Sprzedaż direct osłabia lojalność klienta wobec ubezpieczyciela ?

W opinii ekspertów  z Ernst & Young, sprzedaż w systemie direct może zmniejszyć lojalność klientów wobec ubezpieczycieli – pisze  „Parkiet”(Nr z 18.02.2008 r.). Dlaczego ? Ponieważ głównym czynnikiem decydującym o popularności ubezpieczeń majątkowych, zwłaszcza komunikacyjnych, jest ich  cena. Na przykład w Wielkiej Brytanii – mówi Marek Twardowski z Ernst & Young -  klienci zmieniają ubezpieczyciela w każdą rocznicę polisy.
Jednak częsta zmiana ubezpieczyciela nie jest korzystna dla towarzystw, gdyż zdobycie klienta jest droższe, niż jego utrzymanie. Zdaniem ekspertów,  przedłużenie się tego typu procesu  o kolejnych 5-7 lat spowoduje, że z rynku zniknie część ubezpieczycieli. Nieco inną opinię wyraża  Arkadiusz Lew-Kierowski, prezes Link4. Powiedział dziennikowi, iż sprzedaż direct nie wpływa negatywnie na lojalność klientów, natomiast uświadamia im, za co  ubezpieczycielowi  płacą.

Dodatkowa polisa assistance ma pozwolić utrzymać klienta

Z roku na rok na rynku ubezpieczeń pojawia się coraz więcej polis typu assistance, powoli stają się rozwiązaniem standardowym,  a  ubezpieczyciele  proponują nam już  możliwość otrzymania polisy  assistance  przy zakupie ubezpieczeń podstawowych – twierdzi  „Gazeta Ubezpieczeniowa” (www.gu.com.pl z 19.02.2008 r.). Głównym zadaniem  takich polis dodatkowych   jest minimalizacja skutków nieszczęśliwych i przykrych zdarzeń, jakie nas spotkały, poprzez bezpłatny dostęp do różnorodnych świadczeń. Cechą tego typu produktów jest gwarancja dostarczenia świadczenia w naturze (np. pomoc szklarza, wizyta lekarska czy holowanie pojazdu). Na rynku dostępne są m. in. assistance samochodowe, podróżne, domowe, prawne i coraz bardziej popularne - medyczne.  W przypadku ubezpieczeń na życie poza wypłatą świadczenia ubezpieczeniowego z polisy podstawowej opcja assistance medycznego gwarantuje bezpłatny dostęp do takich świadczeń jak chociażby wizyta lekarza i pielęgniarki, transport medyczny, a także dostawę leków i drobnego sprzętu medyczno-rehabilitacyjnego. Jeśli na skutek nieszczęśliwego wypadku czy nagłego zachorowania będziemy musieli spędzić w szpitalu czas dłuższy od określonej liczby dni (np. 3, 7) pokryte zostaną też koszty organizacji opieki nad dziećmi. Polisa zapewni nam też niezbędną pomoc w organizacji procesu rehabilitacji i pomoc psychologiczną.
Zdaniem „Ubezpieczeniowej”, nie rzadko rozszerzenie ubezpieczenia o świadczenia assistance następuje bez doliczania dodatkowej składki, a wobec rosnącej konkurencji

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT