Przedsiębiorstwa coraz słabiej ubezpieczone

Firmy rezygnują  z części ubezpieczeń  lub  zmniejszają  sumy  gwarancyjne  w innych.  Obserwuje się na przykład obniżanie limitów  odpowiedzialności w polisach OC, co często   gwarantuje "jedynie iluzoryczne pokrycie, nieadekwatne do rodzaju lub rozmiaru działalności" - podaje "Rzeczpospolita"(Nr z 12.09.2012 r.). W opinii  Dominiki Kozakiewicz, wiceprezes Marsh Polska, trend ten jest widoczny wśród przedsiębiorstw w branży energetycznej, budowlanej czy spożywczej  Część firm rezygnuje np. z polis od utraty zysku wskutek szkody w mieniu lub ochrony części mienia (np. linii przesyłowych, mienia zamortyzowanego, mienia o niskiej wartości)- pisze dziennik. Według gazety, która powołuje się na  część tych zmian, jak np.  rezygnację z ubezpieczenia linii przesyłowych "można uznać za słuszne i pokazujące chęć klienta do przyjęcia większej roli w zarządzaniu własnym ryzykiem". Inne, jak np. zaniżanie sum gwarancyjnych, czy rezygnacja z niezbędnych polis ubezpieczenia, zwiększające ryzyko odczucia negatywnych skutków szkody są zdecydowanie szkodliwe – zarówno dla przedsiębiorstwa, jak i rynku. W zależności od sektora gospodarki  (zwłaszcza w branży budowlanej, energetycznej, przerobu drewna i plastiku), podwyżki cen polis  w ostatnim roku sięgnęły nawet 150-200 proc.- twierdzi dziennik. I dodaje, że  firmy "przegrywają w negocjacjach cen z ubezpieczycielami, ponieważ ci często łączą się w tzw. poole, czyli zrzeszenia prezentujące wspólną ofertę. Ich pozycja negocjacyjna z reguły mówi: albo decydujesz się na naszą stawkę, albo cię nie ubezpieczymy". Według "Rz", która powołuje się na ekspertów.  podwyżki cen majątkowych ubezpieczeń korporacyjnych w Polsce są  trendem  nietypowym  w porównaniu do cen na rynkach europejskich, gdzie ceny są zasadniczo albo stałe (Europa Zachodnia), lub spadają (Europa Wschodnia).

Boni: 26 mln zł dla poszkodowanych w br. przez  żywioły

Michał Boni , Minister Administracji poinformował, iż jego resort przeznaczył ponad 26 milionów zł  na pomoc dla poszkodowanych przez tegoroczne zdarzenia pogodowe.  Jak donosi "Bankier.pl",  wsparcie finansowe otrzymało ponad 2300 gospodarstw dotkniętych przez  żywioły a  ponad 1300 gospodarstw dostało pomoc rzeczową (wodę, żywność, sprzęt AGD i środki czystości). Według  ministra, zniszczonych zostało przeszło tysiąc kilometrów dróg. Na pomoc samorządom w ich odbudowie oraz w budowie nowych dróg  w budżecie na przyszły rok znalazło się 500 mln zł ,  to jest  2,5 raza więcej niż w tym roku - pisze portal.. Ponadto, ma  zmienić się też sposób dofinansowania budowy i modernizacji dróg.  Zamiast dotychczasowych 70 proc., samorządy będą współfinansować 60 procent inwestycji, a  resztę ma pokryć  budżet państwa. Dodatkowo, w budżecie na przyszły rok przewidziano także rezerwę w wysokości blisko półtora mld  zł  na infrastrukturę przeciwpowodziową oraz na zasiłki dla dotkniętych przez powodzie, wichury i gradobicie - informuje "Bankier.pl".


Najwięcej interwencji w ramach assistance samochodowego  w Polsce


Ostatnie letnie upadłości biur podróży i linii lotniczych oraz odwołanych lotów  miały wpływ na strukturę spraw assistance w okresie wakacyjnym. Liczba interwencji związanych z odwołaniem lotu wzrosła o 12 proc. w porównaniu z analogicznym okresem 2011 r.- pisze "Prnews.pl"(Nr z 12.09.2012 r.). I tak, zgodnie z raportem Europ Assistance Polska za okres od czerwca do września br.  pomocy w podróży najczęściej udzielano na terenie Polski (było to 34 proc. wszystkich spraw w ramach assistance turystycznego),  Niemiec (14 proc.), a następnie Chorwacja (12 proc. interwencji), Stany Zjednoczone Ameryki (7 proc.), a także Włochy, Hiszpania i Bułgaria (6 proc.) oraz Francja i Grecja (4 proc.). Według portalu, podróżującym Polakom najczęściej udzielano pomocy polegającej na organizacji pomocy medycznej i pokryciu lub zwrotu kosztów leczenia (82 proc. wszystkich spraw zgłoszonych w ramach assistance turystycznego w okresie 1 czerwca do 31 sierpnia 2012r).  W 4 proc. przypadków pomocna okazała się telefoniczna konsultacja z lekarzem,  natomiast transportu medycznego wymagało 2 proc. klientów.
Wśród pozostałych świadczeń zrealizowanych na rzecz podróżujących klientów były: pomoc w razie odwołania lub opóźnienia lotu – 9 proc. oraz pomoc w razie utraty lub opóźnienia w dostarczeniu bagażu – 3 proc. Najwyższy odsetek interwencji w ramach assistance samochodowego odnotowano w Polsce – 93 proc.
W br. w okresie wakacyjnym Europ Assistance Polska udzieliła pomocy polskim klientom łącznie w ponad 100 krajach świata.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT