SN: UFG wypłaci bliskim zadośćuczynienie za śmierć w wypadku współwłaściciela auta bez OC

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG)  wypłaci zadośćuczynienie  za śmierć w wypadku posiadacza pojazdu nieobjętego obowiązkowym ubezpieczeniem pojazdów - wynika z najnowszej  uchwały Sądu Najwyższego (sygn. akt III CZP 103/16 ). Jak donosi "Rzeczpospolita" (Nr z 24.02.2017 r.), o takie zadośćuczynienie wystąpili rodzice i dwóch braci Marzeny S. która poniosła śmierć w wypadku samochodu prowadzonego przez jej męża, .znajdującego się   pod wpływem alkoholu. UFG odmówił im wypłaty zadośćuczynienia, argumentując, że świadczenie nie należałoby się kobiecie, która  była współwłaścicielką pojazdu - pisze gazeta -  i tak jak kierowca - była pijana w momencie zdarzenia .I tak, Sąd Rejonowy w Grudziądzu przyznał bliskim  zmarłej  zadośćuczynienia w kwotach  zmniejszonych  o połowę, ponieważ uwzględnił przyczynienie się ofiary do szkody. Natomiast   Sąd Okręgowy w Toruniu zwrócił się w tej sprawie do Sądu Najwyższego. SN  przychylił  się do stanowiska, że  roszczenie bliskich ofiary wypadku  "ma charakter pierwotny" i za roszczenia bliskich  odpowiada UFG. Hubert Wrzeszcz, sędzia Sądu Najwyższego uznał - pisze dziennik - że ograniczenie zawarte w  art. 106 ust. 6 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, dotyczy się jedynie posiadacza auta, któremu wyrządzono krzywdę. Jest to "wyjątek od generalnej zasady odpowiedzialności odszkodowawczej" i nie może  ulec rozszerzeniu. W opinii SN - podkreśla "Rz" -   UFG dopełnia system ubezpieczeń obowiązkowych i nie ma powodu, by inne osoby ponosiły konsekwencje majątkowe zaniedbania posiadacza pojazdu.

Nowoczesne technologie rozwijają rynek ubezpieczeń medycznych

Przybywa Polaków objętych ubezpieczeniami zdrowotnymi – informuje "Prnews.pl" (www.prnews.pl  z  22.02.2017 r.), powołując się na dane Polskiej Izby Ubezpieczeń (PIU) .I tak, liczba osób objętych ochroną oferowaną przez ubezpieczenia zdrowotne    w  III kwartale  2016 r. wynosiła  blisko  1,76 mln osób. Natomiast  liczba osób posiadających indywidualne ubezpieczenie zdrowotne wzrosła  rok do roku o 43 proc.(w przypadku polis grupowych zwyżka wyniosła  24 proc. ) - podaje portal. W opinii PIU,   popularność ubezpieczeń zdrowotnych rośnie ze względu  na stały wzrost  zapotrzebowania na prywatne świadczenia medyczne. Głównym powodem wykupienia ubezpieczenia jest chęć szybszego,  niż za pośrednictwem NFZ,   umówienia wizyty lub badania specjalistycznego - pisze portal. Ponadto, rośnie  zainteresowanie " rozwiązaniami grupowymi  ze strony firm,  które do tej pory nie były kojarzone z oferowaniem pracownikom prywatnej opieki zdrowotnej". I dotyczy to nie tylko sektora MSP - podkreśla "Prnews.pl". W omawianym czasie ze strony administracji publicznej (pracowników samorządów, urzędów, jednostek edukacyjnych czy firm komunalnych) odnotowano 30-procentowy wzrost  zapytań, w stosunku  do pierwszych miesięcy ub.r. Według portalu,  rozwojowi ubezpieczeń medycznych sprzyja stosowanie  nowoczesnych technologii, np.  nowe aplikacje mobilne i inne narzędzia pozwalające na konsultację chorego  z lekarzem bez potrzeby wychodzenia z domu (aplikacja mobilna  ułatwiająca umówienie wizyty u lekarza; możliwość wykonania telekonsultacji pediatrycznej za pomocą skype, telefonu czy poprzez czat).

Klienci  coraz bardziej lojalni wobec towarzystw ubezpieczeń ?

Według "Rzeczpospolitej" (Nr z 20.02.2017 r.),  firmy ubezpieczeniowe w  Polsce zauważają  coraz większą  lojalność  klientów,  coraz chętniej korzystających  z cyfrowych form kontaktu z  ubezpieczycielem (laptop, smartfon, tablet) - wynika z . badania pt. „Zachowania i lojalność klientów w branży ubezpieczeniowej", które objęło ponad 3000 klientów polskich towarzystw ubezpieczeniowych.   Nie oznacza to jednak - pisze dziennik - że klienci są  gotowi zrezygnować z tradycyjnych metod, takich jak rozmowa przez telefon czy bezpośrednie spotkanie z agentem. Przy tym, aż   51 proc. ankietowanych korzysta zarówno z kanałów cyfrowych, jak i tradycyjnych (o 9 punktów proc. więcej niż jeszcze dwa lata temu.). Zaś  "tradycyjne kanały interakcji wydają się mieć największy wpływ na zachowanie klientów i ich lojalność, zarówno w przypadku polis majątkowych, jak i tych na życie. Nadal kluczowy pozostaje osobisty kontakt (...) klienci korzystający z tradycyjnych relacji z ubezpieczycielem są bardziej zadowoleni niż ci korzystający z metod zdalnych" - informuje gazeta. I tak, średni wskaźnik NPS (ang. Net Promoter Score), określający stosunek osób, które poleciłyby usługi lub produkty danego ubezpieczyciela, do krytyków (osób niezadowolonych), poprawił się o 6 punktów proc. dla ubezpieczeń majątkowych i o 7 punktów proc. dla życiowych. Co więcej, im więcej produktów dany klient ubezpieczyciela posiada, tym bardziej jest on wobec tej firmy lojalny - zauważa "Rz". I dodaje,  że   prawdopodobieństwo odejścia do konkurencji wśród osób posiadających kilka produktów jednego ubezpieczyciela  w porównaniu z tymi, którzy mają tylko jeden, jest dwa–trzy razy mniejsze.

SN: ubezpieczyciel  GDDKiA  ma wypłacić  odszkodowanie za uszkodzenie auta przejeżdżającego pod wiaduktem

Za przedmiot pozostający  w pasie drogi odpowiada jej zarządca -   orzekł   Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu (sygn. akt. I C 597/16).  Sąd  orzekał  w  sprawie  odmowy  przez  ubezpieczyciela wypłaty odszkodowania  za  uszkodzony  na  drodze samochód - informuje "Dziennik Gazeta Prawna"(Nr z  22.02.2017 r.). Auto uległo zaś  uszkodzeniu, kiedy kierująca nim kobieta przejeżdżała pod wiaduktem (spadający element trafił na  przednią szybę pojazdu). 
Zdarzenie zostało potwierdzone przez policję. Kobieta  zgłosiła szkodę do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA), odpowiadającej  za   utrzymanie    bezpieczeństwa  na drodze  - pisze gazeta. Następnie   GDDKiA przekazała sprawę do swojego  ubezpieczyciela. Tymczasem towarzystwo ubezpieczeń odmówiło powódce  wypłaty odszkodowania,  uzasadniając swoją  decyzję  twierdzeniem,  iż  GDDKiA  nie może ponosić odpowiedzialności za wszystkie zdarzenia, mające miejsce na zarządzanym przez siebie  terenie. Sprawa trafiła do sądu.  Ten  uznał    powództwo  za   zasadne.  SR stwierdził,  że  chociaż  przedmiot, który wyrządził szkodę, mógł być  fragmentem  ładunku zgubionym  przez inny pojazd, to jednak  pozostawianie go w pasie drogi stanowiło niebezpieczeństwo dla innych pojazdów - podaje "DGP".  W opinii  sądu,  GDDKiA  powinna   m.in. zabezpieczać wiadukty w taki sposób, by ograniczyć ryzyko występowania podobnych zdarzeń - zauważa gazeta

EKUZ wydawany na rok dla osób  czasowo przebywających za granicą  bez  związku z wykonywaniem pracy

Europejskie Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ)  wydawane przez Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ)  ważne będą przez 12 miesięcy, a nie przez pół roku. Zyskują na tym osoby podróżujące za granicę - informuje "Dziennik Gazeta Prawna"(Nr z 22.02.2017 r.). Prezes NFZ  wydał zarządzenie w tej sprawie, zmieniając przepisy z 2010 r. -  podaje  dziennik. I tak,  osobom, które czasowo przebywają w innych państwach członkowskich,  ale nie  w  związku  z  wykonywaniem pracy zarobkowej, według  zarządzenia szefa NFZ,  EKUZ  będzie wydawany na rok - pisze gazeta.  Jak informuje  "DGP",   wystawianie  EKUZ zgodnie z nowymi  przepisami obejmie   ubezpieczonych  pracowników,  prowadzących  pozarolniczą  i  rolniczą działalność gospodarczą, rencistów,  studentów zgłoszonych do ubezpieczenia przez uczelnię oraz członków rodzin ubezpieczonych.

Polisa onkologiczna: w pakiecie z  innymi ubezpieczeniami czy osobno ?

Polacy mają świadomość, że w razie choroby nowotworowej ,  świadczenia otrzymane w ramach opieki medycznej finansowanej przez NFZ mogą okazać się  niewystarczające  -  twierdzi "Rzeczpospolita"(Nr z 23.02.2017 r.). Przy tym nie wszystkie terapie są refundowane, a zdarza się, iż  chorzy szukają pomocy za granicą, co  pociąga za sobą olbrzymie koszty. W takiej sytuacji przydaje się polisa ubezpieczeniowa - pisze dziennik. Albowiem  diagnozę, że został wykryty nowotwór, co roku  słyszy ponad 150 tysięcy Polaków - mówi w dzienniku  Marek Piętka, dyrektor Departamentu Rozwoju Produktów w Warcie. Zaś na podstawie  danych Krajowej Rady Ludności można spodziewać się, że w 2025 r. liczba zachorowań wzrośnie do ok. 175 tys. rocznie.  Według gazety, coraz więcej towarzystw oferuje ubezpieczenia na wypadek nowotworów i  coraz więcej osób pyta o takie polisy. Można je kupić jako samodzielny produkt  lub łącznie z innymi ubezpieczeniami; często dołączany jest  pakiet assistance umożliwiający  m.in. transport do szpitala, czy opiekę psychologiczną.  Na cenę ubezpieczenia wpływa wybrany wariant ochrony, wysokość sumy ubezpieczenia, wiek ubezpieczonego, często także informacja o stanie jego zdrowia i przypadkach wystąpienia (lub nie) chorób nowotworowych wśród członków  najbliższej rodziny ubezpieczającego się (firmy wymagają wypełnienia ankiety medycznej czy nawet przeprowadzenia badań lekarskich) - informuje "Rz". Czasem  do zawarcia umowy wystarczy oświadczenie klienta. Jednak  po ukończeniu  65 r. życia  zawarcie umowy staje się zwykle niemożliwe (tylko Uniqa oferuje odnowienie umowy do 70 roku życia) "Rzeczpospolita"  ostrzega,  iż  zawsze nie opłaca się podawanie nieprawdy, ponieważ  grozi to odmową wypłaty odszkodowania.  Ponadto, ubezpieczyciel nie wypłaci świadczenia, jeśli  nowotwór jest następstwem wirusa HIV lub skażenia toksycznego - podkreśla dziennik.

Za brak ciągłości ubezpieczenia  komunikacyjnej polisy OC  grozi grzywna

Umowa komunikacyjnego OC  nie przedłuża  się  automatycznie,   m.in.  po zmianie właściciela pojazdu .rozwiązuje się, jeśli  okres ubezpieczenia zakończył się, a nowy nabywca  auta nie opłacił  kolejnej raty składki za polisę OC - wyjaśnia "Rzeczpospolita"(Nr z 23.02.2017 r.). Dziennik opisuje sprawę młodego mężczyzny, który spowodował  na parkingu wypadek samochodem, otrzymanym w prezencie od ojca. Na miejsce zdarzenia  została wezwana policja i wówczas  okazało się, że nie ma ciągłości w polisie  OC jego  auta. Wprawdzie sprawca kolizji  przyznał, iż  po  otrzymaniu wezwania do zapłaty ubezpieczenia za okres letni,  zapłacił ratę, ale dopiero po   miesiącu - podaje gazeta. Według "Rz",  Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG) poinformował  zaś  go, że poszkodowany w wypadku   otrzymał  z UFG wypłatę odszkodowania, zaś on - jeśli nie zdoła udokumentować ciągłości ubezpieczenia - zobowiązany jest do zapłaty 3,7 tys. zł kary.
Gazeta podkreśla, iż  osoby w szczególnie trudnej sytuacji materialnej mogą złożyć do UFG wniosek o umorzenie części bądź całości opłaty karnej.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT