Resort zdrowia chce kolejnego "parapodatku" od komunikacyjnego OC

Wydatki na leczenie ofiar wypadków komunikacyjnych nie przekraczają 300 mln zł rocznie - wynika z szacunków Polskiej Izby Ubezpieczeń (PIU). Ministerstwo Zdrowia tymczasem ma  nowy plan, za który mogą zapłacić kierowcy. Resort chce - pisze "Dziennik Gazeta Prawna"(Nr z 21.10.2009 r., ) -  aby leczenie to  było finansowane z polis komunikacyjnego  OC sprawców wypadków. Prace nad nowym rozwiązaniem mają  ruszyć  w  2010 r. W opinii  Ewy  Kopacz, minister zdrowia, wymaga to jednak stworzenia systemu, który identyfikowałby sprawców oraz dopasowywał ich do ofiar zdarzeń.  Według gazety, prace nad nowym systemem mają ruszyć w przyszłym roku. Tymczasem izba ubezpieczycieli uważa, ze byłoby to kolejne, po podatku Religi,  szkodliwe rozwiązanie. Albowiem  każdy, kto płaci na powszechne ubezpieczenie zdrowotne, powinien mieć dostęp do publicznej służby zdrowia - twierdzi PIU, uzasadniając, iż  taki krok ustawodawcy (parapodatek od komunikacyjnego OC)  może być powodem do podwyżek stawek w tym ubezpieczeniu. Tym bardziej, że bardzo pogorszył się  wskaźnik rentowności w OC komunikacyjnym - twierdz dziennik. W  pierwszej  połowie 2009 roku wynosił on  -11 proc., gdy jeszcze po  trzech kwartałach 2007 r. kształtował sie on na poziomie - 0,4 proc.

Nowela kc: Gwarancja zapłaty od inwestora

Przygotowany przez rząd  projekt nowelizacji kodeksu cywilnego przewiduje prawo uzyskania przez przedsiębiorstwa budowlane gwarancji od inwestora w kwestii zapłaty za wykonane prace. W projekcie została określona także górna granica gwarancji-  jest nią suma wynagrodzenia, które wynika z umowy, z włączeniem robót dodatkowych, zaakceptowanych przez inwestora na piśmie.  Jak informuje "Dziennik Gazeta Prawna" (Nr z 21.10.2009 r.), gwarancje będą mogli wystawiać ubezpieczyciele czy banki w formie akredytywy bądź poręczenia, a  przedsiębiorstwo będzie mogło  uzyskać  taką gwarancję na każdym etapie prowadzonych robót.  Według gazety, nowe przepisy miałyby dotyczyć firm prywatnych, deweloperów, Skarbu Państwa i samorządów terytorialnych. Jednak przy inwestycjach finansowanych przez SP czy jednostki administracji samorządowej, ryzyko wykonawcy jest prawie żadne - pisze dziennik, powołując się na Pawła Helta, prawnika z kancelarii Barylski, Olszewski, Brzozowski - a  wprowadzenie obowiązku udzielenia gwarancji zapłaty i wynikający stąd wzrost kosztów może ujemnie wpływać na podejmowanie aktywności inwestycyjnej przez podmioty publiczne. Paweł Helta uważa bowiem, że proponowane rozwiązania będą  korzystne tylko dla niektórych grup podmiotów.

Coraz więcej  abonamentów na usługi medyczne
 
Według gazety "Dziennik Gazeta Prawna"(Nr z 21.10.2009 r., ) w 2009 r.  o 15 proc.  wzrosną wydatki Polaków na usługi medyczne. I jeśli  w  2008 r. wynosiły one 13 mld zł, to w bieżącym roku  mają sięgnąć o  2 mld zł więcej. Dziennik podaje, powołując się na szacunki PricewaterhouseCoopers, że w br. około  7 mld zł zostanie przeznaczone na leczenie stomatologiczne i podstawową opiekę w miejscu zamieszkania, podczas gdy w  2005 r. wydano na ten cel o 4 mld zł mniej.
Eksperci PricewaterhouseCoopers twierdzą przy tym, że w polskiej służbie zdrowia jest potencjał do zmian. W opinii Tomasza Jędorowicza z PwC, w ciągu ostatniego półtora roku już  dziewięć firm  rozwinęło ubezpieczenia zdrowotne - do  rozwoju przyczyniły się zapowiedzi wprowadzenia dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych. Istotne były również inwestycje firm abonamentowych. A liczba prywatnych użytkowników abonamentów cały czas  rośnie - twierdzi "Dziennik Gazeta Prawna". Natomiast  Ministerstwo Zdrowia szacuje, że ponad 80 proc. przychodni osiedlowych jest obsługiwane przez prywatne firmy.

Kancelarie odszkodowawcze z obowiązkową polisą OC ?

Kancelarie odszkodowawcze będą musiały mieć polisy OC. Na razie Ministerstwo Finansów przedstawiło wstępny projekt regulacji dotyczących tzw. kancelarii odszkodowawczych, to jest   materiał do wstępnej dyskusji.  Ostateczne założenia do ustawy zostaną przygotowane dopiero po konsultacjach w ramach Rady Rozwoju Rynku Finansowego - podaje "Dziennik Gazeta Prawna"(Nr z 21.10.2009 r., ) . Obowiązek posiadania polisy OC budzi jednak wątpliwości zainteresowanych. I tak, zdaniem mec. Aleksandra Daszewskiego  z Biura Rzecznika Ubezpieczonych, polisa OC "byłaby potrzebna, bo kancelarie podobnie jak inne podmioty świadczące pomoc prawną mogą popełnić błąd, powodując szkodę kontrahenta" , choćby błędy proceduralne, np. przeoczenie terminów na odwołanie w sądzie czy też  podpisanie w imieniu klienta ugody, zamykającej drogę do dalszych roszczeń. Jednak - zauważa dziennik - wymóg posiadania OC może być  barierą wejścia – szczególnie dla mniejszych firm, bo o polisy może być trudno. Piotr Wójcik, dyrektor departamentu OC w AXA. nie widzi  takiego ryzyka. I jeżeli
podstawowa polisa obowiązkowa kosztuje obecnie w ramach programów grupowych dla adwokatów około 500 zł, a dla radców prawnych około 300 zł rocznie, to - w opinii Sylwii Kozłowskiej  z firmy brokerskiej Gras Savoye- ryzyko to w przypadku kancelarii odszkodowawczych może być  wyceniane wyżej. Zdaniem  Piotra Wójcika z AXA, koszty wzrosłyby znacznie  do około 2 tys. zł rocznie; kancelarie płaciłyby wyższe stawki, bo nie ma organizacji samorządowej, która zorganizowałaby dla nich wspólny program. Na cenę wpływałoby też nieco większe ryzyko.
Istotne też będzie, jaki minimalny limit na polisach ustali ministerstwo. W przypadku adwokatów czy radców to 50 tys. euro na zdarzenie. W OC brokerów minimalna suma gwarancyjna to 1 mln euro na jedno i 1,5 mln euro na wszystkie zdarzenia. Niewykluczone, że taki limit będzie miał też zastosowanie w przypadku doradców odszkodowawczych.
Na polskim rynku może działać nawet 300 kancelarii odszkodowawczych, z czego 30 największych kontroluje 30–40 proc. obrotów. Według różnych ocen od 20 do 40 proc. roszczeń dotyczących szkód osobowych przechodzi przez ich ręce.

Spada rentowność ubezpieczeń  mienia od żywiołów. Będzie drożej

Po pierwszych sześciu miesiącach 2009 r. rentowność sprzedaży polis ubezpieczeń od żywiołów spadła do nienotowanego od dawna poziomu 2 proc., podczas gdy w poprzednich latach wynosiła ona nawet 20–30 proc. W opinii gazety "Dziennik Gazeta Prawna"(Nr z 23.10.2009 r., ), może to być efektem wysokich wypłat za szkody spowodowane klęskami żywiołowymi z przełomu czerwca i lipca br., które kosztowały branżę ubezpieczeniową  już ponad 171 mln zł. Towarzystwa są zaś  przygotowane na wypłatę kolejnych 103 mln zł. Spadek rentowności  jest bowiem obserwowany od kilku już lat. Ubezpieczyciele przez lata poszerzali zakres ubezpieczeń od żywiołów o nowe klauzule (stąd większa liczba i wartość wypłat), nie podnosząc przy tym stawek. Ponadto, towarzystwa, walcząc o klienta, wprowadzały  procedury przyspieszające likwidację szkód i wypłaty odszkodowań. Stąd realną jest możliwość  podniesienia cen tych ubezpieczeń - prognozuje dziennik. Zdaniem "DGP", który powołuje się  na Dagmarę Wieczorek-Bartczak,  nadzorującą  ubezpieczenia w Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), chociaż sytuacja w sektorze jest stabilna, to  ubezpieczyciele będą analizowali wysokość składek na przyszły rok i niektórzy zdecydują się na podwyżki. W opinii  Dagmary Wieczorek-Bartczak,  jest to  prawdopodobne tym bardziej, że "sprzedaż polis ubezpieczeń mienia była tradycyjnie ratunkiem dla towarzystw tracących na ubezpieczeniach komunikacyjnych. A rentowność tych ostatnich również spadła w ostatnim czasie i to znacznie bardziej niż ubezpieczeń mienia". Marek Gołębiewski, rzecznik Compensy uważa zaś, że jednak silna konkurencja w tym segmencie hamuje trend wzrostowy cen tych polis.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT