UFG: podwyżka składek nieuchronna

Towarzystwa ubezpieczeniowe w 2011 r. odprowadzą  nawet o 50 mln zł więcej środków na Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG).niż w 2009 r. - informuje "Rzeczpospolita" (Nr z 06.02.2010 r.). Elżbieta Wanat-Połeć,  szefowa UFG twierdzi w gazecie, że podwyżka składek ubezpieczycieli na UFG  jest nieuchronna i nastąpi najpóźniej od 2011 r. Według Wanat-Połeć w 2009 r. ubezpieczyciele przekazali na rzecz UFG 36 mln zł, tymczasem instytucja musiała wypłacić 61 mln zł odszkodowań.
Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny  zajmuje się głównie wypłacaniem odszkodowań ofiarom wypadków wtedy, gdy sprawca nie miał OC komunikacyjnego lub jest nieznany. Zakłady ubezpieczeń sprzedające polisy  OC muszą przekazywać  do UFG 0,5 proc. składki zbieranej kwartalnie z takich produktów. Dodatkowo,  0,2 proc. przekazują na tzw. Fundusz Pomocowy, który może być źródłem pożyczki dla towarzystwa, które przejmuje portfel ubezpieczeń od innego podmiotu i przez to przestaje spełniać wymogi wypłacalności - wyjaśnia dziennik.

Axa TUiR sprzedaje polisy komunikacyjne klientom korporacyjnym


Axa Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji rozpoczęło w grudniu 2009 r. sprzedaż ubezpieczeń komunikacyjnych (formalnie od początku stycznia 2010 r.) - podaje „Parkiet” (Nr z 06.02.2010 r.).  Według gazety, firma ma zebrać z tego tytułu w 2010 r. do 10 mln zł.  Dziennik przypomina, że  od  listopada 2006 r. francuska grupa finansowa Axa na terenie Polski oferuje już ubezpieczenia komunikacyjne.  Należący do Axa oddział spółki Avanssur, najpierw pod marką Axa Ubezpieczenia, a od 2009 r. pod szyldem Axa Direct sprzedaje  polisy komunikacyjne OC, AC, pakiety OC+AC, ubezpieczenia NNW oraz produkty typu assistance.
Adam Dwulecki, członek zarządu Axa TUiR powiedział gazecie, że Axa TUiR nie będzie konkurować z Axa Direct, jak również  z PZU czy Ergo Hestią. Według Dwuleckiego, Axa TUiR rozpoczęła oferowanie polis komunikacyjnych tylko i wyłącznie dla klientów korporacyjnych, a nie dla indywidualnych, głównie dla tych, którym firma proponowała  do tej pory ubezpieczenia wszelkiego rodzaju mienia przewożonego każdym rodzajem transportu.
Axa TUiR oprócz produktów dla firm transportowych (cargo)  sprzedaje także ubezpieczenia mienia i techniczne, polisy prawne dla firm, turystyczne dla biur podróży, czy zagranicznych wyjazdów służbowych. W ciągu trzech kwartałów w 2009 r. Axa TUiR zebrała 36,9 mln zł składek brutto. Ubezpieczyciel wypłacił aż 43,6 mln zł odszkodowań (większość pokrył reasekurator). Miał 8,83 mln zł straty.

Coraz więcej oszustw ubezpieczeniowych w Europie Środkowej i Wschodniej

Ubezpieczyciele   w regionie Europy Środkowej i Wschodniej coraz częściej spotykają się z próbami oszustw - donosi "Gazeta Ubezpieczeniowa"(www.gu.com.pl z 09.02.2010 r.). Według "GU",  gdy z ogólnoświatowych  statystyk wynika, że blisko 14 proc.  przypadków zgłaszanych do ubezpieczycieli można zaliczyć do kategorii oszustw, a 35 proc.  posiadaczy ubezpieczeń pojazdów próbuje oszukać towarzystwa ubezpieczeniowe, to  na przykład w Bułgarii odsetek ten jest jeszcze wyższy. Przy tym klienci często nie zdają sobie sprawy, że oszustwo ubezpieczeniowe jest przestępstwem, za które w większości krajów grozi kara pozbawienia wolności nawet do 15 lat.
Obszarem, w którym odnotowuje się najwięcej prób dokonania oszustwa, zgodnie z ogólnoświatowymi statystykami, są ubezpieczenia pojazdów - pisze "Ubezpieczeniowa". I podkreśla, że   spółki Generali PPF Holding (GPH) skutecznie walczą z symulowanymi wypadkami samochodowymi, umyślnie spowodowanymi stłuczkami oraz fikcyjnymi uszczerbkami na zdrowiu. A dzięki współpracy międzynarodowej oraz dzieleniu się najlepszymi praktykami wykrycie oszustw ubezpieczeniowych jest dziś bardziej skutecznie niż w przeszłości. Oszustom grozi nawet do 15 lat pozbawienia wolności.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT