Systematyczne podnoszenie cen komunikacyjnego OC nieuniknione?

Zdaniem Andrzeja Jarczyka, szefa grupy UNIQA w Polsce, przy średniej cenie około 500 zł  za polisę  ich podwyżka o 20 proc. nie byłaby przesadą. Jarczyk powiedział w wywiadzie dla "Rzeczpospolitej"(Nr z 23.05.2012 r.). iż polisy OC to  "ubezpieczenia z tzw. długim ogonem". Tutaj zobowiązania zwłaszcza z tytułu szkód osobowych trwają wiele lat. A wypłacane coraz wyższe odszkodowania  powodują brak stabilności  branży. W opinii Jarczyka, "jeszcze dokładniej musimy mierzyć ryzyko, analizować europejskie trendy, by wiedzieć co się będzie działo w Polsce w perspektywie kilkunastu lat. (...) w jakim kierunku będą ewoluować średnie szkody osobowe i renty". Prezes zarządu Uniqa twierdzi w gazecie, iż ceny  komunikacyjnego OC w relacji do ryzyka są o około 20-30 proc. za niskie. Stąd "systematyczne podnoszenie cen jest kierunkiem nieodwracalnym". Według prezesa Jarczyka te dodatkowe działania regulatora czy innych instytucji te podwyżki przyśpieszą.

PZU stawia na młodych i na ekspansję zagraniczna w krajach bałtyckich i  Europie  Środkowo-Wschodniej

PZU SA wygania "ducha molocha" aby dotrzeć do młodych ludzi - mówi Andrzej Klesyk, prezes zarządu PZU SA  w "Dzienniku Gazecie Prawnej"(Nr z 23.05.2012 r.). W opinii Klesyka ubezpieczyciel obecnie jest  "jedną z najnowocześniejszych firm ubezpieczeniowych w Polsce, a być może i w Europie" oraz  "największym asset managerem w tej części świata". Firma zrewolucjonizowała bowiem  procedury, które są teraz bardzo przyjazne klientowi. Tak wiec szkodę można zgłosić zdalnie, bez przychodzenia do oddziału, zaś większość świadczeń osobowych towarzystwo wypłaca w ciągu 48 godzin. Szef PZU SA podkreśla w "DGP", iż  wzrost zysku ubezpieczyciela w ujęciu rocznym o ponad 85 proc. wynika m.in. z wzrostów na rynku akcji i obligacji i  sprzyjających  warunków  pogodowych w  2011 r. Klesyk twierdzi, iż nie będzie spadku stawek." W ubezpieczeniach komunikacyjnych czeka nas wzrost wypłat odszkodowań za szkody osobowe, które będą musiały zostać pokryte przez ubezpieczycieli" - oświadcza w dzienniku. Klesyk potwierdza dalszą  ekspansję zagraniczną grupy PZU. Firma chce przeznaczyć na ten cel  potencjalnie do 7 mld zł. "Czekamy na okazje m.in. w krajach bałtyckich, gdzie jednak zamierzamy wydać ułamek tej sumy. Szukamy celów do przejęcia w całym regionie Europy Środkowo-Wschodniej, jednak ostrożnie podchodzimy do ewentualnych zakupów" .

Wzrost zainteresowania ubezpieczeniem kredytu kupieckiego

Od  II półrocza 2011 r.  ponownie znacząco wzrasta poziom zaległości płatniczych w przedsiębiorstwach oraz wydłużają się terminy płatności – donosi "Puls Biznesu"(Nr z 21.05.2012 r.). Zatory płatnicze uderzają głównie w małe i średnie firmy, drastycznie pogarszając ich płynność. Z analizy  Coface Poland wynika zaś, że ostatnie dwa kwartały przyniosły wyraźny wzrost przypadków przeterminowań (o 43 proc. i 57 proc. w stosunku do przedkryzysowego I kw. 2008 r.) - informuje gazeta. Obserwuje się przy tym  wzrost zainteresowania menedżerów rozwiązaniami - np. ubezpieczeniem kredytu kupieckiego - które pozwoliłyby ograniczyć negatywne skutki braku stabilności w otoczeniu rynkowym. Z ubezpieczeniem kredytu kupieckiego  w  Polsce korzystają głównie duże i średnie firmy, a także coraz więcej mniejszych przedsiębiorców.  Przedsiębiorstwa MSP mogą już otrzymać polisę ubezpieczenia należności  szybko i bez zbędnych formalności a jej koszt nie jest barierą. "PB" podkreśla, iż ubezpieczenie takie jest dostosowane specjalnie do specyficznych wymagań małych firm, osiągających obroty w kredycie kupieckim od kilku mln zł  i obejmuje zarówno należności krajowe, jak i eksportowe. "Przedsiębiorca może samodzielnie decydować o wielu istotnych dla niego parametrach umowy wykorzystując różnorodność opcji do wyboru" - twierdzi dziennik. Polisa nie tylko zabezpiecza należności, ale przede wszystkim daje wsparcie ubezpieczyciela jako  kompetentnego partnera w zarządzaniu należnościami i ryzykiem kredytowym. Na przykład "duża część długów jest spłacana po wysłaniu do dłużnika informacji, że dana należność była ubezpieczona" - pisze gazeta. Jednak  ubezpieczenie należności narzuca firmie korzystającej z ochrony ubezpieczeniowej określone schematy działań.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT