Rzecznik Finansowy jednak w Warszawie

Biuro Rzecznika Finansowego, który ma reprezentować klientów w sporach z instytucjami finansowymi, będzie mieć siedzibę w Warszawie, a nie w Łodzi, jak proponował Senat. Jak  donosi "Rzeczpospolita"(Nr z 06.08,2015 r.), . Sejm odrzucił w głosowaniu poprawkę Senatu, która zakładała przeniesienie biura rzecznika do Łodzi. Odrzucona została też  poprawka  mówiącą o możliwości tworzenia oddziałów biura w innych miastach. Według dziennika,  "z  propozycją przeniesienia biura do Łodzi nie zgadzała się wiceminister finansów Izabela Leszczyna. Mówiła podczas prac w Senacie, że takie rozwiązanie jest nieracjonalne i utrudnia funkcjonowanie nowej instytucji już na jej starcie".  Sejm zgodził się natomiast na pozostałe poprawki Senatu, w tym na to, by doprecyzować w jakiej formie klient instytucji finansowej może składać reklamacje - pisze "Rz". Uznano, że może być to m.in. reklamacja w formie pisemnej (składana osobiście, w jednostce podmiotu rynku finansowego obsługującej klientów albo przesyłką pocztową) oraz .reklamacja  składana ustnie (- telefonicznie albo osobiście do protokołu podczas wizyty klienta w firmie) czy  w formie elektronicznej ( z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, o ile zostały one do tego celu wskazane przez podmiot rynku finansowego) - podaje gazeta.
Nowa regulacja dotyczy reklamacji składanych przez osoby fizyczne,  które są klientami instytucji finansowych m.in. banków, banków  spółdzielczych.  SKOK-ów, firm pożyczkowych, biur usług płatniczych, towarzystw emerytalnych, towarzystw ubezpieczeniowych oraz funduszy inwestycyjnych.  Rzecznikiem  Finansowym  zostanie  na cztery lata Aleksandra Wiktorow, dotychczasowy Rzecznik Ubezpieczonych - informuje "Rz". Natomiast w przyszłości RzF na czteroletnią kadencję powoływać będzie  premier na wniosek ministra finansów.
Kosztem działalności Rzecznika Finansowego zostaną w różnym stopniu obciążone instytucje finansowe, w zależności od tego, ile skarg wpływa na ich poszczególne rodzaje.

Powództwo o odszkodowanie z ubezpieczenia OC w sądzie najbliższym  poszkodowanym  czy miejscu zaistnienia szkody

Jedynie w największych miastach  rozpatrywane są spory o zapłatę za najem auta zastępczego - informuje "Dziennik Gazeta Prawna"(Nr z 04.08.2015 r.).  Według gazety, pozwy składają z reguły "firmy wypożyczające auta, które przejęły od poszkodowanych uprawnienie do dochodzenia pieniędzy za najem pojazdu od ubezpieczyciela". Jak podaje "DGP", tego typu spory stanowią    blisko  40 proc. wszystkich spraw na przykład  w stołecznym  sądzie gospodarczym. Towarzystwa  ubezpieczeń nie chcą płacić za  wynajmowane  samochody, tłumacząc to drastycznie zawyżonymi  stawkami.  Dziennik pisze, iż  posłowie PSL chcą  rozwiązać  problem poprzez wpisanie   do ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 392)    przepisu (projektowany art. 34a) w  brzmieniu: „powództwo o odszkodowanie z ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych wytacza się wyłącznie przed sąd miejsca zamieszkania albo siedziby poszkodowanego zdarzeniem powodującym szkodę albo przed sąd miejsca zaistnienia tego zdarzenia. Przelew wierzytelności nie wpływa na właściwość sądu”. Albowiem w opinii  Józefa Zycha (PSL),  nie do zaakceptowania jest sytuacja, gdy poszkodowany,  korzystający  "z pojazdu zastępczego, musi potem przemierzać połowę kraju, by zeznawać w sądzie jako świadek".

KNF:  zgoda na fuzję Compensy TU SA i Benefii TU SA

Vienna Insurance Group dostała zgodę Komisji  Nadzoru Finansowego (KNF)  na połączenie należących do  VIG towarzystw ubezpieczeniowych Compensa i Benefia - donosi "Rzeczpospolita"(Nr z 04.08.2015 r.). "KNF jednogłośnie uznała, że nie zachodzą przesłanki do zgłoszenia sprzeciwu wobec planowanego połączenia Compensa Towarzystwa Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group i Benefia Towarzystwa Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group " - pisze gazeta.  Spółka funkcjonować ma pod nazwą Compensa TU Vienna Insurance Group. Natomiast   dotychczasowa współpraca Benefii TU SA z dilerami samochodowymi i rozwój nowoczesnych technologii będą  nadal prowadzone pod marką „Benefia". Dzięki fuzji powstanie spółka z ponad 5 proc. udziałem w rynku,   przy jednoczesnym wykorzystaniu potencjału Benefii w zakresie dedykowanych kanałów sprzedaży oraz specjalnych rozwiązaniach produktowych - podkreśla dziennik.
Jak przypomina "Rz",  w  Polsce Vienna Insurance Group jest większościowym akcjonariuszem  Benefia TU, Compensa TU, Compensa TU na Życie, InterRisk TU, Polisa-Życie TU i Skandia Życie TU SA.

Wynajmowanie samochodów osobom prywatnym podlega regulacjom kodeksu cywilnego

Jeżeli przy  korzystaniu z wypożyczonego samochodu przydarzy się jakaś  awaria, dojdzie do kolizji auta z innym pojazdem, wypadek albo kradzież, osoba wynajmująca auto powinna natychmiast powiadomić wypożyczalnię oraz  postępować według zaleceń jej pracowników - radzi "Dziennik Gazeta Prawna"(Nr z 04.08.2015 r.). Gazeta  informuje, iż  wypożyczalnia ma natomiast obowiązek dostarczyć "samochód sprawny i czysty, a przede wszystkim taki, na jaki się z klientem umówiła. (...)  w stanie przydatnym do umówionego użytkowania" i utrzymywać go w takim stanie przez cały czas trwania najmu. Z kolei   klient ma obowiązek używania pojazdu  "w sposób odpowiadający jego właściwości i przeznaczeniu" - podkreśla "DGP".  Wypożyczającego obciążają zaś tylko drobne nakłady połączone ze zwykłym używaniem rzeczy, tj. uzupełnienie płynów, mycie samochodu czy tankowanie paliwa.
Dziennik przypomina, iż   wynajmowanie samochodów osobom prywatnym następuje na podstawie umów cywilnoprawnych o charakterze dwustronnym i podlega regulacjom kodeksu cywilnego;  nie jest  natomiast  uregulowane odrębnymi przepisami  ani w Polsce, ani w UE.

Ubezpieczyciele  przed strategicznym zagrożeniem z powodu nowych technologii 

Technologia demoluje sektor finansowy. W kolejce do zmian czekają  ubezpieczyciele, a przede wszystkim  rynek ubezpieczeń komunikacyjnych - prognozuje "Prnews.pl"(www.prnews.pl z 03.08.2015 r.). I podkreśla, że "na horyzoncie widać już strategiczne zagrożenia" z powodu  coraz bardziej zaawansowanych  systemów  bezpieczeństwa,  montowanych  w samochodach. "Auta potrafią dziś samodzielnie zahamować, gdy wykryją przed sobą przeszkodę albo bez ingerencji kierowcy wykonywać proste manewry parkingowe" - pisze portal. W rezultacie spada liczba kolizji i stłuczek, a to  "oznacza, że ostatecznie skurczą się także przychody ubezpieczycieli". Według analiz  Highway Loss Data Institute, który  przeanalizował dane dotyczące wpływu systemów zamontowanych w nowej Hondzie Accord na odszkodowania wypłacane przez towarzystwa,  ostrzeżenie o zmianie pasa ruchu i możliwości kolizji przynosi wyraźne korzyści. I tak,  wartość zgłoszonych szkód wyrządzonych innym pojazdom spadła o 14 proc., roszczenia dotyczące obrażeń odniesionych przez pasażerów o 27 proc, a przez innych użytkowników dróg - o 40 proc. W opinii "Prnews.pl",  "drugim niekorzystnym w długim okresie zjawiskiem może być rozpowszechnienie się ubezpieczeń pay-as-you-drive. Jak tłumaczy portal,  "dzięki nowym technologiom, śledzącym ubezpieczany pojazd, klienci mogą rozliczać się z ubezpieczycielem za faktyczne wykorzystanie pojazdu. Ceną, z punktu widzenia ubezpieczonego, jest rezygnacja z pewnej części prywatności, a korzyścią - niższe składki. Dla kierowców, którzy tylko okazjonalnie korzystają z samochodu to zdecydowanie atrakcyjny kompromis". Portal podkreśla,  iż  z  rynku jednak  będą ubywać klienci, którzy do tej pory byli "nadubezpieczeni" i szczególnie rentowni.

Interia.pl przejęła  Rankomat.pl

Interia.pl, portal internetowy  należący do mediowej grupy Bauer kupiła  porównywarkę ubezpieczeniową Rankomat.pl - podaje "Puls Biznesu"(Nr z 03.08.2015 r.). Według gazety, wartości transakcji nie ujawniono. Dziennik szacuje jednak, iż  za Rankomat.pl,   portal   specjalizujący  się w porównywaniu ofert ubezpieczeń samochodowych,   nabywcy mogli zapłacić od  50 mln zł do 100 mln zł.
Rankomat.pl  umożliwia sprawdzenie ofert większości ubezpieczycieli działających na polskim rynku, jak i zakup wybranej opcji ubezpieczenia
Spółka   powstała w 2008 r. W 2010 roku w Rankomat.pl zainwestował fundusz zarządzany przez 3TS Capital Partners- informuje "PB.pl".

Kolejne bankructwo touroperatora

Zbankrutowało  biuro podróży Intertour - informuje "Puls Biznesu"(Nr z 04.08.2015 r.). Według dziennika, który powołuje się na Jarosława Kałuckiego z Travelplanet.pl,   poszkodowani klienci krakowskiego  touroperatora nie otrzymają jednak zwrotu pełnej wartości wpłaconych przez siebie kwot. Gwarancja Intertour opiewa bowiem tylko  na 208 tys. zł, czyli zaledwie około  800 zł przypadnie  na klienta, podczas gdy  średnia  w branży wynosi  2,5 tys. zł - pisze gazeta. W opinii "PB", jest to kolejny dowód na to, iż  obecne rozwiązania systemowe są złe, ponieważ  znów zabraknie pieniędzy na zwrócenie zaliczek wpłaconych przez klientów; w przypadku innych upadłych biur podróży, np. Sky Club czy Open Travel  do klientów wracało maksymalnie 75 proc. wpłaconej przez nich zaliczki na wyjazd - podkreśla gazeta. I przypomina, że dotychczasowe plany powołania turystycznego funduszu gwarancyjnego  spełzły na niczym. Stąd wiele biur podróży  ubezpiecza się dodatkowo we własnym zakresie. Na przykład Travelplanet.pl wraz z AXA Assistance oferuje turystom nieodpłatne ubezpieczenie od upadłości biura podróży, a Ecco Holiday chroni bezpłatnie wpłacone przez klientów zaliczki - pisze dziennik. Z kolei  Enovatis oferuje zabezpieczenie wpłaty za równowartość 2,2 proc. ceny wycieczki.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT