Region śląski atrakcyjną lokalizacją dla centrów likwidacji szkód

Śląsk jest atrakcyjnym regionem dla ubezpieczycieli. Kolejne towarzystwo - Generali -  zakończyło przenosiny tam swojego centrum likwidacji szkód. Na Śląsku ma je już  m.in. Warta (w Katowicach) czy  Aegon (w Chorzowie) - podaje "Rzeczpospolita"(Nr z 06.10.2011 r.). W opinii  ubezpieczycieli,  region śląski "wygrywa niskimi kosztami pracy, rozbudowaną infrastrukturą biurowo-transportową, a także uczelniami technicznymi". Zdaniem Rafała Stankiewicza, wiceprezesa Warty, na lokalizację np. call center, centrum likwidacji szkód czy backoffice najlepiej wybierać miasta z dobrą bazą edukacyjną, aby wykształcić potencjalnych pracowników dla danej placówki. Według gazety, która powołuje się  Sławomira Przybułka, p.o. dyrektora likwidacji szkód masowych w Generali,   na razie tylko  jedna uczelnia - w Radomiu - szkoli specjalistów likwidacji szkód. wraz z przenosinami kolejnych graczy może w regionie zacząć brakować wykwalifikowanej kadry. "Już teraz firmy podkupują sobie pracowników. Z drugiej, istnieje szansa, że tworzone miejsca pracy będą przyciągać osoby z innych regionów kraju".
Generali, przed procesem centralizacji, miało pięć centrów operacyjnych: w Warszawie, Katowicach, Gdyni, we Wrocławiu i w Łódź. Decyzję o skupieniu całego procesu na Śląsku podjęto w firmie w połowie 2010 r., teraz zakończono cały proces.
Dziennik przypomina, iż  w styczniu 2009 r. Aegon przeniósł do Chorzowa działania związane z  polisowaniem umów, rozliczaniem składek, call center oraz częściowo zarządzania sprzedażą i IT. A oprócz dobrze wykształconej kadry, firmę przekonały do tego kroku niższe koszty wynajmu powierzchni biurowej.

OFE Polsat handlował ostatnio pakietem akcji PZU SA wartości ponad 42,3 mln zł

Ostatniego dnia września 2011 r. na parkiecie warszawskiej GPW zawarto dużą transakcję pakietową akcjami PZU SA. Właściciela zmieniło ponad 112,1 tys. walorów ubezpieczyciela - donosi "Parkiet"(Nr z 05.10.2011 r.). Identyczną liczbę papierów PZU SA sprzedano także podczas  pierwszej październikowej sesji GPW. Zdaniem gazety, niezwykłe były ceny, przy jakich zawarto obie transakcje. I tak, 30 września  br. za akcje  PZU płacono 377,4 zł (niemal o 20 proc. więcej, niż wynosił kurs sesyjny), natomiast w następnej sesji  walory spółki  odkupowane były po 376,4 zł, o 23 proc. powyżej poziomu rynkowego. Jak pisze dziennik, "pakiet, jakim wymienili się inwestorzy, wart był 42,3 mln zł.(...) Zdaniem maklerów we wszystkich tych przypadkach ewidentnie mogło chodzić o tzw. window dressing, czyli poprawianie stopy zwrotu na koniec miesiąca lub kwartału. Sprzedając akcje PZU we wrześniu 20 proc. drożej, niż wynosił kurs rynkowy, inwestor instytucjonalny, posiadacz akcji, mógł wykazać spory zysk wpływający na ogólny wynik i pozycję w rankingach".
W opinii "Parkietu",  za transakcjami może stać OFE  Polsat. Albowiem zdobywanie nowych klientów ma dla funduszu Polsat obecnie większe znaczenie, gdyż  jest oficjalnie wystawiony na sprzedaż. Większa liczba klientów zwiększa zaś jego wartość.

Składka ubezpieczeniowa kosztem podatkowym w  umowach kredytowych

Banki często wymagają w umowach kredytowych ubezpieczenia firmy, która zaciąga kredyt. Zdaniem Grzegorza Grochowiny, eksperta podatkowego  w KPMG,  nie powinno być przeszkód do potraktowania jako kosztów podatkowych,  kosztów zaciągnięcia kredytu, w tym m.in. kosztu potrąconej składki za ubezpieczenie od upadłości kredytobiorcy - pisze "Dziennik Gazeta Prawna"(Nr z 06.10.2011 r.). G. Grochowina tłumaczy,  że "przy kwalifikowaniu ponoszonych przez podatnika wydatków do kosztów podatkowych ważny jest generalnie cel ich poniesienia, a nie sam efekt. W wielu przypadkach efekt w postaci bezpośredniego wystąpienia przychodu jest niewidoczny. Dotyczy to tzw. kosztów pośrednich, które nie mają bezpośredniego przełożenia na przychody osiągane przez podatnika".
Takie stanowisko potwierdza orzecznictwo sądów administracyjnych - podaje gazeta. I tak,  WSA w Warszawie wyrokiem z 10 września 2009 r. (sygn. akt III SA/Wa 375/09, prawomocny) potwierdził, że wydatki związane z uzyskaniem kredytu na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy CIT należy uznać za koszty uzyskania przychodów. Zdaniem sądu - informuje "DGP" -  "kredyt, pomimo że w wartości nominalnej nie stanowi przychodu, to jest jednak kategorią, która służy rozwijaniu działalności podatnika. Jeżeli w wyniku tej działalności podmiot osiąga przychody podlegające opodatkowaniu, to tym samym koszty uzyskania kredytu pośrednio służą uzyskaniu tych przychodów".

Zakres bancassurance coraz szerszy

W banku można kupić praktycznie wszystkie rodzaje polis. Jak twierdzi Małgorzata Knut, członek zarządu BRE Ubezpieczenia w "Rzeczpospolitej"(Nr z 06.10.2011 r.), "banki stały się dla klientów miejscem, w którym korzystają oni z różnych produktów finansowych: bankowych, inwestycyjnych, ubezpieczeniowych", a "szeroki zakres oferowanych ubezpieczeń, łatwy dostęp do ochrony ubezpieczeniowej, a przede wszystkim prosty sposób zawierania umów powodują, że zainteresowanie bancassurance stale wzrasta" - pisze gazeta. Według Radosławy Ogonowskiej z Biura ds. Współpracy z Bankami STU Ergo Hestii, "dużo jest ofert sprzedaży łączonej. W ramach bancassurance klient korzysta z ochrony zdrowia lub życia, a jednocześnie płaci niższą prowizję czy odsetki od kredytu. Zdecydowanie przyczynia się to do wzrostu popularności takich ofert".  Dziennik podkreśla, ze ubezpieczyciele współpracują z bankami w ramach jednej grupy kapitałowej (np. Kredyt Bank i Warta, ING Banku Śląskiego i ING Życie czy Nordea Bank i Nordea Życie). Czasami tworzone są spółki specjalnie w celu sprzedaży ubezpieczeń poprzez bank (np. BZ WBK Aviva). Przy tym, coraz więcej klientów kupuje ubezpieczenia online czy przez telefon, korzystając z bankowości internetowej lub bankowych infolinii.
Ubezpieczenie najczęściej towarzyszy pożyczkom, kredytom hipotecznym, kontom osobistym i kartom kredytowym. Wiele banków współpracuje z towarzystwami przy konstruowaniu konkretnych produktów;  proponują polisy na życie zapewniające dodatkowo ochronę w razie nieszczęśliwego wypadku, trwałej niezdolności do pracy lub poważnego zachorowania. Często banki do kart dołączają ubezpieczenia na wypadek użycia plastiku przez nieuprawnioną osobę czy assistance, które często wchodzi w skład pakietów polis i bywa elementem pakietów mieszkaniowych (pomoc fachowców, np. ślusarza, hydraulika czy elektryka w razie awarii domowych), medycznych (m.in. pomoc po nieszczęśliwym wypadku, domowa wizyta lekarza), podróżnych (m.in. pomoc w przypadku opóźnienia lotu czy utraty bagażu), komunikacyjnych (holowanie samochodu, naprawa w miejscu awarii). Jest także assistance biurowe, zapewniające np. pomoc informatyka czy hydraulika.
"Rzeczpospolita" przypomina, iż 1 lipca 2011 r. weszła w życie II rekomendacja dobrych praktyk bancassurance (wspólna inicjatywa Związku Banków Polskich oraz Polskiej Izby Ubezpieczeń), której  celem jest określenie przejrzystych zasad relacji między bankiem a klientem.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT