera  w WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr, że dzięki temu i będzie można objąć jednym procesem nieograniczoną liczbę osób, których indywidualne szkody są nieznacznych rozmiarów. Jednak eksperci krytycznie oceniają wielkość tzw. minimalnej grupy. Na przykład  Katarzyna Urbańska, dyrektor Departamentu Prawnego w PKPP Lewiatan, uważa, że aby pozew zbiorowy nie był wykorzystywany jako narzędzie nacisku, czy szantażu, wobec przedsiębiorców,   grupy te powinny liczyć co najmniej 30 osób. Ponadto- zauważa gazeta - w opinii  ekspertów ustawa nie wprowadza żadnych ograniczeń stosowania pozwów zbiorowych, czy to w stosunku  do kategorii spraw czy do osób. Na przykład  Katarzyna Urbańska uważa, że pozwy zbiorowe powinny być stosowane tylko w sprawach konsumenckich. Tymczasem zgodnie z regulacjami ustawy, tę  drogę można stosować również wobec Skarbu Państwa, pomimo,  iż  do tej pory nie oszacowano możliwych skutków finansowych takiego  rozwiązania prawnego. Zdaniem  prawników, problematyczne  może być także wynagrodzenie pełnomocników, które ustawowo zostało ograniczone do 20 proc. zasądzonej kwoty. Anna Kozanecka-Żarnecka z Kancelarii Chałas i Wspólnicy uważa, że czasami takie wynagrodzenie może nie odzwierciedlać całego nakładu pracy.

Doradcy podatkowi mogą juz przez internet złożyć wniosek o polisę OC

Krajowa Izba Doradców Podatkowych poinformowała, że istnieje już możliwość wygenerowywania wniosków o ubezpieczenie na 2010 r. w systemie elektronicznej obsługi wniosków, do którego można zalogować się poprzez stronę Izby (www.kidp.pl).- donosi "Dziennik Gazeta Prawna" (Nr  z 10.11.2009 r.). Zdaniem Bartłomieja Zieleźnego, dyrektora biura Krajowej Izby Doradców Podatkowych, system elektroniczny został zaktualizowany w ten sposób, aby doradcy podatkowi mogli już dziś złożyć wniosek o zawarcie lub kontynuację umowy ubezpieczenia OC.
Jak informuje "DGP", warunki ubezpieczenia OC na 2010 r. w ramach umowy generalnej nie zmieniają się:  składka ubezpieczenia podstawowego wynosi 520 zł za cały rok i jest płatna w dwóch równych ratach półrocznych; doradca podatkowy jest objęty ochroną w wysokości do 60 tys. zł za jedno zdarzenie. Natomiast  Ci z doradców , którzy nie wyrządzili dotąd szkody, zapłacą jednak mniejszą składkę. I tak,  z  tytułu bezszkodowego wykonywania zawodu ubezpieczonemu przysługuje 5 proc. zniżki za każdy rok, ale łączna suma zniżek nie może jednak przekroczyć 15 proc.
W ramach umowy generalnej można  zawrzeć ubezpieczenie dodatkowe oraz nadwyżkowe (ubezpieczenie nadwyżkowe obejmuje inną działalność doradcy niż podatkowe należności publiczno-prawne , np. rozliczenia w zakresie doradztwa kadrowego i administrowania płacami). I tak, maksymalna suma gwarancyjna dla ubezpieczenia dodatkowego wynosi 200 tys. zł (składka roczna wynosi 2290 zł), a dla ubezpieczenia nadwyżkowego 500 tys. zł (składka roczna wynosi 2290 zł).
Gazeta podkreśla,  że ubezpieczenia dodatkowe może zawrzeć doradca, który posiada już ubezpieczenie podstawowe.

TU Europa tworzy rezerwy z tytułu kredytów hipotecznych udzielanych tzw. nierezydentom

Towarzystwo Ubezpieczeń Europa  w ciągu trzech  pierwszych  kwartałów 2009 r.  wypracowało  zysk, którego wysokość była zbliżona do sumy  zaplanowanej  na cały rok. Ubezpieczyciel wypracował po dziewięciu miesiącach  br.  90 mln zł zysku netto wobec 77,5 mln zł osiągniętych w analogicznym okresie ub.r.- pisze "Puls Biznesu" (Nr z 10.11.2009 r.).A to wszystko dzięki przyjętej strategii. I gdyby nie konieczność utworzenia  rezerw na nierezydentów, byłoby jeszcze lepiej - twierdzi gazeta, podkreślając, iż to nowe linie biznesowe i agresywna sprzedaż pozwoliły towarzystwu obronić się  przez niekorzystnymi warunkami na rynku.
Według Jacka Podoby,  prezesa zarządu  TU Europa, firma musi  zawiązywać znaczne rezerwy z tytułu kredytów hipotecznych udzielanych tzw. nierezydentom. "Polska przez Irlandczyków, Anglików i Hiszpanów traktowana była jako rynek do spekulacji. Kredyty przez nich brane mają 3-4-krotnie większą szkodowość niż u polskich klientów. Po doświadczeniach windykacyjnych widzimy, że testują polski sektor bankowy i ubezpieczeniowy i często już po pierwszym kontakcie udaje się przywrócić regularną spłatę" — tłumaczy w gazecie prezes Podoba.

Dochodzenie roszczeń za błędy szpitali  zbyt długo trwa
 
Adam Sandauer, prezes Stowarzyszenia Primum Non Nocere, szacuje, że w Polsce może dochodzić do 20-30 tys. błędów medycznych rocznie. Najczęściej związane są z ciążą i porodem oraz zakażeniami szpitalnymi -  podaje "Rzeczpospolita"(Nr z  09.11.2009 r.).  Z kolei  w opinii Krystyny B.Kozłowskiej, Rzecznik Praw Pacjenta, dochodzenie roszczeń za błędy medyczne trwa w naszym kraju zbyt długo Na opinię biegłych obecnie trzeba czekać nawet 3 lata. A swój  udział w takim stanie rzeczy mają między innymi  niedoskonałe przepisy prawne. Zdaniem  Rzecznik, niezbędne są zwłaszcza  regulacje,  mające na celu uproszczenie i przyspieszenie dochodzenia roszczeń od szpitali. Ponadto, wśród postulowanych przez K.B.Kozłowską  zmian są  - jak donosi gazeta - przede wszystkim określenie terminów na wydawanie przez biegłych opinii , odrębnego trybu postępowań. Natomiast Konstanty Radziwiłł, prezes Naczelnej Izby Lekarskiej, uważa, że sprawami odszkodowań nie muszą się zajmować sądy, a np. specjalne komisje.
Według "Rzeczpospolitej", prace nad nowymi rozwiązaniami prowadzi już Ministerstwo Sprawiedliwości. Rozważane jest m.in. uproszczenie postępowania dowodowego.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT