Statystyczny kierowca bez OC ma 18-29 lat

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny szacuje, że  bez polisy  OC jeździ nawet 200 tys. kierowców na  16 mln aut. .Kim jest statystyczny kierowca nieposiadający polisy OC? Według "Gazety Wyborczej"(Nr z 12.03.2012 r.) jest to mężczyzna w wieku 18-29 lat mieszkający  w województwie lubuskim, małopolskim, opolskim lub warmińsko-mazurskim. Ma mały dochód,   średnio nie przekraczający  500 zł na osobę. Jeździ fiatem czy oplem "Pracuje dorywczo, prowadzi gospodarstwo rolne, jest bezrobotny lub pobiera rent " - podaje dziennik.  Często ignoruje obowiązek posiadania tej polisy lub nie wie, że musi ją wykupić. Innymi powodami braku komunikacyjnego OC są - w opinii UFG -  "nieporozumienia" co do ważności polisy OC przy zakupie auta w komisie; korzystanie z pojazdu niezarejestrowanego; nieopłacenie drugiej raty składki i nieprzedłużenie OC; wypowiedzenie OC poprzedniego właściciela i brak zakupu własnego ubezpieczenia - tłumaczy Fundusz.  Z badań UFG wynika również - pisze "Wyborcza" -  że wiedza Polaków na temat konsekwencji jazdy bez ważnej polisy OC jest znikoma. Zdaniem UFG, "zaledwie 47 proc. zna wszystkie finansowe konsekwencje jazdy bez tej polisy - mandat, kara od UFG, obowiązkowy zwrot odszkodowania za spowodowany wypadek' -  informuje dziennik. Gazeta przypomina, iż w 2011 r. pełna opłata karna za brak polisy dla samochodu osobowego przez ponad 2 tygodnie wynosiła 1980 zł, a od stycznia br. wzrosła do 3 tys. zł. Ponadto, spowodowanie  wypadku nieubezpieczonym pojazdem pociąga dalsze skutki finansowe dla jego właściciela.
W ub.r.  ponad 6,2 tys. sprawców wypadków nie miało ważnej polisy OC.

Ubezpieczyciele zebrali ponad 20,55 mld zł składki

Na koniec 2011 r. zysk netto towarzystw ubezpieczeniowych spadł do 6.130,35 mln zł, to jest o 9,15 proc. r/r - podaje "Dziennik Gazeta Prawna"(Nr z  09.03.2012 r.), powołując się na dane Komisji Nadzoru Finansowego (KNF). I tak, zysk brutto ogółem wyniósł 7.134,50 mln zł i był niższy o 5,51 proc.  w porównaniu z wynikiem za 2010 r. Z kolei zysk ubezpieczycieli majątkowych  zwiększył się o 3,71 proc. do 3.208,57 mln zł. Natomiast  wartość odszkodowań i świadczeń wypłaconych brutto wzrosła o 8,00 proc. do 39.808,22 mln zł - pisze gazeta.
Firmy ubezpieczeniowe zebrały w ub.r.  57.149,65 mln zł  składki przypisanej brutto, a więc więcej  o 5,54 proc.(r/r). Przypis składki  brutto zakładów ubezpieczeń na życie wzrósł o 1,40 proc. w skali roku do 31.848,62 mln zł, zaś zakładów ubezpieczeń majątkowych i osobowych zwiększył się o 9,71 proc. r/r do 20.551,66 mln zł na koniec 2011 r.
Według "DGP", wynik techniczny ogółem zwiększył się o 62,34 proc. do 3.773,90 mln zł  a  aktywa ogółem ubezpieczycieli  do 146.134,38 mln zł na koniec 2011 r. (w 2010 r wynosiły  145.284,42 mln zł). 

Ubezpieczyciele nie zawsze respektują orzeczenie SN o autach zastępczych

Właścicielowi uszkodzonego samochodu należy się auto zastępcze, nawet jeśli ma on dostęp do komunikacji miejskiej - orzekł Sąd Najwyższy. W opinii SN,  ubezpieczyciel musi zwrócić z OC sprawcy wydatki na auto zastępcze poniesione przez kierowcę poszkodowanego w wypadku.  Tymczasem, pomimo decyzji sądu, nic się nie zmieniło i . ubezpieczyciele nie zawsze przestrzegają tej zasady - donosi "Gazeta Wyborcza"(Nr z 08.03.2012 r.). Zdaniem gazety,  większość zakładów stosuje się do tzw. wytycznych Polskiej Izby Ubezpieczeń  i  Komisji Nadzoru Finansowego. Jednak w opinii mec. Dariusza Rozpary  z Barczak Rozpara Kancelaria Radców Prawnych,   wytyczne PIU i KNF "nie w pełni oddają to, co chciał w uchwale wyjaśnić Sąd Najwyższy" - pisze "Wyborcza".

Ergo Hestia: ponad 4,2  mld zł składki

Grupa Ergo Hestia w 2011 r., w której skład wchodzi STU Ergo Hestia, Ergo Hestia Życie i MTU, sprzedała polisy za 4,2 mld zł, czyli o 13 proc. więcej niż w 2010  r. Jednocześnie wszystkie spółki grupy odnotowały dodatni wynik finansowy i  zarobiły a na czysto 157 mln zł. Jak  informuje ubezpieczyciel,  "w porównaniu z  2010 r. jest  to poprawa o ponad 200 mln zł" - pisze  "Gazeta Wyborcza"(Nr z 13.03.2012 r.). Według "Wyborczej", w 2011 r.  majątkowe ramię Ergo Hestii (STU Ergo Hestia i MTU) sprzedało ubezpieczenia za 3,33 mld zł, a więc  o około 0,5  mld zł  więcej niż w 2010 r. I tak, STU Ergo Hestia zebrała  2,64 mld zł składki i wypracowała zysk netto 101,25 mln zł. Natomiast  MTU zarobiło 30,39 mln zł.
Z kolei życiowa spółka Ergo Hestii zarobiła 25,5 mln zł ( wyłączając straty poniesione na działalności lokacyjnej, było to 31,84 mln zł) - informuje dziennik.

Grupa PZU z  18 mld zł  przypisu  składki za 2011 r.

Za 2011 r. składka przypisana brutto zebrana przez PZU SA  wyniosła 8.247,24 mln zł,  zaś przypis brutto  PZU Życie sięgnął  9.806,12 mln zł - twierdzi "Dziennik Gazeta Prawna"(Nr  z  12.03.2012 r.). Według  gazety, która powołuje się na komunikat prasowy ubezpieczyciela, oznacza to odpowiednio wzrost o 6,0 proc. i 5,4 proc. w skali roku, poinformowało PZU w komunikacie. Natomiast   składka zarobiona na udziale własnym PZU  SA wyniosła 7.906,27 mln zł i była wyższa o 5,6 proc. w skali roku. Jak podaje "DGP",  odszkodowania i świadczenia PZU SA wyniosły 5.386,56 mln zł (spadek o 4 proc. r/r), zaś odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto wyniosły 5.052,91 mln zł i były niższe o 6,3 proc.,  licząc rok do roku.
Odszkodowania i świadczenia PZU Życie wyniosły zaś 7.793,45 mln zł (wzrost o 4,8 proc. r/r), zaś odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto wyniosły 7.789,99 mln zł w 2011 r., co oznacza wzrost o 4,4 proc. w skali roku.
Na  koniec 2011 r.   kapitał podstawowy PZU SA wyniósł 86,352 mln zł, a kapitał podstawowy PZU Życie sięgnął 295,00 mln zł.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT