Sposób na spóźniającego się z wypłatą ubezpieczyciela - wniosek do sądu o jego upadłość

Opóźnienie Allianz z wypłatą odszkodowania rodzinie  zmarłej,  ubezpieczonej  w  towarzystwie spowodowało wniosek do Sądu Rejonowego w Warszawie o upadłość ubezpieczyciela, obejmującą  likwidację majątku ubezpieczyciela - donosi "Gazeta Wyborcza"(Nr z 26.10.2012 r.). Jak informuje dziennik, rodzina zmarłej  szukała sposobu na wypłatę odszkodowania od Allianz, które przyznał sąd, a z którego wypłatą  spółka się ociągała. "Pomimo licznych wezwań do zapłaty, a także złożenia wniosku o wszczęcie egzekucji komorniczej,  towarzystwo ubezpieczeniowe nadal nie respektuje prawomocnego wyroku sądowego" - tłumaczyli  poszkodowani w liście do redakcji "GW".  Ubezpieczyciel w końcu pieniądze wypłacił, ale z dużym opóźnieniem - pisze gazeta. Allianz tłumaczy, iż "nic nie wiedział" o  prawomocnym wyroku.
Marcin Pawelec z biura prasowego Allianza wyjaśnia w "Wyborczej", że  "co do złożonego przez kancelarię wniosku o upadłość TUiR Allianz Polska SA, wydaje się działaniem nieadekwatnym do sytuacji oraz nieznajdującym podstawy prawnej do takiego działania. Nie można powoływać się na przypuszczenia co do złej kondycji finansowej spółki w sytuacji, gdy dane finansowe firmy są regularnie publikowane i publicznie dostępne, a spółka jako ubezpieczyciel jest pod stałym nadzorem odpowiednich instytucji".

Ceny ubezpieczeń flot  można i trzeba negocjować

Średnia cena ubezpieczenia autocasco dla samochodów firmowych wzrosła w ciągu roku o 3 proc., jednak już obowiązkowe OC podrożało aż o 15 proc. - informuje "Rzeczpospolita"(Nr z 20.10.2012 r.), powołując się na dane  Komisji Nadzoru Finansowego. Według gazety,  "polisy komunikacyjne dla firm drożeją tylko w Polsce, w pozostałych krajach regionu utrzymują się na stałym poziomie, a na zachodzie Europy wręcz spadają". Jak twierdzi w dzienniku Marek Porczyński, wiceprezes Stowarzyszenia Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych (SPBUiR), ceny należy negocjować, "przeanalizować swoje ryzyko i historię szkodowości. W ten sposób można wpływać na częstość i średnią wartość szkód. To podstawowy czynnik, jaki ma wpływ na wycenę ubezpieczenia."
W opinii  brokerów, istotnym  jest zwłaszcza  nauczenie przedsiębiorców podejścia do zarządzania flotą, w tym  korzystania z  doradztwa w zakresie zarządzania ryzykiem - pisze "Rz". A podstawowym elementem zarządzania ryzykiem jest wprowadzenie systemu odpowiedzialności za użytkowanie samochodu służbowego (zapis, zgodnie z którym kierowca partycypuje w kosztach naprawy pojazdu, jeśli wyrządził nim szkodę). Dziennik pisze, iż  "nowością, którą ubezpieczyciele już testują jako narzędzie potencjalnie mogące poprawić jakość zarządzania flotami, jest tzw. aktywny GPS, czyli narzędzie, które monitoruje pracę kierowcy bezpośrednio podczas jazdy".  Zdaniem Pawła Boryczki, dyrektora Departamentu Ubezpieczeń Komunikacyjnych Uniqa Polska, "rozwiązanie to jest na etapie badań, m.in. pod kątem możliwości jego wprowadzenia jako narzędzia wpływającego na szkodowość".
Mariusz Garwacki, ekspert rynku flot uważa, iż  np. brokerzy grają np. zakresem ochrony czy wysokością swojego wynagrodzenia, tzw. kurtażu brokerskiego. "Dlatego najlepiej zrobić przetarg na brokera, jeszcze zanim w imieniu firmy przystąpi on do negocjacji z ubezpieczycielem". Ponadto,  problemem w branży  jest fakt, "że klient często daje upoważnienie wielu brokerom, co bardzo utrudnia rozmowy".
Dziennik podkreśla, że "najważniejsze dla kształtowania się cen jest zakończenie wojny cenowej między ubezpieczycielami". Zdaniem "Rzeczpospolitej", która  powołuj się na ekspertów, " firmy dobrze zarządzają flotami pod względem eksploatacyjnym, wciąż jednak zbyt mało myślą o prewencji".

Co trzeci leasingobiorca z sektora MŚP wybiera ubezpieczenie jako usługę dodatkową do umowy

Ponad połowa (54 proc.) leasingobiorców z sektora MŚP uważa, iż korzystne usługi dodatkowe to ważny motyw  korzystania z leasingu. I tak,  co trzeci przedsiębiorca (32 proc.)  z sektora MŚP  w pakiecie z finansowaniem auta firmowego decyduje się na ubezpieczenie, 13 proc. wybiera kartą paliwową, a 9 proc. usługi serwisów samochodowych – podaje "Rzeczpospolita"(Nr z 29.10.2012 r.), powołując się na wyniki  badania przeprowadzonego przez Homo Homini na zlecenie BZ WBK Leasing.
Na cenę, jako najważniejsze  kryterium wyboru ubezpieczenia wskazało aż trzech na czterech przedsiębiorców. Zdaniem Tomasza Sudaja, dyrektora ds. strategii rynkowej w spółkach leasingowych BZ WBK,  zwłaszcza  pod koniec roku  można  liczyć na atrakcyjne promocje,  przede wszystkim dobre warunki cenowe, które łatwiej wynegocjować leasingodawcy, niż indywidualnemu klientowi - zauważa gazeta.  Badanie wykazało, że  dla połowy respondentów ważna jest szybkość likwidacji szkody, zaś dla 41 proc. ankietowanych  zakres ochrony ubezpieczeniowej. Natomiast  renoma zakładu ubezpieczeniowego jest  najmniej istotna, choć nadal ważna dla co piątego leasingobiorcy (17 proc.) - pisze dziennik.

Dobry start Proama

Proama, towarzystwo ubezpieczeń, które w  lipcu br.  zostało przejęte  przez holding Generali PPF Holding,  dziewięć miesięcy od wejścia na polski rynek sprzedało  już ponad 200 tys. polis, a więc  zdecydowanie więcej niż firma planowała podczas debiutu w  styczniu 2012 r. , kiedy  deklarowano  sprzedaż na poziomie  „kilkudziesięciu” tys.  polis - pisze "Puls Biznesu"(Nr z 30.10.2012 r.). Jak podaje dziennik, taki wynik jest  zasługą  dystrybucji  polis przez kilka kanałów,  przede wszystkim  poprzez  agentów ubezpieczeniowych (firma współpracuje już z 500 pośrednikami). W ofercie Proamy   są  ubezpieczenia  komunikacyjne (pakiety OC i AC, obudowane  w wachlarz produktów dodatkowych, takich jak NNW Komunikacyjne, Super Assistance, czy Ochrona Prawna) z 70 proc. bonus-malus dla Bezpiecznych Kierowców.  Według "PB", nowością na rynku jest również Ubezpieczenie od Utraty Pracy, powiązane z użytkowaniem samochodu oraz NNW Domowe.
Mariusz Kozłowski, Dyrektor Produktu, Aktuariatu i Likwidacji Szkód w  Proama liczy, iż do końca br. ubezpieczyciel będzie mieć zawartych około 250 tys. umów ubezpieczeniowych. 
 
Ergo Hestia: przyjmowanie skarg na Facebooku

Ergo Hestia ma nowy sposób na zmniejszenie ilości skarg niezadowolonych klientów  - donosi "Gazeta Wyborcza" (Nr z 25.10.2012 r.).  Ubezpieczyciel wprowadził specjalną aplikację na Facebooku, przez którą klienci mogą składać skargi.  Zdaniem Agnieszki Zych, dyrektora biura zapytań i reklamacji w Grupie Ergo Hestia, firma postanowiła ułatwić kontakt  swoim aktywnym klientom. Towarzystwo zamieściło więc specjalnie skonstruowaną   specjalną aplikację, która  pomoże klientom ubezpieczyciela w sprawach likwidacji szkód,  przyspieszy rozwiązywanie ich problemów - pisze "GW".
I tak, każde zgłoszenie za pośrednictwem aplikacji automatycznie trafia do odpowiednich ekspertów sopockiego ubezpieczyciela, którzy odpowiadają klientom. Ponadto, dzięki aplikacji, " każdy, kto ma profil w popularnym portalu społecznościowym, może szybko zapytać m.in. o interesujące ubezpieczenie, zasugerować usprawnienie, które pomoże kolejnym klientom złożyć reklamację albo skargę" - tłumaczy w gazecie  ubezpieczyciel.

UFG:  sprawca kolizji, prowadzący pojazd bez OC, odszkodowanie  za kolizję zwraca  z własnej kieszeni

Najnowsze  badania  przeprowadzone  na zlecenie Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG) wykazały, iż blisko  70 proc.  Polaków nie wie,  iż  zanim  chwycą   za kierownicę  cudzego auta,  powinni   upewnić się,  czy jego właściciel ma polisę OC - podaje "Rzeczpospolita"(Nr z 29.10.2012 r.). Albowiem według danych  UFG, prawie 1/3 wypadków drogowych  spowodowanych  jest przez kierowców, nie będących właścicielami auta. Odsetek ten stale rośnie, a  w ciągu ostatnich trzech lat uległ podwojeniu - twierdzi dziennik.  Zdzisława Cwalińska-Wejchert, wiceprezes UFG podkreśla, iż  "jeżeli kierowca prowadzący pojazd bez OC spowoduje wypadek, odszkodowanie za tą kolizję musi zwracać z własnej kieszeni - do spółki z posiadaczem pojazdu, który nie wykupił ubezpieczenia".  W takiej sytuacji ofiary wypadku otrzymują odszkodowanie z UFG, który  następnie występuje o  zwrot wypłaconego świadczenia  zarówno do kierującego jak i nieubezpieczonego właściciela pojazdu.
W połowie 2012 r.  UFG prowadził łącznie 16,6 tysiąca spraw w stosunku do kierowców i nieubezpieczonych posiadaczy pojazdów o zwrot odszkodowania wypłaconego ofiarom wypadku.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT