Sprawdź w internetowym rejestrze agentów ubezpieczeniowych (KNF) licencję agencyjną sprzedawcy ubezpieczeń

Agent ubezpieczeniowy bardzo często jest mylony z osobą  fizyczną  wykonującą czynności agencyjne  tzw.  "OWCĄ"  czyli np. z  pracownikiem agenta ubezpieczeniowego - pisze "Gazeta Wyborcza" (Nr 04.03.2013 r.). Tymczasem agentem ubezpieczeniowym jest "przedsiębiorca, który ma podpisaną umowę agencyjną z zakładem ubezpieczeń i jest wpisany do rejestru agentów ubezpieczeniowych" - wyjaśnia dziennik. I ostrzega przed osobami proponującymi zawarcie jakiejkolwiek umowy ubezpieczenia, a  nie jest zarejestrowanymi w rejestrze agentów ubezpieczeniowych. Dlaczego?  Ponieważ  taki sprzedawca ubezpieczeń  może być oszustem. "Wyborcza" radzi, powołując się na Komisję Nadzoru Finansowego (KNF), aby  "w takiej sytuacji lepiej nie zawierać jakichkolwiek umów i skontaktować się z Departamentem Licencji Ubezpieczeniowych i Emerytalnych pod numerem (022) 262 49 76 lub (022) 262 49 96". Zdaniem  gazety, warto sprawdzić  w internetowym rejestrze  agentów ubezpieczeniowych,  "czy agent ubezpieczeniowy, który chce nam sprzedać polisę, naprawdę jest tym, za kogo się podaje". Rejestr  jest nowym  narzędziem  (działa od blisko dwóch lat ), pozwalającym  poprzez wyszukiwarkę sprawdzić osobę, która próbuje sprzedać nam ubezpieczenie. W Polsce jest ok. 34,1 tys. agentów, a tzw. owiec - ok. 151 tys.- podaje "GW".
Rejestr  jest w pełni elektroniczny.  Jak informuje Łukasz Dajnowicz z KNF,  ubezpieczyciel  przesyłają wnioski o rejestrację agentów elektronicznie. KNF otrzymała tylko  w  2012 r. blisko 116,5 tys. wniosków o rejestrację. Według  Dajnowicza, KNF  przeprowadziła  m.in. audyt bezpieczeństwa danych.

Wzrost odszkodowań wypłacanych przez UFG

Według "Gazety Wyborczej" (Nr z 05.03.2013 r.) po polskich drogach jeździ 250 tys.  kierowców bez komunikacyjnego OC - szacuje Ubezpieczeniowy  Fundusz Gwarancyjny (UFG). Tymczasem za  wypadki  przez nich  spowodowane płacą wszyscy kierowcy, który wykupują polisy OC, ponieważ  część pobieranych składek  ubezpieczyciele  przekazują na rzecz UFG. "GW"  podaje, iż  na jedno 200-tysięczne odszkodowanie "zrzuca się" 450 uczciwych posiadaczy aut. A wysokość odszkodowań rośnie. Odszkodowania wypłacane w imieniu nieubezpieczonych i niezidentyfikowanych kierowców przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny wzrosły w ubiegłym roku o 20 proc. - do prawie 70 mln zł. "Z jednej strony mamy plagę jeżdżących bez obowiązkowego ubezpieczenia OC, z drugiej rosną roszczenia poszkodowanych" - zauważa dziennik. Gazeta podkreśla, iż sądy orzekają coraz wyższe zadośćuczynienia za krzywdę, cierpienie i uszczerbek na zdrowiu. Zdaniem Sławy Cwalińskiej -Weychert, wiceprezes UFG, "dynamicznie rosnące wypłaty na rzecz poszkodowanych bardzo szybko będą stawały się problemem całego rynku ubezpieczeniowego w Polsce".  Albowiem już teraz  połowa wypłat z UFG  idzie na pokrycie szkód cielesnych poszkodowanych w wypadkach , zaś druga połowa - na naprawę i wymianę zniszczonych aut.  W opinii Cwalińskiej -Weychert, pieniądze  z towarzystw ubezpieczeniowych wciąż jeszcze trafiają głównie do warsztatów naprawczych, ale  już wkrótce  w większości trafiać będą  na konta ofiar czy ich bliskich.
I tak, w ub.r.  UFG  wypłacił 157 odszkodowań powyżej 50 tys. zł, podczas gdy w 2011 r.  było ich 96. Ponadto, sądy przyznają  zadośćuczynienia przekraczające 200 tys. zł na osobę.
Na przykład w 2012 r.  UFG wypłacił 13 takich odszkodowań , łącznie 3,6 mln zł - informuje "Wyborcza". " Jeszcze niedawno w Polsce, inaczej niż w Europie Zachodniej, odszkodowania za zniszczone auto były wyższe niż za szkody osobowe. Teraz proporcje się odwracają. To także wynik wprowadzenia do polskiego prawa pojęcia "zadośćuczynienia za śmierć osoby bliskiej" - mówi Elżbieta Wanat-Połeć, prezes Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. I podkreśla, że " kazus smoleński stał się w świadomości ubezpieczonych punktem odniesienia". 

Allianz Polska: spadek przypisu składki o 4,7 proc.

W  2012 r.  grupa Allianz Polska zebrała łącznie 3,5 mld zł składek i zarobiła  167,9 mln. Na koniec ub.r. wartość aktywów  zarządzanych przez spółki Allianz w Polsce wyniosła blisko 15 mld zł - informuje "Rzeczpospolita"(Nr z 04.03.2013 r.). Dziennik podaje,  powołując się na  Pawła Dangla, prezesa   zarządu Allianz Polska,  iż firmie udało się w 2012 r. "przywrócić i ustabilizować rentowność we wszystkich(...) spółkach, w większości linii biznesowych Obecna stabilna sytuacja finansowa grupy pozwala (...) planować na 2013 rok dalszy rozwój biznesu, poprzez dopasowanie oferty produktowej i jakości obsługi do potrzeb klientów oraz dalsze rozwijanie współpracy z dotychczasowymi i nowymi  partnerami".
Według gazety,  w  ubezpieczeniach majątkowych w 2012 r. zebrana składka spadła w porównaniu z 2011 r.  o 4,7 proc.  i wyniosła 1,77 mld zł. Spadek przypisu, zwłaszcza  w drugim półroczu ub.r.  był spowodowany głównie mniejszą sprzedażą polis  komunikacyjnych, " w szczególności tych oferowanych za pośrednictwem dealerów, co ma bezpośredni związek z mniejszą sprzedażą nowych pojazdów". Z kolei w  segmencie ubezpieczeń korporacyjnych   Allianz Polska  odnotowała znaczącą poprawę wyniku finansowego oraz wzrosty składki: o 7,4 proc. w ubezpieczeniach mienia;  10,8 proc. w ubezpieczeniach transportowych. "Rz" podkreśla, iż ub.r. nie był  rokiem  rozwoju dla ubezpieczeń technicznych oraz gwarancji ubezpieczeniowych. "Pomimo zmniejszenia wartości składki przypisanej o 10 proc. w ubezpieczeniach technicznych, udało się utrzymać dodatni wynik ubezpieczeniowy na poziomie zbliżonym do 2011 roku" - pisze dziennik. Spółka wypłaciła 1,18 mld zł odszkodowań (wzrost  o 5,7 proc. więcej), zaś  przychody z lokat w 2012 r.  były o 23 proc. wyższe niż w roku 2011.  Allianz majątkowy  zamknął  2012 r.  zyskiem w wysokości 72,5 mln zł.
"Rzeczpospolita" podkreśla, iż  "na wynik finansowy spółki majątkowej największy wpływ miały niska szkodowość w ubezpieczeniach komunikacyjnych, dobra rentowność ubezpieczeń mieszkaniowych, ubezpieczeń dla małych i średnich firm, inżynieryjnych i przemysłowych oraz efektywna kontrola kosztów".

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT