SN: prawo do zwrotu kosztów pomocy prawnej z OC sprawcy kolizji drogowej

Poszkodowany ma prawo do zwrotu kosztów uzasadnionej i profesjonalnej pomocy, np. adwokata  z OC sprawcy wypadku komunikacyjnego - orzekł Sąd Najwyższy. SN  zastrzegł jednak - podaje "Rzeczpospolita"(Nr z 15.03.2012 r.) - iż  z polisy OC mogą zostać pokryte tylko uzasadnione i konieczne koszty pomocy przy dochodzeniu odszkodowania. Uchwała SN zapadła na wniosek Rzecznika Ubezpieczonych, który zwrócił się o interpretację art. 36 ust. 1 ustawy z 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych (Dz.U. nr 124, poz. 1152 ze zm.) oraz art. 361 kodeksu cywilnego (sygn. III CZP 75/11). "To rozstrzygnięcie jest korzystne nie tylko dla poszkodowanych, ale i profesjonalnych pełnomocników: radców, adwokatów czy biegłych różnych specjalności, np. lekarzy, rzeczoznawców samochodowych" - pisze gazeta. W opinii Krystyny Krawczyk, dyrektor Biura Rzecznika Ubezpieczonych "uchwała SN nie stanowi zmiany obowiązującego prawa, tylko wyjaśnienie istniejących rozbieżności interpretacyjnych (...) Liczymy, że pozytywnie wpłynie to na orzecznictwo sądów powszechnych i na praktykę likwidacji szkód".
Natomiast  ubezpieczyciele twierdzą, że już wcześniej dodatkowe ekspertyzy techniczne, jeżeli potwierdzono ich zasadność, były wliczane w kwotę odszkodowania. Zdaniem Jana Grzegorza Prądzyńskiego, prezesa zarządu Polskiej Izby Ubezpieczeń  z dokładną interpretacją pojęcia niezbędnych kwalifikacji "musimy wstrzymać się do wydania przez SN uzasadnienia. Dla ubezpieczonych najważniejsze jest dziś jedno: brak automatyzmu w refundowaniu kosztów pełnomocnictwa, często świadczonego przez osoby niewykwalifikowane i w sposób nieuzasadniony". Jak pisze dziennik, wszystko wskazuje na to iż "ubezpieczyciele nadal będą mogli odmawiać zwrotu kosztów pomocy prawnej, gdy wypłata odszkodowania nastąpiła w terminie".

Grupa PZU decyduje się na inwestycje zagraniczne

Grupa PZU zdecydowała się rozszerzyć działalność na Litwie oraz wejść na rynek łotewski i estoński - donosi "Parkiet"(Nr z 17.03.2012 r.). Ma to nastąpić w drugiej połowie br. Dziennik powołuje się na Mariusa Jundulasa, prezesa PZU Lietuva, który przyznał, iż spółka  pracuje  nad strategią biznesową w regionie. Jednak PZU Lietuva nie ujawniło, czy wejście na nowe rynki odbędzie się poprzez przejęcia, czy też grupa zbuduje biznes od podstaw. Jak przypomina gazeta, dotychczas region bałtycki był obsługiwany przez PZU Lietuva. W opinii "Parkietu", to właśnie z Litwy ubezpieczyciel  będzie  prowadzić  prace badawczo-rozwojowe na Łotwie i w Estonii. Andrzej Klesyk,  prezes zarządu PZU SA  przyznał, że ubezpieczyciel przygląda się planowanym prywatyzacjom spółek w Chorwacji, Czarnogórze i Serbii, "jednak na razie nie są prowadzone żadne rozmowy".
Planów zagranicznych akwizycji  PZU  nie zmienia niższy zysk firmy za 2011 r. niż  uzyskany  rok wcześniej.  Zysk grupy PZU wypracowany w ub.r.  wyniósł 2,34 mld zł (pogorszenie o 3,9 proc.), a przypis składki 15,27 mld zł (wzrost o 5,1 proc.). PZU SA  może  wypłacić dywidendę w granicach  50–100 proc. zysku
Według  dziennika, w   2011 r. ubezpieczyciel wykazał dodatni (429 mln zł) wynik techniczny, wobec straty w tym segmencie, wynoszącej rok wcześniej 1276 mln zł. W ubezpieczeniach na życie wskaźnik ten pogorszył się natomiast o 7 proc., do 3345 mln zł.

Wypłacone odszkodowania z komunikacyjnego OC w 2011 r. przekroczyły  5,5 mld zł

W 2011 r.  firmy ubezpieczeniowe wypłaciły z OC aż 5,5 mld zł odszkodowań, a więc  o 200 mln zł więcej niż rok wcześniej. Jak pisze "Gazeta Wyborcza" (Nr z 17.03.2012 r.) z komunikacyjnego OC sprawców wypłacane są nie tylko wyższe niż wcześniej odszkodowania, ale i zadośćuczynienia. Ponadto,  poszkodowanym kierowcom należy się samochód zastępczy, zwrot kosztów kancelarii prawnych  itp. Tymczasem  polisa komunikacyjnego  OC w Polsce kosztuje średnio 444 zł, a więc  trzykrotnie mniej niż w Austrii i nawet czterokrotnie mniej niż w Luksemburgu. Chociaż standardy się zmieniły. "Teraz ubezpieczyciele dwa razy się zastanowią, nim odrzucą roszczenie klienta. Wolą wypłacić pięćset złotych więcej, czasem tysiąc, byle nie narażać się na proces, który może się skończyć jeszcze wyższym wyrokiem. Plus koniecznością opłacenia kosztów sądowych" - podkreśla "GW".  Od sierpnia 2008 r. osoby, które w wypadku straciły swoich najbliższych, mogą dochodzić rekompensaty za doznane krzywdy, a pozwów o zadośćuczynienia przybywa. "Ubezpieczyciele nazywają to "efektem Smoleńska". Chodzi o 250 tys. zł, jakie skarb państwa wypłacił każdej z rodzin ofiar katastrofy lotniczej. (...) sędziowie orzekają coraz wyższe zadośćuczynienia (...) od 30 do 90 tys. zł". Według Franza Fuchsa, prezesa grupy VIG (m.in. Compensa, Benefia),  w ub.r. wypłacane zadośćuczynienia wzrosły o kilkanaście proc. Z kolei Maciej Jankowski, prezes zarządu Aviva szacuje, że  orzeczenie Sądu Najwyższego o  prawie kierowcy poszkodowanego  w wypadku do auta zastępczego  na koszt ubezpieczyciela ( pod warunkiem  że przed wypadkiem jeździł samochodem, a nie trzymał go w garażu czy przed domem) będzie  kosztowało ubezpieczycieli ponad 1 mld zł rocznie. "To jedna piąta wszystkich wypłacanych obecnie kierowcom odszkodowań. Te koszty firmy przerzucą na klientów. OC podrożeje o 20 proc. Kierowcy sami sfinansują sobie luksus wynajmowania samochodów zastępczych" - pisze "Wyborcza". Ubezpieczyciele na komunikacyjnym  OC nie zarabiają. Zdaniem Tomasza Piekarskiego  z Generali,  "żeby rynek wyszedł na plus, ubezpieczenia OC musiałyby podrożeć co najmniej o 15 proc.".
W opinii gazety, wyrok sądu przyśpieszy wypłatę odszkodowań, ponieważ ubezpieczyciele, chcąc ograniczyć koszty, będą szybciej je wypłacać. "Każdy dzień zwłoki będzie się bowiem wiązał z koniecznością opłacenia auta zastępczego. To przynajmniej 50 zł za dobę wynajmu".

Dodatkowe  polisy od zdarzeń medycznych nie będą obowiązkowe

Dodatkowe polisy od zdarzeń medycznych nie będą obowiązkowe - informuje "Dziennik Gazeta Prawna"(Nr z 15.03.2012 r.). Według gazety, Ministerstwo Zdrowia rezygnuje z wymogu posiadania przez szpitale dwóch różnych polis:  OC i od zdarzeń medycznych. Szpitale same będą mogły  zdecydować  o wykupieniu tzw. polisy wypadkowej.  "DGP" przypomina, iż  od stycznia 2012 r. szpitale  muszą posiadać dodatkową polisę, bo zaczęły obowiązywać nowe przepisy umożliwiające pacjentom dochodzenia swoich racji nie przed sądem, ale przed komisjami wojewódzkimi. Eksperci - pisze dziennik - krytycznie oceniają  przygotowywany przez resort zdrowia projekt nowej regulacji. Na przykład w opinii Wiktora Masłowskiego  z Federacji Związków Pracodawców Zakładów Opieki Zdrowotnej, eksperta BCC " należy zróżnicować sumę gwarancyjną. Bo obecnie jest ona taka sama – 1,2 mln zł – niezależnie od wielkości szpitala".
Projekt założeń ma w najbliższym czasie trafić na Radę Ministrów.

Liberty Direct: bardzo wysoka dynamika przypisu składki w 2011 r.

Liberty Direct w 2011 r. odnotowała przypis składki  brutto w wysokości 202,9 mln zł, o 69,3 mln zł (52 proc.) wyższy  niż w 2010 r.- donosi "Rzeczpospolita"(Nr z 19.03.2012 r.). Ubezpieczyciel najwięcej zebrał z  ubezpieczeń komunikacyjnych (około 52 proc.). I tak, przypis składki z OC komunikacyjnego urósł o 59 proc., z tytułu autocasco o 24 proc., natomiast z  ubezpieczeń dodatkowych takich jak NNW i Assistance o 55 proc. - podaje gazeta. I podkreśla, iż towarzystwo  w  2011 r.  dynamicznie rozwijało  sprzedaż ubezpieczeń mieszkaniowych - składka z tego tytułu zwiększyła się o 76 proc. w porównaniu do  2010 r. Jak powiedział dziennikowi  Michał Kwieciński, Dyrektor Generalny Liberty Direct "pomimo globalnych zawirowań gospodarczo-ekonomicznych rok 2011 był dla nas bardzo udany. Osiągnęliśmy dużo wyższą dynamikę składki niż rynek, utrzymując równocześnie niskie koszty działalności. Cieszy nas to tym bardziej, ponieważ wysoki wzrost odnotowujemy już kolejny rok z rzędu."
Liberty Direct w 2011 r.  wprowadziła szereg  rozwiązań  technologicznych,  m.in. aplikację dla agentów umożliwiającą obliczanie składek oraz sprzedaż polis, a także przekazywanie firmie dokumentów oraz zdjęć samochodów. Firma umożliwiła klientom otrzymanie dokumentów polisowych formie elektronicznej oraz udostępniła w 2010 r.  e-konto (aplikację umożliwiającą samodzielne zgłaszanie sprzedaży pojazdu, dokonanie płatności za polisę, monitorowanie procesu likwidacji szkody, dokupienie dodatkowego ubezpieczenia itp.).

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT