Straty powodziowe przekroczyły 1 mld zł

Wartość szkód  wywołanych przez ostatnie powodzie przekroczyły już 1 mld zł - szacuje "Gazeta Prawna" (Nr z  07.07.2009 r.).  Z tego tytułu  na Dolnym Śląsku odnotowano  257 mln zł strat,   w Małopolsce 352 mln zł, na Podkarpaciu 381,5 mln zł, a na Opolszczyźnie 47,5 mln zł. Według dziennika, szacowane  przez MSWiA na około 400 mln zł wydatki z budżetu na naprawę infrastruktury zniszczonej przez powodzie mogą być zbyt małe, chociaż tylko w wyjątkowych przypadkach rząd chce pokrywać całość szkód (środki mają wystarczyć na pokrycie około 80 proc. kosztów ponoszonych przez samorządy. Jednak tylko część zniszczonego mienia była ubezpieczona. O ile samo PZU utworzyło do tej pory prawie 34 mln zł rezerw na wypłaty odszkodowań z  ponad 10,5 tys. szkód, to  cały rynek ubezpieczeniowy spodziewa się wypłat na sumę  około 60–80 mln zł. Spora część z kwot wypłaconych przez ubezpieczycieli zostanie przeznaczona nie tylko na wypłaty za zniszczone mienie, ale też na osuszanie budynków. Firmy, które się tym zajmują, obecnie mają pełne ręce roboty.  Jarosław Lejk, prezes firmy Munters, specjalizującej się m.in. w osuszaniu budynków powiedział gazecie, że spółka odnotowała ponad pięciokrotny wzrost liczby zleceń.  "GP" ostrzega, że mogą pojawić się na rynku  zalane auta, których naprawę ubezpieczyciele uznali za nieopłacalną.

Pełna wersja wiadomości prawno - gospodarczych - czytaj na gazetaprawna.pl 

Ciech chce sprzedać PTU

Ciech chce sprzedać swój  pakiet akcji PTU SA. Zdaniem Olgierda Jatelnickiego, prezesa zarządu towarzystwa  - donosi "Parkiet" (Nr z 07.07.2009r .) -   ubezpieczyciel skorzystałby, gdyby udziały Ciechu zostały odkupione przez spółkę z branży ubezpieczeniowej. Ponadto, w jego opinii,  PTU mogłoby się dobrze rozwijać, gdyby zostało dokapitalizowane. Prezes Jatelnicki uważa, że obecnie PTU  warte nie mniej niż 300 mln zł  jest  firmą o dużym potencjale. "Parkiet" pisze, że "mówi się", iż do rozmów o ewentualnym odkupieniu akcji Ciechu powrócił PTR. Według dziennika,  poprzednio pomiędzy obydwoma stronami były jednak zbyt duże rozbieżności co do wyceny spółki. Teraz, gdy  PTR  został przejęty przez Fairfax, mógłby znacząco wzmocnić  pozycję PTU na rynku - twierdzi gazeta, powołując się na O. Jatelnickiego.  Zdaniem dziennika, wśród firm zainteresowanych kupnem pakietu Ciechu są jednak nie tylko przedstawiciele branży. Natomiast jedną z przeszkód w sprzedaży spółki jest trwający wciąż proces z powództwa FSO, które rości prawa do większości akcji  ubezpieczyciela

Polisa AC za granicą

Z raportu  firmy Ogma , która dokonała porównania  ofert  ubezpieczenia autocasco oraz oferty pakietów assistance dla osób jadących na wakacje własnym samochodem (zbadano oferty firm:  Allianz, AXA, Aviva, Benefia, Compensa, Ergo Hestia, Generali, HDI Asekuracja, Liberty Direct, Link4, MTU, PTU, PZM, PZU, Uniqa oraz Warta) wynika, że większość standardowych ofert autocasco tych towarzystw chroni ubezpieczonego na terenie Europy (z wyłączeniem krajów byłego ZSRR) - informuje "Polska"(Nr z 06.07.2009 r). Według dziennika, wyjątkiem są oferty Allianz i Link4, gdzie ubezpieczenie obejmuje bez wyjątków całą Europę. Natomiast osoby, które ubezpieczyły swój samochód w Axa  i MTU, powinny zwrócić uwagę na to, czy wykupując ochronę, uwzględniły szkody powstałe za granicą. Standardowa oferta tych firm dotyczy bowiem jedynie szkód powstałych w Polsce - podkreśla gazeta. I ostrzega, że  powstałe za granicą szkody powinny być naprawione  w kraju . W OWU niemal wszystkie firmy pozwalają ubezpieczonemu na naprawę auta w zagranicznym warsztacie bez zgody ubezpieczyciela, ale taka możliwość jest mocno ograniczona - twierdzi "Polska". Po pierwsze, musi to być naprawa niezbędna, która umożliwia bezpieczną kontynuację podróży. Po drugie, jej koszt nie może przekroczyć kwoty określonej przez ubezpieczyciela (w większości przypadków jest to równowartość 1 tys. euro).  Niektórzy ubezpieczyciele dają również możliwość pokrycia kosztów holowania pojazdu do kraju.

Orzeczenie SN w sprawie zasiłku pogrzebowego nie zmienia obowiązującego prawa
 
Uchwała Sądu Najwyższego w sprawie nie uwzględniania zasiłku pogrzebowego przy ustalaniu odszkodowania z komunikacyjnej polisy OC wytworzyła sytuację podobną do innego orzeczenia SN odnośnie podatku VAT przy kosztorysowym rozliczeniu szkody z OC - informuje "Gazeta Ubezpieczeniowa"(www. gu.com.pl  z 07.07.2009 r.). I podaje, że zasiłek pogrzebowy,  przewidziany art. 77 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353 z późn. zm.) nie podlega uwzględnieniu przy ustalaniu odszkodowania dochodzonego na podstawie art. 446 § 1 k.c. (zgodnie z uchwałą SN z  15 maja br.; sygn. akt III CZP 140/08). Problem polega na tym - pisze "GU" -  że według Biura Rzecznika Ubezpieczonych są sygnały, iż niektórzy ubezpieczyciele  traktują tę uchwałę jako nowy wiążący byt prawny. Dlatego też  Biuro Rzecznika Ubezpieczonych po otrzymaniu uzasadnienia do tejże uchwały SN poinformowało, iż powyższa uchwała nie stanowi zmiany obowiązującego prawa, a jedynie wyjaśnienie, że praktyki stosowane do tej pory przez niektóre zakłady ubezpieczeń były nieprawidłowe. Zdaniem Krystyny Krawczyk, dyrektor Biura Rzecznika Ubezpieczonych, o  dopłatę odszkodowania wraz z odsetkami za zwłokę mogą ubiegać się osoby bliskie zmarłego, których roszczenie nie uległo przedawnieniu, nie zostało oddalone wyrokiem sądu i nie podlega ugodzie zawartej z zakładem ubezpieczeń. Problematykę przedawnienia takich roszczeń reguluje art. 442  kc.
Uchwała Izby z 15 maja (sygn. akt III CZP 140/08)  została podjęta w sprawie z wniosku Rzecznika Ubezpieczonych, który 25 kwietnia ub.r. zwrócił się do Sądu Najwyższego z prośbą o wykładnię w tej kwestii.

Business Monitor International prognozuje na 2009 r. wzrost składki  o  50 proc. 

Ubezpieczyciele majątkowi zbiorą w 2009 r. o 11,73 mld zł składki  więcej niż w ub.r. - wynika z najnowszego  raportu  Business Monitor International, dotyczącego polskiego rynku ubezpieczeniowego. Według  prognozy  Business Monitor International,  rynek majątkowy powinien w 2009 r. wzrosnąć o ponad 50 proc., do 31,7 mld zł, gdy w ub.r. przypis z majątku stanowił  około 20 mld zł - podaje "Parkiet"(Nr z 07.07.2009 r.). I tak, w br.  PKB Polski rośnie wolniej niż w 2008 r., a w drugiej połowie 2009 polska gospodarka może nawet znaleźć się, na krótko, w stanie recesji.. Business Monitor International szacuje  PKB Polski w 2009 r. na  0,4 proc. W opinii  analityków  firmy,  nasycenie naszego rynku polisami jest bardzo małe w porównaniu do krajów Europy zach., ale sytuacja  zacznie się  zmieniać już w br. Już w  I kw. br.  przypis firm działających na rynku majątkowym (5,6 mld zł) był o 4,5 proc. większy niż w tym okresie2008 r.

Naczelna Rada lekarska chce wprowadzenia pozasądowego systemu odszkodowań dla poszkodowanych w procesie leczenia

Naczelna Rada Lekarska, jak i prezesi towarzystw lekarskich proponują, aby oddzielić kwestię rekompensaty za niepożądane zdarzenia,  związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych od kwestii odpowiedzialności pracowników medycznych i zakładów opieki zdrowotnej - informuje "Gazeta Prawna" (Nr  z 07.07.2009 r.). Samorząd lekarski  jest za  wprowadzeniem tzw. modelu skandynawskiego, zgodnie z którym  wysokość opłacanej przez szpital składki jest uzależniona od liczby pacjentów przypisanych do danego zakładu, a roczna składka przypadająca za jednego chorego wynosi zaledwie 45 euro. W tym modelu - pisze "Prawna" - poszkodowany nie dochodzi swoich roszczeń na drodze sądowej, ale przed specjalną komisją,   wskazując konkretną szkodę, którą   poniósł . Na podstawie zaś procentowego uszczerbku na zdrowiu uzyskuje odszkodowanie. Tymczasem obecnie, zdaniem Tomasza Korkosza, rzecznika prasowego  Naczelnej Izby Lekarskiej, obowiązujący system dochodzenia roszczeń przez pacjentów jest przede wszystkim nieprzyjazny dla nich samych i na prawomocne wyroki czeka się latami. Jednak  wprowadzenie takiego systemu wymagałoby  zmian ustawowych.
W Polsce brakuje wiarygodnych danych o liczbie popełnianych błędów medycznych. Według szacunków jest ich od kilku tysięcy do nawet 20 tysięcy rocznie - podaje "GP".

Pełna wersja wiadomości prawno - gospodarczych - czytaj na gazetaprawna.pl   

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT