Ranking UFG: najlepszych danych dostarcza Compensa

Compensa, Warta i Benefia dostarczają najlepszych danych do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG) - donosi "Rzeczpospolita" (Nr z 18.02.2014 r.) za komunikatem funduszu. Według gazety, na kolejnych pozycjach znalazły się Ceska Pojistovna (Proama) i Uniqa (czwarte i piąte miejsce) oraz  Link 4  na szóstym miejscu.  Zdaniem Sławy Cwalińskiej -Weychert, wiceprezes UFG, "jakość danych w bazie to bezpośrednia korzyść dla klientów firm ubezpieczeniowych. Rzetelne i wiarygodne dane nie wymagają bowiem dodatkowych wyjaśnień, jak to się dzieje w przypadku gdy występują rozbieżności".  Ponadto, ranking pozwala ocenić ubezpieczycieli także według innych niż tylko wysokość składki, kryteriów - twierdzi w dzienniku Sława Cwalińska -Weychert. W jej opinii, "coraz większego znaczenia nabiera przekonanie klientów o skutecznym zarządzaniu ich danymi przez ubezpieczycieli".
W 2013 r. UFG  podjął wiele inicjatyw  dla poprawy jakości danych gromadzonych w bazie Ośrodka Informacji UFG, m.in.  wynegocjowanie nowego porozumienia między Funduszem, a ubezpieczycielami  w sprawie gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych. W nowej umowie - pisze gazeta - ubezpieczyciele przyjmują zobowiązania dostarczania do bazy danych najwyższej jakości oraz nakładają na siebie ograniczenia dotyczące sposobu wykorzystywania informacji uzyskiwanych z tej bazy (nową umowę podpisały 22  towarzystwa, posiadające łącznie ponad 80 proc. udziału  w rynku polis  komunikacyjnych).
Ranking ubezpieczycieli komunikacyjnych w zakresie jakości danych oraz procesów związanych z zasilaniem ogólnopolskiej bazy polis Ośrodka Informacji UFG przygotowany został już po raz trzeci  "w oparciu o sześć wskaźników uwzględniających m.in. terminowość i jednoznaczność przesyłanych danych, czy odsetek unieważnianych rekordów" - informuje "Rz".

Uproszczona ścieżka likwidacji szkód komunikacyjnych ogranicza  formalności do niezbędnego minimum

W ofercie ubezpieczycieli komunikacyjnych  coraz bardziej powszechna jest uproszczona ścieżka likwidacji szkód, ograniczająca  formalności do niezbędnego minimum.  Pozwala  to  na  wypłatę należnego odszkodowania szybciej - pisze "Prnews.pl"(www.prnews.pl  z 18.02.2014 r.).
Korzyści, jakie płyną z prostego procesu likwidacyjnego, to przede wszystkim czas likwidacji szkody, który w przypadku szkód z OC skraca się do około 3 - 4 dni, zaś w przypadku posiadaczy polisy autocasco, może być nawet o połowę krótszy.  I tak, szkody wypłacane z ubezpieczenia AC, mogą zostać rozpatrzone w trakcie jednej rozmowy telefonicznej, a pieniądze na naprawę pojazdu poszkodowany otrzymuje nawet w ciągu kilku dni. Jak wyjaśnia w portalu  Filip Jaworski, kierownik działu rejestracji szkód  w AXA Direct,  "przy prostej ścieżce rzadko prosimy o przesyłanie jakichkolwiek dokumentów. Wszystko odbywa się poprzez telefoniczny kontakt z klientem, co znacznie skraca proces likwidacji. Specjalista AXA Direct kontaktuje się z uczestnikami zdarzenia. Potwierdza okoliczności, rozmiary szkody i zbiera wszelkie informacje niezbędne do jak najszybszego zamknięcia sprawy".
Kryteria kwalifikujące szkodę na uproszczoną ścieżkę likwidacji to przede wszystkim niewielki zakres uszkodzeń i co za tym idzie kwota wypłacanego odszkodowania.  Przy tym okoliczności zdarzenia nie mogą budzić wątpliwości ubezpieczyciela. Kluczowym  jest również stały i możliwie szybki kontakt ze wszystkimi uczestnikami zdarzenia - zarówno z poszkodowanym jak i sprawcą - podkreśla "Prnews.pl".

W biurze podróży warto przejrzeć  pełną ofertę ubezpieczyciela

Pracownik biura podróży, który pełni jednocześnie rolę agenta, powinien przedstawić pełną ofertę ubezpieczyciela  -  twierdzi w "Gazecie Wyborczej"(Nr z 13.02.2014 r.) Daniel Trzaskoś z biura prasowego Mondial Assistance.  Biuro podróży ma  zapewnić dokładne poinformowanie klientów  o możliwych wariantach i warunkach ubezpieczenia - pisze dziennik. Klient zaś,   podpisując zgłoszenie - umowę o świadczenie usług turystycznych, tym samym " potwierdza, że zostały załączone informacje na temat ubezpieczenia, a także jego ogólne warunki oraz że zamówione przez niego ubezpieczenie zostało w niej uwzględnione". Według Trzaskosia,  "w toku szkoleń dla agentów za każdym razem zwracamy szczególną uwagę na zagadnienie chorób przewlekłych. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy z tego, że schorzenie, do którego często przywykli, jest chorobą przewlekłą i potrzebna jest specjalna zwyżka lub dedykowany produkt. Agentów uczula się także na kwestię osób w podeszłym wieku. Prawdopodobieństwo, że osoba starsza cierpi na chorobę przewlekłą, jest znacznie wyższe niż w jakiekolwiek innej grupie wiekowej ". Z kolei Magdalena Plutecka-Dydoń, rzecznik prasowy Neckermanna informuje w "GW", iż każdy  turysta  korzystający z wyjazdów sprzedawanych przez tę firmę,   jest ubezpieczony od kosztów leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków w wariancie podstawowym (zgodnie z polskim prawem).  Neckermann oferuje  ponadto ubezpieczenia dodatkowe, m.in. od kosztów rezygnacji (działa w określonych warunkach), unikatowe na rynku ubezpieczenie AllRisk,  umożliwiające zwrot kosztów rezygnacji z podróży z każdego udokumentowanego powodu czy ubezpieczenie od chorób. Ponadto, system zachęt sprzedażowych jest tak skonstruowany, aby agenci polecali produkty dające najszerszą ochronę ubezpieczeniową," w tym produkt w formule AllRisk, gdzie można zrezygnować z wyjazdu z każdego ubezpieczonego powodu".

Ryzyka  ubezpieczone gratis 

Ubezpieczyciele  dokładają klientom gratis lub za niewielką dopłatą do podstawowych  polis   dodatkowe opcje, takie jak  assistance, zielona karta  czy  OC w życiu prywatnym.  Zdaniem "Rzeczpospolitej" (Nr z 18.02.2014 r.), słowa „gratis" czy „promocja" działają na klienta  "jak lep na muchy", chociaż Ci   nie zawsze wiedzą,  co kupują  i rzadko z tych dodatkowych opcji korzystają. Według gazety, ubezpieczyciele takie zabiegi  różnie  przedstawiają. Jak tłumaczy Marcin Jaworski, rzecznik Warty, firma  np. zaznacza, że opcje dodatkowe  wynikają z wdrożenia z początkiem 2014 r. programu lojalnościowego, który ma  premiować ostrożnych i stałych klientów szerszym zakresem ochrony. I tak,  jeśli klient przedłuży polisę  AC,  otrzyma tzw. pakiet Wygoda (brak obowiązku przejścia badań technicznych czy okazania dowodu rejestracyjnego w razie kradzieży auta). Natomiast każdy kupujący OC Komfort w Warcie dostaje bezpłatnie ubezpieczenie Assistance Standard, zapewniające pomoc w razie wypadku. Z kolei Liberty Direct przy zakupie pakietu „ubezpieczenie murów" lub „wyposażenia" - pisze dziennik -  dokłada za darmo ubezpieczenie od tzw. szkód wężykowych, które zadziała, gdy bez  winy ubezpieczonego "dojdzie do zalania na skutek oderwania, pęknięcia czy odłączenia rurek doprowadzających lub odprowadzających wodę do urządzeń domowych".  Aviva rozszerza  pakiet medyczny „Bądź zdrów"; poza dostępem do usług medycznych proponuje nieodpłatnie trzy wizyty domowe, transport medyczny, dostarczenie leków czy  wizytę pielęgniarki. Proama dokłada do polisy domowej ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej związanej z użytkowaniem nieruchomości- wylicza "Rz". Dziennik przypomina , iż  przeciwko produktom dokładanym gratis lub półdarmo do ubezpieczeń zaprotestowała kilka lat temu  Komisja Nadzoru Finansowego. W opinii KNF, "wysokość składki produktu powinna być ustalona odpowiednio do oszacowanego ryzyka". Dlaczego ?  Zdaniem anonimowego  analityka rynku ubezpieczeniowego, "udzielanie ochrony bez pobierania odpowiedniej składki jest niezgodne z przepisami".

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT