Senat opóźnił wprowadzenie nowel ustaw ubezpieczeniowych

Senat wprowadził poprawki do nowelizacji  ustaw: o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym, Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, Prawo ubezpieczeniowe oraz ustawy Prawo drogowe - podaje "Dziennik Gazeta Prawna"(Nr z 29.07.2011 r.).
 Pierwsza poprawka  ma charakter doprecyzowujący przepisy, zaś druga odsuwa termin wejścia w życie zmian. Tak więc - pisze dziennik - większość przepisów ustawy zacznie obowiązywać nie od 1 stycznia 2012 r., jak uchwalił  Sejm, a od 11 lutego 2012 r. (z wyjątkiem regulacji dotyczących nowego sposobu naliczania kar za brak polisy OC, które wejdą w życie 1 stycznia 2012 r.). Według "DGP",  przepisy dotyczące np. przekazania nadwyżek bilansowych Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego na fundusz statutowy utworzony w celu zapewnienia środków na finansowanie zadań UFG lub na pokrycie ewentualnych strat bilansowych, wejdą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy.
Ustawa  przewiduje, że przy wypowiedzeniu umowy ubezpieczenia OC drogą pocztową uwzględniania będzie data stempla pocztowego, zaś " zawiadomienia i oświadczenia składne agentowi ubezpieczeniowemu będą uznane za złożone reprezentowanemu przez niego zakładowi ubezpieczeń". Nowe regulacje likwidują tzw. problem podwójnego ubezpieczenia, gdy klient podpisuje nową umowę z innym zakładem, a jego stary ubezpieczyciel przedłuża automatycznie poprzednią polisę.
Teraz w  przypadku sprzedaży pojazdu, umowa ubezpieczenia jego wcześniejszego posiadacza nie będzie mogła być automatycznie odnowiona - wyjaśnia gazeta.
"W nowelizacji określono także nowy sposób liczenia zwrotu składki w ubezpieczeniach obowiązkowych OC. Jej zwrot będzie przysługiwał za każdy dzień niewykorzystanej ochrony ubezpieczeniowej, a nie - jak obecnie - za każdy pełny miesiąc" .
 
Baza Agencyjna PIU pomaga w walce z przestępczością ubezpieczeniową

W Bazie Agencyjnej Polskiej Izby Ubezpieczeń, służącej m.in. do zasięgania informacji o powodach rozwiązania przez zakłady ubezpieczeń umów z agentami,  znajduje się obecnie 1470 spraw, dotyczących rozwiązania przez ubezpieczycieli umów z agentami - informuje "Gazeta Ubezpieczeniowa" (www.gu.com.pl z 29.07.2011 r.). Według "GU", w  ciągu pięciu lat od uruchomienia bazy, znacznie wzrosło zainteresowanie towarzystw możliwościami, jakie baza przedstawia. Obecnie jest to 91 użytkowników z zakładów reprezentujących zarówno dział I i II, w tym również  jeden oddział zagranicznego zakładu. Z bazy korzystają   komórki ubezpieczycieli, zajmujące się zarządzaniem siecią agentów, działy operacyjno-dochodzeniowe, controllingu, zarządzania sprzedażą, likwidacji szkód, compliance oraz szkoleń i rozwoju.
Jak wyjaśnia "Ubezpieczeniowa", głównym motywem powstania Baza Agencyjna PIU bazy było wsparcie procesów przeciwdziałania przestępczości ubezpieczeniowej oraz ochrona zakładów ubezpieczeń przed podjęciem współpracy z nierzetelnymi agentami ubezpieczeniowymi.

Podrożeją obowiązkowe ubezpieczenia upraw ?

Towarzystwa wypłacając  większe  odszkodowania  tracą na ubezpieczeniach upraw rolnych, do  każdej złotówki składek dopłacając po  kilka złotych. Jesienią może to doprowadzić do wzrostu cen polis - ostrzega "Dziennik Gazeta Prawna"(Nr z 25.07.2011 r.). Według gazety, obowiązkowe ubezpieczenia upraw rolnych stają się coraz bardziej deficytowym biznesem. Przedstawiciele PZU, Concordia TUW i TUW TUW twierdzą,  że w porównaniu z ub.r.  pierwszym półroczu gwałtownie wzrosła wartość wypłacanych przez nie odszkodowań. Z danych Concordii wynika - pisze "DGP" -  że o ile w pierwszym półroczu 2010 r. współczynnik szkodowości z tych polis  ubezpieczeń  wynosił 77 proc., to w tym roku jest to już prawie 400 proc., co oznacza, że do każdego 1 zł  składki ubezpieczyciel  musi dopłacić 4 zł. Natomiast  w  TUW TUW szkodowość wzrosła o blisko 250 proc. PZU także twierdzi, że wzrost jest znaczny- informuje dziennik. Po lipcowych nawałnicach firmy spodziewają się kolejnego wzrostu wypłat odszkodowań. W opinii dziennika, pomimo powtarzających się co roku katastrof pogodowych,  liczba ubezpieczonych gospodarstw rolnych pozostaje na stałym poziomie. Rolnicy powinni jednak jesienią spodziewać się wyższych stawek pisze "DGP", powołując się na  Dariusza Skowrońskiego  z biura ubezpieczeń rolnych TUW TUW, według którego "nie można wykluczyć wzrostu stawek taryfowych za ubezpieczenie upraw rolnych, przynajmniej w niektórych ryzykach".

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT