Rozporządzenie MF dotyczące przepisów mediacji przed Rzecznikiem Finansowym na etapie konsultacji społecznych

Jak podaje "Rzeczpospolita"(Nr z 30.11.2015 r.), powołując się na Rządowe Centrum Legislacji,  Minister Finansów przedstawił projekt,  określający  szczegółowy tryb postępowania w sprawie rozwiązywania sporów między klientem a podmiotem rynku finansowego w postępowaniu mediacyjnym,  prowadzonym przed Rzecznikiem Finansowym (RF). Zdaniem dziennika, " procedura regulowana projektowanym rozporządzeniem wpisuje się w szerszą tendencję zakładającą promowanie alternatywnych metod rozwiązywania sporów". Wynika z niej, iż spór między klientem a podmiotem rynku finansowego może być zakończony w drodze pozasądowego postępowania w sprawie rozwiązywania sporów - pisze gazeta. Natomiast w przypadku niezakończenia sporu,  RF sporządzi opinię stanowiącą istotną pomoc dla klienta, przygotowywaną  w oparciu o dowody lub wyjaśnienia przedstawione przez strony postępowania. W rezultacie, "wszczęcie postępowania przed RF  nastąpi po wniesieniu opłaty w wysokości 50 zł ( klient może być z niej zwolniony).
 Projekt przepisów o mediacji przed Rzecznikiem Finansowym  określa jednocześnie  formalności dotyczące wniosku do RF,   który można złożyć drogą elektroniczną wraz z uiszczeniem opłaty itp. -  informuje  dziennik. 
Rozporządzenie jest na etapie konsultacji społecznych.

Kolejne trzy firmy  obniżają opłaty likwidacyjne w polisach z UFK

Po negocjacjach z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) kolejne towarzystwa ubezpieczeniowe: Ergo Hestia, Warta i Uniqa   zdecydowały się  obniżyć tzw. opłaty likwidacyjne, czyli kary za wcześniejsze wycofywanie się z polis inwestycyjnych - informuje "Gazeta Wyborcza"(Nr z 01.12.2015 r.).  W sumie już dwanaście towarzystw ubezpieczeniowych zdecydowało przystać na warunki UOKiK-u i obniżyć opłaty likwidacyjne za wcześniejsze rozwiązanie umów. I tak, Ergo Hestia zobowiązała się obniżyć opłaty w czterech swoich produktach inwestycyjnych (polisy opłacane składką regularną, dla których koszty likwidacji nie przekroczą 25 proc. zgromadzonych środków, jednocześnie nie więcej niż 5 tys. zł.). Natomiast  "Uniqa umożliwi wycofanie się z mniejszymi opłatami z dwóch ubezpieczeń grupowych ze składką regularną". Przy tym maksymalna opłata likwidacyjna nie będzie wynosić więcej niż 27 proc. opłaconych składek - dodaje "GW" . Z kolei Warta zobowiązała się do zmiany umów ubezpieczeń inwestycyjnych,  zawartych na podstawie zakwestionowanych w postępowaniu wzorców umów dotyczących 19 produktów, polis indywidualnych i grupowych. "Dla polis opłacanych składką regularną maksymalne opłaty likwidacyjne będą wynosiły 25 proc. uiszczonych składek.(...)  wycofujący się z ubezpieczeń opłaconych składką jednorazową poniosą koszty nie wyższe niż 4 proc. wpłaconej składki" - donosi dziennik. Jak podaje "Wyborcza", wobec  
 kolejnych towarzystw: Aegonu, Compensy, Generali, Open Life i Skandii  trwają jeszcze postępowania UOKiK. W opinii "GW", te postępowania nie muszą zakończyć się kompromisem.  Jeśli więc Ci ubezpieczyciele  nie dojdą do porozumienia z UOKiK-iem, "to urząd może wydać decyzję stwierdzającą naruszenie zbiorowych interesów konsumentów. To skutkowałoby nakazem wyeliminowania opłat w ogóle i nałożeniu na towarzystwa kar."

Pakiet akcji PZU SA na sprzedaż

DM mBanku rozpoczął sprzedaż akcji PZU w trybie przyspieszonej budowy księgi popytu - informuje "Rzeczpospolita"(Nr z 02.12.2015 r.). Chodzi o pakiet papierów ubezpieczyciela wart około  183 mln zł - pisze gazeta. Jak wyjaśnia  "Rz",  DM mBanku oferuje maksymalnie 4,71 mln akcji PZU SA,  stanowiące  0,55 proc. kapitału firmy, zaś oferta jest "skierowana wyłącznie do ograniczonej liczby uprawnionych inwestorów instytucjonalnych, a ostateczne parametry sprzedaży akcji w ofercie zostaną ustalone trybie przyspieszonego budowania księgi popytu". Cena sprzedaży akcji oraz przydział zostaną ogłoszone niezwłocznie po zamknięciu księgi popytu.
Według dziennika, nie podano kto jest stroną sprzedającą. Rolę Globalnych Koordynatorów oraz Współprowadzących Księgę Popytu pełnią natomiast Dom Maklerski mBanku i J.P. Morgan Securities. Gazeta przypomina, iż spółkę  kontroluje Skarb Państwa, posiadając  35,19 proc. kapitału i tyleż  samo głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy. Ponadto, spory udział w akcjonariacie ubezpieczyciela należy do otwartych funduszy emerytalnych: Aviva BZ WBK (5,6 proc.), Nationale-Nederlanden (4,1 proc.) i  MetLife (1,5 proc.).

SO: Kibic poszkodowany przez ochroniarza stadionu w wyniku nieszczęśliwego wypadku nie otrzyma odszkodowania

Zdaniem Sądu Okręgowego  w Łodzi (sygn. akt III Ca 430/15),  zdarzenie podczas zamieszek na łódzkim  stadionie, kiedy to ochroniarz złamał kibicowi metalową bramką nos,  było nieszczęśliwym wypadkiem,  za który firma ochroniarska, ubezpieczyciel czy organizator imprezy nie ponoszą odpowiedzialności. W związku z tym   powód nie otrzyma odszkodowania - donosi "Rzeczpospolita"(Nr z 27.11.2015 r.). Tym samym SO utrzymał w mocy decyzję Sądu Rejonowego w Łodzi, który oddalił roszczenie poszkodowanego w wypadku, uzasadniając, że nie ma dowodów na to, że któryś z ochroniarzy celowo uderzył w niego  bramką, rozdzielając sektory dla kibiców, a samo zdarzenie zakwalifikował jako nieszczęśliwy wypadek - podaje dziennik.
Jak wyjaśnia gazeta,  powód został ranny podczas  przepychanki na stadionie, kiedy do  grupy kibiców, którą  wpuszczono do sektora  "dla przyjezdnych", a próbujących przedostać się w inne miejsce, ochrona  stadionu puściła  gaz. Prokuratura umorzyła natomiast postępowanie karne w sprawie uszkodzenia ciała z "powodu niewykrycia sprawców". W opinii sądu, powód znalazł się zaś w samym centrum wydarzeń na własne ryzyko, "w sytuacji stwarzającej zwiększone ryzyko wystąpienia szkody" - pisze dziennik.

W 2016 r. należy oczekiwać podwyżek polis komunikacyjnych

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) domaga się, aby ubezpieczyciele podnieśli ceny ubezpieczeń komunikacyjnych OC i autocasco - pisze "Rzeczpospolita"(Nr z 03.12.2015 r.). Nadzór podkreśla, iż już od 2013 r. pogarsza się rentowność sprzedaży polis komunikacyjnych. Firmy odnotowują bowiem  stratę techniczną zwłaszcza   na sprzedaży obowiązkowych  polis OC - przypomina dziennik. Według gazety, w  najtańsze obowiązkowe ubezpieczenie OC pojazdu obecnie można zaopatrzyć się  w Generali, Avivie, Allianz i Liberty. Natomiast  "najbardziej atrakcyjne cenowo pakiety polis (OC i autocasco) oferują Proama, Gothaer i Liberty". Z kolei  najtańsze autocasco są w  Compensie  oraz  w Allianz, zaś  "najwyższe ceny polis OC (...) w Uniqa i Warcie" - wylicza gazeta. Z szacunków "Rz", przeprowadzonych dl przykładowego kierowcy w wieku 34 lat, posiadających prawo jazdy od 11 lat,   wynika natomiast, iż pakiety polis komunikacyjnych "najwyżej wycenia PZU, a ubezpieczenia autocasco – PZU oraz Uniqa". "Rzeczpospolita" podaje, powołując się na Marcina Ślotałę, członka zarządu MAK Investments oraz właściciela multiagencji Superpolisa.pl, iż OC od  początku 2015 r. systematycznie drożeje. Natomiast  po I kwartale br. widać wyraźny wzrost wartości wypłacanych odszkodowań i świadczeń.  Jan Grzegorz Prądzyński, prezes Polskiej Izby Ubezpieczeń (PIU)  podkreśla  natomiast,  że na ceny ubezpieczeń komunikacyjnych mają wpływ przede wszystkim wytyczne KNF. W jego opinii, z uwagi na  nierentowność  OC   i  apel nadzoru o adekwatność stawek, powinniśmy   spodziewać się podwyżek - dodaje gazeta.

Jak prawidłowo zgłosić niespodziewane zdarzenie na drodze ?


Z doświadczenia  Europ Assistance Polska  wynika, iż wiele osób prowadzących auto nadal ma problem z prawidłowym zgłoszeniem niespodziewanego zdarzenia na drodze - pisze "Prnews.pl"(www.prnews.pl z 02.12.2015 r.). A odpowiednie zgłoszenie awarii, czy wypadku przyspieszy organizację pomocy przez firmę assistance.  Portal podaje, iż  najczęściej popełnianymi  przez zgłaszających wypadek błędami są  "nieznajomość podstawowych danych pojazdu, a także podawanie nieprecyzyjnych informacji o miejscu zdarzenia i jego skutkach". Warto pamiętać, iż dzwoniąc do firmy assistance o pomoc należy się spodziewać pytań mających na celu weryfikację świadczeń przysługujących w ramach danej polisy. Lepiej  więc  wcześniej przygotować dowód rejestracyjny pojazdu, czy informację  o  numerze  polisy ubezpieczeniowej, uprawniającej do korzystania z assistance. "Może to znacząco przyspieszyć zgłoszenie sprawy ze względu na możliwość szybszego wyszukania pojazdu w systemie" - podkreśla "Prnews.pl". Klienci powinni przy tym  pamiętać, iż podanie większości tych danych jest obowiązkowe.- "W przypadku nie podania ich koordynator będzie miał prawo odmówić udzielenia pomocy" - ostrzega  portal. I przypomina, że  kluczem do szybkiej pomocy na drodze jest podanie  przedstawicielowi firmy assistance   dobrej  informacji o  lokalizacji  zdarzenia. Należy również umożliwić mu  stały kontakt telefoniczny. "Klient powinien więc podać swój numer komórkowy i po zgłoszeniu sprawy nie wykonywać niepotrzebnych rozmów, np. do bliskich osób, którym chce opowiedzieć o zdarzeniu" - radzi "Prnews.pl". Ponadto, klienci często zapominają, iż na pomoc należy zawsze czekać przy aucie, a w przypadku konieczności odholowania pojazdu, trzeba obowiązkowo przekazać kluczyki oraz dowód rejestracyjny  pomocy drogowej  ( inaczej holownik ma prawo odmówić interwencji, gdyż bez dokumentów pojazdu może zostać posądzony o kradzież auta).

CEPiK 2.0.  dopiero od 2017 r.?

Kierowca w 2026 r. najprawdopodobniej nie będzie mógł sprawdzić online swoich punktów karnych. Według "Rzeczpospolitej" (Nr z 03.12.2015 r.). system Informatyczny Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców budowany w ramach CEPiK 2.0. "najprawdopodobniej zostanie uruchomiony dopiero 1 stycznia 2017 r."  Skąd opóźnienie ? Do Sejmu trafił właśnie poselski projekt zmian w prawie o ruchu drogowym i kilku innych ustawach - pisze dziennik - który przewiduje taki termin wprowadzenia w życie CEPiK 2.0. Ponadto, przesunięcia terminu chce również  Związek Powiatów Polskich - przypomina  gazeta.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT