Rośnie składka z kanału direct

Przedstawiciele towarzystw ubezpieczeniowych, które sprzedają swoje produkty przez telefon i internet są zadowoleni z mijającego roku - pisze "Dziennik Gazeta Prawna"(Nr z 24.12.2010 r.). Zdaniem  gazety, jeśli tempo wzrostu utrzyma się, to w przyszłym roku wartość rynku direct może osiągnąć 1 mld zł. I tak,  największy udział w rynku ma nadal  Link4. Do końca trzeciego kwartału br. ubezpieczyciel sprzedał  polisy o wartości 174 mln zł.,  nieznacznie mniej  od tego, jaki osiągnął rok temu (182 mln zł). "DGP" tłumaczy, iż dowodzi to, że to towarzystwo, które pod koniec ub.r. przeszło restrukturyzację i miało problemy z rentownością portfela, najgorszy okres ma już za sobą. Według dziennika, także pozostałe directy dynamicznie zwiększają sprzedaż. "Wicelider rynku – Axa Direct – po trzech kwartałach miał 125 mln zł przypisu z ubezpieczeń komunikacyjnych. Natomiast tuż pod progiem 100 mln zł sprzedaży lokują się Liberty Direct i Aviva Direct". Rośnie także sprzedaż na platformie internetowej należącej do BRE Ubezpieczenia. Zdaniem  Pawła Zylma, prezesa BRE Ubezpieczenia, "dynamika wzrostu sprzedaży spółki w kanale direct utrzymuje się na stałym poziomie – ponad 30 proc. rok do roku. W podobnym tempie rośnie cały rynek", a to prognozuje dobrze na przyszłość.
"DGP" podkreśla, że ubezpieczyciele direct coraz częściej wychodzą poza elektroniczne kanały sprzedaży. Jest to "szansa na przyciągnięcie klientów, którzy nie są jeszcze przekonani do zakupów online".

Nadal straty z polis komunikacyjnych

Segment ubezpieczeń komunikacyjnych w Polsce jest nadal deficytowy. Jak podaje "Gazeta Ubezpieczeniowa"(www.gu.com.pl z 23.12.2010 r.), po  dziewięciu miesiącach 2010 r.  łączna strata towarzystw oferujących te polisy jest niewiele niższa od wykazanej w całym roku 2009. Jeszcze do  2006 r. ochrona ubezpieczeniowa aut (OC i AC) przynosiła zyski ubezpieczycielom. Jednak od 2007 r. łączny wynik techniczny polis komunikacyjnych zaczął spadać pisze "GU", powołując się na  opracowania  Komisji Nadzoru Finansowego. Według "Ubezpieczeniowej", punktem zwrotnym był 2009 r., kiedy to wspólny rezultat ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej pojazdów lądowych i autocasco spadł do kwoty minus 1,04 mld zł (minus 954,25 mln zł w OC, minus 86,33 mln zł AC).  Taki stan rzeczy zmusił towarzystwa do  podjęcia działań na rzecz wzrostu rentowności tych ubezpieczeń, m.in. poprzez  weryfikację stawek dla poszczególnych grup klientów indywidualnych. jednak  na koniec września 2010 r., sytuacja w tej gałęzi produktów była  nadal zła - podkreśla "GU", powołując sie na raport KNF.

Mapfre Asistencia wychodzi z Polski

Trwa  likwidacja  spółki Mapfre Asistencia, polskiego oddziału hiszpańskiego  ubezpieczyciela – Mapfre, oferującego usługi assistance. Funkcje oddziału zostały przekazane firmie Wagas,  zarejestrowanej w KNF jako agent Mapfre Asistencia,  zajmującą  się  administrowaniem programów ubezpieczeniowych Mapfre funkcjonujących  w Polsce,  obsługą szkodową klientów. Może ona  zawierać umowy w imieniu hiszpańskiej spółki - informuje "Parkiet"(Nr z 23.12.2010 r.). Według gazety, Mapfre Asistencia miała zajmować się nietypowymi rodzajami ryzyka, np. ubezpieczeniami finansowymi dla kupujących samochód, które zapewniałyby np. spłatę kredytu w razie kradzieży czy wypadku. Pablo Fernandez Iglesias, dyrektor Mapfre Asistencia na Polskę, zapowiadał w 2007 r. - pisze dziennik - że produkty będą oferowane przez banki, firmy leasingowe i dilerów aut. Podkreślał, że Mapfre myśli także o sprzedaży w naszym kraju polis turystycznych dla podróżujących do państw hiszpańskojęzycznych. Biznes  jednak Hiszpanom nie wyszedł.
Mapfre jest  liderem  ubezpieczeń majątkowych w Hiszpanii. Grupa zatrudnia 30,6 tys. osób. W I połowie 2010 r. ubezpieczyciel  zarobił 500,2 mln euro, o 5,7 proc. mniej niż w tym okresie ub.r.

Składka za polisę OC doradcy podatkowego nie niższa niż 520 zł

Doradcy podatkowi, którzy korzystają z ubezpieczenia OC w ramach umowy generalnej, zapłacą za 2011 rok co najmniej 520 zł składki.
Podwyżki składek ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) omijały jak na razie doradców podatkowych - donosi "Dziennik Gazeta Prawna"(Nr z 24.12.2010 r.). Składka za 2010 r. nie zmieniła się i w przypadku minimalnej sumy gwarancyjnej (60 tys. zł) wynosiła  520 zł. Ponadto, przy kontynuacji  ubezpieczenia doradca  mógł skorzystać z rabatu wynoszącego 5 proc. za każdy rok bezszkodowej działalności (jednak nie więcej niż 15 proc.). Jednak w br. nowela  ustawy o doradztwie podatkowym rozszerzyła  czynności doradztwa podatkowego o sprawy celne i egzekucyjne oraz uznała  prawo doradców podatkowych do występowania przy tych czynnościach w charakterze pełnomocników przed organami i sądami administracyjnymi - informuje dziennik. Marek Kwietko-Bębnowski, doradca podatkowy powiedział "DFGP", że  "może to niektórych ubezpieczycieli skłaniać do podniesienia składki" . Zdaniem Kwietko-Bębnowskiego, "w kontekście tzw. umowy generalnej , nie należy się spodziewać znaczącego wzrostu składki". Przy tym,  minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC, określona w rozporządzeniu ministra finansów z 4 grudnia 2003 r. na poziomie 10 tys. euro (60 tys. zł) nie została podwyższona.
"DGP" przypomina, że  za brak ubezpieczenia OC doradca podatkowy ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną (przed nowelizacją ustawy o doradztwie podatkowym był skreślany z listy doradców).
Doradcy podatkowi w ramach umowy generalnej mogą korzystać z ubezpieczenia: podstawowego, dodatkowego, nadwyżkowego, uzupełniającego, karnego skarbowego.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT