SN: Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności z tytułu OC za samodzielnego pracownika zatrudnionego na umowie o pracę

Pracownik  wykonujący samodzielne funkcje techniczne, zatrudniony na umowie o pracę, ma uprawnienia pracownika, a więc także ograniczoną odpowiedzialność - orzekł Sąd Najwyższy (sygn. akt III CSK 115/15). Ten wyrok SN może mieć zastosowanie także do innych profesji wykonywanych w ramach umowy o pracę - pisze "Rzeczpospolita"(Nr z 03.03.2016 r.). SN orzekał w sprawie   o odszkodowanie i zadośćuczynienie za skutki dość poważnego wypadku na budowie, któremu uległ pracownik budowlany z winy pracodawcy.  Wskutek wypadku pracownik ten  doznał obrażeń, które uniemożliwiają mu pracę w zawodzie - podaje gazeta. W rezultacie poszkodowany  pozwał  nie tylko pracodawcę, ale też kierowników budowy oraz robót, a także TUiR Allianz, w którym wykonujący te samodzielne funkcje techniczne na budowie mają wykupione obowiązkowe ubezpieczenia OC -  informuje dziennik. Według "Rz", sądy "zasądziły kwotę 170 tys. zł i rentę od pozostałych pozwanych", ale  powód  domagał się zasądzenia jej  także  od Allianz. Jednak Sąd Okręgowy w Kielcach oddalił pozew w stosunku do ubezpieczyciela, uznając, że "w tej sytuacji nie ma zastosowania art. 120 § 1 kodeksu pracy, który mówi, że w razie wyrządzenia szkody osobie trzeciej przez pracownika wykonującego swoje obowiązki zobowiązany do jej naprawienia jest wyłącznie pracodawca" - donosi "Rz".  Krakowski Sąd Apelacyjny  jednak żądaną kwotę zasądził także od Allianz,  wskazując,  iż pozwani "pełnili samodzielne funkcje w budownictwie, i to w związku z tymi obowiązkami byli ubezpieczeni od OC, zatem towarzystwo ubezpieczeniowe za nich odpowiada". Ubezpieczyciel  przekazał  sprawę pod osąd Sądu Najwyższego. SN uznał zaś, iż  firma ubezpieczeniowa  nie odpowiada za szkodę wynikłą z  zaniedbań  pracowników.
Wyrok SN jest ostateczny.

Skok  cen  polis OC dla samochodów ciężarowych

Polisy ubezpieczenia OC dla samochodów ciężarowych  podrożały nawet o kilkadziesiąt procent - donosi "Puls Biznesu"(Nr z 03.03.2016 r.).  Jednak w opinii dziennika,  to jeszcze nie jest koniec podwyżek. "PB" pisze, iż na przykład  drastycznie rosną stawki obowiązkowych ubezpieczeń OC dla ciągników siodłowych. Podczas gdy jeszcze w lutym 2015 r. za najtańsze OC  właściciel 5-letniej Scanii R 500 płacił blisko  3 700 zł, to obecnie  musiałby zapłacić za taką polisę 3912 zł. Z kolei  najdroższe ubezpieczenie  OC  dla takiego pojazdu rok temu kosztowało blisko 14 tys. zł, a dzisiaj znajduje się już na poziomie  blisko 17,5 tys. zł - podaje gazeta, powołując się na   analizy multiagencji CUK. Według Macieja  Kuczwalskiego, eksperta CUK Ubezpieczenia,  ten  wzrost cen OC jest  w dużej mierze konsekwencją  wprowadzenia w życie wytycznych Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), dotyczących likwidacji szkód komunikacyjnych.  Zdaniem  Pawła Boryczki , dyrektora Departamentu Ubezpieczeń Komunikacyjnych Uniqi, stawki OC dla branży transportowej  wzrosły nawet o kilkadziesiąt procent i prawdopodobnie staną się jeszcze większe. Podobnie prognozują inni eksperci z rynku - twierdzi "PB".

Assistance  jako  samodzielna  usługa ?

Z usług ubezpieczenia assistance skorzystało w zeszłym roku ponad 2,5 mln Polaków - informuje "Gazeta Wyborcza"(Nr z 02.03.2016 r.), powołując się na Mondial Assistance, jednego  z dwóch największych sprzedawców assistance w Polsce.  Z  kolei  według najnowszego raportu firmy Europ Assistance,  z usług assistance skorzystał co dziewiąty dorosły Polak - podaje gazeta.
W Polsce do tej pory   assistance nie kupowało się jako samodzielnej usługi, ale   często otrzymywało się  je  jako dodatek do innego ubezpieczenia, konta bankowego czy  karty kredytowej - podkreśla dziennik. Na przykład  w cenie  polisy  auta  jej właściciel  dostawał  assistance samochodowe; przy polisie mieszkaniowej  czasem ubezpieczyciel dorzucał za darmo assistance domowe. Posiadacz  luksusowej  karty kredytowej otrzymywał  w pakiecie assistance turystyczne, domowe i medyczne. "Jeśli twój bank o ciebie zadbał, pewnie do ROR-u dorzuci jakiś pakiet, w którym będzie po trochu różnych usług "asystenckich"" - pisze "GW".  Zdaniem gazety, do tej pory nie udawało się natomiast  "kupić abonamentu  bezpośrednio  w firmie,  która świadczy usługi assistance". Przy tym często mamy  ubezpieczenie assistance, ale o tym nie wiemy . Mondial Assistance szacuje, iż dostęp do jakiejś odmiany "prywatnego asystenta" ma już 18 mln Polaków, choć tylko niecałe 11 mln z nich w ogóle zdaje sobie z tego sprawę. Jednak  w 2015 r. nastąpił  niespodziewany wzrost popularności assistance wśród klientów  banków.  "Liczba osób, które skorzystały z assistance dołożonego do usług bankowych,  wzrosła trzykrotnie - do ponad 450 tys. osób (dla porównania - z assistance dołączonego do polisy skorzystało 1,64 mln osób)" - donosi "Wyborcza". I podkreśla, że  ironią losu jest to, iż w tej sytuacji   bankowcy zastanawiają się nad wycinaniem tych usług "w ramach oszczędności koniecznych w czasach płacenia podatku bankowego, wyższych składek na Bankowy Fundusz Gwarancyjny i domiarów kapitałowych narzucanych przez KNF  z  powodu portfeli kredytów frankowych".
Dziennik pisze, powołując się na  Mondial Assistance,  że obecnie  pojawia się popyt na pakiety assistance w  modelu abonamentowym lub z płatnością za poszczególne usługi, opłacane bezpośrednio przez klientów, a  nie przez bank, czy ubezpieczyciela.

Minister zdrowia  zapowiada przeorganizowanie koszyka gwarantowanych świadczeń medycznych

Konstanty Radziwiłł, minister  zdrowia zadeklarował, iż do   końca 2016 r. " powstanie plan, który stwarza szanse na poprawę sytuacji finansowej w publicznej służbie zdrowia" - donosi "Dziennik Gazeta Prawna"(Nr z 27.02.2016 r.). Według ministra,  podstawą planu ma być  przeorganizowanie koszyka gwarantowanych świadczeń medycznych, sporządzenie mapy potrzeb medycznych  oraz  dekomercjalizacja placówek służby zdrowia. Jak podkreśla  w dzienniku szef resortu zdrowia:  " wycena świadczeń medycznych musi ulec zmianie nie tylko dlatego, że część z nich jest niedoszacowana a część przeszacowana", ale chociażby z powodu sytuacji na rynku. Pojawienie się prywatnych firm, które zamawiają bardzo drogie świadczenia sprawiło, iż  tracą na tym szpitale publiczne - mówi Konstanty Radziwiłł. W opinii  ministra,  sporządzenie mapy potrzeb medycznych  w skali kraju, która będzie służyć  uzasadnieniu,  czy dana inwestycja - szpital czy sprzęt - ma sens,  powinno  spowodować "bardziej racjonalne dysponowanie zasobami finansowymi"  - podaje  "DGP".  Według gazety,  minister Radziwiłł zapowiedział także dekomercjalizację służby zdrowia, ponieważ  - w jego  opinii - 'przekształcone w przedsiębiorstwa szpitale nastawione na zwiększanie zysku zatracają swoją misję, którą jest przede wszystkim ratowanie zdrowia i życia ludzkiego.

PKO Ubezpieczenia: ostra ofensywa w  segmencie bancassurance 


PKO Ubezpieczenia,  towarzystwo ubezpieczeń  należące  do grupy PKO Banku Polskiego,  chce w tym roku zebrać z  bancassurance  o jedną czwartą składki  więcej  niż w 2015 - informuje "Rzeczpospolita"(Nr z 26.02.2016 r.). Ubezpieczyciel  do swojej oferty adresowanej  do klientów Banku PKO BP  właśnie wprowadza nowe polisy,  obejmujące  "ubezpieczenia finansowe i wypadkowe do pożyczki gotówkowej i produktów hipotecznych oraz ubezpieczenia mienia i nieruchomości, OC w życiu prywatnym, a także assistance domowe" - pisze dziennik. Według "Rz", wprowadzone rozwiązania posłużą  klientom indywidualnym,  zawierającym  umowę pożyczki oraz zawierającym  umowę kredytu lub pożyczki hipotecznej w PKO Banku Polskim  lub PKO Banku Hipotecznym. Zdaniem Sławomira  Łopalewskiego, prezesa  zarządu PKO Ubezpieczenia, rozwój oferty o kolejne ubezpieczenia powiązane z produktami bankowymi jest  krokiem  do wzmocnienia  pozycji firmy  w segmencie bancassurance.
"Dzięki zróżnicowanej gamie produktów oraz ich wielokanałowej dystrybucji i ścisłej współpracy z Grupą PKO Banku Polskiego chcemy znaleźć się w czołówce największych firm ubezpieczeniowych w Polsce. Przewidujemy, że już w tym roku PKO Ubezpieczenia zwiększy przypis o 26 proc., co pozwoli na zwiększenie naszych udziałów w rynku bancassurance do ponad 10 proc." - oświadcza w gazecie szef  PKO Ubezpieczenia.
Według "Rzeczpospolitej", ubezpieczyciel  na  koniec III  kwartału 2015 r. odnotował  przypis składki na ponad 820 mln zł  (wzrost o ponad 40 proc. wyższy niż rok wcześniej), natomiast  składka zebrana z rynku na koniec 2015 r. przekroczyła 1 mld  zł.
Ubezpieczenia do pożyczki gotówkowej i produktów hipotecznych  zapewniają  "wypłatę świadczenia w przypadku utraty źródła dochodu przez ubezpieczonego lub jego inwalidztwa powstałego w następstwie nieszczęśliwego wypadku. (...) dodatkowe rozszerzenie ochrony o ryzyko leczenia szpitalnego. (...) jest również możliwość dopasowania charakteru ochrony do różnorodnych form zatrudnienia, np. umowa o pracę, umowa zlecenia, kontrakt marynarski czy działalność gospodarcza" - wylicza gazeta.

„Bezpieczny Prąd”  z  firmy  Ubezpieczenia Pocztowe to ochrona  urządzeń  domowych od przepięć

Klienci opłacający w  jednej  z 7,5 tysiąca placówek Poczty Polskiej   rachunki za prąd,  mogą skorzystać z nowej oferty Ubezpieczeń Pocztowych: z  polisy  „Bezpieczny Prąd”  - informuje "Prnews.pl" (www. prnews.pl z 01.03.2016 r.). Ubezpieczenie to  zapewnia ochronę od wszelkiego rodzaju przepięć; ochrona obowiązuje od następnego dnia po przystąpieniu do umowy ubezpieczenia, a krótkie i przejrzyste Ogólne Warunki Ubezpieczenia  nie zawierają żadnych wyłączeń. - podaje portal. "Koszt ochrony z sumą ubezpieczenia do 5 000 zł to tylko 2 zł miesięcznie, a przystąpienie do ubezpieczenia zajmuje mniej niż minutę – tyle, ile zapłacenie rachunku za prąd". Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje urządzenia gospodarstwa domowego (m.in. lodówki, kuchenki, pralki, odkurzacze, żelazka) oraz urządzenia audiowizualne i elektroniczne (m.in. telewizory, komputery, telefony, tablety). Jak oświadcza  w "Prnews.pl" Artur Olech,  prezes zarządu Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych, "klientom dajemy poczucie bezpieczeństwa z jednoczesnym przyrzeczeniem, że w razie szkody odzyskają swoje pieniądze, wystarczające na pokrycie strat."
Ubezpieczenia Pocztowe, spółka z Grupy Poczty Polskiej to marka składająca się z Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych oraz Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT