Programy lojalnościowe pomagają ubezpieczycielom utrzymać klienta

Polscy ubezpieczyciele - idąc za brytyjskim przykładem - rozwijają programy lojalnościowe.  To sprawdzona forma pozyskiwania i utrzymywania klientów. Programy partnerskie także w przypadku posiadaczy polis  owocują szeregiem bonusów - twierdzi "Dziennik Gazeta Prawna"(Nr z 17.09.2009 r.). Według gazety, taki program wdrożył już  Link4 z Alior Bankiem, Statoilem czy  Ikeą  oraz Generali z Bankiem Millenium. Natomiast niektóre towarzystwa, np.  Uniqa, zdecydowały się stworzyć atrakcyjne programy dla klientów w pojedynkę. 
I tak, dla klientów Statoil zakup polisy Link4 daje dodatkowe punkty w programie   Premium Club. Współpraca z Alior Bankiem  czy  Ikeą  pozwala zaś  kupić taniej polisy Link4 posiadaczom specjalnych kart. Karta co-brandowa z Aliorem daje dodatkowo 5 proc. zniżek za zakup części w InterCars, zaś  od wydatków  dokonanych kartą na specjalne konto trafia 1 proc., który można wydać na ubezpieczenie Link4. Z kolei w   Uniqa członkostwo w Bonus Club zależy od liczby posiadanych polis (przynajmniej dwie) i wartości składek (nie mniej niż 1 tys. zł). Osoby przystępujące do klubu dostają bon gotówkowy na dowolne zakupy na minimum 100 zł (najwięcej 400 zł przy składkach 3,5 tys. zł). Dodatkowo raz w roku biorą udział w losowaniu wycieczek zagranicznych czy telewizorów. Według dziennika, do programu  przystąpiło o już ponad 10 tys. osób. Wspólna karta Generali z bankiem Millennium daje możliwość  do 20 proc. zniżki na ubezpieczenia mieszkań, turystyczne czy NNW. Klient, który zrealizuje na karcie obrót 2 tys. zł, otrzymuje voucher, który może zrealizować sam lub przekazać komuś z rodziny. Natomiast w  Ergo Hestii do Klubu 777 mogą przystąpić klienci, którzy od trzech lat nie zgłaszali żadnej szkody i wydali na ubezpieczenie nie mniej niż 1,5 tys. zł i (mogą liczyć na 10–20 proc. zniżki za OC i AC. Ubezpieczyciel pracuje  nad nowym. bardziej masowym programem lojalnościowym, który ma zadebiutować w przyszłym roku. Zaś w  Aviva Direct klient otrzymuje  150 zł zniżki na zakup aparatu Fuji (na stronie firmy lub sklepach Euro AGD RTV) za wykonania symulacji na stronie towarzystwa.

PZU: ugoda za 1 mld euro  tuż, tuż ...

Ugoda w sprawie PZU jest już niemal pewna.  Wszystkie punkty porozumienia zostały już uzgodnione. Według oceny ekonomistów ugoda ma kosztować blisko 1 miliard euro.
Niewykluczone, że debiut giełdowy PZU nastąpi w przyszłym roku - informuje "Rzeczpospolita"(Nr z 17.09.2009 r.), powołując sie na nieoficjalną wypowiedź Jana Burego,  wiceministra Skarbu Państwa. Bury powiedział dziennikowi, że zbliża się  finisz negocjacji z Eureko. "Umowa może być zawarta do terminu walnego (25 września), ale może się o kilka dni przesunąć". Według gazety,  elementem ugody ma być również oddanie Holendrom pełnej kontroli nad BGŻ.
Rzeczpospolita" pisze za jednym z informatorów,  że brany jest pod uwagę pomysł sprzedaży akcji Skarbu Państwa w BGŻ poprzez ofertę publiczną albo zgody na połączenie BGŻ z Rabobankiem Polska.
MSP na początku 2009 roku wyceniło wartość ubezpieczyciela na 37-42 mld zł. Pakiet Eureko, który miałby trafić na giełdę, kosztowałby ok. 12,2-13,9 mld zł. PZU szacuje, że potrzeba mu ok. 9-12 mld zł .
W PZU SA  funkcjonuje Zespół Oferty Publicznej i Współpracy z Akcjonariatem. Jego zadaniem jest jak najszybsze przygotowanie się do debiutu, kiedy w wyniku porozumienia między Eureko a MSP, podjęta zostanie decyzja o IPO.
 
Banki odkupią od PZU papiery skarbowe

PZU SA już wie, skąd weźmie gotówkę na dywidendę. Banki (w grę wchodzą i BRE, Handlowy i Pekao,  należące do najaktywniejszych graczy na polskim rynku długu) odkupią od PZU SA  papiery skarbowe warte nawet 12 mld zł. Jak donosi "Parkiet"(Nr z 16.09.2009 r.), umowy mają być zawarte w najbliższym czasie. Dziennik wyjaśnia, że  ubezpieczyciel na koniec 2008 r.   miał ponad 70 proc.  swoich lokat ulokowane w papierach skarbowych o stałej kwocie dochodu (ponad 21 mld zł);  kolejną pozycję stanowiły inwestycje w jednostkach podporządkowanych (ponad 20 proc. portfela lokat – 6,3 mld złotych). Natomiast w  bankach  na lokatach terminowych PZU ulokowało  1,2 mld zł. Wypłata dywidendy oznaczałaby więc przede wszystkim konieczność sprzedaży obligacji. A  mogłoby to  spowodować dalszy spadek ich cen i żądania inwestorów o  wzrost rentowności tych papierów. Zdaniem gazety,  uda się uniknąć spadku cen w sytuacji, gdy banki, które odkupią papiery skarbowe od ubezpieczyciela, będą mogły wziąć pod ich zastaw pożyczki w Narodowym Banku Polskim. W efekcie, pomimo zamknięcia transakcji z PZU, nadal będą miały gotówkę, którą będą mogły wykorzystać np. do udzielania kredytów. To oznacza również, że papiery skarbowe z portfela firmy ubezpieczeniowej nie muszą trafić na rynek.
 "Parkiet"  podkreśla, że według analityków, nawet jeśli uda się ograniczyć wpływ transakcji na rynek obligacji, to złoty straci. Osłabienia złotego spodziewa się wicepremier Waldemar Pawlak. Jego zdaniem  należy się liczyć ze zmianami, ponieważ złoty ma kurs płynny i reaguje też na przepływy i transakcje. 

Warta: nowy system informatyczny do likwidacji szkód

W Warcie likwidacja szkód jest  faktycznie sprawniejsza. Ubezpieczyciel na przełomie czerwca i lipca br. borykał się z problemami związanymi z wprowadzaniem nowego systemu informatycznego do obsługi likwidacji szkód. Negatywne skutki tego zdarzenia mogli odczuć klienci - informuje  "Parkiet"(Nr z 16.09.2009 r.). Zdaniem gazety, w ostatecznym rozrachunku Warta wyszła jednak  na plus (aby proces likwidacji szkód ułatwić, firma powołała do życia spółkę celową Warta 24 Plus), bowiem skarg na towarzystwo spływa coraz mniej. "Parkiet" podaje, że  w pierwszym półroczu br. do Rzecznika Ubezpieczonych wpłynęło 280 skarg, podczas gdy w analogicznym okresie 2008 r. było ich  628. W II kwartale br.- klienci przysłali do Rzecznika Ubezpieczonych 130 skarg, gdy w I kwartale 150, czyli o 20 więcej - podaje "Parkiet". W opinii Moniki Nowakowskiej, rzecznika prasowego Warty: "podjęte przez Wartę działania wpłynęły na poprawę w obszarze likwidacji szkód".

KNF: wartość szkód powstałych przez wakacyjne ulewy przekroczy 250 mln zł

 Według danych Komisji Nadzoru Finansowego - zbiorcze sprawozdanie KNF, stworzone na podstawie danych przesłanych przez 27 zakładów majątkowych; stan na 4 września 2009 r., wartość powstałych na skutek wakacyjnych ulewnych deszczy szkód objętych ochroną ubezpieczeniową przekroczy najprawdopodobniej ćwierć miliarda zł  - donosi "Gazeta Ubezpieczeniowa"( www.gu.com.pl z 16.09.2009 r.). Poszkodowani zgłosili jak do tej pory 64 418 szkód - o 3 264 więcej, niż w poprzednim sprawozdaniu z 21 sierpnia br. W tym 46 proc. zgłoszeń dotyczy szkód katastroficznych w budynkach mieszkalnych i gospodarczych. Szkody te zostały zgłoszone z ogólnej liczby 52 696 umów ubezpieczenia (dwutygodniowy wzrost o 1 383 polis). Według KNF spadł poziom rezerw, zgromadzonych przez ubezpieczycieli na wypłatę przyszłych odszkodowań i świadczeń, co najprawdopodobniej oznacza, że najkosztowniejsze szkody zostały już zlikwidowane - pisze "GU". Rezerwy te zmniejszyły się o 29,37 mln zł i na dzień 4 września wynosiły 120,43 mln zł. O 45,9 mln zł wzrosła natomiast łączna wartość wypłaconych odszkodowań. KNF poinformował, że według ostatnich sprawozdań ubezpieczycieli  majątkowych, łączna kwota wypłat osiągnęła poziom 144,32 mln zł, a więc  łączna wartość rezerw i wypłaconych odszkodowań na dzień 4 września wyniosła 264,76 mln zł (dwutygodniowy wzrost o 16,53 mln zł). Natomiast kwota średniej szkody brutto wynosi jak dotychczas 4,11 tys. zł (3,61 tys. zł na udziale własnym). Udział reasekuratora w rezerwach i odszkodowaniach wynosi 32,23 mln zł.

OC notariuszy  obejmuje tylko szkody wyrządzone klientom

Obowiązkowe ubezpieczenie OC notariuszy obejmuje tylko szkody wyrządzone klientom przy wykonywaniu czynności notarialnych - orzekł Sąd Najwyższy w wyroku z września 2009 r. w  sprawie o niewprowadzone na konto sądu opłaty sądowe od wniosku o wpis nieruchomości w księdze wieczystej. Jak pisze "Rzeczpospolita"(Nr z 18.09.2009 r.),   Anna O. prowadząca kancelarię notarialną w Lędzinach pobrała i przywłaszczyła sobie opłaty na kwotę ponad 1, 9 mln zł od   1 września 2001 r. do 2003 r., a  brak tej sumy na koncie  sądu rejonowego  dostrzeżono  dopiero przy okazji kontroli. Notariusz bowiem nie odprowadza pobranych opłat od wpisów wraz z poszczególnymi wnioskami, ale zbiorczo za okresy miesięczne. A że ściągnięcie należności od Anny O. okazało się niemożliwe ( wyjechała za granicę),  prezes Sądu Okręgowego w Katowicach, wystąpił o odszkodowanie do Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta SA, w którym Anna O.  w ramach obowiązku ubezpieczenia OC nałożonego na notariuszy w art. 19a prawa o notariacie  wykupiła polisę - podaje dziennik. I gdy sąd I instancji zasądził od Warty na rzecz Skarbu Państwa całą żądaną kwotę,  SN uchylił zaskarżony wyrok i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia. Zgodził się z Wartą, że celem obowiązkowego ubezpieczenia OC przewidzianego w art. 19a ustawy o notariacie jest ochrona obrotu cywilnoprawnego, stron i uczestników czynności, np. w razie sporządzania nieważnej umowy. Nie obejmuje ono szkód wyrządzonych w związku z odprowadzaniem opłat od tych czynności.

Mniejsza sprzedaż Mondial Assistance

Sprzedaż polis turystycznych firmy Mondial Assistance w Polsce  spadła w ostatnim sezonie o 22 proc.- donosi "Rzeczpospolita"(Nr z 18.09.2009 r.). Zdaniem Roberta Drozda, kierownika ds. rozwoju rynku w Mondial Assistance,  wobec kryzysu Polacy wybierali po prostu tańsze wyjazdy. Dziennik informuje, że prawie 80 proc. przychodów ze sprzedaży swoich polis turystycznych Mondial Assistance otrzymuje od touroperatorów. I chociaż  firma odnotowała 4-proc. wzrost liczby sprzedanych polis, to przy 18-proc. spadku średniej ceny ubezpieczenia przełożyło się to na 14-proc. spadek zbieranych składek. Najbardziej dramatyczny spadek sprzedaży (o 57 proc.) nastąpił w przypadku współpracy z liniami lotniczymi, przede wszystkim z powodu upadku Centralwings. Ponadto - pisze gazeta - unijne dyrektywy zabraniają  obecnie automatycznego dołączania polis do biletów lotniczych.
Na przyszły rok firma prognozuje 5-proc. wzrost przychodów ze sprzedaży polis turystycznych (w tym roku zebrała dotychczas 9,03 mln złotych). Największa dynamika spodziewana jest w sprzedaży internetowej. Ubezpieczyciel ma nadzieję, że udział direct w jego portfelu wzrośnie do 10 proc. z obecnych 7 proc. Firma odnotowała ponad 100-proc. wzrost przychodów ze składek dzięki sprzedaży ubezpieczeń turystycznych przez stronę Elvia.pl, pomimo iż  w internecie  średnia cena polisy jest wyższa niż u touroperatorów.
Mondial Assistance  należy do grupy Allianz i oferuje polisy turystyczne, usługi assistance (pomocy) i ubezpieczenia opieki.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT