Trwa gorąca oferta akcji PZU S.A.

IPO PZU jest najgorętszą ofertą  w historii warszawskiej  giełdy - twierdzi "Parkiet"(Nr z 22.04.2010 r.).Dziennik szacuje, biorąc pod uwagę liczbę otwartych rachunków inwestycyjnych (1,1 mln) i górny limit zapisów (30 akcji),  że w ofercie może wziąć udział około 200 tys. osób.  Część inwestorów może przy okazji PZU  powrócić  na giełdę. A w związku z nieco inną konstrukcją oferty dla inwestorów, zmieniła się też strategia domów maklerskich w walce o klientów. Kwota inwestycji nie przekracza 10 tys. zł, więc nie będzie pokusy do jej lewarowania. Teraz, choć kredyty na zakup akcji też są w ofercie, domy maklerskie próbują pozyskać klientów innymi sposobami, zwłaszcza  nowych inwestorów, których  może skusić zerowa opłata za prowadzenie rachunków otwartych w związku z zapisami na akcje PZU- pisze gazeta. Oznacza to kilkadziesiąt zł premii.  Zarówno nowi, jak i dotychczasowi klienci wielu domów maklerskich mogą też skorzystać z obniżonych prowizji przy kupnie akcji PZU – w dodatku obowiązuje jedna stawka niezależnie od sposobu złożenia zlecenia (niektórzy maklerzy zeszli z nią do blisko zera).
Zadbano  też o dodatkowe zachęty typu  bezpłatny dostęp do giełdowych notowań w czasie rzeczywistym czy szkolenia internetowe dla nowych klientów. Większość domów maklerskich wydłużyła czas pracy swych placówek do godz. 19 – 20 w ostatnie dni zapisów na akcje PZU.

Co czwarty Polak korzystał z ubezpieczenie assistance

Drugie ogólnopolskie badanie świadomości assistance, przeprowadzone na zlecenie Europ Assistance Polska wykazało, że 7 proc. Polaków posiada ubezpieczenie assistance, zaś co czwarty ankietowany faktycznie dotychczas korzystał z tej pomocy. Z usług pomocowych najczęściej korzystają osoby pomiędzy 18 - 35 rokiem życia (58,3 proc.), zamieszkujące duże i średnie miasta -podaje "Gazeta Ubezpieczeniowa" (www.gu.com.pl z 22.04.2010 r.). Według "GU",  17,4 proc. ankietowanych korzysta z takiego wsparcia częściej niż raz w roku. Z badania wynika,  że najbardziej popularną usługą w zakresie wykorzystywania jest nadal assistance komunikacyjny. Korzystanie z tego rodzaju pomocy zadeklarowało 82,6 proc. respondentów (wzrost o 10 punktów procentowych w porównaniu z ubiegłorocznym badaniem). Korzystanie z pomocy medycznej wskazało 16,7 proc. badanych (15,6 proc. w 2009 r.), z pomocy domowej (ślusarz, elektryk, hydraulik) skorzystało 8 proc. respondentów, zaś assistance w podróży wykorzystane zostało przez 5,1 proc. ankietowanych. 
Najwięcej ankietowanych wskazało assistance dołączone do ubezpieczenia AC lub OC - 86,7 proc. wskazań. . W drugiej kolejności było to ubezpieczenie domu lub mieszkania - 22,4 proc.,   a na trzecim miejscu znalazły się produkty bankowe. Assistance z kontem bankowym otrzymało 11,5 proc. badanych. 

PZU pójdzie na Bałkany

Rumunia, Bułgaria i Węgry – firmy z tych państw powinny być celem akwizycji PZU. Ubezpieczyciel, który w połowie maja zadebiutuje na GPW, rozważa przejęcia towarzystw w regionie - donosi "Dziennik Gazeta Prawna"(Nr z 22.04.2010 r. W prospekcie emisyjnym spółka poinformowała, że myśli nad zagraniczną ekspansją, której celem mają być podmioty działające w Europie Środkowo--Wschodniej. Według dziennika, największy polski ubezpieczyciel chciałby przejąć towarzystwo lub grupę podmiotów ubezpieczeniowych, która jest zarządzana przez doświadczoną kadrę menedżerską, a  naturalnym kierunkiem polskiego giganta powinny być Bałkany, zwłaszcza  rumuński i bułgarski rynek ubezpieczeniowy. Charakteryzują się one  niską penetracją usług ubezpieczeniowych i mają większy od polskiego potencjał wzrostu.
Gazeta przypomina, że w ub.r.  PZU interesował się liderem słoweńskiego rynku – spółką Triglav; do zakupu jednak nie doszło. "DGP" wyklucza jednak, powołując się na analityków,  możliwość większego zaangażowania się PZU na wschodzie Europy. Rynek ukraiński czy rosyjski, chociaż  o wysokim potencjale wzrostowym – są za bardzo ryzykowne.

Ubezpieczenie podróżne nie zawiera jednak klauzuli przewidującej odszkodowanie za odwołanie lotu

Paraliż ruchu lotniczego w Europie wywołany erupcją wulkanu Eyjafjallajökull naraził na straty nie tylko przewoźników, ale również pasażerów. Niektóre z towarzystw ubezpieczeniowych przedłużają w związku z tym  okres obowiązywania ubezpieczeń podróżnych.  Jednak będą to najprawdopodobniej jedyne koszty ubezpieczeniowe związane z uziemieniem samolotów - pisze "Gazeta Ubezpieczeniowa" (www.gu.com.pl z 23.04.2010 r.). Według "GU", na przykład  sopocka Ergo Hestia  przedłużyła okres ubezpieczenia wszystkim klientom, którzy wykupili polisę Hestia Podróże i mieli wrócić  do Polski z opóźnieniem.  Zdaniem Małgorzaty Sztabińskiej, dyrektor Biura Ubezpieczeń Indywidualnych Ergo Hestii, firma  zdecydowała się wydłużyć okres ubezpieczenia do dnia powrotu z podróży, jednak maksymalnie do 25 kwietnia 2010 r.
Ubezpieczenie podróżne nie zawiera jednak klauzuli przewidującej odszkodowanie za odwołanie lotu - dodaje "Ubezpieczeniowa". Pasażerom nie pozostaje nic innego, jak zwrócić się o rekompensatę do przewoźników. l jeżeli  linie lotnicze nie udowodnią, że odwołanie lotu wynikło z nieprzewidzianych i nieuniknionych okoliczności, wówczas będą musiały ponieść koszty rekompensat dla pasażerów. W dodatku same nie będą mogły liczyć na jakiekolwiek odszkodowania od ubezpieczycieli.

Ubezpieczyciele zarobili w ub.r łącznie 6,57 mld zł netto

Wynik finansowy netto towarzystw ubezpieczeniowych w 2009 roku wyniósł 6,57 mld zł, czyli wzrósł w porównaniu z 2008 rokiem o 13,6 proc. - informuje "Puls Biznesu"(Nr z 23.04.2010 r.) za komunikatem  GUS. I tak, według wstępnych danych,  we wstępnych danych, składka przypisana brutto na rynku ubezpieczeń wyniosła pod koniec 2009 r. 51,34 mld zł, czyli była o 13,4 proc. niższa niż pod koniec 2008 r. I gdy w ubezpieczeniach na życie składka wyniosła 30,28 mld zł , czyli o 22,3 proc. mniej niż przed rokiem, to  w  ubezpieczeniach majątkowych  sięgnęła ona 21,06 mld zł (wzrost o 3,7 proc.). "PB" podaje, że odszkodowania i świadczenia brutto wypłacone w 2009 r. wzrosły o 35,8 proc. do 40,19 mld zł, w tym w ubezpieczeniach na życie o 43,2 proc. do 27,72 mld zł, a w pozostałych ubezpieczeniach osobowych i majątkowych o 21,9 proc. do 12,48 mld zł. Natomiast wynik techniczny w 2009 r. wyniósł 3,96 mld zł, podczas gdy w 2008 r. 4,17 mld zł, z czego w "życiówce" osiągnął  4,24 mld zł, a w majątku był ujemny - minus 281 mln zł. W 2009 r. spadły także przychody rynku ubezpieczeniowego  z lokat. W   2009 r. wyniosły 4,11 mld zł, podczas gdy w 2008 r.-  4,35 mld zł.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT