Sejm znowelizował ustawę o działalności ubezpieczeniowej o reasekurację

Sejm uchwalił nowelizację ustawy o działalności ubezpieczeniowej, która umożliwi powoływanie nowych instytucji finansowych - zakładów reasekuracyjnych. Zgodnie z rządowym projektem, zakłady reasekuracji będą mogły wykonywać działalność w formie spółki akcyjnej, towarzystwa wzajemnej reasekuracji albo spółki europejskiej - podaje "Gazeta Ubezpieczeniowa"(www.gu.com.pl z 09.01.2009 r.). .Projekt ustawy wprowadza także nowe zasady dotyczące gospodarki finansowej zakładu reasekuracji i lokowania aktywów na pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych. Reasekuracja m.in. pozwala towarzystwom ubezpieczeniowym zachować stabilność finansową. W przypadku np. poważnej awarii przemysłowej część odszkodowania wypłaca bowiem zakład reasekuracyjny, w którym ubezpieczyło się towarzystwo ubezpieczeniowe. Reasekuracja jest stosowana np. przy ubezpieczaniu dużych zakładów przemysłowych, gdy ewentualna wypłata odszkodowania mogłaby przysporzyć kłopotów towarzystwu ubezpieczeniowemu. W takiej sytuacji woli się ono ubezpieczyć u reasekuratora. Ubezpieczające się towarzystwo przenosi na zakład reasekuracyjny ryzyko związane z ubezpieczeniem razem z częścią lub całością składek. Reasekurator zobowiązuje się do wypłaty odszkodowania w przypadku, gdyby doszło do zdarzenia losowego, za które odpowiedzialne jest ubezpieczające się w zakładzie reasekuracyjnym towarzystwo.

Kłopoty finansowe Eureko?

Holenderskie Eureko ma coraz większe kłopoty finansowe. Holding zwrócił się do swoich akcjonariuszy o dokapitalizowanie kwotą 1 mld euro. Pieniądze  ma dać Eureko dwóch jego największych udziałowców: Rabobank i Achmea – donosi "Dziennik.WSJ Polska"(Nr z 10.01.2009 r.). Raymond Salet, rzecznik Rabobanku potwierdził gazecie, że takie rozmowy się toczą, jednak nie chciał  zdradzić szczegółów. Natomiast samo Eureko zapewnia, że decyzja na temat dokapitalizowania jeszcze nie zapadła, a wszelkie informacje pojawiające się w holenderskich mediach są przedwczesne - pisze gazeta. Przedstawiciele Eureko twierdzą, że sytuację finansową firmy akcjonariusze będą mieli okazję poznać już 17 marca br.. Wtedy właśnie firma opublikuje wyniki finansowe. Zdaniem dziennika, problemy Eureko mogą przełożyć się także na konflikt z polskim rządem. Negocjacje z Ministerstwem Skarbu na temat polubownego rozwiązania sporu o PZU od kilku miesięcy się nie toczą, a nieoficjalnie można usłyszeć, że wysychający portfel Eureko jest polskiemu rządowi bardzo na rękę - pisze gazeta. Eureko czeka natomiast na  rozstrzygnięcie drugiego etapu postępowania arbitrażowego. Eureko wycenia swoje roszczenia wobec MSP  na 35,6 mld zł.

Podrożeją ubezpieczenia kredytu

W br. z powodu kryzysu finansowego i spowolnienia gospodarki wzrosną stawki za ubezpieczenia kredytu kupieckiego, zwłaszcza dla firm z branży budowlanej, stalowej i meblarskiej – ostrzega „Gazeta Prawna” (Nr z 07.01.2009 r.).Według Elwiry Ostrowskiej-Graczyk, dyrektor biura ubezpieczeń finansowych PZU SA , jest rzeczą normalną, że w związku z podwyższeniem poziomu ryzyka zmianie ulega jego wycena. Z kolei  Maciej Drowanowski, dyrektor zarządzający grupy Coface Poland uważa, że w branżach, gdzie już ma miejsce  znaczący wzrost niewypłacalności: budowlanej, stalowej czy meblarskiej, wzrost stawek ubezpieczeniowych może być bardzo wysoki, stawka będzie zależała od sytuacji w branży, w jakiej dana firma działa oraz od jakości i efektywności stosowanych przez ubezpieczającego procedur kontroli należności.. Dziennik pisze, ze wzrost stawek może być nawet dwukrotny, ale tylko w przypadku firm notujących dużo szkód (dotychczas stawki dla dużych firm wynosiły 0,1-0,15 proc. ubezpieczanego obrotu, a dla mniejszych od 0,2 proc. do nawet 0,45 proc.).  A zła koniunktura oznacza ryzyko większych wypłat odszkodowań dla ubezpieczycieli i najprawdopodobniej to oni w głównej mierze odpowiadają za ich wzrost wartości. W trzech kwartałach ub.r. towarzystwa ubezpieczające kredyty wypłaciły prawie 61 mln zł (po I półroczu było to 30 mln zł) odszkodowań - więcej niż w całym 2007 r. Przy utrzymaniu takiej dynamiki w ostatnich trzech miesiącach 2008r., wartość wypłat można szacować na wyższą, niż 90 mln zł - najwięcej od 2004 roku. Wiele wskazuje na to, że 2009 rok będzie pod tym względem jeszcze gorszy - zauważa "GP".
Zakłady  spodziewają  się stałego pogarszania się sytuacji finansowej przedsiębiorstw i upadłości firm. Paradoksalnie, ubezpieczyciele mogą na tej sytuacji skorzystać. Już można zaobserwować zwiększone zainteresowanie ubezpieczeniem, szczególnie ze strony firm, które do tej pory nie korzystały z tej formy zabezpieczenia transakcji. „GP” pisze, że prognozy dla rynku ubezpieczeń kredytów hipotecznych (głównie niskiego wkładu i na okres przejściowy), uzależnionego od skali tempa akcji kredytowej są diametralnie odmienne. Na koniec września ub.r. cały rynek ubezpieczeń kredytów zanotował spadek o 3 proc. , spowodowany głównie  mniejszymi przychodami  z ubezpieczeń kredytów hipotecznych. Według Elwiry Ostrowskiej-Graczyk na koniec roku należy spodziewać się spadku wartości tego rynku nawet o 7-10 proc.

Szkody zagraniczne z polis komunikacyjnego OC sięgnęły 500 mln zł

Komunikacyjne szkody zagraniczne są jednym z elementów, które powodują wzrost stawek w OC komunikacyjnym - twierdza ubezpieczyciele.  Łączna wartość wypłat z komunikacyjnych polis OC  za szkody zagraniczne przekroczyła w ub.r. 0,5 mld zł, co oznacza jej podwojenie w stosunku ze stanem z dnia  wejścia Polski do UE - szacuje „Gazeta Prawna” (Nr z 08.01.2009 r.).  Według dziennika, oprócz wartości rośnie również liczba szkód zagranicznych . Według danych  PBUK w 2007 r. przekroczyła ona ponad 40 tys., przy ponad 15 tys. szkód na koniec 2003 r.
Gazeta pisze, że  kwota wypłat zagranicznych rośnie w znacznie szybszym tempie niż wypłaty krajowe. W 2007 r. stanowiły one już 13 proc. wszystkich wypłat z OC komunikacyjnego, podczas gdy w 2003 r. było to 10 proc.. Najwięcej szkód notuje się na rynku niemieckim. A jak donosi raport AXCO Insurance Market Report 2008 omawiający sytuację na  rynku niemieckim, wypłaty za szkody na osobie są coraz większe. Co jest efektem nie tylko większych wypłat zadośćuczyń za ból i cierpienie, ale także wypłat rent i kosztów opieki.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT